Ερώτηση σχετικά με την επίσπευση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων σε δικαιούχους με σοβαρά προβλήματα υγείας

Στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, παρουσιάζουν πιθανές ημερομηνίες διεκπεραίωσης εφάπαξ βοηθημάτων σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής της πράξης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι στις αιτήσεις με ημερομηνία παραλαβής πράξης από 04.11.2010 και έπειτα, δεν υπάρχει εκτίμηση καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος. Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθ. 7/16.02.2011 Απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) αποφασίστηκε να μην πραγματοποιείται καμία επίσπευση ασφαλιστικής παροχής, έως ότου το εποπτεύον Υπουργείο καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα δύναται το Δ.Σ. να χορηγεί επισπεύσεις ασφαλιστικών παροχών.

Δεδομένης της μακροχρόνιας αναμονής για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και της απόφασης του Ταμείου για την διακοπή της κατ’ εξαίρεσης έγκρισης σε δικαιούχους με κρίσιμα προβλήματα υγείας, δημιουργείται σοβαρό οικονομικό ζήτημα στα άτομα με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται το Υπουργείο να πράξει για την επίσπευση της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας;

2. Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα καθορισμού του νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου θα δύναται το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων να χορηγεί επισπεύσεις ασφαλιστικών παροχών σε περιπτώσεις δικαιούχων με σοβαρά προβλήματα υγείας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube