Έτος: 2019

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ | 4.9.2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η επίδοση της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης ήταν 1,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Υπήρξε χαμηλότερη και από την αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Συνεπώς ο ρυθμός μεγέθυνσης υπήρξε γενικά αναιμικός, σε φθίνουσα πορεία μεταξύ των δύο αντίστοιχων εξαμήνων των τελευταίων δύο ετών, χαμηλότερος των στόχων της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Για τη σημερινή Κυβέρνηση, η βελτίωση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αποτελεί στόχο πρώτης εθνικής προτεραιότητας.

Για το λόγο αυτό, σε όλες τις πολιτικές που έχει αρχίσει και εφαρμόζει, δίνει έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει συνεχώς το χρέος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας να εναρμονιστούν με την εθνική στρατηγική και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην επίτευξη του εθνικού στόχου.  

Εάν αυτός επιτευχθεί, τότε όλοι οι υπόλοιποι στόχοι καθίστανται ευκολότερα προσεγγίσιμοι.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) | 3.9.2019

Σήμερα δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) στο διαδικτυακό τόπο της FATF, η οποία και αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώραςπου είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της δημόσιας διοίκησης και όλες οι συναρμόδιες αρχές που απαρτίζουν την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της FATF είναι: 

http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mergreece-2019.html

Η απευθείας σύνδεση στην έκθεση είναι:   

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MERGreece-2019.pdf 

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας | 2.9.2019

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενόψει της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συναντήθηκε με τον Προέδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους οποίους συζήτησαν πολιτικές στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Ενόψει της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-TIF Helexpo) συναντήθηκα σήμερα με τον Προέδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο…

Gepostet von Χρήστος Σταϊκούρας / Christos Staikouras am Montag, 2. September 2019

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ για τη ΒΙΠΕ Λαμίας | 3.9.2019

 

Δελτίο Τύπου

 

Λαμία, 03 Σεπτεμβρίου 2019

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιο Ψαθά.

Η συνάντηση υπήρξε εξαιρετικά θετική. Εκτός από τα ευρύτερα θέματα, συζητήθηκαν θέματα της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, τα οποία αποτελούσαν  βασικά και  διαχρονικά αιτήματα των επιχειρήσεων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν:

α) Εργασίες περίφραξης, καθώς επίσης και υπηρεσίες φύλαξης και ελέγχου πρόσβασης,  με χρόνο υλοποίησης μέχρι τέλος του 2019.

β) Εγκατάσταση Ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών, με χρόνο υλοποίησης τέλος του 2019.

γ) Αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, με χρόνο υλοποίησης τον Ιούνιο του 2020.

Η εκκίνηση των ανωτέρω πραγματοποιείται άμεσα, η δε τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  ολοκλήρωσης των έργων θα παρακολουθείται στενά.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις εξελίξεις σχετικά με την εμβληματική επένδυση του Ελληνικού | 3.9.2019

Για την Κυβέρνηση, το «Ελληνικό» αποτελεί εμβληματική επένδυση πρώτης προτεραιότητας.

Δύναται να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, καθώς και πόλο προσέλκυσης και άλλων επενδύσεων.

Η υλοποίηση της επένδυσης προαπαιτούσε μία σειρά από κανονιστικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες, τα προηγούμενα χρόνια, είτε είχαν «παγώσει» είτε προχωρούσαν με πολύ αργούς ρυθμούς.

Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός και συνολικά η Κυβέρνηση, εξέφρασαν τη βούληση να προχωρήσει κατά προτεραιότητα η εν λόγω επένδυση.

Συνεπείς με αυτό, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία προχωρούν την όλη διαδικασία.

Όσον αφορά στο Υπουργείο Οικονομικών:

1ον. Συγκρότησε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε την τροποποίηση της ΚΥΑ του πάρκου του Ελληνικού και την έκδοση της ΚΥΑ της ζώνης ανάπτυξης που σχετίζεται με το διαγωνισμό για το καζίνο.

Αμφότερες οι ΚΥΑ υπεγράφησαν από τους συναρμόδιους Υπουργούς και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄3294 – Β΄3347 αντίστοιχα).

Επιπλέον, έχει καταλήξει στο σχέδιο ΚΥΑ που θα εισηγηθεί στους αρμόδιους Υπουργούς και αφορά τις άλλες ζώνες ανάπτυξης.

2ον. Προχωρά στην ενδυνάμωση του αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο σημαντικό ρόλο του για την υλοποίηση της επένδυσης.

3ον. Δρομολογεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις κανονιστικές πράξεις για το διαγωνισμό για το καζίνο.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄3293 – Β΄3332 αντίστοιχα) η ΚΥΑ σχετικά με τις διαδικασίες παροχής εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και η ΚΥΑ σχετικά με  το ύψος αυτής.

Ενώ επίκειται άμεσα η υπογραφή της ΚΥΑ σχετικά με την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών με ταχύτητα αλλά και προσοχή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων | 2.9.2019

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων

 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, προχώρησε στη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και τους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς, θέματα των οποίων θα εισάγονται προς συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής προβλέπεται με το Ν. 4152/2013, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, καθώς και θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσδοκάται ότι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα βοηθήσει στην τόνωση του θετικού επενδυτικού κλίματος, στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης με τους αρμόδιους ελεγκτικούς Ευρωπαϊκούς φορείς  και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας».

 

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στον Γιώργο Αυτιά | 31.8.2019

Αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός  «Χρήστο  τι κάναμε έως τώρα στην οικονομία… και τί άλλο πρέπει να γίνει άμεσα ….»  τι θα του λέγατε;

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει συγκεκριμένα βήματα του σχεδιασμού μας.

Ήραμε τους κεφαλαιουχικούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί το 2015, μέσα στο χαοτικό περιβάλλον που είχε δημιουργήσει τότε η ανερμάτιστη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκδώσαμε έντοκα γραμμάτια με το χαμηλότερο κόστος των τελευταίων 15 ετών και 7ετές ομόλογο με κόστος δανεισμού στο μισό της αντίστοιχης έκδοσης του 2018.

Θεσμοθετήσαμε άμεσα την πρώτη, γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία.

Εκπονούμε νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Κάνουμε αποφασιστικά βήματα, με συναρμόδια Υπουργεία, για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Επιμελούμαστε με προσοχή την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα, μετά τον Ιούνιο, ενισχύονται.

Σε τελική ανάλυση, προχωρούμε με σχέδιο, χωρίς εκ των προτέρων τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς, με μοναδικό στόχο την επάνοδο της οικονομίας και της χώρας στην πλήρη κανονικότητα.

Ως αποτέλεσμα εξωτερικής αξιολόγησης της δίμηνης πορείας, σημειώστε ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2008, ξεπερνώντας μάλιστα το μέσο όρο της Ευρωζώνης για πρώτη φορά από το 2014.

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας πω μόνο ότι το σχέδιο για την οικονομία που έχουμε εκπονήσει με τον Πρωθυπουργό εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

 

Τι αλλάζει για φέτος στους φόρους και τι σημαίνει αυτό για τα χαμηλότερα στρώματα;

Εφέτος, η προηγούμενη Κυβέρνηση, με τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας, επανέφερε το ΦΠΑ στη εστίαση και στα τρόφιμα στο επίπεδο που τον παρέλαβε το 2015.

Επίσης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%. Μείωση που δίνει, άμεσα, μία πρώτη ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, τα οποία έχουν σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος στα χρόνια της κρίσης, θα αποκομίσουν το 86% της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης που προκύπτει από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Τέλος, η μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης στα 20 ευρώ, η μείωση του επιτοκίου στο 3%, καθώς και η αναστολή των κατασχέσεων και των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στο θεσμικό πλαίσιο για τις 120 δόσεις που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα βοηθήσουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Συμπερασματικά, όλες οι πολιτικές της σημερινής Κυβέρνησης ξετυλίγονται με όρους φοροδοτικής ικανότητας και αναλογικής ισότητας.

 

Σε ότι αφορά το 2020 o σχεδιασμός ποιος είναι;

Βασική μας προτεραιότητα είναι μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, με τετραετή ορίζοντα υλοποίησης και ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση.

Ολοκληρώνουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα ενσωματώνει φορολογικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ενίσχυσης της οικογένειας και την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

 

Κατά πόσον οι δανειστές συμφωνούν με τις αλλαγές;

Ο στόχος μας είναι να απαλλάξουμε σταδιακά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες του «κρεσέντου» υπερφορολόγησης που έζησαν τα τελευταία 4,5 χρόνια με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον κ. Τσίπρα.

Γι’ αυτό επιμένουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Και θα τις εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό, συνεχίζοντας το 2020 αυτό που εφέτος ξεκινήσαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, και το οποίο έχει συζητηθεί και προσδιορισθεί, είναι ότι θα προχωρήσουμε, το 2020, στη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28 στο 24% για τα εισοδήματα του 2019. Στην ΔΕΘ βέβαια θα ακούσετε πολλά περισσότερα.

Όσον αφορά την ερώτησή σας, πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλούμε τα περιθώρια συνεννόησης με τους δανειστές μας. Τα περιθώρια για παλληκαρισμούς που εγκυμονούν κινδύνους πισωγυρισμάτων της οικονομίας έχουν προ πολλού χρόνου εξαντληθεί.

Μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υλοποιούμε την πολιτική μας και να συνεννοούμαστε με τους εταίρους μας.

 

Πάμε τώρα σε ειδικότερα θέματα … Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης  13ης σύνταξης  σε σταθερή βάση κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες;

Καταρχάς δεν υπάρχει 13η σύνταξη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο επίδομα που χορηγήθηκε προεκλογικά, μετράται ως το 1/3 της 13ης σύνταξης. Είναι μάλιστα ισόποσο της περικοπής του ΕΚΑΣ ή των αυξήσεων στις εισφορές υπέρ υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόνιμο τρόπο, τα προηγούμενα χρόνια επέβαλλε.

Ως τέτοιο επίδομα, δεν προβλέπεται να περικοπεί. Όμως, κυριολεκτικά 13η σύνταξη, επί του παρόντος, δεν υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί. Άλλωστε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να την χορηγήσει.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, ως Κυβέρνηση, επιμένουμε στην ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπατριωτών μας, μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων δημοσιονομικής και ευρύτερα οικονομικής πολιτικής.

 

Αγκάθι και τα αναδρομικά ….Ακούγεται για 72 δόσεις!

Η Κυβέρνηση σέβεται τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της χώρας.

 

Ο σχεδιασμός φέρνει και μείωση 50% των τεκμηρίων το 2020 και κατάργηση το 2021; Με τι θα αντικατασταθούν; Οι δανειστές ζήτησαν να μάθουν πώς θα επιτευχθεί αυτό;

Γενικά, ο οικονομικός σχεδιασμός αφορά τόσο τους στόχους, όσο και τις πολιτικές των οποίων η εφαρμογή οδηγεί στην υλοποίησή τους.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα που θέτετε, σημειώνω ότι η πολιτική που θα σχεδιασθεί πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής μας, που έχει ως γνώμονα την αυστηρή τήρηση των όποιων συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων.

Ειδικότερα, το ζήτημα των τεκμηρίων θα συνεκτιμηθεί στον κατάλληλο χρόνο, με δεδομένο τον προαναφερθέντα εκάστοτε δημοσιονομικό περιορισμό, αλλά και την αποδεδειγμένη προετοιμασία των φορολογικών αρχών να υποκαταστήσουν, με δέσμη ρυθμίσεων, αποτελεσματικά, την κατάργησή τους.

 

Το αφορολόγητο θα  παραμείνει; Πάμε σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης με ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονικά τιμολόγια και διασταυρώσεις;

Δεν υπάρχει στον οικονομικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης η μείωση του αφορολόγητου. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι, για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η σύγχρονη τεχνολογία.

Αυτό το ξεκινήσαμε με την εφαρμογή του θεσμού των ηλεκτρονικών βιβλίων και με την ψηφιακή διασύνδεση της ΑΑΔΕ με άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, θα προχωρήσουμε, το συντομότερο δυνατόν, στην εισαγωγή υποχρεωτικών ηλεκτρονικών τιμολογίων και στην ηλεκτρονικοποίηση της φορολογίας κεφαλαίου.

Τέλος, το σχέδιό μας είναι να αναπτύξουμε συστήματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στρατηγικός στόχος μας είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αφού πιστεύουμε ότι αυτό συνεπάγεται προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Θα συνεχιστεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ σταδιακά τα επόμενα χρόνια; Πάμε σε  σταδιακό ξήλωμα του φόρου; 

Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες. Θα τις τηρήσουμε στο ακέραιο. Θα υπάρξει και νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία θα γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Να προσθέσω απλώς ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, μέσα από τη χωρική επέκταση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αντικειμενικότητας ώστε η φορολογική επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία να κατανεμηθεί πιο δίκαια, δύναται να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Αυτό θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη άσκηση του οικονομικού επιτελείου, το 2020.

 

Τι γίνεται με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας;

Δυστυχώς μέχρι την Τετάρτη μόλις 2 από τις 30 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί σε τράπεζες, σε σύνολο 16.928 αιτήσεων που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχουν διεκπεραιωθεί.

Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα απλοποίησης των διαδικασιών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου χιλιάδες πολίτες να διευκολυνθούν και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων μέσα από τη σχετική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τα υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους ενδιαφερομένους.

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυνσης για την αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων πραγματικά ευάλωτων νοικοκυριών.

 

Ανακοινώσατε άρση των κεφαλαιακών περιορισμών. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ελληνική οικονομία;

Η Κυβέρνηση, συνεπής στις προγραμματικές δεσμεύσεις της, υλοποίησε ακόμα μία από αυτές, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που η ίδια είχε θέσει.

Προχώρησε στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών οι οποίοι επιβλήθηκαν στο χαοτικό περιβάλλον του 2015 που είχε διαμορφωθεί εξαιτίας της ανερμάτιστης πολιτικής της τότε Κυβέρνησης και της ανεύθυνης και τυχοδιωκτικής διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Με αυτό τον τρόπο αίρεται ένας αποσταθεροποιητικός παράγων, παράγων ανασφάλειας του τραπεζικού συστήματος της ελληνικής οικονομίας.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για την κανονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Η αποκατάσταση αυτή συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην προώθηση της ανάπτυξης, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 

Θα προχωρήσετε σε αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ;

Πράγματι, στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι η αποπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων του ΔΝΤ, το ύψος του οποίου ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3 δισ. ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία θα εδράζεται στην πιστή τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις σχετικές συμβάσεις, υπηρετεί πολλούς στόχους.

Καταρχήν, τη σημαντική εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη μείωση δαπανών τόκων.

Επίσης, τη θετική απήχησή της στην επενδυτική κοινότητα, αφού θα προεξοφληθεί εκείνο το τμήμα των δανείων που έχει επιτόκιο άνω του 5%, το οποίο αντικαθίσταται από δανεισμό, το επιτόκιο του οποίου, σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση ομολόγων, ανέρχεται σε 1,9%.

Επιπλέον, τη μείωση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στα υφιστάμενα δάνεια του ΔΝΤ, αφού αυτά είναι κυρίως σε ξένο νόμισμα και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Επιπρόσθετα τη συνέπεια και την ολοκλήρωση της επιστροφής στην κανονικότητα, αφού η Ελλάδα θα προβεί σε ενέργεια αντίστοιχη αυτής άλλων χωρών που ήταν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Και τέλος τη διασφάλιση της αγαστής συνεργασίας με όλα τα μέρη του επίσημου τομέα καθ’ όλη την περίοδο ενισχυμένης εποπτείας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

 

Το κράτος συνεχίζει να χρωστάει 2 δισ. ευρώ στους ιδιώτες… Πότε θα τους αποπληρώσει και πώς;

Πιστεύω βαθύτατα ότι στη σχέση οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και πολιτών, το Δημόσιο οφείλει να δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιδιώτες, εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα αποτελέσει εξέλιξη η οποία θα εμπεδώνει την κανονικότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.

Οι πολίτες ας γνωρίζουν ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει και αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

 

Η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε μιλήσει για έξοδο από τα μνημόνια.  Οι δανειστές για πόσα χρόνια θα μας επιτηρούν;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε αντιμετωπίσει εγκαίρως διαχρονικές παθογένειες του οικονομικού συστήματος και ακόμη ότι ως πολιτικό σύστημα καθυστερήσαμε να κάνουμε τις αναγκαίες πολιτικές συνεννοήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης, οι οποίες θα οδηγούσαν τόσο σε ηπιότερες πολιτικές κατά την ένταξή μας στα μνημόνια όσο και στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.

Η παρούσα Κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να απαλλαγεί η οικονομία και η Ελλάδα και από την ενισχυμένη εποπτεία και να καταστεί μία πλήρως κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με τον Πρέσβη της Βραζιλίας | 30.8.2019

Mε τον Πρέσβη της Βραζιλίας κ. Cesario Melantonio Neto συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο facebook:

 

Συναντήθηκα σήμερα με τον Πρέσβη της Βραζιλίας κ. Cesario Melantonio Neto με τον οποίο συζητήσαμε πεδία συνεργασίας…

Gepostet von Χρήστος Σταϊκούρας / Christos Staikouras am Freitag, 30. August 2019

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με το Προεδρείο του ΟΕΕ | 30.8.2019

Στην περαιτέρω διεύρυνση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συμφώνησαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και το Προεδρείο του ΟΕΕ, κατά τη συνάντηση, που είχαν το μεσημέρι. Το Υπουργείο Οικονομικών και το ΟΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Κυβέρνησης για θέματα οικονομίας, θα ενισχύσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, μέσω των μελετών και των προτάσεών του.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, το Προεδρείο του ΟΕΕ παρέδωσε στον κ. Σταϊκούρα τις προτάσεις του για μία σειρά θεμάτων, ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως για τη φορολογία, τις επενδύσεις, το ασφαλιστικό σύστημα, τα κόκκινα δάνεια και τον τραπεζικό τομέα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών: «Το οικονομικό επιτελείο έχει προτάξει ως θεμελιώδη στόχο την υψηλού ρυθμού οικονομική μεγέθυνση εντός πλαισίου πειθαρχημένων, υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και ευσταθούς τραπεζικού τομέα.

Η προσέγγιση αυτού του στόχου έχει δρομολογηθεί να γίνει με την κίνηση της οικονομίας επί ενός ανοδικού, ενάρετου “σπιράλ”.

Ο οδικός χάρτης εντός του ανοδικού σπιράλ, ενδεικτικά προβλέπει την αυστηρή τήρηση των προϋπολογισμών από όλους τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού, την κάλυψη του επενδυτικού χάσματος με την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και των εμβληματικών επενδύσεων, τη μείωση των οφειλών του Δημοσίου, την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Θεωρώ ότι υλοποιώντας αυτό το σχέδιο, με σταθερό το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η οικονομία θα μεγεθύνεται με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα και οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας κινούνται θετικά».

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τόνισε ότι, στην παρούσα συγκυρία, «κρίνεται αναγκαία η προσήλωση στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της χώρας και θα διευκολύνουν την είσοδο των επενδυτών, όπως είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ταχύτητα αδειοδότησης επενδύσεων, η πάταξη της φοροδιαφυγής και η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τον δείκτη WEF. Μεταρρυθμίσεις αναγκαίες, με στόχο την εισροή ξένων κεφαλαίων, που τα προηγούμενα χρόνια καθυστερούσαν λόγω της πολυπλοκότητας της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και της δυσλειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου».

Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος | 29.8.2019

 

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Δελτίο Τύπου

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την ελληνική οικονομία παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το μήνα Αύγουστο.

Διαμορφώνεται στις 108,4 μονάδες, έναντι 105,3 μονάδων τον Ιούλιο και 101 μονάδων τον Ιούνιο.

Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη των τελευταίων 12 ετών.

Ο δείκτης παραμένει και τον Αύγουστο, όπως συνέβη και τον Ιούλιο, υψηλότερος από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την πορεία βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και την εμπιστοσύνη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγορών στο οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο με γρήγορους ρυθμούς ξετυλίγεται.

InstagramYoutube