Δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2011

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2011:

«Η πολιτική της Κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα χρέους και ελλείμματος της Ελληνικής Οικονομίας.

Το δημόσιο χρέος διογκώνεται και διατηρεί τη δυναμική του, ενώ και το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνει παρά τις απανωτές φορολογικές επιβαρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, τις διαδοχικές μειώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και τη δημιουργία ενός μεγάλου εσωτερικού χρέους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους:

1ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά.

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) παρουσιάζεται αυξημένο κατά 8,5% το πρώτο δίμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 383% το πρώτο δίμηνο του έτους!!! (ή κατά 259% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους).

Ήδη, η δημοσιονομική εκτροπή εκτιμάται, από την «Τρόικα» στο 0,75% του ΑΕΠ για το 2011.

Διότι, όπως το ίδιο το ΔΝΤ αναφέρει, η ύφεση αναχαιτίζει τη μείωση του ελλείμματος.

2ον. Τα έσοδα καταρρέουν.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,1% το πρώτο δίμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση περίπου 1,5 δισ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου, ή κατά 860 εκατ. ευρώ από το στόχο που είχε θέσει η Κυβέρνηση για το το δίμηνο.

Είναι μάλιστα χαμηλότερα περίπου κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Μόνο για το μήνα Φεβρουάριο, η υστέρηση αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Μάλιστα, το  Φεβρουάριο, οι έμμεσοι φόροι ήταν 20% χαμηλότεροι από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει.

Οι δαπάνες του Προγράμματος εμφανίζονται μειωμένες κατά 68% το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να το χρησιμοποιεί για να καλύψει μέρος από την μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

4ον. Το κράτος γίνεται οπαδός του κινήματος «Δεν πληρώνω».

Οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 22% (ή κατά 44% μόνο για το μήνα Φεβρουάριο).

Μάλιστα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ανέρχονται στα 5,35 δισ. ευρώ μόνο για το 2010, αποδεικνύοντας έτσι ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος, επιβαρύνοντας, ακόμα περισσότερο, την ήδη συρρικνωμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα, διογκώνοντας τα «λουκέτα» στην αγορά και «τιμωρώντας» την επιχειρηματικότητα.

5ον. Οι δαπάνες διογκώνονται.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ, το Φεβρουάριο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι υψηλότερες κατά 2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ έχουν ήδη απορροφήσει, από τον πρώτο δίμηνο, το 39% και το 33% αντίστοιχα των πόρων του 2011 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος).

Μάλιστα, η Κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τη διόγκωση των δαπανών, έχει δώσει μόνο το 0,8% των προϋπολογισθέντων του έτους για επιχορηγήσεις φορέων (πλην των συγκοινωνιακών) και το 1,3% των καταναλωτικών δαπανών.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν, όπως άλλωστε είχε προβλέψει η Νέα Δημοκρατία, ότι ο τρέχων Προϋπολογισμός είναι μετέωρος, αφού εδράζεται σε επισφαλείς  παραδοχές και ενσωματώνει μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Η υλοποίησή του απαιτεί τη λήψη συνεχώς νέων, πρόσθετων, μέτρων.

Μέτρων όμως που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία ούτε η Οικονομία».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube