Έτος: 2020

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Τοποθετήσεις) | 14.2.2020

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Dr. Werner Hoyer.

 

Αγαπητέ κύριε Werner Hoyer,

Αξιότιμε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, και πάλι, στην Ελλάδα.

Σας καλωσορίζω με αφορμή τη σημερινή υπογραφή τριών δανειακών συμβάσεων, για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι δύο από τις τρεις συμβάσεις, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορούν τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων στον γεωργικό και αγροδιατροφικό κλάδο, καθώς και στον κλάδο της βιο-οικονομίας.

Η γρήγορη κινητοποίηση της Πολιτείας, της ΕΤΕπ και των δύο ελληνικών τραπεζών είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να λάβει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στήριξης στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος της ΕΤΕπ για την αγροτική ανάπτυξη.

Η τρίτη δανειακή σύμβαση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που υπογράφεται με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο στήριξης του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), έχει ως στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος.

Επιβεβαιώνεται έτσι, για ακόμη μία φορά, ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη καίριων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, τόσο με την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία όσο και με την προώθηση επενδυτικών σχεδίων.

Αποτελεί κεντρική προτεραιότητά μας, ως Υπουργείου Οικονομικών, να συνεχίσουμε να συμβάλουμε, από κοινού με την ΕΤΕπ και σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην αύξηση των επενδύσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ώστε να καλυφθεί η μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα της τελευταίας δεκαετίας.

Η υπερκάλυψη του επενδυτικού κενού αποτελεί για εμάς τον βασικό πυλώνα προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός και διατηρήσιμος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, να δημιουργηθούν νέες, καλές θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.

Αγαπητέ κύριε Hoyer,

Η συνεργασία μας αυτή αποκτά σήμερα επιπρόσθετη σημασία στο πλαίσιο της από κοινού επιδίωξής μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που έρχονται.

Η Ελλάδα μεταβαίνει ταχύτατα σε μια νέα εποχή.

Μία εποχή βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα υιοθέτησε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους και έχουμε δεσμευτεί για πλήρη αποδέσμευση από τον λιγνίτη έως το 2028, με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρία στον τομέα της δράσης για το κλίμα ανά την υφήλιο.

Μαζί μπορούμε να επικεντρωθούμε στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απολιγνιτοποίηση και την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών, για την ενίσχυση γεωγραφικών περιοχών που θα πληγούν από το κόστος της μετάβασης, για την αποτελεσματική διασύνδεση της νησιωτικής χώρας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η παρουσία της Ελλάδας, ως μέλους του πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης, είναι ενεργή, δημιουργική και δυναμική.

Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της Ευρώπης για την υλοποίηση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, θα συνεχίσει και θα διευρύνει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα στη χώρα μας.

Οι δανειακές συμβάσεις που θα υπογράψουμε εντός του έτους με την ΕΤΕπ, συνολικά μπορούν να ξεπεράσουν τα 3,1 δισ. ευρώ, και να λειτουργήσουν ως όχημα για την επίτευξη των αναπτυξιακών επιδιώξεών μας.

Για ακόμα μια φορά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την εξαίρετη συνεργασία που το Υπουργείο Οικονομικών έχει με την ΕΤΕπ, με βασικό κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας.

 

Τοποθέτηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Dr Werner Hoyer μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Σταϊκούρα, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.  Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα σήμερα, στην πρώτη μου εφετινή επίσκεψη στην Ελλάδα.

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, για την αμέριστη στήριξη που μας παρέχετε, τόσο εσείς ο ίδιος, όσο και οι συνάδελφοι και συνεργάτες σας στο Υπουργείο Οικονομικών.  Η διαρκής υποστήριξη και η στενή συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και ιδίως με την Επενδυτική Ομάδα της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, η οποία είναι εγκατεστημένη εδώ στην Αθήνα, εκτιμώνται ιδιαίτερα. Σημειώνεται ότι η επενδυτική ομάδα για την Ελλάδα είναι μια πρωτοτυπία για την ΕΤΕπ, δεν υπάρχει αλλού κι έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελλάδας όχι μόνο συντελεί στη διεξαγωγή χρήσιμου διαλόγου κατά τις μηνιαίες συνεδριάσεις μας με τους μετόχους μας, τα κράτη μέλη, αλλά και διασφαλίζει ότι τα ελληνικά συμφέροντα λαμβάνονται πλήρως υπόψη, τόσο όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μας εδώ, όσο και τη συνολική δραστηριότητα της τράπεζας της ΕΕ.

Όπως αναφέρθηκε κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου κ. Andrew McDowell στην Αθήνα τον περασμένο μήνα, το 2019 ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – χορήγησε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές στηρίξαμε νέα έργα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, των υδάτων και της δράσης για το κλίμα, ενώ βελτιώσαμε επίσης την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της συνεργασίας μας με σημαντικές ελληνικές τράπεζες.

Η ισχυρή στήριξη που προσφέραμε πέρυσι αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα στην οποία η ΕΤΕπ ανέπτυξε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σχέση με το ΑΕΠ.

