Ερώτηση σχετικά με τη Μελέτη θέσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας – κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», το οποίο κατατέθηκε στις 27.01.2011 στη Βουλή των Ελλήνων, και πιο συγκεκριμένα στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων που το συνοδεύει (σελ. 4), γίνεται επίκληση Μελέτης Θέσης του ΣΟΕ πάνω στα κλειστά επαγγέλματα προκειμένου να τεκμηριωθεί η επίδραση της κατάργησης των κείμενων περιορισμών πρόσβασης και άσκησης επαγγελμάτων στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Με δεδομένη τη σημασία της εν λόγω Μελέτης, καθ’ όσον αυτή επικαλείται από το Υπουργείο στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου προκειμένου να τεκμηριωθεί η ωφέλεια της επικείμενης ρύθμισης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι, αναλυτικά, τα συμπεράσματα της εν λόγω Μελέτης για τις επιπτώσεις της κατάργησης των κείμενων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων; (Να κατατεθεί αυτούσιο αντίγραφό της).

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube