Ομιλία για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Αθήνα, 02.11.2017 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αποτυπώνει μία εικονική πραγματικότητα, κρύβει νέες επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, αποκαλύπτει την Κυβερνητική αποτυχία στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της. Θα επιδιώξω αυτά να τα καταδείξω, μέσα από συγκεκριμένες αναφορές του Προσχεδίου. 1ον. Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση…