Μήνας: Οκτώβριος 2022

Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Τσίπρα κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην ΕΑΒ | 31.10.2022

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Αλέξη Τσίπρα κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην ΕΑΒ

 

 

Στις δηλώσεις του, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να εμφανιστεί ως υπέρμαχος της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, κατηγορώντας, μάλιστα, την Κυβέρνηση για «απαξίωση» αυτού του, πολλαπλά κρίσιμου για την πατρίδα μας, τομέα.

Προφανώς, ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι απευθύνεται σε Λωτοφάγους. Διότι ο ορισμός της απαξίωσης είναι η κατάσταση στην οποία οδήγησε την αμυντική βιομηχανία η δική του Κυβέρνηση. Κατάσταση η οποία αντιστράφηκε, χάρη στην εντατική, συντονισμένη και μεθοδική δουλειά της σημερινής Κυβέρνησης.

 

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2019, η Κυβέρνηση παρέλαβε την ΕΑΒ με ταμειακά ελλείμματα, σχεδόν μηδενική ρευστότητα, οργανωτικές δυσλειτουργίες, επιχειρησιακές αγκυλώσεις και αδιαφανή, τουλάχιστον, πεδία.

Ενδεικτικά:

 • Η ΕΑΒ παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 απόκλιση άνω του 10% (19% και 49,2% αντίστοιχα) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της.
 • Από τις εκθέσεις ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών για τα οικονομικά έτη 2015-2018 προέκυπτε ότι:
  • το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καθίστατο αρνητικό, ενώ
  • υπήρχε η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της.
 • Στα παραπάνω, να προστεθεί ότι η εταιρεία κατέβαλλε παροχές στους εργαζόμενους, οι οποίες δεν εντάσσονταν στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

 

Tο Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση συνολικά, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αλλά και των ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, προχώρησαν και συνεχίζουν να προχωρούν, με μεγαλύτερη ένταση, σε αποφασιστικές λύσεις για την εταιρεία σε τρία επίπεδα.

 

1ον. Στο επίπεδο της λειτουργικής αναβάθμισής της:

 • επιλύθηκαν χρονίζουσες αγκυλώσεις,
 • αντιμετωπίστηκαν φορολογικές και τελωνειακές εκκρεμότητες,
 • ενισχύθηκε και ενισχύεται κεφαλαιακά η εταιρεία.

 

2ον. Στο επίπεδο της ενδυνάμωσής της με εξειδικευμένο προσωπικό:

 • θεσπίστηκε μια κατ’ εξαίρεση, αντικειμενική και ταχεία διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου,
 • παρασχέθηκε η δυνατότητα χρονικής παράτασης των ορίων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (τόσο των υφισταμένων όσο και των μελλοντικών) μέχρι τη λήξη του εκάστοτε προγράμματος,
 • απαγορεύτηκε η «αιμορραγία» του προσωπικού μέσω της κινητικότητας, και
 • πλέον δρομολογείται – σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών – η σταδιακή μονιμοποίηση των ικανών πενταετούς θητείας στελεχών, μετά από αξιολόγηση, προκειμένου να παγιωθεί η θέση τους στην εταιρεία και να αξιοποιηθεί πλήρως η επένδυση της ΕΑΒ στην εκπαίδευση και εξέλιξή τους.

 

3ον. Στο επίπεδο της αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου και της διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της εργασιακής πραγματικότητας στην εταιρεία:

 • θεσπίστηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
 • παρασχέθηκε η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αμειβόμενης υπερωριακής εργασίας,
 • επιφυλάχθηκε στους εργαζομένους ειδική μεταχείριση ως προς παροχές ιδιωτικής ασφάλισης,
 • εγκρίθηκαν δύο γενναιόδωρες – σε μη μισθολογικές παροχές – συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και
 • νομοθετήθηκε η χορήγηση χρηματικού κινήτρου παραγωγικότητας (bonus) στους εργαζομένους, υπό όρους και προϋποθέσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση συνολικά επιβεβαίωσαν και επιβεβαιώνουν – έμπρακτα – τη στήριξή τους στο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της ΕΑΒ.

 

Παράλληλα, διευρύνονται οι δραστηριότητες της εταιρείας με την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΑΒ.

Με ομάδα εργασίας, που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ελληνικά πανεπιστήμια και την ΕΑΒ, προχωρά ο σχεδιασμός και η βιομηχανική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για πολιτικές ή/και στρατιωτικές εφαρμογές.

Η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Αρχύτας», συμπλήρωσε ήδη 1 χρόνο.

Βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των αρμοδίων, το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και συνεχίζεται η προμήθεια και ο έλεγχος των εξαρτημάτων, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω των διαταραχών οι οποίες έχουν προκληθεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως.

Προβλέπεται προς τα τέλη του τρέχοντος έτους να ξεκινήσει η κατασκευή του πραγματικού πρωτοτύπου.

Η ΕΑΒ δομεί τη γραμμή παραγωγής και συγκροτεί τον τομέα προώθησης των πωλήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως κύριος μέτοχος της ΕΑΒ, χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, στην ελληνική οικονομία και συνολικά στη χώρα.

 

Η ΕΑΒ, με την αρωγή των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας, συνεχίζει τις ενέργειες λειτουργικής και επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, βελτιώνει σταδιακά τα οικονομικά μεγέθη της και θέτει τις βάσεις επαναφοράς της σε κερδοφορία, μετά από 6 χρόνια ζημιογόνων χρήσεων.

 

Χρέος όλων των πλευρών είναι να συμβάλουν – μακριά από λαϊκισμούς – στη σύγχρονη, δομική και λειτουργική ανασυγκρότηση της ΕΑΒ, στη διεύρυνση των στόχων της, στην υγιή ανάπτυξή της με νομιμότητα, συνεχές νοικοκύρεμα και πλήρη διαφάνεια, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καθώς και στην παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία της.

 

Η ΕΑΒ δύναται, αλλά και υποχρεούται, να ανταποκριθεί με επάρκεια στην υψηλή αποστολή της, ως ισχυρού παράγοντα προώθησης της αμυντικής βιομηχανίας και, ευρύτερα, της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

 

2022-10-31 ΔΤ_Απάντηση_σε_δηλώσεις_Τσίπρα_στην_ΕΑΒ

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο Manifesto | 31.10.2022

Πού στοχεύει, κύριε Υπουργέ, ο Προϋπολογισμός του 2023 και πώς μπορείτε να κρατήσετε τις ισορροπίες, από τη στιγμή που μπαίνουμε σε εκλογική χρονιά;

Ο Προϋπολογισμός του 2023 καλείται να συγκεράσει μεγάλες, πολυεπίπεδες προκλήσεις, μέσα σε ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Βασική στόχευσή του είναι η συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, με παράλληλη επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας, ώστε, αφενός, να διαφυλάξουμε όλα όσα με κόπο πετύχαμε και, αφετέρου, να «χτίσουμε» πάνω σε αυτά, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας, και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τις προοπτικές του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.

Πρόκειται, πράγματι, για μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας.

Όμως, ως Κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της περιόδου, μεριμνώντας για το παρόν, δίχως να υπονομεύουμε το μέλλον της πατρίδας μας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις πολυετείς θυσίες των πολιτών, αλλά και στη νέα γενιά, θα συνεχίσουμε στον δρόμο της σύνεσης και της διορατικότητας, διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, ακόμη και κάτω από τις αντίξοες διεθνείς συγκυρίες.

Διότι η πολιτική μας εκπέμπει ασφάλεια, δημιουργεί σταθερότητα και έχει συνέχεια.

 

Θα κινδυνέψει με εκτροχιασμό η χώρα εάν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές;

Στόχος και επιδίωξή μας είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές. Και αυτήν θα διεκδικήσουμε.

Έχω εμπιστοσύνη ότι οι πολίτες θα αποτιμήσουν θετικά το έργο, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό θα αποτυπωθεί θετικά στην κάλπη.

Εξάλλου, σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει εξαιρετικά ασταθές, γεμάτο προκλήσεις και ανοδικούς κινδύνους, η πολιτική σταθερότητα είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

Η χώρα χρειάζεται μια σταθερή, αξιόπιστη και αποτελεσματική Κυβέρνηση, που θα λαμβάνει, γρήγορα, ορθές για το μέλλον της αποφάσεις.

Όπως πράττει τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οδηγώντας με ασφάλεια το «καράβι» της οικονομίας μέσα στα τρικυμιώδη διεθνή ύδατα και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και νησίδα προόδου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν η χώρα, λόγω της απλής αναλογικής, οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, η συνετή, υπεύθυνη και ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, έχει θωρακίσει την ελληνική οικονομία.

 

Σας κατηγορεί η Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι συντάξατε έναν «εικονικό» Προϋπολογισμό. Τι απαντάτε;

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αρνείται, πεισματικά, όλα αυτά τα χρόνια, να κατανοήσει την πραγματικότητα, γι’ αυτό συνεχίζει να επιδίδεται σε μία άστοχη και παντελώς αβάσιμη κριτική, επαναλαμβάνοντας το ίδιο επιχείρημα κάθε φορά.

Αρνείται να αποδεχτεί ότι η Κυβέρνηση έχει καταφέρει μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον διαδοχικών εξωγενών κρίσεων να επιτύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει στο μέτωπο της οικονομίας, ισχυροποιώντας την και στηρίζοντας, παράλληλα, με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, την κοινωνία.

Έχει καταφέρει μέσα από μια συνεκτική και αποτελεσματική οικονομική πολιτική, με κύριο άξονα τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε επιδόσεις που εκπλήσσουν μόνο ευχάριστα και κινούνται σταθερά πάνω από τις εκτιμήσεις.

Ευτυχώς, λοιπόν, για τους πολίτες, η πραγματικότητα διαψεύδει επανειλημμένα την Αντιπολίτευση. Το ίδιο θα συμβεί και αυτή τη φορά. Διότι ο Προϋπολογισμός του 2023 αποτυπώνει, με ρεαλισμό, την τρέχουσα κατάσταση, τους στόχους και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

 

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης;

Η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Νοέμβριο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Άμεσα, θα ξεκινήσει και η καταβολή του επιδόματος, με την πρώτη πληρωμή να πραγματοποιείται στο τέλος Δεκεμβρίου, τη δεύτερη στο τέλος Φεβρουαρίου και την τρίτη στο τέλος Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο στα 300 εκατ. ευρώ, από 180 εκατ. ευρώ πέρυσι, και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά, από περίπου 830.000 νοικοκυριά πέρυσι.

Μάλιστα, η συνολική στήριξη στα νοικοκυριά για τη θέρμανση – μαζί με την επιδότηση – ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

 

Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, στη μάχη κατά της ακρίβειας, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής;

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια νέα ασύμμετρη απειλή. Ο πόλεμος στους κόλπους της, έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση και το μεγαλύτερο ράλι τιμών των τελευταίων 50 ετών, πλήττοντας έντονα τα νοικοκυριά και απειλώντας τον παραγωγικό ιστό των οικονομιών μας. Η ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις, που θα αντιμετωπίζουν στη «ρίζα» το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Παρά τους όποιους δισταγμούς και καθυστερήσεις, σε σχέση με τα υποδειγματικά αντανακλαστικά που επέδειξε κατά την πανδημία, η Ευρώπη δείχνει πλέον να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατ’ αρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέτει το πλαίσιο για δραστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις. Λύσεις, όπως το πλαφόν στην ευρωπαϊκή χονδρική αγορά φυσικού αερίου, στις οποίες η Ελλάδα – δια του Πρωθυπουργού της, Κυριάκου Μητσοτάκη – έχει πρωτοστατήσει. Η οριστικοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει, αναμφίβολα, πολύ θετική αντανάκλαση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στις τιμές ενέργειας που θα χρειαστεί να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, η Κυβέρνηση στηρίζει γενναία – περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη – και πολυεπίπεδα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία, και σε αυτή τη μάχη. Και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή τη στήριξη για όσο χρειαστεί, εντός βεβαίως, πάντα, των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας.

 

Τι αποκομίσατε, κύριε Σταϊκούρα, από τη Φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ; Πώς αντιμετωπίζουν την ελληνική οικονομία;

Η Ελλάδα έχει γυρίσει «σελίδα». Τα τρία τελευταία χρόνια, ανέτρεψε την αρνητική εικόνα του πρόσφατου παρελθόντος και εμπέδωσε μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα στην παγκόσμια σκηνή, όπως αποδείχθηκε και από την συμμετοχή μας στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Μάλιστα, φέτος, ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια, που η χώρα μας συμμετείχε στην Ετήσια Σύνοδο του Ταμείου, όχι ως δανειζόμενη αλλά ως δανείστρια χώρα.

Γεγονός που αντανακλά την τεράστια πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, μετά και το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ελληνική οικονομία που από ουραγός στις επιδόσεις της, συγκαταλέγεται πλέον στις πιο ανθεκτικές οικονομίες του πλανήτη, ακόμη και βάσει των προβλέψεων του, συνήθως συντηρητικού στις εκτιμήσεις του, ΔΝΤ.

Καταγράφει αξιοσημείωτες αντοχές, ισχυρή δυναμική και θετικές προοπτικές, σε μια περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες απειλούνται με ύφεση.

 

Βάζει φρένο η κυβέρνηση, κύριε Σταϊκούρα, στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και με ποιον τρόπο;

Διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, πλειστηριασμοί ακινήτων πάντοτε διενεργούνταν.

Στη χώρα μας, μάλιστα, πριν από την πανδημία, διενεργούνταν 80.000 πλειστηριασμοί ετησίως.

Ως Κυβέρνηση έχουμε προσεγγίσει με ορθολογικότητα, ευαισθησία και κοινωνική δικαιοσύνη το πρόβλημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εισάγοντας πλήθος νομοθετικών και ψηφιακών εργαλείων για την επίλυσή του.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας πλήρη επίγνωση των πρόσθετων δυσκολιών που ήγειραν οι πρωτοφανείς εξωγενείς κρίσεις των τελευταίων ετών, κυρίως για τους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας, διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων στήριξής τους.

Ενώ, παράλληλα, παρέχουμε στους οφειλέτες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διασώσουν ολόκληρη την περιουσία τους, τόσο 1η κατοικία όσο και επαγγελματική στέγη.

Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε σε αναστολή πλειστηριασμών κατά την περίοδο του κορονοϊού, καθώς και σε όλες τις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ενώ, υλοποιήσαμε για πρώτη φορά και με μεγάλη επιτυχία, τα προγράμματα βοήθειας «κόκκινων» δανειοληπτών και επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών «Γέφυρα 1» και «Γέφυρα 2», επιδοτώντας δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας.

Τέλος, αναλάβαμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και θεσμοθετήσαμε προγράμματα για την προστασία της ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως, μεταξύ άλλων, είναι η σύσταση του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς και το ενδιάμεσο πρόγραμμα κρατικής στήριξης πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2022.

 

Οι προτεινόμενοι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί μπορούν να τηρηθούν από τους πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από τα μνημόνια και την υγειονομική κρίση, ενώ τώρα αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με την ακρίβεια;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που αντιμετωπίζει με τρόπο ολιστικό, ενιαίο και συνεκτικό την υπερχρέωση των φυσικών και νομικών προσώπων. Η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού παράγει αυτοματοποιημένες, δίκαιες και βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών, με δυνατότητα πολλών δόσεων και διαγραφής μέρους της οφειλής τους. Ρυθμίσεις που προκύπτουν βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών, του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του.

Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εύρεση βιώσιμης λύσης για τους δανειολήπτες, βοηθώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας να γυρίσουν σελίδα και να αντιμετωπίσουν το μέλλον με ευημερία.

Γι’ αυτό, άλλωστε, και παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα κρατικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 60.000 οφειλέτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα. Οι μισοί και πλέον από αυτούς έχουν προσκομίσει τα οικονομικά τους στοιχεία. Ενώ, ήδη, 9.000 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 5 δισ. ευρώ, έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους για ρύθμιση οφειλών. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ τους τελευταίους 3 μήνες.

Κόκκινα Σπίτια Μαλεσίνας: 109 Φακέλους έχει διεκπεραιώσει το ΥπΟικ ως σήμερα | 31.10.2022

Λαμία, 31 Οκτωβρίου 2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Δήμο Λοκρών, την Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων και γνωμοδότησης για την παραχώρηση εκτάσεων του άρθρου 28 του ν. 4778/2021, καθώς και με τους αρμόδιους μηχανικούς της περιοχής, εξακολουθούν να εργάζονται εντατικά και μεθοδικά, για το πολύπλοκο ζήτημα που αφορά τα «κόκκινα σπίτια» στη Μαλεσίνα.

Απολογιστικά, από τις 7-12-2021 μέχρι σήμερα, η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων (παραχωρητήρια) εξελίσσεται ως εξής:

Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν διαβιβαστεί 126 φάκελοι, εκ των οποίων οι 122 έχουν μελετηθεί.

Έχουν διεκπεραιωθεί 109 φάκελοι.

4 φάκελοι βρίσκονται στη διαδικασία της μελέτης, ενώ σε 13 φακέλους έχουν διαπιστωθεί προβλήματα προς επίλυση.

Όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στοιχεία, η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και παρακολουθείται στενά από τον Υπουργό Οικονομικών.

Με συνέπεια, μεθοδικότητα και ασφάλεια δικαίου, λύνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, που απασχολεί συμπολίτες μας από το 1894.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

2022-10-31 ΔΤ_Κόκκινα Σπίτια Μαλεσίνα

28η Οκτωβρίου: Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Υπουργός Οικονομικών στη Λαμία | 28.10.2022

Με εθνική υπερηφάνεια και παλμό εορτάσθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαμία, η εθνική επέτειος του ΟΧΙ.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, τελέστηκε επίσημη δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών παρουσία σύσσωμης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

 

 

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

 

Φωτογραφίες: Άρης Μαρτάκος https://fonografos.net/  και Δημήτριος Ανάγνου – Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας

 

video: https://tvstar.gr/ Star Κεντρικής Ελλάδας

Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών για τα 10 χρόνια «Παραπολιτικά» | 29.10.2022

Η εφημερίδα «Παραπολιτικά» συμπληρώνει εφέτος 10 χρόνια επιτυχημένης κυκλοφορίας, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο του Τύπου με μαχητική και αποκαλυπτική θεματολογία, πλούσια ύλη και σύγχρονη εμφάνιση. Έχει, έτσι, κερδίσει πιστούς αναγνώστες.

Εύχομαι σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης να συνεχίσουν τη δυναμική πορεία τους στον χώρο του Τύπου, να υπηρετούν με εγκυρότητα, πληρότητα και αντικειμενικότητα το πολύτιμο αγαθό της ενημέρωσης, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας, και να ασκούν δημιουργική, υπεύθυνη και δίκαιη κριτική σε όλους τους δρώντες στον δημόσιο βίο.

Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών για την 28η Οκτωβρίου | 28.10.2022

Λαμία, 28 Οκτωβρίου 2022

 

Μήνυμα για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

 

 

28η Οκτωβρίου 1940.

Οι Έλληνες, αποφασισμένοι να υπερασπιστούν μέχρις εσχάτων την Εθνική μας Κυριαρχία, είπαν ένα ιστορικό «OΧΙ» στον φασισμό.

Όρθωσαν, με θάρρος και αποφασιστικότητα, το ανάστημά τους έναντι τωναριθμητικά και υλικάυπέρτερων δυνάμεων του Άξονα και πολέμησαν, με γενναιότητα και ομοψυχία, για την ελευθερία της Πατρίδας, γράφοντας λαμπρές σελίδες στη μακραίωνη ιστορία μας.

Για την Εποποιία αυτή, αποτίουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1940 και αντλούμε πολύτιμα διδάγματα από το φωτεινό παράδειγμά τους.

Σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται και πάλι σε μια φλεγόμενη γειτονιά.

Μια γειτονιά σε αναβρασμό, με πόλεμο στην Ευρώπη, με αβεβαιότητα, αστάθεια και πολυ-επίπεδες εξωγενείς κρίσεις.

Η Πατρίδα αντιμετωπίζει, επίσης, κλιμάκωση των απρόκλητων απειλών και των παντελώς αβάσιμων αιτιάσεων από τον εξ ανατολών γείτονα.

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, οι Έλληνες απαντάμε με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη χώρα μας, ολόπλευρα.

Στο γεωστρατηγικό πεδίο, ενισχύουμε την άμυνά μας, αναβαθμίζουμε τη διπλωματική παρουσία μας και ενεργούμε δυναμικά στο διεθνές περιβάλλον, χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως διαχρονικής δύναμης ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο γεωοικονομικό πεδίο, ανακτήσαμε την κυριαρχία μας και χτίζουμε γερά θεμέλια για μια οικονομία πιο ισχυρή, παραγωγική, εξωστρεφή, πράσινη και ψηφιακή, με υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, νέες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και προχωρά προς το μέλλον με πυξίδα το ένδοξο παρελθόν και τα διδάγματά του.

Προχωράμε με συνετά «Ναι» στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, στην κοινωνική δικαιοσύνη και με συνειδητά «Όχι» σε λαϊκισμούς, στρεβλώσεις του παρελθόντος και ρητορικές μίσους, είτε προέρχονται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της χώρας.

Χρόνια Πολλά στην Πατρίδα μας!

Θερμές ευχές σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα.

 

2022-10-28 Μήνυμα – 28η Οκτωβρίου

Ο Υπουργός Οικονομικών στα Μουστάκεια Βραβεία στο 3ο Λύκειο Λαμίας | 27.10.2022

Παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κατά την τέλεση της καθιερωμένης σχολικής γιορτής, πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας η απονομή – θεσμός των «Μουστάκειων Βραβείων» στους αριστούχους μαθητές, σε αναγνώριση των προσπαθειών και των κόπων τους που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2021-2022.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρέδωσε την ελληνική Σημαία στη Σημαιοφόρο μαθήτρια του 3ου Λυκείου Λαμίας, ενόψει της αυριανής μαθητικής παρέλασης στην πόλη της Λαμίας.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

Ο Υπουργός Οικονομικών στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ | 24.10.2022

«Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες – ή, για να το αντιστρέψω, πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ευάλωτες το 2023, σε σχέση με την Ελλάδα». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, ο υπουργός επισήμανε ότι, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες εξωγενείς κρίσεις της τελευταίας τριετίας, «πολιτεία και πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβέρνηση, τα καταφέραμε ικανοποιητικά» και πρόσθεσε ότι, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία ο κ. Σταϊκούρας εκπροσώπησε τη χώρα μας, «η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες – ή, για να το αντιστρέψω, πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ευάλωτες το 2023, σε σχέση με την Ελλάδα».

Έκανε, δε, ειδική αναφορά στη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ και στη συμβολή των επιχειρήσεων σε αυτή: «Βλέπουμε ότι είτε εξ ανάγκης είτε από επιλογή, με ή και χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης, εσείς οι ίδιοι έχετε αλλάξει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εξάγετε περισσότερο, επενδύετε περισσότερο. Με τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια επενδύσεων και εξαγωγών, μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης, και το 2022 και το 2023».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει εντατικά το μεταρρυθμιστικό έργο της, ενώ ξεκαθάρισε: «Δεν ακολουθούμε πολιτική επιδοτήσεων. Ακολουθούμε πολιτική μόνιμων μειώσεων φόρων και στις κρίσεις απαντάμε με one off παρεμβάσεις επιδοτήσεων. Παίρνουμε τη μόνιμα καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισμού, που απορρέει από την υψηλότερη ανάπτυξη, και αυτή τη μεταφράζουμε σε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – μόνιμες – τα τελευταία χρόνια και το 2023. Παίρνουμε τα υψηλότερα έσοδα, τα οποία προκύπτουν από την ακρίβεια και δεν είναι μόνιμα, και τα κάνουμε επιδοτήσεις».

Σημείωσε, ακόμα, ότι τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση ακολουθούν την κατεύθυνση που αποφασίστηκε στο τελευταίο Eurogroup: είναι έκτακτα, προσωρινά και στοχευμένα. Τόνισε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα κρατά και ορισμένα αποθέματα για το 2023. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, λέγοντας: «Όποιος τολμήσει να κινηθεί μη επιδεικνύοντας δημοσιονομική σταθερότητα, σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, θα κινδυνεύσει έντονα να βγει εκτός αγορών. Πρόσφατα, βιώσαμε ένα παράδειγμα που οδήγησε σε αλλαγή ολόκληρης κυβέρνησης, με νέο πρωθυπουργό, πριν από λίγες ώρες. Ειδικά στην Ελλάδα, απαιτείται διπλή υπευθυνότητα, γιατί η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, συνεπώς οι αγορές μας κοιτάνε διπλά προσεκτικά».

Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σχολιάζοντας ότι «η Ευρώπη ενήργησε με εξαιρετικά αντανακλαστικά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και με εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά, συγκρουόμενα μεταξύ τους, στην ενεργειακή κρίση».

ertnews.gr

 

Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση του ΔΣ:

Κρήτη: Σε λειτουργία η πλατφόρμα arogi.gov.gr για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες | 25.10.2022

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την έκδοση σχετικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 5499) προχωρεί άμεσα στη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Περιφέρεια Κρήτης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από χθες, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://arogi.gov.gr/ για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο στήριξης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων.

 

Μέσω της πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής.

 

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • 1.000 ευρώ για ελαφρές ζημιές,
 • 3.000 ευρώ για σοβαρές ζημιές,
 • 6.000 ευρώ για πολύ σοβαρές ζημιές.

 

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Δημοτικής Ενότητας Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί καθοριστικά από τις πλημμύρες και οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2022.

 

Διευκρινίζεται ότι για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, ενώ οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN στο myAADE (myaade.gov.gr) της ΑΑΔΕ.

 

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής χορηγείται έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα στις ως άνω περιοχές και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες σε στοιχεία του ενεργητικού τους. Παράλληλα, πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, προκειμένου να διενεργηθεί εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν οι σχετικές καταστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.4797/2021.

 

Το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις συμψηφίζεται με το ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των επιχειρήσεων που βιώνουν τις επιπτώσεις μιας θεομηνίας. Με γνώμονα την ταχύτερη δυνατή, αλλά και δίκαιη, ανακούφιση των επιχειρήσεων, ενεργούν έγκαιρα, αποζημιώνουν άμεσα και στηρίζουν τις επιχειρήσεις, την τοπική οικονομία και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη.

 

2022-10-25 ΔΤ_Άνοιγμα_πλατφόρμας_arogi.gov.gr_πλημμύρες_Κρήτης

2022-10-25 ΦΕΚ 1η αρωγή πλημμύρες Κρήτης

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στον ΛΑΜΙΑ FM-1 με τον Απόστολο Έλληνα | 25.10.2022

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΜΙΑ FM 1 με τον Απόστολο Έλληνα παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ:

TwitterInstagramYoutube