Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 Θέμα: Λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ) Επανέρχομαι στο θέμα της λειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας διότι τα προβλήματα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται. Στην απάντηση (13971/05.02.2018), σε πρόσφατη κοινοβουλευτική μου ερώτηση (2795/22.01.2018), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέφερε…