Μήνας: Φεβρουάριος 2020

Ο Υπουργός Οικονομικών στην Επίσημη Συνάντηση “IMF / World Bank Group Constituency Meeting” | 28.2.2020

Πραγμοποιήθηκε την Παρασκευή 28-2-2020 στην Τράπεζα της Ελλάδος η επίσημη συνάντηση “IMF/World Bank Group Constituency Meeting”, στην οποία μετέχουν Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών, Υπουργοί και αντιπροσωπείες από την Ελλάδα, την Αλβανία, το Ανατολικό Τιμόρ, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, το Σαν Μαρίνο, καθώς και εκπρόσωποι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τηδημοσιονομική πολιτική κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Μιχάλης Αργυρού και ο  Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Δημήτρης Τσάκωνας.

Δείτε φωτογραφίες:

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020 | 28.2.2020

Παρασκευή, 28  Φεβρουαρίου  2020

Δελτίο Τύπου – Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 768 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 209 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 442 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 495 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.269 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  3.913 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 745 εκατ. ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.260 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 647 εκατ. ευρώ ή 13,2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 69 εκατ. ευρώ ή 58,1%,

β) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 24 εκατ. ευρώ ή 97,4%,

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 36,3%,

εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 77,5%,

δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 42 εκατ. ευρώ ή 27,3%,

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 68,6%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

β) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

γ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 17,3%,

δ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 30,2%,

ε) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 37 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 37 εκατ. ευρώ ή 13.2%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 103 εκατ. ευρώ ή 12,8%, που οφείλεται κυρίως στη χρονική υστέρηση  είσπραξης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 648 εκατ. ευρώ ή 98%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 98 εκατ. ευρώ από το στόχο (249 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 644 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 ανήλθαν στα 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 232 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.449 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι οι αυξημένες δαπάνες τόκων κατά 204 εκατ. ευρώ, καθώς και οι αυξημένες αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 132 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 122 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάστηκε αύξηση έναντι του 2019 στις εξής κατηγορίες δαπανών:

α) αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ (στις μεταβιβάσεις),

β) τόκοι κατά 93 εκατ. ευρώ και

γ) λοιπές κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά 74 εκατ. ευρώ (που αφορούν στην κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας).

Αντίθετα, η κατηγορία πρόσθετες αποδοχές (εντός της κατηγορίας παροχές σε εργαζομένους) εμφανίστηκε χαμηλότερη κατά 320 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018.

Εκτέλεση_κρατικού_προυπολογισμού_Ιανουάριος-2020

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος | 28.2.2020

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, τον Φεβρουάριο, βελτιώθηκε, φτάνοντας στις 113,2 μονάδες.

Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη των τελευταίων 20 ετών, από το Δεκέμβριο του 2000.

Αποδεικνύει δε ότι το εφαρμοζόμενο οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης, εντός του υφιστάμενου πλαισίου, η διαχείριση των πολύχρονων θυσιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και των δημόσιων οικονομικών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Φυσικά, το παγκόσμιας κλίμακας πρόβλημα που ανέκυψε με τον κορονοϊό θέτει και την ελληνική οικονομία ενώπιoν μίας δύσκολης κατάστασης.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος απαιτείται από όλους ψυχραιμία και ορθολογισμός.

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί».

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στο Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (video) | 27.2.2020

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, με την ευκαιρία συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, θέλω να κάνω μια συνολικότερη τοποθέτηση για το ασφαλιστικό μας σύστημα.

Ασφαλιστικό σύστημα το οποίο, ως μηχανισμός επανόρθωσης των ζημιών λόγω επέλευσης κινδύνων, αναπόφευκτα αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας.

Η κοινωνική ασφάλιση μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους, αλλά είναι δυνατόν να μειώσουμε τις οικονομικές τους συνέπειες, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ευημερίας.

Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας έχει γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες.

Δυστυχώς, όμως, ο δημόσιος λόγος και η πολιτική επιχειρηματολογία εντοπίζονταν και εξαντλούνταν είτε στη βιωσιμότητα είτε στην εκάστοτε ταμειακή επάρκεια του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.

Κοιτούσαμε δηλαδή, συνεχώς το αποτέλεσμα, «κλείνοντας τα μάτια» στις πραγματικές αιτίες, στις εγγενείς στρεβλώσεις του.

Για πολύ καιρό, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης δεν αποτελούσε ένα σύνολο δομημένο πάνω σε αρχές, αλλά ένα ιστορικό προϊόν μιας στρεβλής και άνισης ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, το 1990, λειτουργούσαν 327 φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και λοιπών παροχών.

Το μοντέλο εμφάνιζε μεγάλες ανισότητες, συνδυάζοντας κενά με νησίδες υπερπροστασίας.

Διαμορφώθηκε συνεπώς η φυσιογνωμία ενός διάσπαρτου, διάτρητου, ανομοιόμορφου και, εν τέλει, άνισου συστήματος.

Στην πραγματικότητα, η ίδια η δομή του συστήματος ευνοούσε τη δημιουργία ανισοτήτων και τη συντήρηση αποκλίσεων παρά συγκλίσεων, μεταξύ όμοιων περιπτώσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων πολιτών.

Επιπλέον, παρατηρούνταν το φαινόμενο, και μάλιστα από τη γέννηση του συστήματος, της δημιουργίας και διατήρησης ανισομεγεθών ταμείων.

Κάποια ταμεία είχαν ελάχιστους ασφαλισμένους, ενώ άλλα αφορούσαν μεγάλο πλήθος ασφαλισμένων.

Κάθε ένα από τα οποία είχε τους δικούς του καταστατικούς κανόνες και, κυρίως, τον δικό του τρόπο λειτουργίας.

 

Αναμφίβολα, έκτοτε, έχουν γίνει σοβαρές, φιλότιμες και φιλόδοξες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των χρόνιων δομικών προβλημάτων του ασφαλιστικού μας.

Άλλες πιο στιβαρές και μελετημένες, άλλες λιγότερο.

Κάποιες από αυτές πριν την είσοδο της χώρας στα Μνημόνια, με Κόμματα της αντιπολίτευσης και πολιτικούς αρχηγούς να βρίσκονταν, τότε, διαμαρτυρόμενοι στις πλατείες.

Για πολιτικές τις οποίες αργότερα όχι μόνο υιοθέτησαν, αλλά και υλοποίησαν.

 

Το ασφαλιστικό όμως, δεν είναι πεδίο πειραματισμών, ούτε έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Η χώρα αυτό το πλήρωσε ακριβά.

Ο μέσος πολίτης έχασε την εμπιστοσύνη του στο σύστημα.

Γιατί όμως συνέβη αυτό;

Γιατί τόσο ως πολιτεία όσο και ως κοινωνία:

 • ήμασταν φοβικοί σε βελτιώσεις και αλλαγές του συστήματος την ώρα που έπρεπε,
 • λειτουργούσαμε με κεκτημένη ταχύτητα, την ώρα που δεν έπρεπε,
 • υπερβάλαμε, διαταράσσοντας την ισορροπία και τη σταθερότητα με την οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται το ασφαλιστικό,
 • και λησμονήσαμε την κοινωνική αλληλεγγύη.

 

Παράλληλα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ασφαλιστικό είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα.

Καταρχήν συμπλέκεται άμεσα με το δημογραφικό.

Οι ηλικιωμένοι αυξάνονται, τα παιδιά μειώνονται και το εργατικό δυναμικό περιορίζεται, με τις συνέπειες να είναι τεράστιες σε οικονομία και ασφαλιστικό.

Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία.

Αυτό το αποδεικνύουν και οι αριθμοί της αναλογιστικής μελέτης που συνοδεύουν το σχέδιο νόμου.

Το κρίσιμο ερώτημα που μας βάζει το δημογραφικό πρόβλημα είναι η ουσιαστικά δίκαιη ανάπτυξη.

Εδώ, η Κυβέρνηση απαντά με ενεργητικές πολιτικές προστασίας της μητρότητας, στήριξης της οικογένειας, εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

 

Η αδήλωτη ή η πλημμελώς δηλωμένη εργασία είναι επίσης ένα από τα «αγκάθια» του ασφαλιστικού.

Και σε αυτό το επίπεδο, χωρίς αμφιβολία, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και παράγεται αξιοσημείωτο έργο από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και τον ελεγκτικό του μηχανισμό, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το παρόν σχέδιο νόμου πραγματοποιείται ένα κρίσιμο βήμα προς τον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την προσαρμογή του στις συνταγματικές επιλογές της ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Η προοδευτική και ορθολογική αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, θεραπεύει την ισοπεδωτική λογική της καθήλωσης των συνταξιούχων σε χαμηλές και μικρομεσαίες συντάξεις, κάτι που οδηγούσε σε αδιέξοδο όλο το σύστημα, επαναπροσδιορίζοντας ακόμη και τις συμπεριφορές της κοινωνίας.

Δημιουργείται έτσι κίνητρο για την εξίσωση των χρόνων ασφάλισης με τα χρόνια εργασίας, πράγμα το οποίο σηματοδοτεί ταυτόχρονα το πέρασμα από περιοχές αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας στη δηλωμένη εργασία και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

 

2ον. Το σχέδιο νόμου κινήθηκε στις γραμμές που χαράχτηκαν από τις δικαιοδοτικές κρίσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας.

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ έκρινε την ουσιαστική – και όχι απλώς την τυπική – αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νόμου 4387/2016, με αποτέλεσμα οι παρούσες ρυθμίσεις να είναι απόσταγμα των ουσιαστικών νομικών κρίσεων του Δικαστηρίου.

Επέρχεται συνεπώς η συμμόρφωση στη νομολογία με τον αυτονόητο σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις, με την θεσμοθέτηση ενός νέου μοντέλου ελεύθερης επιλογής του ύψους των εισφορών που θα καταβάλλουν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

3ον. Είναι σημαντική η στόχευση και η κατεύθυνση που δίνεται στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, στη λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων και στην διοικητική απλούστευση.

Το κράτος έχει υποχρέωση να διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη.

Να τον απαλλάσσει από ανούσιες συναλλαγές, ατελείωτες ουρές, χαμένες εργατοώρες και ανώφελες διαδικασίες.

 

4ον. Η αναλογιστική μελέτη που έχει εκπονηθεί και συνοδεύει το νομοσχέδιο, αποδεικνύει τη βιωσιμότητά του.

Μάλιστα εκτιμάται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μεσο-μακροπρόθεσμα, θα κινείται εντός των ορίων του μέσου όρου της συνταξιοδοτικής δαπάνης των χωρών της ευρωζώνης.

Ενώ το κόστος του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου κινείται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της χώρας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, με το παρόν σχέδιο νόμου απεγκλωβίζουμε ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας από τις «ναρκοθετημένες περιοχές» των αδιέξοδων ρυθμίσεων του παλαιού συστήματος.

Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, πιο δίκαιο, απλό και ανταποδοτικό, που θα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, και κυρίως θα καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση.

Θεωρώ συνεπώς ότι η εθνική μας αντιπροσωπεία πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτή την κυβερνητική προσπάθεια.

Σε τέτοιας φύσεως ζητήματα, που μας αφορούν όλους, η υπέρβαση της πολιτικής στειρότητας είναι απόδειξη πολιτικής ωριμότητας.

Και οι όποιες πολιτικές προτάσεις μελλοντικά κατατεθούν, ιδιαίτερα σε δυναμικά μεγέθη όπως είναι οι παράμετροι του ασφαλιστικού συστήματος, πρέπει να έχουν το βλέμμα τους «μπροστά» και στο καλύτερο, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Επί της τροπολογίας που κατατέθηκε, στο Άρθρο 1 επιλύεται, με απλά λόγια, το ακόλουθο πρόβλημα που δημιουργήθηκε επί ημερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είχαν αναρτήσει στο taxis τα αναδρομικά ποσά συντάξεων, και όχι το έτος στο οποίο αυτά ανάγονταν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Φορολογική Διοίκηση να καταλογίσει τα παραπάνω ποσά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να έχει προβεί σε ελέγχους επί τόσα έτη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί που πραγματικά ανάγονται, ζητώντας, μεταξύ άλλων, στοιχεία από τους φορείς.

Μόλις διαπιστώθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση ότι λήγει η πενταετία και υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, και μάλιστα για στοιχεία που ήταν στη διάθεσή της, έστειλε χιλιάδες σημειώματα στους φορολογούμενους με συμπληρωματικούς φόρους.

Επαναλαμβάνω, για μη ορθές διαδικασίες καθ’ όλη της διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Για να αντιμετωπιστεί ορθολογικά το ζήτημα που δημιουργήθηκε, προχωράμε, σταδιακά, στη συνολική επίλυση.

1ο Βήμα: Να προβλέψουμε ότι οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα πληρώσουν τίποτα μέχρι και το τέλος Μαΐου 2020, πράγμα που επιτυγχάνεται με την τροπολογία που ήδη κατατέθηκε.

