Άρθρο στην ιστοσελίδα «Marketpost.gr» – «Οι υστερήσεις στο ΠΔΕ πλήττουν την ανάπτυξη»

Οι υστερήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πλήττουν την ανάπτυξη Η χώρα οδεύει προς την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής της μέσω του τρέχοντος προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, σε κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας. Χωρίς αναπτυξιακή δυναμική, με υποβαθμισμένους θεσμούς διακυβέρνησης, με συρρικνωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με διογκωμένο και διαρκώς αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος. Απαιτείται συνεπώς η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, συνεκτικού και…