Μήνας: Ιούλιος 2024

Τοποθέτηση Υπουργού ΥΜΕ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής | 19.7.2024

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας τροποποίησης διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.)»

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε, σήμερα, τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου που αφορά στη σημειακή τροποποίηση διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ).

Κατά την εισαγωγή της τοποθέτησής του, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

«Στόχος της τροποποίησης είναι να προβλεφθούν, στο σώμα της Σύμβασης, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Παραχωρησιούχος θα μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί και, ταυτόχρονα, να εξασφαλιστεί ότι το Δημόσιο θα εισπράττει κάθε φορά μέρος της ωφέλειας από την αναχρηματοδότηση αυτή.

Θεωρούμε ότι η χρονική στιγμή είναι ασφαλής για το Δημόσιο, διότι τοποθετείται χρονικά σε καίριο σημείο, δηλαδή μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των θεμελιωδών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού τμήματος της σύμβασης και την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, για χρήση από τους πολίτες.»

 

Ακολουθεί η πλήρης τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

 

Συζητάμε, σήμερα, στην Επιτροπή τη σημειακή τροποποίηση διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ).

Στόχος της τροποποίησης είναι να προβλεφθούν, στο σώμα της Σύμβασης, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Παραχωρησιούχος θα μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί και, ταυτόχρονα, να εξασφαλιστεί ότι το Δημόσιο θα εισπράττει κάθε φορά μέρος της ωφέλειας από την αναχρηματοδότηση αυτή.

Θεωρούμε ότι η χρονική στιγμή είναι ασφαλής για το Δημόσιο, διότι τοποθετείται χρονικά σε καίριο σημείο, δηλαδή μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των θεμελιωδών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού τμήματος της σύμβασης και την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, για χρήση από τους πολίτες.

Πρόσθετος παράγοντας είναι το γεγονός ότι λόγω της παλαιότητας της σύμβασης παραχώρησης, από το 2007, και της τροποποίησής της, από το 2013, δεν υπήρξε στη σύμβαση πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίον θα ήταν ορθό – και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη – να υλοποιηθεί τυχόν αναχρηματοδότηση του Παραχωρησιούχου.

Αυτό δημιουργούσε σε βάρος του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου ΑΕ μια κατάσταση άνισης μεταχείρισης, διότι – πλέον – στις συμβάσεις παραχώρησης η αναχρηματοδότηση προβλέπεται ως συμβατικός όρος και ως συμβατικό δικαίωμα του εκάστοτε παραχωρησιούχου, υπηρετώντας την έννοια ότι είναι εύλογη προσδοκία κάθε χρηματοδοτούμενου αναδόχου του Δημοσίου από τρίτους δανειστές να αναμοχλεύει και να τροποποιεί τις εν γένει χρηματοδοτικές του συμφωνίες, με σκοπό να επιτυγχάνει ευνοϊκότερους χρηματοδοτικούς όρους.

Απαράβατος όρος – φυσικά – είναι η μη χειροτέρευση της θέσης του Δημοσίου, συνεπεία της πράξης αναχρηματοδότησης.

Με βάση τις εκθέσεις ειδικών νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, διαπιστώσαμε ότι, εφόσον ο παραχωρησιούχος αναχρηματοδοτηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, προκύπτει όφελος από την αναχρηματοδότηση, το ήμισυ του οποίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισάγουμε, θα το εισπράξει το Δημόσιο.

Έτσι επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την πλέον ασφαλή – για τα συμφέροντα του Δημοσίου – διαδικασία:

1ον. Την εισαγωγή της διαδικασίας αναχρηματοδότησης στη σύμβαση και την νομοθετική της κύρωση, ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά, τόσο τώρα όσο και για το μέλλον.

2ον. Τη διασφάλιση ότι το Ελληνικό Δημόσιο, ως αντάλλαγμα, θα λαμβάνει το ήμισυ του οφέλους που θα προκύψει από την αναχρηματοδότηση του παραχωρησιούχου.

Με την επιλεγείσα διαδικασία εξασφαλίσαμε ότι η Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης:

1ον. Θα διέλθει του Δικαστικού Ελέγχου, δια του Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό  Συνέδριο, από το οποίο πέρασε επιτυχώς, με την με αριθμό 277/ 2024 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου.

2ον. Θα κυρωθεί με τον παρόντα νόμο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 46, ώστε να αποκτήσει ισχύ έναντι πάντων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου και ιδίως της ισχυροποίησης του κανόνα της μη χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την Έκθεση των οικονομικών μας συμβούλων, της οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου και της Έκθεσης του ΓΛΚ, η ωφέλεια υπολογίζεται στο ποσό περίπου των 14,2 εκατ. ευρώ.

3ον. Τέλος, προβλέφθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της Εκτελεστικής Συμφωνίας Αναχρηματοδότησης και τα αναγκαία έγγραφα με την οποία το Δημόσιο θα λάβει το όφελος της αναχρηματοδότησης, καθώς και για τον καθορισμό – έγκριση των νέων δανειακών συμβάσεων και των συνοδών εγγράφων, όπως είχε γίνει και στην αρχική σύμβαση και, κατά απαρέγκλιτη μεθοδολογία, σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης.

4ον. Τέλος, η προς κύρωση τροποποίηση περιλαμβάνει και σημειακές τροποποιήσεις που διαπιστώθηκαν ως σωστές παρεμβάσεις κατά τη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου, όπως:

 • η πρόβλεψη της δωρεάν διέλευσης των ΑμεΑ από τους σταθμούς διοδίων, καθώς και
 • η επέκταση των αυτοματοποιημένων μηχανών πληρωμής και στους μετωπικούς σταθμούς, που ούτως ή άλλως είχε εφαρμοστεί – προ πολλού – στην πράξη.

2024-07-19 ΔΤ – ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου | 18.7.2024

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε, σήμερα, τις εγκαταστάσεις της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» στο Ρίο, όπου σε σύσκεψη εργασίας ενημερώθηκε για την πρόοδο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της παραχωρησιούχου εταιρείας, «Ολυμπία Οδός Α.Ε», Παναγιώτη Παπανικόλα και εκπροσώπους των τριών εταιρειών που κατασκευάζουν το έργο.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία μέσα από μία διευρυμένη σύσκεψη να δούμε, να αποτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την πορεία υλοποίησης ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου, ενός εμβληματικού έργου για τη χώρα, αλλά και πολύπαθου,  του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, μήκους 75 χλμ.

Όταν είχαμε επισκεφτεί τον ίδιο χώρο στις 17 Ιανουαρίου 2024, είχαμε θέσει κάποια χρονοδιαγράμματα και αυτά τηρούνται απολύτως. Τότε, υπενθυμίζω, είχαμε πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου η ολοκλήρωση του έργου θα είναι σε ποσοστό 50% και σήμερα είμαστε περίπου στο 52%. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο τέλος του έτους θα είμαστε σε ένα ποσοστό ολοκλήρωσης της τάξεως του 75%.

Άρα, είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε το 2025, όπως έχουμε δεσμευτεί να παραδώσουμε στην κοινωνία έναν σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε:

«Ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος, είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο έχει περάσει πολλές περιπέτειες.

Από την πλευρά της και η Ολυμπία Οδός έχει προχωρήσει εξαιρετικά το συγκεκριμένο έργο.

Η δέσμευση να είναι λειτουργικό το τμήμα Πάτρα – Πύργος, της Ολυμπίας Οδού, το πρώτο εξάμηνο του 2025, δικαιώνει τις επιλογές της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι θα το αναγνωρίσουν και οι χρήστες του δρόμου.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία ΑΒΑΞ για τα μηχανήματα που έχει διαθέσει από χθες και τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση της φωτιάς στο Σοφικό Κορινθίας. Την πρωτοβουλία αυτή πιστώνεται και η εταιρεία η οποία διέθεσε τα μηχανήματα, αλλά και η Ολυμπία Οδός, η οποία συνέδραμε σε όλη την κινητοποίηση στην περιοχή. Έχει αποδείξει πολλές φορές και η Παραχώρηση ότι όπου μπορεί, πέρα από τα όριά της, είναι παρούσα να βοηθήσει σε κοινωνικούς σκοπούς και για αυτό πραγματικά πρέπει να τις αποδώσουμε τον έπαινο από τις αξίζει».

2024-07-18 ΔΤ – ΠΑΤΡΑ ΠΥΡΓΟΣ

Ο Υπουργός ΥΜΕ στο Μεσολόγγι: Σημαντικές Εγγειοβελτιωτικές Παρεμβάσεις | 18.7.2024

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Με τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις των Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου θα αρδεύονται 33.500 στρέμματα καθαρής έκτασης

 

Το νερό είναι εθνικό κεφάλαιο και στη Δυτική Ελλάδα, επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που συνδέονται άμεσα με τον πλούτο των υδάτινων αποθεμάτων της, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις των Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Μεσολόγγι.

Στην τελετή υπογραφής ήταν παρόντες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, o Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Κωνσταντίνος Μαγουλάς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής του ομίλου Intrakat, o Aντώνης Κοτσώνης Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και η Γεωργία Καστραντά, Διευθύντρια Αντιπλημμυρικών και  Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Μεσολόγγι, για να δρομολογήσουμε την υλοποίηση ενός ακόμη σπουδαίου έργου για την Αιτωλοακαρνανία. Τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις των Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα αρδεύονται 33.500 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι πρόκειται για το 4ο μεγάλο έργο στην Αιτωλοακαρνανία από την αρχή του έτους, καθώς όπως είπε:

 • Στις 5 Ιουλίου, υπογράψαμε, παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο δίκτυο ύδρευσης που ξεκινά από την Άρτα, διασχίζει την Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία, και καταλήγει στη Λευκάδα.
 • Στις 23 Μαΐου, εγκαινιάσαμε τη νέα γέφυρα του Εύηνου ποταμού, μετά από φυσικές καταστροφές.
 • Στις 31 Ιανουαρίου, εγκαινιάσαμε τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία.

Και θα επισκεφθούμε τη λιμνοθάλασσα, όπου πραγματοποιούνται αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά μεγάλης έκτασης και σημασίας έργα για τη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Θέτει στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της αξιοποίησης του νερού. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σήμερα οι παραγωγοί. Προνοεί για την επόμενη μέρα, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες θα δοκιμάσουν – ακόμη περισσότερο – τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας, και φυσικά των υποδομών μας».

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος δήλωσε:

«Σε μία εποχή που όλοι μας βιώνουμε τις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής κατά την οποία το νερό γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο αγαθό, η σωστή διαχείριση του με ορθολογικό και ελεγχόμενο τρόπο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Συγκεκριμένα για την Αιτωλοακαρνανία, η απουσία εγγειοβελτιωτικών έργων τα τελευταία χρόνια ταλάνιζε την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας συχνές πλημμύρες, ενώ άλυτο παρέμενε το πρόβλημα της άρδευσης όσο και της αποχέτευσης των περιοχών. Αυτές οι συνθήκες, σε συνάρτηση με την κατασπατάληση των υδατικών πόρων και την μη αξιοποίηση γης είχε δυσμενείς κοινωνικο – οικονομικές συνέπειες, καθώς υποβάθμιζε το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.

Με τη σύμβαση του έργου που υπογράψαμε σήμερα, αποσκοπούμε στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και παράλληλα, δίνουμε ένα ιδιαίτερα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς δεν στοχεύουμε στην εκμετάλλευση κάποιου φυσικού πόρου, αλλά στην αειφόρο λειτουργία ενός πολύ σημαντικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, με τα επί μέρους έργα που προβλέπονται, επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη καθώς, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζεται αρδευτικό νερό καλής ποιότητας για το σύνολο των καλλιεργειών σε μία έκταση 33.500 στρεμμάτων, συμβάλλοντας στην στροφή σε πλέον δυναμικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες».

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε:

 

«Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στις παραλίμνιες περιοχές της Αμβρακίας και του Βάλτου, είναι έργα πολυεπίπεδης αξίας και σημασίας.

Είναι έργα που θα προσφέρουν σύγχρονες αρδευτικές υποδομές σε πάνω από 33.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα της περιοχής και θα προσφέρουν νέες δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι γη του νερού, αλλά επί πολλά χρόνια ζούσε την παραδοξότητα να μην έχει καλά και αξιόπιστα αρδευτικά δίκτυα»  Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία που δίνει η ΠΔΕ στον Πρωτογενή Τομέα κι έκανε ιδιαίτερη μνεία στους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει διαθέσει η Περιφέρεια  για εγγειοβελτιωτικά έργα στην Αιτωλοακαρνανία και ανέρχονται σε πάνω από 16 εκ. ευρώ «κάνοντας τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη προσπάθεια στήριξης των αγροτών μας, που ξέρουμε ότι μπορούν και μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην τοπική και εθνική οικονομία εφόσον τους δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες» πρόσθεσε.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Μεσολόγγι, για να δρομολογήσουμε την υλοποίηση ενός ακόμη σπουδαίου έργου για την Αιτωλοακαρνανία.

Τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις των Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα.

Αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο κρίσιμο πεδίο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Γιατί το νερό είναι εθνικό κεφάλαιο.

Με δεδομένη μάλιστα την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η αξιοποίηση και η ορθολογική του χρήση συνιστά μια από τις βασικές μας προτεραιότητες.

Στρέφουμε, λοιπόν, έμπρακτα και έγκαιρα, το ενδιαφέρον μας σε αυτή την κατηγορία των έργων, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν συνθήκες οικονομικής επιβίωσης και ανάπτυξης στα χρόνια που έρχονται.

Ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που συνδέονται άμεσα με τον πλούτο των υδάτινων αποθεμάτων της.

Το αποδείξαμε πριν από λίγες ημέρες, με την υπογραφή της σύμβασης για το νέο δίκτυο ύδρευσης από την Άρτα μέχρι τη Λευκάδα, το αποδεικνύουμε και σήμερα με τα εγγειοβελτιωτικά έργα των Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου.

Στόχοι του έργου, που εμπίπτει σε ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, είναι:

 • η παροχή νερού για αγροτική χρήση στις παραλίμνιες περιοχές,
 • ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών μεθόδων και μέσων,
 • η μείωση των κατακλύσεων στην πεδινή ζώνη,
 • η απελευθέρωση ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους υδροφορείς προς άλλες χρήσεις και, εν τέλει,
 • η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και η τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και απαιτητικό τεχνικό έργο, που περιλαμβάνει:

 • αρδευτικές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις,
 • έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και
 • πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση μελλοντικών υδρευτικών αναγκών των περιοχών Αμβρακίας, Αμφιλοχίας και Βάλτου.

Συνολικά, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα αρδεύονται 33.500 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, εκτιμώμενης αξίας περίπου 62 εκατ. ευρώ, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 έχει οριστεί σε 36 μήνες από σήμερα.

Είμαστε σίγουροι ότι η Ανάδοχος Εταιρεία, η Intrakat, θα παραδώσει έγκαιρα, ένα ακόμη ποιοτικό έργο.

Επιτρέψτε μου, σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι το 4ο μεγάλο έργο στην Αιτωλοακαρνανία από την αρχή του έτους.

 • Στις 5 Ιουλίου, υπογράψαμε, παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο δίκτυο ύδρευσης που ξεκινά από την Άρτα, διασχίζει την Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία, και καταλήγει στη Λευκάδα.
 • Στις 23 Μαΐου, εγκαινιάσαμε τη νέα γέφυρα του Εύηνου ποταμού, μετά από φυσικές καταστροφές.
 • Στις 31 Ιανουαρίου, εγκαινιάσαμε τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία.

Και σε λίγη ώρα, θα επισκεφθούμε τη λιμνοθάλασσα, όπου πραγματοποιούνται αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού.

Πρόκειται για εκτεταμένες παρεμβάσεις, ύψους σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ, που αποσκοπούν στην αειφόρο λειτουργία ενός πολύτιμου οικοσυστήματος της πατρίδας μας.

Θα προσέθετα, μάλιστα, ότι περιλαμβάνουν και εργασίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τεχνικής άποψης, όπως είναι η δημιουργία υγρο-τοπικής λίμνης στο Δέλτα του Αχελώου.

Συνεπώς, στην πράξη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά μεγάλης έκτασης και σημασίας έργα για τη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Δυτικής Ελλάδας, και όχι μόνο.

Θέτει στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της αξιοποίησης του νερού.

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σήμερα οι παραγωγοί.

Προνοεί για την επόμενη μέρα, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες θα δοκιμάσουν – ακόμη περισσότερο – τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας, και φυσικά των υποδομών μας.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε, με συνέπεια, σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, να θέτουμε ως προτεραιότητες τα έργα που έχουν ζωτική σημασία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προκοπή των συμπολιτών μας τόσο εδώ, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, όσο και σε όλη την Επικράτεια.

2024-07-18 ΔΤ ΒΑΛΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Consent μέσω του Gov.gr Wallet από τους πολίτες | 18.7.2024

                                                                                          Αθήνα, 18 Ιουλίου 2024   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συγκατάθεση (consent)  μέσω του Gov.gr Wallet θα δίνουν οι πολίτες για την ολοκλήρωση διαδικασιών – Πρώτη εφαρμογή η σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου οχήματος μέσω του Gov.gr Wallet

 

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την εύκολη και φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών και τον περιορισμό ακόμη και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε εφαρμογή τη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης (consent) μέσω του Gov.gr Wallet από τους πολίτες για την ψηφιακή άντληση και διάθεση των δεδομένων τους.

Την πρώτη εφαρμογή της που αφορά στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος παρουσίασαν οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας, καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του Gov.gr Wallet οι πολίτες θα δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή  τους (consent) για τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων τους σε δημόσιους  και ιδιωτικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θα συναλλάσσονται άμεσα και εύκολα, επιτρέποντας την άντληση και διάθεση των συγκεκριμένων κατά περίπτωση στοιχείων τους.

Με τον τρόπο αυτό η καθημερινότητα των πολιτών διευκολύνεται σημαντικά, καθώς θα μπορούν να ολοκληρώνουν διαδικασίες από το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να διακινούν έγγραφα, ούτε έγχαρτα ούτε ψηφιακά.

Στην περίπτωση της σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου οχήματος η διαδικασία επιταχύνεται και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς θα λαμβάνουν με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα τα απαραίτητα στοιχεία του πολίτη και του προς ασφάλιση οχήματος, μέσω άντλησης από τα μητρώα του δημοσίου που είναι ήδη καταχωρημένα.

Επισημαίνεται ότι ο πολίτης θα δίνει τη συγκατάθεσή του σε κάθε βήμα της διαδικασίας τόσο για την άντληση των στοιχείων του, όσο και για τη διάθεσή τους στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει επιλέξει να συμβληθεί.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία θα έχει ως εξής:

 • Αρχικά ο πολίτης θα επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος.
 • Η ασφαλιστική, αφού καταγράψει την επιθυμία του πολίτη να κάνει χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας μέσω του Gov.gr Wallet, ζητάει τα βασικά στοιχεία για να εκκινήσει την διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο του πολίτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμεί να ασφαλίσει και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του.
 • Στη συνέχεια θα λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) στο κινητό του από το Gov.gr Wallet μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία και για τον συγκεκριμένο σκοπό που έχει αιτηθεί, ζητά τη διάθεση των απαραίτητων στοιχείων του, δηλαδή άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης και στοιχεία κατόχου.
 • Ο πολίτης, αν επιθυμεί να συνεχίσει, θα δίνει αρχικά τη συγκατάθεσή του για την «άντληση και προβολή» των προς διαβίβαση στοιχείων του και ακολούθως θα ελέγχει την ορθότητά τους.
 • Έπειτα, θα χορηγεί ή όχι τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εναλλακτικά οι πολίτες θα μπορούν να παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους πέραν του Gov.gr Wallet μέσω εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό στο gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επόμενο στάδιο η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες συναλλαγές των πολιτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μεταξύ των οποίων η μίσθωση αυτοκινήτων, η σύναψη συμβολαίου με παρόχους ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η υπηρεσία υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η δέσμευσή μας για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη και θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του γίνεται πράξη καθημερινά, με υπηρεσίες όπως η συγκεκριμένη που έρχεται να καταργήσει πιστοποιητικά, χαρτιά και περιττές επισκέψεις ή αποστολές εγγράφων. Δεν είναι μόνο η υπηρεσία που παρουσιάσαμε σήμερα σημαντική αλλά είναι κυρίως το ότι αποτελεί τη βάση για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Στο πως η κατάργηση των πιστοποιητικών, για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει και ήδη έχουμε νομοθετήσει, μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί. Η έναρξη γίνεται σήμερα με το consent για τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου μέσω του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες κερδίζουν χρόνο, αντίστοιχα τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και το Ελληνικό Δημόσιο εξοικονομούν πολύτιμους πόρους, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών. Στη νέα ψηφιακή Ελλάδα περνάμε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της διακίνησης δεδομένων και όχι εγγράφων για την ολοκλήρωση διαδικασιών και συναλλαγών, με στόχο να βελτιώνουμε καθημερινά την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η προσδοκία συνολικά της κοινωνίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν το πρώτο που συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2020. Με κοινή και συντονισμένη προσπάθεια, βούληση, σχέδιο και όραμα, έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας πολλά έργα. Σήμερα πραγματοποιούμε ένα ακόμη, σημαντικό βήμα. Μάλιστα, σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Αυτό της ασφάλισης των οχημάτων. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν, εύκολα και γρήγορα, στην ασφάλιση των οχημάτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης στοιχείων οχημάτων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ευελπιστούμε ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, θα συμβάλλει και στην αύξηση του ποσοστού ασφάλισης των οχημάτων, ένα ζήτημα που ταλανίζει επί μακρόν την ελληνική αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τις εταιρείες, ειδικά όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Στην ίδια κατεύθυνση, εργαζόμαστε με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να συμπληρώσουμε το παζλ των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν στη δημόσια διοίκηση μια πολύτιμη βάση δεδομένων.

Πραγματικά πολύτιμη, όχι μόνο γιατί απλοποιεί τις υπηρεσίες, αλλά και γιατί μας παρέχει ακριβείς και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών».

 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας δήλωσε : «Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά ενώνουμε βάσεις δεδομένων της Πολιτείας. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων, θα ελέγξουμε τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και θα εντοπίσουμε τα οχήματα που δεν έχουν περάσει τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

 Πλέον δεν θα περιμένουμε δηλαδή, έναν τυχαίο, επιτόπιο έλεγχο της τροχαίας για να επιβάλουμε το πρόστιμο, αλλά αυτό θα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα από την τακτική, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων που θα διενεργείται.

Επιπλέον, με την διασταύρωση δεδομένων των οχημάτων, πιστεύουμε πως θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα από την αποχή τεχνικού ελέγχου, αρά θα συμβάλλουμε ουσιαστικά και σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα στην μείωση των εκπομπών ρύπων από τα ανέλεγκτα οχήματα.

Συμβάλλουμε, βέβαια, και στην αύξηση των εσόδων του Κράτους, λόγω της αύξησης του αριθμού των ασφαλιστήριων συμβολαίων, αλλά και της αύξησης που αναμένουμε από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Επίσης, με το εν λόγω νόμο μειώνονται σημαντικά οι υποθέσεις στα δικαστήρια, καθότι θα μειωθούν αισθητά τα ανασφάλιστα οχήματα.

Ενώ, ο νομοταγής και συνεπής με τις υποχρεώσεις του πολίτης θα νιώσει ότι επιτέλους το Κράτος λειτουργεί στο πεδίο αυτό και δεν κλείνει το μάτι στην ανομία δια της απουσίας του».

 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε: «Η ηλεκτρονική πρόσβαση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε πληροφορίες και δεδομένα της άδειας κυκλοφορίας οχήματος και της άδειας οδήγησης, η οποία θα γίνεται με τη συγκατάθεση του πελάτη με σκοπό τη σύναψη ασφάλισης οχήματος, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας. Οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα».  

 

2024-07-18 Gov.gr Wallet consent

Ομιλία Υπουργού ΥΜΕ στην Ολομέλεια της Βουλής για την ΠΕΛ (video) | 17.7.2024

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

 

Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις»

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται, συμπεριλαμβάνονται δύο διατάξεις δια των οποίων αποσαφηνίζεται η μετάπτωση του ΝΠΔΔ της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας στον νέο φορέα, με την ονομασία «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ».

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ο τερματισμός των μετέωρων βηματισμών και των εκκρεμοτήτων, απόρροια της ρύθμισης του Ν. 4605/2019, που δυσκολεύουν αντί να βοηθούν την Έκθεση να ορθοποδήσει.

Έκθεση που έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί επειδή ο Νομοθέτης, προέβλεψε, το 2014, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με την τροποποίηση του ιδρυτικού της νόμου, να ενισχύσει και να διευρύνει.

Άλλωστε, όλες οι μετέπειτα πρωτοβουλίες εδράζονται σε αυτή την πρόνοια.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη διάταξη του Άρθρου 12 ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, την περαιτέρω αξιοποίησή του, και τη διασφάλιση του ακινήτου απέναντι σε πιθανά αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως από την καταχώριση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, το ακίνητο, με τα υφιστάμενα κτίσματα του και τις εγκαταστάσεις του, περιέρχεται στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο, με τη σειρά του, το παραχωρεί κατά χρήση στον φορέα της Έκθεσης, για 30 χρόνια, χωρίς αντάλλαγμα, για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευσή του.

Θα μου πείτε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, αυτό δεν προέβλεπε και η υφιστάμενη – μέχρι σήμερα – ρύθμιση του 2019;

Σας απαντώ.

Η ρύθμιση του 2019 δεν προβλέπει πουθενά την μεταβίβαση του ακινήτου από το καταργούμενο ΝΠΔΔ στο Ελληνικό Δημόσιο, παρά μόνο την παραχώρηση του ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Ναι, αλλά πως κατέστη κύριος του ακινήτου, το οποίο στη συνέχεια παραχωρεί, κατά χρήση, το Ελληνικό Δημόσιο;

Που αποτυπώνεται στην υφιστάμενη διάταξη;

Mε ποια διαδικασία;

Άρα είναι μια ρύθμιση νομικά λειψή, που όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει αλλά που επιβαρύνει, και μάλιστα με σημαντικό γραφειοκρατικό φορτίο, την όλη διαδικασία.

Τώρα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, η ρύθμιση γίνεται ξεκάθαρη, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία διοικητική επιπλοκή, με μια διαδικασία άμεση και ευθεία.

Χωρίς να απαιτείται η καταφυγή σε δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και επακόλουθες υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπει η ρύθμιση του 2019.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όσον αφορά στη διάταξη του Άρθρου 13, με αυτή επισπεύδεται η διαδικασία μετάβασης στον νέο φορέα.

Χωρίς παρελκυστική καθυστέρηση, που μόνο ως βαρίδι μπορεί να λειτουργήσει για να την αναπτυξιακή δυναμική του νέου φορέα.

Επιπλέον, ως προς τη διαδικασία καταγραφής, επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, ως αρμόδια για την καταγραφή έχει οριστεί επταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς κατά βάση, εκπροσώπους των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, καθώς και από εκπροσώπους των μετόχων της νέας εταιρείας.

Ένα σχήμα δυσλειτουργικό, εξαιτίας και πρακτικών, αντικειμενικών δυσχερειών που καλούνταν να υπερβεί.

Για παράδειγμα, την αδυναμία ουσιαστικής και ενεργού συμμετοχής στην επιτροπή των εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω απουσίας από την περιοχή ευθύνης αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του.

Επιπρόσθετα, διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ένας προβληματισμός αναφορικά με τη δυνατότητα των λοιπών φορέων, που μετέχουν στη μετοχική σύνθεση του νέου φορέα, να εποπτεύσουν ή να ανταποκριθούν στις διαδικασίες καταγραφής.

Εύλογος ως προβληματισμός.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, απαλλάσσονται – σε μεγάλο βαθμό – από το συγκεκριμένο βάρος, καθώς προβλέπεται πως με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για τη διενέργεια της καταγραφής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου, της κατάστασης των έργων και εγκαταστάσεων καθώς και της κινητής περιουσίας, θα οριστεί ορκωτός ελεγκτής.

Η έγκριση της έκθεσης καταγραφής από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας, μια ακόμη αλλαγή που επέρχεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, θα σημάνει την ολοκλήρωση μιας δομημένης και αποτελεσματικής διαδικασίας καταγραφής, αυξημένης θεσμικής αξίας, στην οποία συμπράττει και ο αρμόδιος Υπουργός.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και σε λοιπές εκκρεμότητες, καθώς και στην υπεισέλευση του νέου φορέα στη θέση του καταργούμενου, όπως και για την πρόβλεψη κυριότητας επί της κινητής περιουσίας και της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων από το καταργούμενο ΝΠΔΔ στον νέο φορέα, όλα αυτά, αποτελούν νομοθετικές προβλέψεις αμετάβλητες από το 2019, σε όλους γνωστές.

Σε κάθε περίπτωση, με τις νομοτεχνικές αλλαγές που κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός, δημιουργείται ένα προστατευτικό κέλυφος για την περιουσία και τη λειτουργία του νέου φορέα για ένα εύλογο διάστημα έως την ολοκλήρωση, υποβολή και έγκριση της έκθεσης καταγραφής και παρέχονται διευκολύνσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Οι δε σκέψεις που εκφράστηκαν όσον αφορά χειρισμούς και διαδικασίες εκκαθάρισης «τύπου Κωπαΐδας», αυτές έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, έχουν αποδειχθεί πολλές φορές χρονοβόρες, δαπανηρές, συχνά σχεδόν ατελέσφορες, που αντί να «απελευθερώσουν» το νέο εγχείρημα, το «ναρκοθετούν».

 

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται και στον νόμο του 2019, οι πόροι του νέου φορέα μπορεί να είναι και επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους.

Αυτοί μπορούν να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Όπως και να έχει, η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να στηρίξει πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα.

Ήδη, υφίστανται 48 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.

Με τις απαιτούμενες ενέργειες που επισπεύδει ο Δήμος Λαμιέων, το έργο αναμένεται – σύντομα – να εκκινήσει.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κλείνοντας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο προς την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αναδρομές στην περίοδο 2015 – 2019.

Στις αναδρομές που κάνετε, καλό θα ήταν να θυμηθείτε:

Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2017.

Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Ο τότε πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεσμεύεται για διοργάνωση «Διεθνούς Έκθεσης Λαμίας» το 2018, με κάποιους σημερινούς Συναδέλφους, που ήταν τότε παρόντες, και στην Επιτροπή χθες λιθοβολούσαν από την εξέδρα, να χειροκροτούν.

Προφανώς, Έκθεση δεν έγινε, ούτε το 2017, ούτε το 2018, ούτε και το 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο νέος Νόμος. Αλλά σήμερα, κουνούν το δάκτυλο.

 

Καταλήγω, η Λαμία, ως πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δικαιούται να εφοδιασθεί με τον εκσυγχρονισμένο, θεσμικά και υλικοτεχνικά, θεσμό της Έκθεσης, ο οποίος, με καθαρή και συνεχή προσοχή των αρμοδίων και άγρυπνη φροντίδα της τοπικής κοινωνίας θα καταστεί προωθητικός παράγων ανάπτυξης της πόλης, της Περιφέρειας και της χώρας.

Έγκριση 4 σιδηροδρομικών έργων για συγχρηματοδότηση από τον Μηχανισμό για τη Σύνδεση της Ευρώπης ΙΙ | 17.7.2024

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Τέσσερα νέα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα εντάχθηκαν για συγχρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής του Μηχανισμού για τη Σύνδεση της Ευρώπης (CEF II)

 

Η Ελλάδα προχωρά σταθερά στην ανάταξη και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, στη βάση ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου για αειφορικές και ανθεκτικές υποδομές.

Σημαντικό βήμα αποτελεί η εξασφάλιση άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ (518.865.020 ευρώ) κοινοτικών πόρων για τη συγχρηματοδότηση σιδηροδρομικών έργων, που θα υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία και προέρχονται από την τελευταία πρόσκληση του φακέλου Ταμείου Συνοχής του Μηχανισμού για τη Σύνδεση της Ευρώπης (CEF II).

Οι εγκριθείσες προτάσεις συμπληρώνουν κενά στο βασικό άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) και αφορούν στα ακόλουθα έργα:

 1. Αναβάθμιση τηςσιδηροδρομικήςγραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας στο τμήμα Μουριές – Προμαχώνας (112.075.200 ευρώ).
 2. ⁠Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ- Οινόη (192.142.704 ευρώ).
 3. ⁠Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Πύθιο – Ορμένιο (ΕΡΓΟΣΕ) (186.667.916,75 ευρώ).
 4. Νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης (ETCS L1) στο τμήμα ΣΚΑ-Κιάτο (27.979.200 ευρώ).

Το ποσό αυτό συμπληρώνεται με εθνικούς πόρους, δημιουργώντας ευκαιρίες για απασχόληση και αποδέσμευση της αναπτυξιακής εντροπίας Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασυνοριακή συνδεσιμότητα με τη Βουλγαρία και την ανάπτυξη πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Βαλτικής, αλλά και την Ουκρανία.

Με αφορμή την έγκριση τεσσάρων (4) σιδηροδρομικών έργων για συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό για τη Σύνδεση της Ευρώπης ΙΙ (CEF II), ο Υπουργός Υποδομών και  Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Η έγκριση των τεσσάρων έργων, αν και αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς και αδιάλειπτης προσπάθειας της Ελληνικής Κυβέρνησης να ανατάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και να ξεπεράσει χρόνιες παθογένειες του συστήματος, είναι μόνο η αρχή της διαδρομής της 20ετούς επενδυτικής στρατηγικής στον σιδηρόδρομο. Με όραμα το τρίπτυχο Αναβάθμιση – Ασφάλεια – Ανάπτυξη, τίθεται άμεσα σε επεξεργασία σχέδιο προτάσεων που θα ολοκληρώνει τη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και θα συνδέει στρατηγικά λιμάνια της χώρας με τον ΠΑΘΕ/Π. Σκοπός η διεκδίκηση νέας συγχρηματοδότησης εντός του 2025 για την ανάπτυξη του δικτύου έως το 2030, στη βάση των απαιτήσεων  που θέτει ο νέος κανονισμός για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΕΕ) 2024/1679 και με γνώμονα την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας επιβάλει τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, σύγχρονου, γρήγορου και απολύτως ασφαλούς δικτύου, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα, ικανού να αποτελέσει αναπόσπαστο και νευραλγικό βραχίονα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να προσελκύσει διεθνείς ροές.»

2024-07-17 ΔΤ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΙΔΗΡ. ΕΡΓΩΝ

Βουλή: Ο Υπουργός ΥΜΕ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου | 16.7.2024

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2024  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την πορεία του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε, σήμερα, με δική του πρωτοβουλία, τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την πρόοδο και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε κάθε έναν από τους 10 άξονες προτεραιοτήτων του Υπουργείου, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές Βασίλη Οικονόμου, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρουσίασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

 

Από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσής μας βρέθηκαν, όπως τονίσαμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις:

 • η αποτελεσματική προώθηση των εν εξελίξει έργων,
 • ο ρεαλιστικός σχεδιασμός νέας δέσμης έργων,
 • η ενίσχυση της ασφάλειας των «πράσινων» υποδομών και των μεταφορών,
 • η βελτίωση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών,
 • η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων,
 • η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
 • και, εν τέλει, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, μεθοδικά, συνετά και υπεύθυνα, επιτυγχάνοντας αρκετούς από τους στόχους που είχαμε θέσει.

Με συγκεκριμένες πολιτικές, που εδράζονται, μεταξύ άλλων, σε 10 άξονες προτεραιοτήτων, όπου έχουμε επιτύχει – σήμερα – σημαντικά, μετρήσιμα, απτά αποτελέσματα.

 

1ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η υλοποίηση «εμβληματικών έργων» υποδομής.

 

1ον. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ε65.

Τον Μάιο του 2024, τον παραδώσαμε στην κυκλοφορία, ενιαία, από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, συνολικού μήκους 135 χλμ.

Το υπόλοιπο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, μήκους 46 χλμ., θα παραδοθεί περίπου με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από όπου και χρηματοδοτείται.

Έχει ήδη εκτελεστεί το 56% του βόρειου τμήματος του συνολικού έργου.

Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του αυτοκινητόδρομου Ε-65 στα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα, Ξυνιάδα – Ανάβρα και Ανάβρα – Τρίκαλα.

Αυτά θα μελετηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο και θα κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

 

2ον. Οδική Σύνδεση Άκτιο – Αμβρακία.

Τον Ιανουάριο του 2024, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ενιαία, ο αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους 49 χλμ.

Ολοκληρώνεται, μέσα στο 2024, και ο οδικός άξονας Άκτιο – Λευκάδα.

 

3ον. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος.

Τον Ιούλιο του 2023, όταν επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά τα εργοτάξια της περιοχής, η πρόοδος κατασκευής υπολείπονταν του 20%.

Σήμερα, το ποσοστό υλοποίησης διαμορφώνεται περίπου στο 50%.

Εκτιμούμε ότι, μέχρι τέλος του έτους, το ποσοστό ολοκλήρωσης θα υπερβεί το 75%.

Το πολύπαθο έργο, όπως προβλέπει και η σύμβαση, θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2025.

 

4ον. Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η βασική γραμμή θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024.

Συγχρόνως, ολοκληρώνεται το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το οποίο προβλέπεται να παραδοθεί το 2ο εξάμηνο του 2025.

Το τελευταίο διάστημα, υπεγράφη η Σύμβαση για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, απελευθερώθηκαν δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί για πολλά έτη, υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση για την υλοποίηση έργων προσβασιμότητας / μετεπιβίβασης στον σταθμό «Νέα Ελβετία», ολοκληρώθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί τη Γενική Συγκοινωνιακή Μελέτη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 

5ον. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Τα τμήματα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος – Νεάπολη έχουν συμβασιοποιηθεί.

Έχουν ήδη εγκατασταθεί τα πρώτα εργοτάξια στο τμήμα από τη Χερσόνησο Ηρακλείου έως τον Άγιο Νικόλαο.

Ταυτόχρονα, προχωρά η συμβασιοποίηση της παραχώρησης για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο.

 

6ον. Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο μετροπόντικας «Αθηνά» ξεκίνησε από την Κατεχάκη προς τον Ευαγγελισμό, και αναμένεται να ολοκληρώσει τα περίπου 5 χλμ. μέχρι το τέλος του 2025.

Ο μετροπόντικας «Νίκη» κάνει τη διάνοιξη 7,1 χλμ. από τη Βεΐκου επίσης προς τον Ευαγγελισμό, και προβλέπεται να έχει υλοποιήσει τις εργασίες μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2026.

 

7ον. Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλι.

Η πρόοδος υλοποίησης έχει ξεπεράσει το 35%.

 

8ον. Περιφερειακός Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης (Flyover).

Οι εργασίες προχωρούν, με βάση τα χρονοδιαγράμματα.

Η παράδοση του έργου τοποθετείται για τον Μάιο του 2027.

Σε συνάντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε η επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.

 

9ον. Οδικός άξονας Μπράλος – Άμφισσα.

Η κατασκευή του έργου, μήκους 24 χλμ., συνεχίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπόνησης των μελετών, έχοντας ολοκληρωθεί το 90% το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών.

Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, έχει γίνει το Δικαστήριο, στις 9 Απριλίου 2024, έχει εκδοθεί η σχετική Δικαστική Απόφαση και η αντίστοιχη αναγνώριση δαπάνης, και αναμένεται η υπογραφή των Αποφάσεων δέσμευσης ποσού.

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Έχουν ολοκληρωθεί, σε ποσοστό 90%, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις.

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

 

10ον. Οδικός Άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά.

Το έργο, μήκους 69,5 χλμ., επανα-δημοπρατήθηκε.

Έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, έχει προχωρήσει η απόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης της υπόψη σύμβασης, έχει ολοκληρωθεί ο προ-συμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ενημερωθεί – πρόσφατα – η Βουλή των Ελλήνων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι 54 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

 

11ον. Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου / Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Προχωρά η εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τη σύμβαση ΣΔΙΤ.

Έχει γίνει η εγκατάσταση δύο εργοταξίων και υλοποιούνται πρόδρομες εργασίες.

 

12ον. Αναβάθμιση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής / Τμήμα Άνω Λιόσια – Μέγαρα.

Η υλοποίηση του έργου γίνεται με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφού η χρηματοδότησή του είναι αποκλειστικά από αυτό.

Χθες έγινε σχετική συνάντηση με αντικείμενο την πορεία εκτέλεσης του έργου και τις ανάγκες που προκύπτουν, στο Υπουργείο, παρουσία της Διοίκησης του ΟΣΕ, της Αναδόχου Εταιρείας και των Δημάρχων της περιοχής.

 

Σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Υπουργείου, για το εθνικό σκέλος του, ανέρχεται σε 334 εκατ. ευρώ για το 2024, σχεδόν ίσος με εκείνον του 2023.

Θα υπάρξει, εξαιτίας της καλή εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αύξηση, με μόνιμο χαρακτήρα στα 550 εκατ. ευρώ το 2024 και πλέον τα επόμενα χρόνια.

Τεράστια, δηλαδή, αύξηση από τα προηγούμενα έτη.

Για το 2024, και μέχρι 12 Ιουλίου, έχουν γίνει οι ακόλουθες κατανομές χρηματοδοτήσεων και οι συναφείς πληρωμές:

 • Στο εθνικό σκέλος 216 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 75% του συνόλου του 2023.

Σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2023, οι πληρωμές του 2024, μέχρι σήμερα, είναι αυξημένες κατά 15%.

 • Στο συγχρηματοδοτούμενο 595 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 73% του συνόλου του 2023.

Οι πληρωμές του 2024, μέχρι σήμερα, είναι αυξημένες κατά 42% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2023.

Συνολικά, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το 2024 και μέχρι 12 Ιουλίου, οι κατανομές χρηματοδοτήσεων/πληρωμές ανέρχονται περίπου σε 1,1 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 83% του συνόλου του 2023, αυξημένες κατά 47% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2023.

 

2ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η δρομολόγηση πολλών μικρότερων έργων, σε όλη την επικράτεια.

1ον. Κτιριακά.

Στον τομέα της δικαιοσύνης:

 • Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη μελέτη και κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Κω.
 • Προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα έργα της ανέγερσης των Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου, Λαμίας και Βόλου, της νέας πτέρυγας του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, της ανακατασκευής των Δικαστικών Μεγάρων Ρεθύμνου και Τρικάλων.
 • Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του Δικαστικού Μεγάρου Τριπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης ζημιών στο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης:

 • Ανακατασκευάστηκε το Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλλες.
 • Παραδόθηκαν δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση, το νέο Ειδικό Σχολείο για Άτομα με Αναπηρία στο Περιστέρι, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης, το 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας.
 • Θεμελιώθηκαν το νέο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Παραλίου Άστρους και το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου.

Στον τομέα της ασφάλειας:

 • Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή πέντε Αστυνομικών Μεγάρων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη.

 

2ον. Οδικά.

 • Ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας Καλλονή – Σίγρι στη Λέσβο.
 • Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του οδικού έργου της παράκαμψης της Γιάλοβας.
 • Ανακατασκευάστηκε η Γέφυρα των Φύλλων στην Εύβοια.
 • Παραδόθηκε η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία.
 • Κατασκευάζεται η νέα Γέφυρα Κερίτη στην Κρήτη.
 • Παραδόθηκε η πεζογέφυρα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.
 • Δρομολογήθηκε η ανακατασκευή του ελικοδρομίου στη Σαμοθράκη.
 • Προωθήθηκε η βελτίωση του Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.
 • Ολοκληρώθηκε ο επιβατικός και εμπορικός λιμένας στο Σίγρι Λέσβου.
 • Πραγματοποιούνται έργα επέκτασης και βελτίωσης στα αεροδρόμια Νάξου, Σύρου και Χίου.
 • Υλοποιούνται έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων Νότιου Τμήματος Καλαμαριάς.

Επίσης, εγκαινιάστηκαν οι Σταθμοί Ασφαλούς και Προστατευόμενης Στάθμευσης Φορτηγών κατά μήκος των Αυτοκινητοδρόμων της χώρας, στο Αερινό και στην Αταλάντη, έργο το οποίο εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF».

 

3ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου των αστικών συγκοινωνιών.

1ον. Ανανεώνεται ο στόλος των οχημάτων.

 • Το σύνολο των 250 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από τα μέσα Ιουνίου.
 • Έως το τέλος του 2025, θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας επιπλέον 300 λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου, 100 εξ’ αυτών 18 μέτρων και τα υπόλοιπα 12 μέτρων.
 • Βγήκε, στις 10 Ιουλίου 2024, σε διαβούλευση ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια 700 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων βραδείας και ταχείας φόρτισης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τρόλεϊ για την περιοχή Αθηνών.

Η δημόσια διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των δυνητικά ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται σε 25 ημέρες από την ανάρτησή της στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή έως και τις 4 Αυγούστου 2024.

 • Προχωρούν οι διαγωνισμοί για την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕΘ.

Ειδικά οι διαγωνισμοί του ΟΑΣΑ έχουν προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος πρόκειται να θέσει σε λειτουργία καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, 96 και 115 αντίστοιχα.

 • Δρομολογούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 300 και 164 μισθώσεις λεωφορείων αντίστοιχα.

 

 

 

2ον. Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός για τα Δικαιώματα Επιβατών.

Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός για τα Δικαιώματα Επιβατών στα οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ) και στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ).

Αυξήθηκαν τα πρόστιμα και οι αποζημιώσεις για την ανεμπόδιστη μεταφορά ΑμεΑ, με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή περιστατικών διακρίσεων προς άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικότερα το δικαίωμα αυτών των πολιτών στη μετακίνηση, διαμορφώνοντας ένα πιο αυστηρό πλαίσιο απέναντι σε ανάρμοστες συμπεριφορές.

Επιπρόσθετα, συστάθηκε Επιτροπή για τη μελέτη των αναγκαίων επιπλέον μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΞΙ και των ΚΤΕΛ.

 

3ον. Υποστηρίζουμε τις ανέπαφες πληρωμές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξεκίνησε η λειτουργία της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα, smartphone ή smartwatch στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία, έως τα τέλη του χρόνου, εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.

 

4ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος, των υποδομών και της οργάνωσης του σιδηροδρομικού δικτύου.

 

1ον. Παραδόθηκε, Σεπτέμβριο του 2023, η Σύμβαση 717 για την ανάταξη της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

 

2ον. Παραδόθηκε, Νοέμβριο του 2023, η Σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών (ETCS – Level 1), επί της γραμμής.

 

3ον. Υπεγράφη, στις 14 Μαρτίου 2024, η Σύμβαση για την επαναφορά σε λειτουργία του ETCS επί συρμών.

Το τελευταίο τρίμηνο, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 35 μονάδες ETCS επί συρμών, οι οποίες έχουν επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση.

 

4ον. Ολοκληρώθηκαν, εντός του 2ου εξαμήνου του 2023, έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως είναι:

 • η κατασκευή της δίδυμης γέφυρας στο Γαλλικό Ποταμό,
 • η λειτουργία του συστήματος «ΟΣΜΟΣ» για την παρακολούθηση – σε πραγματικό χρόνο – των 14 γεφυρών στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός,
 • η περάτωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα σιδηροδρομικά έργα της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

 

5ον. Ελήφθησαν μέτρα αποκατάστασης εξοπλισμού στο δίκτυο του ΟΣΕ.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

 • Η αποκατάσταση φωτισμού, πυρόσβεσης και πεδιομέτρησης του GSM-R σε όλες τις σήραγγες του σιδηροδρομικού άξονα Κόρινθος – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας – Προμαχώνας.
 • Η αποκατάσταση και η ενίσχυση της ραδιοεπικοινωνίας με VHF σε όλο το μήκος του παραπάνω άξονα.
 • Η λειτουργία των συστημάτων συναγερμού και η εγκατάσταση νέου κλειστού κυκλώματος καμερών στις σήραγγες Πλαταμώνα και Τεμπών.
 • Η πλήρης λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας Κορίνθου, Σιδηροδρομικού Κόμβου Αχαρνών, Λιανοκλαδίου και Θεσσαλονίκης, καθώς και η ολοκλήρωση αυτού της Λάρισας.
 • Η αποκατάσταση της λειτουργίας του SCADA των σηράγγων Πλαταμώνα και Τεμπών, το οποίο λειτουργεί στο νέο Κέντρο Ασφαλείας Σηράγγων στην Λάρισα και συμπληρώνει την επιτήρηση με συστήματα ασφαλείας του αντίστοιχου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας.

 

6ον. Βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή ανάθεσης σειρά εργολαβιών για τη συντήρηση υποδομών.

Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων:

 • Την επιδομή, τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.
 • Τη συμπλήρωση της νέας εγκατάστασης GSM-R σε τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Ροδοδάφνη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, καθώς και στους κάθετους άξονες Λάρισα – Βόλος και Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.
 • Την έκτακτη – και για πρώτη φορά – χρηματοδότηση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων.

Τα τεύχη του σχετικού διαγωνισμού αναμένεται να είναι έτοιμα τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης του έργου στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

 

7ον. Ολοκληρώθηκε, τον Δεκέμβριο του 2023, η τοποθέτηση 300 καμερών συνεχούς παρακολούθησης των συρμών.

 

8ον. Ενισχύθηκε η ετήσια χρηματοδότηση του ΟΣΕ, από τα 45 στα 75 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των έργων συντήρησης.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός έχει αναλώσει πλέον του 1 εκατ. ευρώ σε εργασίες καθαρισμού βλάστησης και κοπής δένδρων κατά μήκος του δικτύου, ενώ προβλέπεται και έχει δεσμευτεί σχεδόν το ίδιο ποσό για το υπόλοιπο του 2024.

Μάλιστα, εντός του 3ου τριμήνου του 2024, θα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά τις 2 Συμβάσεις – Πλαίσιο, ύψους πλέον των 5 εκατ. ευρώ, για τα επόμενα 3 έτη.

 

9ον. Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ.

Η επιλογή των προσώπων πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ανάμεσα στις πρώτες αποφάσεις του ήταν η έγκριση και λειτουργία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Καταστατικό.

 

10ον. Προχωρά η μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας, που ενσωματώνει ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά το μέρος που αφορά στο – επιχειρησιακά κρίσιμο για τον σιδηρόδρομο – τμήμα της διαχείρισης τροχαίου υλικού.

Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ενώ καθίσταται μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου και τη διαχείριση του τροχαίου υλικού.

Η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με 5 εκατ. ευρώ, και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Έχει δρομολογηθεί η αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον ΕRA, για τα θέματα ασφάλειας και εφαρμογής του ERTMS, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα θέματα του πολυετούς προγράμματος επενδύσεων.

Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός υλοποίησης της μεταρρύθμισης του σιδηροδρομικού τομέα, που αποτελεί και το πρώτο παραδοτέο στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

11ον. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά:

 • Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο και εκτελούνται ήδη οι ανάλογες εργασίες.
 • Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την κατασκευή γέφυρας διπλού σιδηροδρομικού άξονα με στόχο τη σύνδεση του 6ου Προβλήτα και του λιμένα της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
 • Είναι στην διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου η ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή του δυτικού προαστιακού της Θεσσαλονίκης.
 • Ολοκληρώνονται οι μελέτες του τμήματος Τοξότες – Νέα Καρβάλη για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εν λόγω λιμένα.

Ως προς το τελευταίο έργο, αποφασίστηκε, τo Φεβρουάριο του 2024, η εκ νέου δημοπράτησή του με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Παράλληλα με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, «έτρεξε» και η διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων, με δύο διαδοχικές αποφάσεις, τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2024.

Η δημοσίευση του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης κατασκευής, προϋπολογισμού 193 εκατ. ευρώ, είναι προγραμματισμένη για την τρέχουσα εβδομάδα, η υποβολή οικονομικών προσφορών για την 1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου και η υπογραφή της σύμβασης για το 1ο τρίμηνο του 2025.

 

12ον. Υπεβλήθη, τον Ιανουάριο του 2024, αίτημα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη – 2».

Το αίτημα αφορά:

 • Την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, με σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση.
 • Την αναβάθμιση και ανάταξη της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης του τμήματος Άνω Λιόσια – Κιάτο.
 • Την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών του τμήματος Αχαρνές – Οινόη.
 • Την αναβάθμιση των υποδομών στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών των προτάσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με ρεαλιστική προσδοκία να εξασφαλιστεί σημαντικό ποσοστό της ζητούμενης χρηματοδότησης.

 

5ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Κεντρική Ελλάδα, ιδίως στην Θεσσαλία, ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

1ον. Οδικές Υποδομές.

Προϋπολογισμός, περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο, η αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους και γέφυρες, με πλήθος έργων σε περισσότερες από 1.000 θέσεις.

Εκδόθηκε, στις 17 Ιουνίου, η Υπουργική Απόφαση για τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου των έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Βρίσκεται υπό ολοκλήρωση η σύνταξη των τευχών κατεπείγουσας ανάθεσης.

 

2ον. Σιδηροδρομικά έργα.

Προϋπολογισμός, 463 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο, η μόνιμη αποκατάσταση των καταστροφών σε υποδομή, επιδομή και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον κύριο άξονα, στη γραμμή Λάρισα – Βόλος, στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, και στο τρενάκι του Πηλίου.

Οι σχετικοί διαγωνισμοί θα υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

 

3ον. Σχολικές μονάδες.

Προϋπολογισμός, 30,5 εκατ. ευρώ, με δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Οι εργασίες αποκατάστασης σε 33 σχολικές μονάδες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

 

6ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

 • Υλοποιούμε προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, των συστημάτων επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρώνουμε, πριν από το τέλος του χρόνου, το πρόγραμμα πιστοποίησης των αεροδρομίων κατά EASA, με συστηματική αναβάθμιση των υποδομών, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ.
 • Διαμορφώνουμε την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, σε ένα αποτελεσματικό και λιτό διοικητικό μοντέλο.
 • Προωθούμε τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Εγκρίναμε το νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΠΑ.

Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των αεροδρομίων με προσωπικό της ΥΠΑ, όπου υφίσταται πεδίο αρμοδιότητος της Υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής εξετάσεων προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, της 8ης Απριλίου 2024, σχετικός πίνακας διοριστέων, που αφορά στον διορισμό 51 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Παράλληλα, η ΥΠΑ έχει προωθήσει αιτήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για περαιτέρω προσλήψεις.

Εν τω μεταξύ, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών κατόπιν των συνταξιοδοτήσεων προσωπικού της ΥΠΑ, διενεργήθηκαν – κατά παρέκκλιση – μετατάξεις από άλλους φορείς στον κλάδο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν Περιφερειακοί Αερολιμένες.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης με πυροσβέστες των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, η ΥΠΑ έχει εκπονήσει και υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικών μετακινήσεων υπαλλήλων του Κλάδου Οδηγών, με ειδικότητα πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με αυξημένη επιβατική κίνηση.

Επίσης, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για υλοποίηση μετατάξεων υπαλλήλων, στον Κλάδο Οδηγών, από εξωτερικούς φορείς.

Οι υπάλληλοι αυτοί πληρούν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους, θα ενταχθούν στο έργο της πυρόσβεσης των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, αφού υποβληθούν στη σχετική εκπαίδευση.

 

Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας αποτυπώθηκαν και στις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπου καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας από το 69,1% στο 74,9%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι στο 69,3%.

 

Επιπλέον, εγκρίθηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας από το ΤΑΙΠΕΔ, ως φορέας ωρίμανσης, σχετικά με τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων για το έργο «Δράσεις Ωρίμανσης – Οδικός Χάρτης για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης».

Στις 11 Ιουνίου 2024, το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού και νομικού συμβούλου για το έργο.

Τα παραδοτέα θα καλύπτουν τις ανάγκες εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας / μελέτης εναλλακτικών λύσεων που θα υλοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

Υποβλήθηκαν, στις 26 Ιουνίου, προσφορές και η Επιτροπή είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τρεις μήνες.

 

7ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Επανασυστήθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, η οποία επεξεργάστηκε ζητήματα, όπως είναι:

 • προτάσεις για το νέο νόμο Οδικής Ασφάλειας,
 • βελτιώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
 • σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας και Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας.

Οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες θα προωθηθούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

 

8ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

 

1ον. Επανασχεδιάσαμε το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ».

Το αποτέλεσμα είναι, από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο να έχει καταβάλει επιδοτήσεις, μαζί με αυτές του Ιουλίου που θα γίνουν μέχρι τέλος Ιουλίου, συνολικού ποσού περίπου 35,2 εκατ. ευρώ σε περίπου 10.000 δικαιούχους.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος, τον Ιούλιο του 2022, έχουν καταβληθεί περίπου 40,5 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί, μέχρι το τέλος του έτους, με μηνιαίες καταβολές.

 

2ον. Θέσαμε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Πρόγραμμα με υψηλότερη επιδότηση για φυσικά πρόσωπα και για απόσυρση οχημάτων, καθώς και με πιο ευέλικτες διαδικασίας χρηματοδότησης.

Το πληροφοριακό σύστημα του νέου προγράμματος ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις από τις 7 Ιουνίου 2024.

Επίκειται, τις επόμενες ημέρες, η 1η Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για τους πρώτους 30 ωφελούμενους της δράσης, συνολικής επιδότησης 143.000 ευρώ.

Αυτή, η 1η πληρωμή, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών από την έναρξη υποβολής αιτήσεων, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού επιδότησης που επέλεξε να εφαρμόσει το Υπουργείο, με τον οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ένα μόνο στάδιο και με την προϋπόθεση να έχει αγοραστεί ή μισθωθεί το ηλεκτρικό όχημα.

 

 

 

3ον. ΤΑΧΙ

Το ύψος της επιδότησης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς φτάνει έως το 40% – της προ ΦΠΑ – αξίας του ταξί, με τη μέγιστη συνολική ενίσχυση να ανέρχεται σε 22.500 ευρώ.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν 105 ενεργές αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί οι 85, έχουν επιδοτηθεί οι 35, ενώ 19 έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για πληρωμή.

Με την πρόσφατη μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα ΤΑΧΙ, στο 13%, που είχε θεσπιστεί ως προσωρινό μέτρο από τον Ιούνιο του 2020, αποδεικνύεται η βούληση της Κυβέρνησης να υποστηρίξει έμπρακτα τον κλάδο των αυτοκινητιστών ΤΑΧΙ.

 

4ον. Υπεγράφη η τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης «Φορτίζω Παντού» έως τέλος Ιουλίου 2024, και η προθεσμία υλοποίησης των έργων έως το τέλος του 2025.

Επίσης, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τίθενται στη διάθεση των Δήμων τα Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Ήδη, σήμερα, τα σημεία φόρτισης ανέρχονται στα 6.310, πολύ περισσότερα από πέρυσι.

 

 

 

9ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η υλοποίηση αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

1ον. Υπογράφονται, μέσα στον Ιούλιο, 3 συμβάσεις, προϋπολογισμού περίπου 320 εκατ. ευρώ, που αφορούν:

 • Την υλοποίηση έργων ύδρευσης στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας – Άρτας – Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας. Υπεγράφη, στις 5 Ιουλίου.
 • Την κατασκευή φράγματος στην περιοχή Τσικνιά της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Υπογράφεται, στις 22 Ιουλίου.
 • Την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων στις παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Υπογράφεται, στις 18 Ιουλίου.

Το τελευταίο έργο αποτελεί ένα από τα τέσσερα σημαντικά έργα, μαζί με τα αντίστοιχα στο Ωραιόκαστρο, στο Λουτράκι και στην Ιεράπετρα, που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027».

 

2ον. Υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Πλατύ Ρεθύμνου και την επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου Μεσσαράς στην Περιφέρεια Κρήτης.

 

3ον. Παραδόθηκε το σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο στην Ηράκλεια Φθιώτιδας, το οποίο καλύπτει την άρδευση 3.510 στρεμμάτων της περιοχής.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν υπογραφεί μια σειρά από συμβάσεις έργων, όπως:

 • Αρδευτικό δίκτυο στον Γέρμα Καστοριάς.
 • Ταμιευτήρας στον Αγιόκαμπο Λάρισας.
 • Δίκτυο άρδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
 • Φράγμα και ταμιευτήρας αγωγού μεταφοράς νερού στη Ν. Τρίγλια Χαλκιδικής.
 • Συστήματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

 

4ον. Καταρτίζονται μελέτες των συμπληρωματικών έργων του φράγματος Πηνειού στην Ηλεία, και των αρδευτικών έργων του φράγματος Ασωπού στην Κορινθία.

Επίσης, έχουν δημοπρατηθεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ομβρίων στη Νέα Μάκρη Αττικής.

 

5ον. Τροποποιήσαμε τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων, με σκοπό την καλύτερη και ορθολογικότερη εφαρμογή και λειτουργία της Διοικητικής Αρχής των Φραγμάτων.

Προωθούμε μεταρρυθμίσεις για την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Αναπτύξαμε το Εθνικό Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών και τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.

Υπογράψαμε, επίσης προγραμματική Συμφωνία για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών.

Επιδιώκουμε την καταγραφή του συνόλου των γεφυρών σε πανελλαδική κλίμακα και την παρακολούθηση των διαδικασιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησής τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των γεφυρών.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής.

 

 

 

10ος Άξονας Προτεραιοτήτων. Η ψηφιοποίηση εργασιών.

1ον. Πραγματοποιείται, μέσω του gov.gr, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2023, η έκδοση και διακίνηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας.

 

2ον. Το MyAuto αποτελεί επί της ουσίας τον ηλεκτρονικό φάκελο των οχημάτων και οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν τις πληροφορίες στο Gov.gr Wallet τους.

 

3ον. Γίνεται, ηλεκτρονικά και άμεσα, η ενημέρωση των οδηγών για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους πόντους που έχουν λάβει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών, καθώς και για το ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων – ΚΤΕΟ.

 

4ον. Προωθήσαμε σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο λογισμικό του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.).

 

5ον. Ολοκληρώθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία η μηχανογραφική εφαρμογή για την καταχώρηση των ιστορικών οχημάτων στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου.

 

6ον. Υλοποιούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr για την καταχώρηση όλων των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 

7ον. Θέσαμε σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

8ον. Υπογράψαμε προγραμματική Συμφωνία για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών.

 

9ον. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) στην Ελλάδα, με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των κατασκευών.

 

Συμπερασματικά, συλλογικά και συνεκτικά, προχωρήσαμε σημαντικές παρεμβάσεις.

Αυτές και άλλες παρεμβάσεις πρέπει να τρέξουμε με την ίδια και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Μπροστά μας υπάρχουν πολλές και μεγάλες προκλήσεις.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να παραδώσουμε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα στην κοινωνία, στην ώρα τους και με σεβασμό στο υστέρημα του φορολογούμενου.

2024-07-16 Παρουσίαση – BOYΛΗ

2024-07-16 ΔΤ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Υπουργός ΥΜΕ στην τηλεόραση του Open (video) | 16.7.2024

Για την κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΜ στη χώρα, μίλησε στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» ο υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας τους στόχους που έχει βάλει η κυβέρνηση για τα λεωφορεία και τους συρμούς του μετρό.

«Ούτε όλα τα λεωφορεία έχουν κλιματισμό, ούτε όλοι οι συρμοί. Από τους 19 συρμούς που είναι σε κυκλοφορία στη γραμμή 1 έχουν οι 15 από τους 19. Και αυτοί, επειδή ανοίγουν και κλείνουν συχνά οι πόρτες και ανοίγουν και τα παράθυρα, δεν έχουν την αποδοτικότητα που θα έπρεπε να έχουν. Στις γραμμές 2 και 3 από τους 52 συρμούς, από τότε που τους παραλάβαμε πριν από 25 χρόνια, οι 20 δεν έχουν. 24 συρμοί δεν έχουν κλιματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στα λεωφορεία έχουμε να κάνουμε αναβάθμιση του στόλου από το 2009. Ο μέρος όρος ηλικίας αυτών είναι 19 έτη ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 13 χρόνια. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός λεωφορείων που όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα κλιματισμού αλλά δεν έχει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ. Το 39% του δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με ειδικές ανάγκες».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας στο OPEN
Ο Χρήστος Σταϊκούρας στο OPEN

 

«24 συρμοί δεν έχουν κλιματισμό»

«Ούτε όλα τα λεωφορεία έχουν κλιματισμό, ούτε όλοι οι συρμοί. Από τους 19 συρμούς που είναι σε κυκλοφορία στη γραμμή 1 έχουν οι 15 από τους 19. Και αυτοί, επειδή ανοίγουν και κλείνουν συχνά οι πόρτες και ανοίγουν και τα παράθυρα, δεν έχουν την αποδοτικότητα που θα έπρεπε να έχουν. Στις γραμμές 2 και 3 από τους 52 συρμούς, από τότε που τους παραλάβαμε πριν από 25 χρόνια, οι 20 δεν έχουν. 24 συρμοί δεν έχουν κλιματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στα λεωφορεία έχουμε να κάνουμε αναβάθμιση του στόλου από το 2009. Ο μέρος όρος ηλικίας αυτών είναι 19 έτη ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 13 χρόνια. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός λεωφορείων που όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα κλιματισμού αλλά δεν έχει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ. Το 39% του δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με ειδικές ανάγκες».

 

Ψάχνουμε 60 εκατ. ευρώ για τις επισκευές στο μετρό

 

Όπως τονίζει ο υπουργός σήμερα «για αυτούς τους 24 συρμούς πρέπει να βγάζουμε διαγωνισμό, αφού βρούμε 39 εκατ. ευρώ για να έχουμε κλιματισμό σε ένα έτος. Παράλληλα, υπάρχει μια σύμβαση που τρέχει με ιδιωτική εταιρεία από την Ισπανία, όχι με τους καλύτερους όρους που θα θέλαμε, για την επισκευή 14 συρμών που λειτουργούν. Υπάρχουν και προβλήματα στις κυλιόμενες σκάλες και τους ανελκυστήρες. Συχνά χαλούν ανελκυστήρες στο μετρό. Ο μέσος χρόνος ζωή στην Ευρώπη είναι 15-20, εδώ είναι 24. Το κόστος αυτό είναι 20 εκατομμύριαΣυνολικά ψάχνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε επισκευή, για πρώτη φορά, μετά από 25 χρόνια όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων».

Πόσα καινούρια λεωφορεία θα μπουν στους δρόμους

 

Για τα λεωφορεία ανέφερε πως «250 ηλεκτρικά λεωφορεία, 140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν. Πρόκειται για το 1/3 του στόλου στη Θεσσαλονίκη. Όλα έχουν κλιματισμό και είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ. Μέχρι το τέλος του 2025, ξεκινώντας από φέτος, θα έχουμε 300 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου στην Αθήνα. Μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι στους δρόμους. Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος του 2024, θα έχουμε 211 νέα λεωφορεία σε ανατολική και δυτική Αττική. Σύμβαση 8 ετών με τον ιδιωτικό τομέα, με 6 ΚΤΕΛ και 2 τουριστικά γραφεία. Παράλληλα, έχουμε ένα διαγωνισμό leasing στην Αθήνα για 300 λεωφορεία, 200 ντίζελ και 100 ηλεκτρικά.

Άρα μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε 900 περίπου λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής, απολύτως προσβάσιμα και με κλιματισμό. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι όχι μόνο να ανανεώσουμε τον στόλο αλλά και να τον εμπλουτίσουμε. Και θα αποσύρονται και συνεχώς λεωφορεία. Στόχος είναι να ενισχυθούν και τα δρομολόγια μέχρι το 2027».

Πώς προχωρούν τα έργα στο μετρό Θεσσαλονίκης και το Flyοver

 

Για το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός ανέφερε πως «η βασική γραμμή, οι 13 σταθμοί, θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η επέκταση προς την Καλαμαριά, άλλοι 5 σταθμοί το 2ο εξάμηνο του 2025».

Για το Flyοver επισήμανε πως «αυτή τη στιγμή δουλεύει full speed. Αυτή τη στιγμή έχουν 50 βαρέα οχήματα και 200 εργαζόμενους στους δρόμους. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι το 2027. Πράγματι επιβαρύνεται η καθημερινότητα του πολίτη, ζητήθηκαν παρεμβάσεις και έγιναν».

«Υπάρχουν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο»

Για τις τραγικές εικόνες με το λιώσιμο των γραμμών των τρένων λόγω του καύσωνα, ο υπουργός σχολίασε «για αυτό προσπαθούμε να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια, και για λόγους ασφάλειας διεκόπη η κυκλοφορία. Η πρώτη εικόνα που υπήρχε και είχε διαρρεύσει είναι πως αυτό θα διαρκέσει πολλές ημέρες. Την επόμενη αποκαταστάθηκε. Έπρεπε να πέσουν οι θερμοκρασίες κάτω από τους 23 βαθμούς για να μπορέσει να γίνει αποκατάσταση του δικτύου. Είναι προφανές πως όταν έχουμε ακραία φαινόμενα, πάντα μπορεί να υπάρχουν ζητήματα και ναι, η υφίστανται προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Υπάρχουν προβλήματα στην Πάτρα και την βόρεια Ελλάδα και για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία με διάταξη νόμου εξασφαλίσαμε διαγωνισμό 25 εκατ. ευρώ για να μην υπάρχουν ακάλυπτες ισόπεδες διαβάσεις σε όλη την Ελλάδα».  Όσον αφορά τη Θεσσαλία, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως τα προβλήματα θα αποκατασταθούν την επόμενη διετία.

Για τη ΛΑΡΚΟ

 

Για τη ΛΑΡΚΟ, τέλος, ο υπουργός Μεταφορών είπε μεταξύ άλλων πως «προφανώς συνομιλώ με τους εργαζόμενους και προφανώς γνωρίζουν όλοι την πραγματικότητα. Η ΛΑΡΚΟ είναι ένα εξαιρετικά προβληματικό στοιχείο. Για αυτούς που λένε ότι είναι ένα διαμάντι της χώρα, αν ήταν διαμάντι, στους διαγωνισμούς που βγάλαμε θα είχαμε πάρα πολλούς υποψηφίους. Ένας ήρθε για το εργοστάσιο και η διαδικασία δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμη. Η ΛΑΡΚΟ χρωστούσε μισό δις ευρώ και είχαμε παράνομες παράνομες κρατικές ενισχύσεις από την Ευρώπη. Όταν σταμάτησε να λειτουργεί, οι εργαζόμενοι πληρώνονται με κλειστή επιχείρηση, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Περίπου 100 εκατ. ευρώ συνολικά μέχρι τώρα. Δώσαμε εναλλακτική για εργαζόμενους, άνω των 55, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Θα πρέπει να τρέξουν άμεσα τα προγράμματα».

ethnos.gr

Υπουργός ΥΜΕ και ΚΤΥΠ στα έργα Σχολικών Υποδομών σε Λαμία και Λουτρά Υπάτης | 15.7.2024

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών κ. Αθανάσιο Γιάνναρη και στελέχη των ΚΤΥΠ, επισκέφθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης υποδομών της σχολικής μονάδας.

Τα έργα, αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δείτε φωτογραφίες από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας:

Στο Δημοτικό Σχολείο των Λουτρών Υπάτης, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Σύμβασης έργου μεταξύ των Κτιριακών Υποδομών και του αναδόχου, αυτό της αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου των Λουτρών Υπάτης, παρουσία του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών Αθανάσιου Γιάνναρη.

Στόχος της υπό υλοποίηση σύμβασης είναι να εξασφαλιστεί η συνολική αναβάθμιση του κτιρίου, το οποίο ανεγέρθηκε το  1970, με τα εξής αντικείμενα εργασιών:

1ον. Την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, με νέα πιστοποιημένων πλαισίων αλουμινίου με μηχανισμούς υψηλής αντοχής και ακρίβειας, με θερμοδιακοπή, με διπλό  θερμομονωτικό  ενεργειακό  υαλοπίνακα αντιβανδαλιστικό.

2ον. Τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χρωματισμούς, σε όλο το κτίριο.

3ον. Τα επιχρίσματα στην πίσω πλευρά.

4ον. Τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, που περιλαμβάνουν α) την αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου υπολογιστών, το οποίο υπολειτουργεί, και αντικατάστασή του με νέο, και β) την αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών και αντικατάσταση τους σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας με νέα φωτιστικά, τύπου LED.

Η σύμβαση είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 65.000 ευρώ, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, έχοντας ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τους 4 μήνες.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, από πλευράς νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, αλλά και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό, συνεχίζεται, με προϋπολογισμό ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ.

«Οι υποδομές βασικών πυλώνων παροχής υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, μέσω της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας που διακρίνουν τις Κτιριακές Υποδομές, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα με κοινωνικό πρόσημο, που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Δείτε φωτογραφίες από τα Λουτρά Υπάτης.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα, και οι Διευθυντές, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας Μάκης Γκούμας και Δευτεροβάθμιας Φθιώτιδας Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, καθώς και η Διεύθυνση του Σχολείου.

Παρών ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαμιέων Παναγιώτης Παρχαρίδης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Μαρία Ξηρομερίτη, ο πρώην Δήμαρχος Υπάτης Κώστας Τσιλογιάννης.

 

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για ανακατασκευή των τουαλετών του σχολείου μας,.

Η σχολική μας μονάδα είναι κατασκευασμένη το 1930.

Η ολική ανακατασκευή των υποδομών υγιεινής του σχολείου μας, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, αντικαθιστά τα πεπαλαιωμένα είδη υγιεινής αρκετών δεκαετιών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η καθημερινότητα των μαθητών μας θα αναβαθμιστεί σημαντικά.

Η υποστήριξη του Υπουργού στις ανάγκες του σχολείου μας, είναι για εμάς πολύτιμη και αναδεικνύει το ενδιαφέρον του για τη βελτίωση των υποδομών στην εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε επίσης τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., για τη συνέπεια και  αποτελεσματικότητά τους.

Το σχολείο μας γίνεται ένας χώρος ακόμη πιο φιλικός και ασφαλής για τα παιδιά μας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται».

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

Ο Υπουργός ΥΜΕ στα έργα του ΓΝΛ: Έτοιμα το καλοκαίρι του 2025 | 15.7.2024

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επισκέφθηκε εκ νέου το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο εργασιών των έργων.

 

Ως προς το έργο της ανέγερσης της Ογκολογικής Κλινικής, ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της
πλάκας οροφής του 2 ου από τους 4 ορόφους που θα έχει συνολικά το κτίριο.

Από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες για τη θεμελίωση του 3 ου ορόφου.
Ως το τέλος του μήνα, το οικονομικό αντικείμενο αναμένεται να προσεγγίσει το 30% του έργου, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με τον ανάδοχο, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025, αρκετά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ως προς το έτερο έργο, της ανακαίνισης – αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες στο πέτρινο κτίριο, όπου προσωρινά θα μεταφερθεί η λειτουργία του ΤΕΠ και επίσης αναμένεται και αυτό να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2025.

Ο κ. Σταϊκούρας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι βοήθησαν να προχωρούν απρόσκοπτα δύο τόσο μεγάλα και σημαντικά έργα για την περιοχή και τους πολίτες της.

TwitterInstagramYoutube