2ο Βήμα: Σύντομα θα περιληφθούν σε ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών  οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται οι περιπτώσεις, όταν:

 • εκ παραδρομής επιβλήθηκαν φόροι ή
 • επιβλήθηκαν πρόστιμα για πιστωτικά – μηδενικά εκκαθαριστικά των αναδρομικών 2013 και
 • κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Στόχος μας είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση κράτους-πολίτη, τηρώντας απαρέγκλιτα θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτή της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας από πλευράς του κράτους και βέβαια της φορολογικής συμμόρφωσης από πλευράς των πολιτών.

Δήλωση για την 5η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα | 26.2.2020

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 5η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα.

Είναι η 2η σχετική Έκθεση επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Η παρούσα Έκθεση, σε συνέχεια της προηγούμενης, ενισχύει τη θετική αξιολόγηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Εκτιμά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, υψηλότερους από τις προηγούμενες προβλέψεις, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Προβλέπει επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συρρίκνωση της ανεργίας.

Ενσωματώνει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, τη μείωση του κόστους δανεισμού, την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, τη μείωση των «κόκκινων δανείων».

Αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Αναδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης, μέσα από την κατάρτιση και υλοποίηση του δικού της εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, να καλύψει το σημαντικό επενδυτικό κενό της χώρας.

Καταγράφει τις κυβερνητικές επιλογές για περαιτέρω μειώσεις φόρων (εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ), εκτός Προϋπολογισμού, εντός του 2020, ως απόρροια της καλής εκτέλεσής του.

Παρουσιάζει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, για εφέτος και τα επόμενα έτη, και θέτει τα χρονικά ορόσημα λήψης σχετικών αποφάσεων.

Για την αξιολόγηση αυτή, ως Υπουργός Οικονομικών, εκφράζω, χωρίς περιττές θριαμβολογίες,  την ικανοποίησή μου.

Συγχρόνως εκφράζω και τις ευχαριστίες μου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτή την ανοδική τροχιά της οικονομίας και της χώρας.

Οι προσπάθειες όλων μας φέρνουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζονται.

Απαιτείται ένταση των προσπαθειών, ώστε νααντιμετωπίσουμε ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους, να πετύχουμε διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε, περαιτέρω, την κοινωνική συνοχή.

Οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν την ισχυροποίηση της οικονομίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση της Ελλάδας».

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ: Kατατέθηκε η 1η αίτηση για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου | 25.2.2020

Τρίτη,  25 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ: Kατατέθηκε η πρώτη αίτηση για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε σήμερα από την Eurobank η πρώτη αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.  Η αίτηση αφορά δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις με την κωδική ονομασία «Cairo» συνολικού ύψους 7,5 δις ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 1.65 δις ευρώ.

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με τον Γάλλο ομόλογό του (video) | 25.2.2020

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γάλλος ομόλογός του κ. Bruno Le Maire συναντήθηκαν σήμερα 25-02-2020, στις 08.30, στο Γραφείο Υπουργού.

Δείτε το video του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων:

Δείτε Δηλώσεις από το video του ΑΝΤ1:

Αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών επιχειρήσεων (πίνακες) | 24.2.2020

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Η βέλτιστη αντιμετώπιση του κρίσιμου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί για το Υπουργείο Οικονομικών και την Κυβέρνηση ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.
Το Υπουργείο Οικονομικών εντατικοποιεί τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση (Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δανειολήπτες ).

Η μέχρι σήμερα αξιολόγηση αποκαλύπτει βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουν σημειώσει αύξηση κατά 42% τον τελευταίο μήνα και έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 924 (από 402 στο τέλος του 2019).
Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου. Ήδη, 437 δανειολήπτες έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 487 έχουν προθεσμία ένα μήνα για να αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας.
Επιπρόσθετα, οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό, φτάνοντας πλέον τις 2.375, από 795 στο τέλος του 2019.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ανέλυσε, με βάση τα στοιχεία που έχει αντλήσει από την έως τώρα ανταπόκριση των δανειοληπτών τόσο στα e-mails που τους στάλθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα όσο και στα ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες της πλατφόρμας δεν προέβησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης.
Από την μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι από τους 6.204 δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη απάντησαν οι 540, δηλαδή ποσοστό 8%, δηλώνοντας ότι:

Έχουν σκοπό να συνεχίσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο άμεσο μέλλον 34,37%
Δεν κατανοούν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχιση της διαδικασίας 25,50%
Δεν τους ενδιαφέρει η συνέχιση της διαδικασίας υπαγωγής στο νόμο 0,01%
Δεν είναι επιλέξιμοι για ρύθμιση των οφειλών τους 12,13%
Τα στοιχεία που αντλήθηκαν δεν είναι ορθά / πλήρη και είναι σε διαδικασία διόρθωσής τους 15,71%
Άλλο 12,28%

Από τους 30.264 δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις ακυρώθηκαν, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε επειδή δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια στην πλατφόρμα για διάστημα άνω των 3 μηνών, απάντησαν οι 708, δηλαδή ποσοστό 2,3%, δηλώνοντας ότι:

 • Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη ρύθμιση των οφειλών τους 20,10%
 • Σκοπεύουν να υποβάλλουν νέα αίτηση 32,20%
 • Αναμένουν τη βοήθεια δικηγόρου / λογιστή για να υποβάλουν την αίτησή τους 13,70%
 • Αναμένουν να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο για την ρύθμιση των οφειλών τους 6,10%
 • Ρύθμισαν τις οφειλές τους με άλλο τρόπο 4,90%
 • Δεν τους ενδιαφέρει η υπαγωγή στο νόμο 2,10%

Τέλος, να σημειωθεί ότι συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα η απρόσκοπτη και χωρίς κόστος υποστήριξη των πολιτών από τα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ) που λειτουργούν πανελλαδικά (Συνημμένο 1), καθώς και από το ειδικό helpdesk που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ).
Μέχρι σήμερα, μέσω του δικτύου ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ, έχουν εξυπηρετηθεί, συνολικά, 19.305 οφειλέτες με συνεχώς αυξανόμενη τάση (Συνημμένο 2).
Ενώ από την ημερομηνία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν υποβληθεί και απαντηθεί περισσότερα από 6.965 ερωτήματα από την ομάδα υποστήριξης της ΗΠΠΚΚ.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Οικονομικών, για να έχει συνολική εικόνα των προτάσεων ρύθμισης, έχει ζητήσει, μέσω συναντήσεων και επιστολών, τα στοιχεία των διμερών ρυθμίσεων που πραγματοποιούν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους δανειολήπτες.
Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις απέστειλαν στοιχεία για τις ρυθμίσεις – μεταξύ των οποίων και δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση την πρώτη κατοικία – που πραγματοποιήθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2019, και αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία αγοράστηκαν από Εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίου και δεν ανήκουν σε Τραπεζικά Ιδρύματα.
Ειδικότερα:
 20.593 δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν επιτυχώς.
 Στα 3 από τα 4 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διενεργήθηκε ταυτόχρονα και διαγραφή οφειλής. Δηλαδή, 75% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους.
 Από αυτά, 20.340 ήταν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ.
 253 ήταν δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 498 εκατ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο, δηλαδή το 2ο εξάμηνο του 2019, οι τράπεζες ρύθμισαν 43.400 δάνεια πελατών, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να κάνει ότι το δυνατόν, με κοινωνική ευαισθησία και αποφασιστικότητα, για την προώθηση της αντιμετώπισης του ζητήματος.
Το Υπουργείο Οικονομικών (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) σε συστηματική βάση θα παρουσιάζει σχετική έκθεση με στοιχεία, τα οποία θα αποτυπώνουν την εξέλιξη της πορείας του ζητήματος.

Δείτε σχετικούς πίνακες:

Συνημμένο-1      Συνημμένο-2

Ο Υπουργός Οικονομικών στον ALPHA (video) | 24.2.2020

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα , στην εκπομπή «Εκτός Γραμμής» στον Alpha με τον Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα.

Στο στούντιο της εκπομπής, βρέθηκε ο κ. Σταϊκούρας, σήμερα, Δευτέρα (24/2) στις 10:30 το πρωί, παρουσία και του οικονομικού συντάκτη του Alpha Σταύρου Μονεμβασιώτη.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τα κόκκινα δάνεια, ο υπουργός Οικονομικών απαντά για τους πλειστηριασμούς, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Δείτε το video:

Ο Υπουργός Οικονομικών στο Μνημόσυνο για τους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων | 22.2.2020

Επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των εν πολέμω & ειρήνη, πεσόντων Αξιωματικών & Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, υπέρ πίστεως & πατρίδος, κατά τους αγώνες του Έθνους, τέλεσε στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λαμίας (Ξηριώτισσα) για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών το Σάββατο των Ψυχών 22 Φεβρουαρίου το πρωί, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστου Σταϊκούρα.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες του Δημήτρη Ανάγνου:

TwitterInstagramYoutube