Άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» – «Η έωλη θριαμβολογία της Κυβέρνησης»

Η Κυβέρνηση θριαμβολογεί για την υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου το 2017 και για τη δυνατότητα, εξαιτίας αυτής, διανομής κοινωνικού μερίσματος. Δικαιούται όμως να θριαμβολογεί; Η απάντηση είναι αρνητική, για μία σειρά από λόγους. 1ον. Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου δεν οφείλεται στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Αντιθέτως, η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ψαλιδίζει», για ακόμη…