Το 2019 οι χρηματοδοτήσεις του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν το 1,09% του ελληνικού ΑΕΠ.

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για τη στήριξη επενδύσεων που είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία περισσότερων οικονομικών ευκαιριών, τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Πέρυσι η ΕΤΕπ στήριξε για μία ακόμη φορά και τους τρεις αυτούς τομείς.

Ομολογώ ότι έχω έλθει στην Ελλάδα σε πιο δύσκολες εποχές. Έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος από τότε και σας συγχαίρω για αυτό. Η δουλειά όμως συνεχίζεται, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της χώρας.

Ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας, ο οποίος είναι ο Διοικητής της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, και εγώ συζητήσαμε προ ολίγου στρατηγικά θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χώρα.

Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονταν σχέδια διπλασιασμού της στήριξής μας προς επενδύσεις στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της ενέργειας, μεταξύ άλλων και εδώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ισχυρής δέσμευσης που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσει τις επενδύσεις που προάγουν τη δράση για το κλίμα σε όλο τον κόσμο.

Και αυτό είναι σημαντικό σημείο για την ΕΤΕπ. Το φθινόπωρο του 2019 αναγγείλαμε την νέα στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα, η οποία υιοθετήθηκε από το ΔΣ τον Νοέμβριο. Το 50% των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ θα είναι έως το 2025 υπέρ της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εννοείται ότι και το υπόλοιπο 50% θα συνάδει με τον στόχο αυτό. Η απόφαση να σταματήσουμε και στηρίζουμε τη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων είναι σαφής, ωστόσο καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει στην μετάβαση αυτή όπου χρειάζεται, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω σε αυτή την προσπάθεια.

Αργότερα σήμερα θα ανακοινώσω την παροχή νέας, σημαντικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς επενδύσεις στους τομείς της γεωργίας και της ενέργειας.

Πρόκειται για δύο τομείς στους οποίους η κινητοποίηση νέων επενδύσεων και η στήριξη της υλοποίησης φιλόδοξων νέων έργων για τη διασφάλιση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Ως γνωστό η Ευρώπη έχει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050.

Απόψε θα συναντήσω επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμένω με ενδιαφέρον να συζητήσω μαζί του σχετικά με νέους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τη μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει σε τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, μπορεί να στηρίξει νέες επενδύσεις προτεραιότητας σε αυτήν τη χώρα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για το ενδιαφέρον σας όσον αφορά τον ρόλο της τράπεζας της ΕΕ εδώ στην Ελλάδα.

Εγκρίθηκε η υπαγωγή στο νόμο περί ΣΔΙΤ για έργα για το Πανεπιστήμιο στη Λαμία | 13.2.2020

Λαμία,  13 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Στη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, εγκρίναμε την αίτηση υπαγωγής στο νόμο περί ΣΔΙΤ του έργου «υλοποίηση φοιτητικών εστιών  και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία», που υποβλήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Προχώρησε δηλαδή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η απόφαση που είχε ληφθεί, σε συνάντηση εργασίας που είχαμε με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 30 Οκτωβρίου 2019.

Όσον αφορά στη Λαμία, η πρόταση αναφέρεται στην ανάπτυξη κτιριακών υποδομών, σε έκταση 26 στρεμμάτων, που βρίσκονται δίπλα στην υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία καλών υποδομών για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας στη Λαμία.  Η προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους συνεχίζεται.

Ταυτόχρονα μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε τη διεύρυνση της συμμετοχής μας στον εθνικό χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων κ. Gabriel Bernardino | 13.2.2020

Με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων κ. Gabriel Bernardino συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο instagram:

Ο κ. Τσίπρας συναγωνίζεται – και μάλλον ξεπερνά – τον κ. Τσακαλώτο στην κοπτοραπτική | 12.2.2020

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

Ο κ. Τσίπρας, σε σημερινή του ομιλία, απέδειξε ότι συναγωνίζεται, και μάλλον ξεπερνά, τον κ. Τσακαλώτο στην κοπτοραπτική.

Αισθάνεται, είπε, ντροπή για δήλωσή μου περί τραπεζών, που συγχρονισμένα παραποίησαν.

Όμως θα έλεγα, ο κ. Τσίπρας να αφήσει το κατασκευασμένο φύλλο συκής και, αν δεν έχει το πολιτικό θάρρος να αισθανθεί ντροπή για αρκετά από τα πολιτικά πεπραγμένα του, ας αισθανθεί τουλάχιστον ευθύνη γιατί με τις πολιτικές ασυναρτησίες και τις αυταπάτες του επιβάρυνε, ως Πρωθυπουργός, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  

Με την πολιτική του, οδήγησε σε απώλεια 40 δισ. ευρώκαταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015 από το τραπεζικό σύστημα και στην εφαρμογή κεφαλαιακών περιορισμών.

Συνέπεια των πολιτικών του υπήρξε η ύφεση της οικονομίας κατά τα έτη 2015 και 2016 και μία αχρείαστη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με την οποία προστέθηκε κόστος στο Δημόσιο, μεταβλήθηκε η ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχασαν τεράστια ποσά το Δημόσιο, οι φορολογούμενοι και οι ιδιώτες μικρομέτοχοι.

Τα λοιπά στην ώρα τους.

Οι Απαντήσεις του Υπουργού Οικονομικών στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη Λάρκο (video) | 12.2.2020

Δείτε το σχετικό video:

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τη μείωση του κόστους δανεισμού κάτω από το 1% | 12.2.2020

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

 

Σήμερα, για πρώτη φορά, το κόστος δανεισμού «σπάει», προς τα κάτω, το φράγμα του 1%.

Η συνεχής μείωση του επιτοκίου και η διατήρησή του σε χαμηλό ύψος αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στην πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην ασκούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

Συνεχίζουμε, με σχέδιο, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ψηφίζεται η Νομοθετική Διάταξη για τον Συνεταιρισμό ΟΣΜΑΕΣ στη Μαλεσίνα | 12.2.2020

Λαμία,  12 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού που δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή Μαλεσίνας – Θεολόγου, με 4.000 οικογένειες, αιτήθηκε παράταση στη θητεία του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκειμένου να προχωρήσουν διαδικασίες ανάληψης δικτύου ύδρευσης από το Δήμο Λοκρών. Το Υπουργείο Οικονομικών, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν έχει αρμοδιότητα για καθορισμό ή παράταση θητείας Δ.Σ. συνεταιρισμών του Ν.1667/1986.

Παρόλα αυτά, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και προωθήθηκε νομοθετική διάταξη, στο πλαίσιο της οποίας επαναφέρεται προσωρινά ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. υπό την εποπτεία του Υπ. Εθνικής Άμυνας μέχρι την 31.12.2020. Ορίζονται νέα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου προκειμένου να επιλυθούν μείζονα χρονίζοντα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως. Υπάρχει πρόβλεψη περί επαναφοράς της εποπτείας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η εν λόγω νομοθετική διάταξη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ικανοποιώντας αίτημα χιλιάδων οικογενειών του Συνεταιρισμού.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 12.2.2020

Δείτε τη σημερινή Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής:

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στη σημερινή μου τοποθέτηση θα μιλήσω για πολιτικές που συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική δικαιοσύνη.

Θα μιλήσω για πολιτικές που αξιοποιούν, προς όφελος της κοινωνίας, δημόσιο πλούτο.

Και θα μιλήσω για πολιτικές αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, επ’ ωφελεία – τελικά – των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις.

Προβλήματα που συνιστούν «ανοικτές πληγές» στα θεμέλια της οικονομίας.

«Ανοικτές πληγές» που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε λόγω ανικανότητας είτε από επιλογή, δεν μπόρεσε να «κλείσει» ή σκόπιμα άφησε να «αιμορραγούν».

Όλα αυτά διατρέχουν διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου και των τροπολογιών που το συνοδεύουν.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, μέσα και από διατάξεις του Νομοσχεδίου, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους πολίτες.

Πλέον σχεδιάζονται και εφαρμόζονται πολιτικές όχι ταξικές, αλλά αυτές που απευθύνονται σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.

Μειώνονται φόροι που ανακουφίζουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας.

Και ο όποιος διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος αξιοποιείται επ’ ωφελεία, κυρίως, των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης.

Αυτό πράξαμε κατά το 2ο εξάμηνο του 2019, με τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε.

Και ο οποίος χώρος, μέχρι τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενα της προηγούμενης Κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών της, της Τράπεζας της Ελλάδος και των θεσμών, δεν υφίστατο.

Αφού η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για προεκλογικούς λόγους, είχε ήδη μοιράσει το «κοινωνικό μέρισμα» ως δήθεν «13η σύνταξη».

Ένα όμως επιπλέον κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι πώς αξιοποίησε η σημερινή Κυβέρνηση, σε αντιδιαστολή με την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε τον ΕΝΦΙΑ. Κόστος; 205 εκατ. ευρώ. Στόχος; Κυρίως τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας.

Κατέβαλλε – εμπροσθοβαρώς – αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Κόστος; 85 εκατ. ευρώ. Στόχος; Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Μείωσε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Κόστος; 175 εκατ. ευρώ. Στόχος; Όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

Κάλυψε έκτακτες δαπάνες σε εθνική άμυνα, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Κόστος; 61 εκατ. ευρώ. Στόχος; Η ασφάλεια και η καθημερινότητα των πολιτών.

Κάλυψε οφειλές στη ΔΕΗ. Κόστος; 200 εκατ. ευρώ. Στόχος; Η διάσωση του οργανισμού, επ’ ωφελεία του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.

Χορήγησε έκτακτη ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως προβλέπει διάταξη του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου. Κόστος; 215 εκατ. ευρώ. Στόχος; Η περαιτέρω στήριξη των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων νοικοκυριών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, με διάταξη του Νομοσχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, προχωρά στην υπαγωγή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθεραπειών που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, μεταξύ των οποίων οι καρκινοπαθείς, στον υπερ-μειωμένο συντελεστή 6%.

Μέχρι σήμερα, αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονταν στους συντελεστές 24% και 13%.

Με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, μειώνεται το κόστος που επιβαρύνονται οι ασθενείς, αλλά και η συνολική φαρμακευτική δαπάνη.

 

Αποδεικνύεται έτσι, με την έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτα νοικοκυριά και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες για ασθενείς, ότι είμαστε, σταθερά, δίπλα στους πολίτες!

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο παρόν Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και διατάξεις που στόχο έχουν την περιφερειακή ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών της χώρας.

Η αξιοποίηση αυτών, θα δώσει ώθηση στις τοπικές οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την εμπορική κίνηση σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, θα υπάρξουν ευρύτερα οφέλη για τη χώρα μας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με την αύξηση των δημοσίων εσόδων, όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, με την αύξηση του διεθνούς εμπορίου μέσω της χώρας μας.

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία αξιοποίησης και να καταστήσουμε πιο ελκυστικά τα λιμάνια μας σε υπεύθυνες και σοβαρές επενδυτικές δραστηριότητες, προβαίνουμε σε μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Μεταξύ άλλων, προτείνουμε την αύξηση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν ήδη συναφθεί πριν από περίπου δύο δεκαετίες (2002-2003) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των 10 Οργανισμών Λιμένος, από 50 σε 60 χρόνια.

Έτσι ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ενός μακρόπνοου οράματος και ο σχεδιασμός για κάθε λιμένα, αυξάνοντας το αποτύπωμα της επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική κοινωνία.

Ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να συνάπτει, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, περισσότερες συμβάσεις μερικής υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών σε κάθε λιμάνι.

Έτσι, σε λιμάνια με πολλαπλές διαστάσεις δραστηριότητας, παρέχεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία επενδύσεις, μεγιστοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η τρίτη ενότητα των παρεμβάσεών μας, που περιλαμβάνονται και στο παρόν Σχέδιο Νόμου, αφορά περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν «ανοικτές πληγές» στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.

«Πληγές» που δεν άνοιξαν την τελευταία 5ετία, αλλά επιδεινώθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Και φυσικά δεν επουλώθηκαν.

Θα σας μιλήσω για 3+1 «πληγές».

Τις οποίες και πάμε να κλείσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την κοινωνία και την οικονομία.

Θα σας μιλήσω για 3 περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και σε τροπολογίες αυτού, και συγκεκριμένα για την ΕΑΒ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και την ΛΑΡΚΟ.

Θα σας μιλήσω και για ένα ακόμη, την ΕΛΒΟ, γιατί κρίνω σκόπιμο να ενημερώσω την ελληνική αντιπροσωπία.

Τέσσερις δύσκολες υποθέσεις, που δεν τις κρύβουμε «κάτω από το χαλί».

Τολμούμε να σταθούμε απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που έχουν, και επιδιώκουμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Με ρεαλισμό και υπευθυνότητα απέναντι σε εργαζόμενους και κοινωνία.

Εξηγούμαι:

 

1ον. ΕΛΒΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία, από το 2014, τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Έγινε, στις 24.04.2017, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με αντικείμενο ακίνητα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε, καθώς οι φάκελοι των ενδιαφερομένων δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.

Στη συνέχεια, την 01.08.2017, έγινε επαναληπτικός διαγωνισμός, κατά τον οποίο δεν υπεβλήθησαν προσφορές.

Ακολούθως, εκ του νόμου, απαιτείται πρόσκληση για ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Αυτό έγινε, πριν ένα χρόνο, στις 14.02.2019.

Τέθηκαν, τότε, σε γνώση των ενδιαφερομένων η Σύμβαση Μεταβίβασης για τα ακίνητα, η Σύμβαση Μίσθωσης για τα κινητά και το Μνημόνιο Συμφωνίας για τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του τελικού πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν τότε την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

Και ο εκκαθαριστής προέβη στην ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Πως η σημερινή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα;

Προχωρήσαμε τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

Τα τελικά συμφωνημένα κείμενα πρόκειται να δημοσιευτούν άμεσα από τον εκκαθαριστή, προκειμένου να εκκινήσει η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Τα συμβατικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και διορθωθεί.

Πλέον υπάρχουν δύο – συνοδευτικά της προσκλήσεως – συμβατικά κείμενα.

Συγκεκριμένα η Σύμβαση Μεταβίβασης για τα ακίνητα και η Συμφωνία για τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του τελικού πλειοδότη, με την οποία επιφυλάσσεται το δικαίωμα στο Δημόσιο να μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 21%.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία υφίστατο υποχρέωση συμμετοχής του Δημοσίου μέχρι ποσοστού 20%, το οποίο δεν του εξασφάλιζε μέρισμα.

Επισημαίνεται ότι στην πρόσκληση, ρητώς θα απαιτείται η κατάθεση, από τους υποψήφιους πλειοδότες, και επιχειρηματικού σχεδίου.

Η διαδικασία προχωράει ομαλά, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τους σχεδιασμούς της σημερινής Κυβέρνησης.

 

2ον. ΕΑΒ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Σε ποια κατάσταση παραλάβαμε την Εταιρεία;

 • Η Εταιρεία, κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2019, παρουσίασε, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, απόκλιση της τάξεως του 19% και 49% αντίστοιχα.
 • Δεν προέβη στην ενεργοποίηση των διορθωτικών παρεμβάσεων που είχαν συμφωνηθεί σε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΑΒ.
 • Εκκρεμεί επιστροφή υπολοίπου στον κρατικό προϋπολογισμό από το πρόγραμμα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ.
 • Εμφάνιζε απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν μόλις στα 2,6 εκατ. ευρώ.
 • Από τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι αρνητικό, ενώ υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της, όπως είναι η καταβολή μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ίδιας της Εταιρείας, υπάρχει παντελής έλλειψη ρευστότητας, με κίνδυνο στάσης πληρωμών από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Συμπερασματικά, παραλάβαμε την Εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση.

 

Πως η σημερινή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα;

Αναλάβαμε, από το καλοκαίρι του 2019, διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να στηρίξουμε την Εταιρεία.

1ον. Ορίσθηκε εσωτερικός ελεγκτής, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Γ.Σ., στις 31.10.2019.

2ον. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση του 2018, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Γ.Σ., την 15.11.2019.

3ον. Λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για να εισρεύσουν κεφάλαια σε αυτή, μέσω της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ.

4ον. Ψηφίστηκε, στις 18.11.2019, διάταξη συναρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, που διενεργείται από την ΕΑΒ.

5ον. Ψηφίστηκε, στις 16.12.2019, διάταξη συναρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ, για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προώθηση και ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος.

6ον. Το ΥΠΟΙΚ επεξεργάζεται πλέγμα διατάξεων για την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για τελωνειακές εκκρεμότητες της ΕΑΒ, αναγόμενες σε προηγούμενα έτη.

7ον. Το ΥΠΟΙΚ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ, διερευνά την εξαίρεση της ΕΑΒ από την κινητικότητα, προκειμένου να σταματήσει η «αιμορραγία» προσωπικού.

8ον. Τοποθετήθηκε, κατόπιν θετικής γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, νέα Διοίκηση στην ΕΑΒ.

9ον. Με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση, προβλέπεται η απαλλαγή, για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι 31.12.2020, της εταιρείας από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Στόχος μας είναι η βελτίωση της θέσεως της ΕΑΒ και η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της.

Ώστε να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά, να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές της, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες.

Προσδοκούμε η επόμενη ημέρα για την ΕΑΒ, για την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, να είναι πολύ καλύτερη από τη χθεσινή.

 

3ονΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Σε ποια κατάσταση παραλάβαμε την Εταιρεία;

 • Κηρύχθηκαν, στις 02.07.2008, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις, ύψους 700 εκ. ευρώ, που είχαν χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στα Ναυπηγεία.
 • Δεδομένης της μη υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε προσφυγή εναντίον της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση.

Επί της υπόθεσης αυτής, εκδόθηκε, τον Ιούνιο του 2012, καταδικαστική για τη χώρα απόφαση.

 • Κατατέθηκε, στις 12.10.2017, στο  πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, από το Ελληνικό Δημόσιο, από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς ως πιστωτές, αίτηση για τη θέση της εταιρίας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
 • Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης στις 08.03.2018.
 • Επιβλήθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14.11.2018, πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, ανά εξάμηνο, έως την εκτέλεση της ανάκτησης για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης.
 • Απαιτήθηκενα εκποιηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι υλοποιήθηκε η ανάκτηση και να διακοπεί η υποχρέωση καταβολής προστίμου.
 • Ο ειδικός διαχειριστής έχει ήδη εκποιήσειμέρος του «εμπορικών» στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, με δημόσιους διαγωνισμούς.

 

Πως η σημερινή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα;

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα προκήρυξη διαγωνισμού από τον Εκκαθαριστή για τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως «στρατιωτικά».

Η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά λήγει, κατόπιν παράτασης, το Σεπτέμβριο του 2020.

Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται, εκ του νόμου, να δημοσιεύσει εγκαίρως, έως τον Ιούνιο του 2020, πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο ειδικός διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση πτώχευσης των ναυπηγείων.

Η Κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με την αναγκαιότητα παραχώρησης δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για τη λειτουργία ναυπηγείου, τη διευθέτηση αυθαίρετων κατασκευών και λοιπών ιδιοκτησιακών ζητημάτων εντός των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων και την πρόβλεψη ενός μεταβατικού πλαισίου πυροπροστασίας της υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση:

 • Προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να παραχωρεί για είκοσι έτη, με δυνατότητα παράτασης, δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά καθώς και επί του αναγκαίου θαλασσίου χώρου σε κάθε πρόσωπο που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου ή άλλη συναφή ή υποστηρικτική αυτής επιχείρηση.

Η παραχώρηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ναυπηγείου.

 

 • Καταβάλλεται αντάλλαγμα για την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με διαφανείς όρους αγοράς.

 

 • Καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής των υφιστάμενων, εντός της εκτάσεως των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αυθαίρετων κτιρίων και κατασκευών.

Μεταξύ αυτών και για ορισμένα κτίρια και εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του υφιστάμενου ναυπηγείου, στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής και συντήρησης υποβρυχίων και άλλων μέσων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

 

Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα στοιχεία του ενεργητικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η χάραξη μιας οργανωμένης πολιτικής για το μέλλον των ναυπηγείων.

 

4ον. ΛΑΡΚΟ

Σε ποια κατάσταση παραλάβαμε την Εταιρεία;

 • Η ΛΑΡΚΟ έκλεισε τη χρήση του 2018 με αρνητική καθαρή θέση 308 εκατ. ευρώ, από 217 εκατ. ευρώ το 2015.
 • Κατέγραψε, κατά την 4ετία 2015-2018, σωρευτικές ζημίες 148 εκατ. ευρώ. Το 2019 εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη χειρότερο.
 • Παρουσιάζει χρέη προς τρίτους, δηλαδή προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους, πάνω από 600 εκατ. ευρώ.
 • Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους είναι προς τη ΔΕΗ (περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ, από 145 εκατ. ευρώ το 2012).
 • Αυτό το χρέος αυξάνεται κάθε μήνα κατά 5 με 5,5 εκατ. ευρώ.

Για το λόγο αυτό η  ΔΕΗ είχε αποστείλει τελεσιγραφικού χαρακτήρα εξώδικο προς τη ΛΑΡΚΟ, γνωστοποιώντας της ότι θα διακόψει την παροχή ρεύματος στις 17 Φεβρουαρίου, εάν συνεχίζονταν η παρούσα κατάσταση. Χθες η ΔΕΗ, εξαιτίας της τροπολογίας, υπό προϋποθέσεις πληρωμής των μηνιαίων τιμολογίων, έδωσε παράταση.

 • Επιπλέον, η ΛΑΡΚΟ απειλείται με πρόστιμο ύψους 49,5 εκατ. ευρώ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τα δικαιώματα επαληθευμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταγγείλει 2 ομολογιακά δάνεια, με ανοικτό υπόλοιπο 32 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας.
 • Ο τελευταίος ισολογισμός, που η Εταιρεία έχει δημοσιευθεί, είναι του 2014.
 • Δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης της χρήσης 2015.
 • Για τις μετέπειτα χρήσεις δεν έχουν συνταχθεί καν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Επιπρόσθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα την Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020, θα είναι μηδενικά.
 • Έχουν περικοπεί έξοδα συντήρησης, ενώ υπάρχουν συνεχείς ελλείψεις που προκαλούν – κατά φάσεις – και διακοπή λειτουργίας σε κάποιες καμίνους.
 • Η Εταιρεία ενοχοποιείται για τη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης περιοχής, καθώς και για την επιβάρυνση του Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εναποτίθενται – κάθε χρόνο – χιλιάδες τόνοι σκουριάς.
 • Απαιτούνται πολλά εκατομμύρια, που δεν υπάρχουν, για τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου και την περιβαλλοντική συμμόρφωση.

Ενώ τέλος, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ, ύψους σήμερα 160,6 εκατ. ευρώ, τα οποία καλείται η Εταιρεία να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για όλα αυτά, την προηγούμενη περίοδο, είχα καταθέσει 14 Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών, από το 2015 μέχρι το 2018, και η απάντηση, μονότονα ήταν, «η αναδιοργάνωση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Εταιρείας εξετάζεται ως άμεση προτεραιότητα».

Προσέξτε, «άμεση» από το 2015. Και να που φτάσαμε!

Η εταιρεία, ακόμη και αν διαγράφονταν «δια μαγείας» οι συσσωρευμένες ζημίες της, λειτουργεί, κάθε μήνα, με ζημιά.

Συμπερασματικά, η κατάσταση στην εταιρεία είναι δραματική.

Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που, μέχρι το 2018, μιλούσε για προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, έκανε μία από τις γνωστές «κωλοτούμπες», όπως αποκαλύφθηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Τσίπρα και επιστολή του κ. Τσακαλώτου.

Επιστολή που αναγνωρίζει, αντιθέτως από ότι μέχρι πρόσφατα υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι «η Ελληνική Δημοκρατία είναι έτοιμη να εξετάσει προτάσεις ιδιωτών επενδυτών στα πλαίσια διαφανών και ανοικτών διαδικασιών.»

 

Πως η σημερινή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα;

Καταθέσαμε τροπολογία για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ.

Επιδιώκουμε την διατήρηση της δραστηριότητας και την ανάληψή της από ιδιώτη επενδυτή, μέσα από μια διαδικασία που θα είναι γρήγορη, νομικά στιβαρή και συμβατή με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ο νέος επενδυτής να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης και της παραγωγής, προκειμένου να εισέλθει η εταιρεία σε αναπτυξιακή τροχιά, προς όφελος των εργαζόμενων, της τοπικής κοινωνίας και τελικά της εθνικής οικονομίας.

Με βασική επιδίωξη την προστασία των εργαζομένων, άρα την αποτροπή του σεναρίου της άτακτης χρεοκοπίας, εγκαθίσταται άμεσα Ειδικός Διαχειριστής.

 • Η θέση της ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της.
 • Η εταιρεία επιχορηγείται, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, με 35 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά στο κόστος της ειδικής διαχείρισης καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Χωρίς αυτό το ποσό η Εταιρεία πηγαίνει σε άτακτη χρεοκοπία.
 • Συγκεκριμένα, αυτό το ποσό, το οποίο και θα χορηγηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του άμεσα, θα αξιοποιηθεί για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για προμήθεια υγρών καυσίμων, για προμήθεια στερεών καυσίμων, για προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών, για αμοιβές υπηρεσιών εργολάβων και μεταφορέων, για μισθοδοσία, για αναλογούσες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, για ασφάλιστρα προσωπικού.
 • Επίσης, με την τροπολογία καθορίζονται τα καθήκοντα του ειδικού διαχειριστή, που είναι η καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, η εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, καθώς και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης.
 • Περαιτέρω, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος – μεσοσταθμικά – κατά 25%. Διότι όλο το κόστος διάσωσης δεν μπορούν να το σηκώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΛΑΡΚΟ και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους και διαδικασία.
 • Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για να «ξεκαθαριστούν» ποιά είναι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και ποιά του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση να είναι δυνατός ο σχεδιασμός των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διάθεση του ενεργητικού της εταιρείας.
 • Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
 • Ορίζεται ταχεία διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σύνολο ή και για μέρος του ενεργητικού, με βάση το αποτέλεσμα της διαιτησίας και το πνεύμα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014.
 • Προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση του Διαχειριστή, με δυνατότητα μόνο μίας εξάμηνης παράτασης.
 • Ορίζεται υποχρεωτική κατάθεση αίτησης πτώχευσης εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί στο διάστημα αυτό το 75% του ενεργητικού της εταιρείας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας μίλησα με ειλικρίνεια.

Σας μίλησα με στοιχεία.

Σας μίλησα με σεβασμό απέναντι τόσο στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων όσο και στην εργασία συμπατριωτών μας σε αυτές τις προβληματικές εταιρείες.

Η Κυβέρνηση τολμά να σταθεί απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αυτές έχουν, και επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.

Δυστυχώς, για καμία από αυτές τις Εταιρείες δεν υφίσταται ρεαλιστική εναλλακτική λύση.

Πράττουμε το καλύτερο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2020 (video) | 11.2.2020

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2020

 

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με τον Διοικητή της κ. Γιάννη Στουρνάρα, για την παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2020.

 

Πρόγραμμα, που κάθε έτος, τιμά επετείους και σημαντικά γεγονότα της μακράς ιστορικής και πολιτιστικής διαδρομής μας.

Πρόγραμμα που αναδεικνύει το φυσικό κάλος της χώρας μας.

Χώρα η οποία, εκπροσωπούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, συμμετέχει, με εκθεσιακό περίπτερο, στη Διεθνή Νομισματική Έκθεση στο Βερολίνο, την πιο σημαντική – σε παγκόσμιο επίπεδο – ετήσια διοργάνωση προβολής και εμπορίας νομισματικών προϊόντων.

Αυτό που διαπιστώνεται είναι το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα ελληνικά νομίσματα, τόσο λόγω της θεματολογίας και της ιστορίας που τα συνοδεύει, όσο και λόγω του άρτιου καλλιτεχνικού σχεδιασμού.

Επίσης, από συλλεκτική άποψη, είναι γνωστό ότι τα παλαιά και τα σύγχρονα ελληνικά κέρματα κατέχουν, παγκοσμίως, περίοπτη θέση.

Κυρίες και Κύριοι,

Την εφετινή χρονιά, με αφορμή και το Επετειακό Έτος Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020, αποφασίστηκε να κυκλοφορήσουν δύο αργυρά συλλεκτικά νομίσματα ώστε να τιμηθούν τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τα 2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Μάχη των Θερμοπυλών και Ναυμαχία της Σαλαμίνας που όχι μόνο συνιστούν σπουδαία ιστορικά συμβάντα, αλλά η σημασία τους φθάνει, από πλευράς συμβολισμών και μηνυμάτων, ως τις ημέρες μας, και προεκτείνεται στο μέλλον, άμεσο και απώτερο.

Ειδικότερα οι Θερμοπύλες της Φθιωτικής γης, της πατρώας γενέτειρας γης για εμένα αλλά και για τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τόπος φωτιάς και φωτός όπως έγραψαν πολλοί ιστορικοί, σηματοδοτούν ένα αξεπέραστο παγκόσμιο σύμβολο Ελευθερίας.

Εκεί, στο σταυροδρόμι των πολιτισμών, η ιστορική συγκυρία επέλεξε να αναδείξει τον δρόμο της θέλησης, και της δύναμης του ανθρώπου να μην υποτάσσεται.

Το «Μολών Λαβέ» χαράσσει τον δρόμο της άνευ όρων θυσίας.

Επιπλέον, οι δύο αυτές συγκρούσεις, συνιστούν, μέσα στο χρόνο, τη δεύτερη φορά μετά τον Τρωικό Πόλεμο κατά την οποία τα διάφορα επιμέρους τμήματα των Ελλήνων ενώθηκαν και πολέμησαν από κοινού.

Συνεπώς, το Νομισματικό Πρόγραμμα, με την εφετινή του έκδοση, αναδεικνύει το πνεύμα της αγωνιστικότητας και της θυσίας.

Τιμά αξίες, όπως η εθνική ομοψυχία, η σύμπνοια, η πίστη και η συναίσθηση της ελληνικής ταυτότητας.

Κυρίες και Κύριοι,

Από ιστορικής άποψης, η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, από κοινού με την Μάχη του Μαραθώνα, έκριναν, εν πολλοίς, την έκβαση των Μηδικών Πολέμων.

Έκβαση η οποία σήμανε την επική νίκη των αμυνόμενων Ελλήνων εναντίον των επιτιθέμενων Περσών και, ταυτοχρόνως, τη νίκη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό και στον δογματισμό του περσικού δεσποτισμού.

Αρκετοί επιστήμονες και ιστορικοί θεωρούν ότι στις Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα, ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, αφού δεν ξέρουμε πως θα διαμορφωνόταν ο ευρωπαϊκός χώρος μετά από πιθανή επικράτηση των Περσών.

Η Ευρώπη της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ισότητας και της ανεξαρτησίας αρχίζει από εκεί.

Για εμάς τους Έλληνες είναι μια μοναδική ευκαιρία να πιάσουμε το νήμα της ιστορίας και να το ξεδιπλώσουμε, ακόμη περισσότερο, στο σύγχρονο ταραγμένο κόσμο, «ποτέ από το χρέος μη κινούντες».

Να δώσουμε στον ευρωπαϊκό χώρο την ιστορική συνέχεια και προοπτική που αναδεικνύονται μέσα από αυτά τα ιστορικά γεγονότα.

Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε το πνεύμα της αγωνιστικότητας, το φρόνημα της ελευθερίας, την πίστη σε αξίες και ιδανικά, που υπερβαίνουν το δεσποτισμό και τον μεσσιανισμό.

Τα επετειακά, συλλεκτικά νομίσματα που κυκλοφορούν, ταξιδεύουν τη φλόγα των Θερμοπυλών και το μήνυμα της Σαλαμίνας σε όλο τον κόσμο.

Γιατί όπως έχει γραφτεί, πολλές φορές, οι μάχες αυτές ανήκουν στον κόσμο, ανήκουν στην οικουμένη.

Αποτελούν τους πρεσβευτές της ελληνικής ψυχής, του μεγαλείου που ποτέ δεν έλειψε από τη χώρα.

Οι σειρές αυτές των νομισμάτων ανήκουν πλέον στον ιστορικό χώρο και χρόνο και υπογραμμίζουν το μήνυμα πως τιμούμε και υποκλινόμαστε με σεβασμό «σ’ εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες».

Η Ελλάδα δίνει στην Ευρώπη και στην παγκόσμια κοινότητα κτήμα «ες αεί» τα σύμβολα της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, του «ευ αγωνίζεσθαι».

Κυρίες και Κύριοι,

Να προσθέσω ότι με το νομισματικό πρόγραμμα του 2020, τιμάται ακόμη η επέτειος των 100 χρόνων από την ένωση της Θράκης με την Ελλάδα, η 75η επέτειος του σημαντικού θεσμού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο ζωγράφος Θεόφιλος, ενώ αναδεικνύεται η πολύ συγκινητική ιστορία της Μύρτιδος, ενός νεαρού κοριτσιού 11 ετών που πέθανε από το Λοιμό των Αθηνών, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Μεσσήνης, οι όμορφες τοποθεσίες της χώρας, με την αποτύπωση του πανέμορφου νησιού της Λέσβου, και η σπάνια χλωρίδα της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη μνεία επίσης αξίζει να γίνει στο νόμισμα που είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής και δράσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο μου έχει κάνει την τιμή να με συμπεριλαμβάνει στα μέλη ΔΕΠ.

Κλείνοντας, υπογραμμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου το Νομισματικό μας Πρόγραμμα να είναι κάθε φορά υψηλής ποιότητας.

Επιπλέον στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες προβολής και διάθεσης των νομισματικών μας προϊόντων.

Σας ευχαριστώ.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και η Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

InstagramYoutube