Ημέρα: 6 Φεβρουαρίου 2020

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή (video) | 6.2.2020

Πέμπτη Φεβρουαρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή με θέμα «Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης – Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία πράσινη και δίκαιη οικονομία»

 

Πριν λίγο καλωσόρισα τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα Οικονομίας, κ. Paolo Gentiloni, στο Υπουργείο Οικονομικών. (Δείτε εδώ)

Τώρα, τον καλωσορίζω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

 

 

Και τον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τους 3 πρώτους μήνες της θητείας του.

Η σημερινή παρουσία του δίνει την ευκαιρία στην Ελληνική Κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τις θέσεις της για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το ευρωπαϊκό οικονομικό οικοδόμημα, με απώτερο στόχο την επίτευξη πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης.

Κύριε Επίτροπε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ευρώπη, σχετικά πρόσφατα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πολυδιάστατη οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτική κρίση.

Κρίση που έπληξε, λιγότερο ή περισσότερο, όλα τα κράτη-μέλη της.

Με καθυστερήσεις, συμβιβασμούς και – σε ορισμένες περιπτώσεις – με υψηλό κοινωνικό κόστος, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες κατάφεραν να οδηγήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην έξοδο από την κρίση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, από το 2014 και μετά, σημειώνει μόνο θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Είναι όμως γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανοιχτές και μεγάλες προκλήσεις, που την επηρεάζουν.

Προκλήσεις όπως είναι οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνέπειες του Brexit, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική διακυβέρνησή της, ο κίνδυνος παρατεταμένης αναιμικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, η σύνθεση των δημοσίων οικονομικών, ο ρόλος, η κατεύθυνση και ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή εποχή, οι δημογραφικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή.

Η συλλογική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να είναι μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρώπη, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή, πράσινη και δίκαιη επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόροι για την αντιμετώπιση ανισορροπιών, συγκεκριμένους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται, μεταξύ άλλων:

1ονΗ ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία.

Δημοσιονομική πολιτική η οποία μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει την υφιστάμενη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο δημοσιονομική πειθαρχία, όσο και υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, μετά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, όπως προτάθηκε χθες και από τους αρμοδίους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι νέοι κανόνες πρέπει:

▪ να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, διευκολύνοντας την άσκηση αντι-κυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών, και
▪ να διευκολύνουν την κάλυψη των μεγάλων επενδυτικών αναγκών που η περιβαλλοντική μετάβαση απαιτεί.  

2ον. Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Μια δυναμική, πλήρης και ανθεκτική Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την πραγματική σύγκλιση στην Ευρώπη, και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η προώθηση του Δημοσιονομικού Μέσου για τη Σύγκλιση και την Ανταγωνιστικότητα μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών-μελών της ευρωζώνης για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως στην «πράσινη» οικονομία και στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία.

3ον. Η προώθηση της ένωσης των χρηματαγορών, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν και σε «πράσινες» επενδύσεις.

4ονΗ μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη.

Στρατηγική που θέτει φιλόδοξους στόχους:

▪ για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050,
▪ για προσφορά καθαρής, οικονομικής και ασφαλούς ενέργειας,
▪ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
▪ για την προώθηση «πράσινης», καθαρής και κυκλικής οικονομίας,
▪ για την βιώσιμη κινητικότητα,
▪ για τη διασφάλιση της διάθεσης ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον τροφίμων,
▪ για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας,
▪ για ένα μη τοξικό περιβάλλον.

Αυτή η στρατηγική όμως πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει την επίτευξη πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης ως μία από τις προτεραιότητές της.

Υιοθέτησε την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υποστηρίζει την ένταξη αυτών των Στόχων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με την επιδίωξη επίτευξης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αυξημένης παραγωγικότητας, μακροοικονομικής σταθερότητας και δίκαιης μεταχείρισης.

Διαμόρφωσε το δικό της φιλόδοξο στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Δεσμεύτηκε στην πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη έως το 2028, με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο.

Διεκδικεί επαρκή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης για τις Περιφέρειες της χώρας που θα πληγούν από την απολιγνιτοποίηση.

Προχωρά στη σταδιακή μετάβαση προς το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ολοκλήρωσε, βαδίζοντας στα χνάρια προηγούμενων Κυβερνήσεων, τη διακρατική συμφωνία για τον αγωγό Eastmed.

Έχει ήδη αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων, για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Υποστηρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον δημοσιονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Συζητά, με τον ΟΟΣΑ και τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, τρόπους καταγραφής αυτής της «πράσινης» μετάβασης στον κρατικό προϋπολογισμό.

Συμμετέχει, από τον Οκτώβριο, ως ενεργό μέλος στη Συμμαχία Υπουργών Οικονομικών για την ανάληψη κλιματικών δράσεων.

Κύριε Επίτροπε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά.

Κάνουμε ιεραρχημένα, σταθερά και γοργά βήματα για την ανασυγκρότηση της χώρας, με πολιτικές που έχουν βιώσιμη αναπτυξιακή διάσταση και συνδυάζουν, επιτυχώς, την οικονομική αποδοτικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Προχωράμε, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση, για να καταστήσουμε την Ελλάδα, στρατηγικό παράγοντα στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Το έργο της Κυβέρνησης αξιολογείται θετικά από τους εταίρους, τους θεσμούς, τους επενδυτές, τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης, και πρωτίστως από τους Έλληνες πολίτες.

Αυτό πιστοποιείται:

▪ από τη θετική Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών,
▪ από τις δημόσιες αναφορές εγχώριων και διεθνών παραγόντων και φορέων,
▪ από τις επιτυχημένες – ως προς το επιτόκιο και την ποιότητα – εκδόσεις χρέους, ομολόγων και εντόκων γραμματίων,
▪ από τις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης,
▪ από τη σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος.

Σήμερα υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση οριστικής εξόδου από την κρίση και ότι έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης.

Ξεκινώντας από αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017, επιτυγχάνουμε ρυθμό μεγέθυνσης 2% – ίσως και περισσότερο – το 2019, και προβλέπουμε ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2020, υπερδιπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Αυτή η δυναμική σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις, εγχώριες και ξένες.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι μαγικές συνταγές δεν υφίστανται.

Αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν.

Εφησυχασμός δεν δικαιολογείται.

Γι’ αυτό, δεν επαναπαυόμαστε!

Εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Προχωράμε μπροστά, γρήγορα και με ασφάλεια!

Με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση!

Για  το 2020, ως Υπουργείο Οικονομικών, θέτουμεσυγκεκριμένους στόχους:

▪  Την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης.
▪  Τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
▪  Την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
▪  Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
▪  Τη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
▪  Την αξιοποίηση των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων, τα γνωστά ως ANFAs και τα SMPs, σε επενδυτικές πρωτοβουλίες.
▪  Τη μεταφορά υπερ-πλεονασμάτων σε επόμενες δημοσιονομικές χρήσεις, ώστε να ασκείται ορθολογική δημοσιονομική πολιτική.
▪  Την προώθηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών στόχων.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας.

Διεκδικούμε όμως και τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο.

Δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση φιλο-αναπτυξιακών πολιτικών, κυρίως στην κατεύθυνση μείωσης της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουλέψουμε από κοινού με τους εταίρους, μεθοδικά και δημιουργικά, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο για τη χώρα αποτέλεσμα.

Κύριε Επίτροπε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μπροστά, κάνοντας άλματα και όχι απλώς βήματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, με ταχύτητα,  καλύτερο συντονισμό και δημιουργική αλληλεγγύη, μακριά από μυωπικές προσεγγίσεις, δογματισμούς, λαϊκισμούς και ελιτισμούς.

Η Ελλάδα, ως μέλος του πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης, μπορεί να συμβάλλει, ενεργά και δυναμικά, προς αυτή την κατεύθυνση.

Και αυτό πράττουμε τους τελευταίους μήνες.

Με δυνατή φωνή.

Με δημιουργική συμμετοχή.

Με ισότιμη παρουσία.

Με όραμα και στόχο, μια ισχυρή Ελλάδα στους κόλπους μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ευρώπης!

Σας ευχαριστώ πολύ!

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Οικονομίας (video) | 6.2.2020

Πέμπτη Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Οικονομίας κ. PaoloGentiloni

Αγαπητέ Paolo Gentiloni,

Αξιότιμε Επίτροπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα.

Σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

Είναι η τρίτη φορά μετά την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων, ως αρμόδιος για θέματα Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Δεκέμβριο του 2019, που είχαμε κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Όλες οι συναντήσεις μας ήταν χρήσιμες, ειλικρινείς και παραγωγικές.

Και γι’ αυτό θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και της ελληνικής οικονομίας.

Θέματα που συζητάμε, σε έκταση και βάθος, όχι πάντα με ταυτόσημες απόψεις, και σε επίπεδο Eurogroup και Ecofin.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως είναι οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνέπειες του Brexit, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική διακυβέρνησή της, ο κίνδυνος παρατεταμένης αναιμικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, η σύνθεση των δημοσίων οικονομικών, ο ρόλος, η κατεύθυνση και ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή εποχή, οι δημογραφικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή.

Η συλλογική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως είχα την ευκαιρία και πρόσφατα δημόσια να αναπτύξω, πρέπει να είναι μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρώπη, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόρους για την αντιμετώπιση ανισορροπιών, και συγκεκριμένους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται, κυρίως:

1ονΗ ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία.

Δημοσιονομική πολιτική η οποία μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει την υφιστάμενη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο δημοσιονομική πειθαρχία, όσο και υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, μετά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, όπως προτάθηκε χθες και από τους αρμοδίους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2ον. Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Μια δυναμική, πλήρης και ανθεκτική Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την πραγματική σύγκλιση στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η προώθηση του Δημοσιονομικού Μέσου για τη Σύγκλιση και την Ανταγωνιστικότητα μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών-μελών της ευρωζώνης, για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία.

3ον. Η προώθηση της ένωσης των χρηματαγορών και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Για την τελευταία, υπολείπεται η δημιουργία και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγύησης Καταθέσεων, πλήρους αμοιβαιοποίησης.

Δυστυχώς, αν και κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, αυτή δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη πρόοδο στον επιμερισμό του ρίσκου.

Απαιτείται η συνέχιση των συζητήσεων, με στόχο τη συμφωνία σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης.

4ον. Η μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη.

Στρατηγική που θέτει φιλόδοξους στόχους, για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.

Στρατηγική που θα πρέπει όμως παράλληλα να διασφαλίζει ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση.

Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μπροστά, κάνοντας άλματα και όχι απλώς βήματα.

Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, με ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό, μακριά από λαϊκισμούς και ελιτισμούς.

Η Ελλάδα, ως μέλος του πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης, μπορεί να συμβάλλει, ενεργά και δυναμικά, προς αυτή την κατεύθυνση.

Και αυτό πράττουμε.

Όπως θα πράξουμε και για τη συζήτηση που άνοιξε για την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Με δυνατή φωνή.

Με δημιουργική συμμετοχή.

Με ισότιμη παρουσία.

Τους τελευταίους 7 μήνες, η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, και αυτό αναγνωρίζεται!
Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανακτάται.

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

Η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί μεταρρυθμίσεις.

Επιτυγχάνει στόχους.

Ολοκληρώνει, έγκαιρα και με επιτυχία, τις αξιολογήσεις της, και το ίδιο εκτιμούμε και για την 5η αξιολόγηση που επίκειται.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη σε θεσμούς.

Υπηρετεί την αναπτυξιακή διαδικασία.

Ωθεί την οικονομία σε θετική δυναμική.

Δυναμική η οποία σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις, εγχώριες και ξένες.

Για  το 2020, ως Υπουργείο Οικονομικών, θέτουμε συγκεκριμένους στόχους:

▪ Την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης.
▪ Τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
▪ Την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
▪ Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
▪ Τη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
▪ Την αξιοποίηση των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων, τα γνωστά ως ANFAs και τα SMPs, σε επενδυτικές πρωτοβουλίες.
▪ Τη μεταφορά υπερ-πλεονασμάτων σε επόμενες δημοσιονομικές χρήσεις, ώστε να ασκείται ορθολογική δημοσιονομική πολιτική.
▪ Την προώθηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών στόχων.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας.

Διεκδικούμε όμως και τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο.

Δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση φιλο-αναπτυξιακών πολιτικών, κυρίως στην κατεύθυνση μείωσης της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουλέψουμε από κοινού με τους εταίρουςμεθοδικά και δημιουργικά, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο για τη χώρα αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω, και πάλι, τις ευχαριστίες μου προς τον Επίτροπο κ. Gentiloni.

Ευχαριστίες για την παραγωγική συζήτηση που έγινε και τη δημιουργική συνεργασία που – σταθερά – έχουμε.

Και που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε.

Με κοινό όραμα και στόχο, μια ισχυρή Ελλάδα στους κόλπους μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ευρώπης!

Δείτε εδώ το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:

InstagramYoutube