85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 13.9.2021

Οι βάσεις για ισχυρή ανάκαμψη και το άλμα στην υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Πριν από δύο χρόνια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδότησε την αφετηρία της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Επανεκκίνηση η οποία στηρίχθηκε στην εφαρμογή ενός διαφορετικού μείγματος πολιτικής – το οποίο ανακοίνωσε τότε, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης –, βασισμένου στη συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην προώθηση αποκρατικοποιήσεων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Στη διετία που ακολούθησε η Κυβέρνηση εργάστηκε σκληρά, συστηματικά και υπεύθυνα προς αυτή την κατεύθυνση. Μολονότι βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες, εξωγενείς δοκιμασίες και μεγάλες προκλήσεις στο υγειονομικό πεδίο, στον τομέα της οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής και στα εθνικά θέματα, κατάφερε ο απολογισμός να είναι θετικός, γεγονός που αναγνωρίζεται τόσο διεθνώς όσο και – πρωτίστως – από την ελληνική κοινωνία.

Υλοποιήσαμε κομβικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, βελτιώσαμε δραστικά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και καταγράψαμε εντυπωσιακή πρόοδο στην ψηφιοποίηση του Κράτους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο οικονομικό πεδίο, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων:

 

1ον. Μειώσαμε φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη (φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης, προκαταβολή φόρου κ.ά.) και ασφαλιστικές εισφορές, υλοποιήσαμε παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων κ.ά.) και λάβαμε μέτρα κοινωνικής πολιτικής (αύξηση αφορολογήτου για κάθε προστατευόμενο τέκνο, επανασχεδιασμός του επιδόματος θέρμανσης, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% σε κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα και πάσχοντες από καρκίνο κ.ά.).

 

2ον. Θεσπίσαμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου (μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους, διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας κ.ά.).

 

3ον. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία από την πανδημία του Covid-19, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και στο εισόδημα των εργαζομένων, να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να τονωθεί η κοινωνική συνοχή.

 

4ον. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε μέτρα άνω του 1,1 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα και στηρίξαμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός».

 

5ον. Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χάρη στην υλοποίηση του νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας και τη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής».

 

6ον. Προωθήσαμε σημαντικές αποκρατικοποιήσεις (όπως το Ελληνικό, οι Περιφερειακοί Λιμένες, η ΔΕΠΑ, η Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας, οι Μαρίνες κ.ά.).

Ενώ, υλοποιήσαμε σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου, όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ και η ΕΛΒΟ.

 

7ονΥλοποιήσαμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως μεταξύ άλλων είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, το νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή από φυσικές καταστροφές κ.ά.

 

8ον. Υλοποιήσαμε μια έξυπνη και διορατική εκδοτική πολιτική, διατηρώντας ισχυρά τα ταμειακά διαθέσιμα και ολοκληρώνοντας – παράλληλα – 2 πρόωρες αποπληρωμές των δανείων του ΔΝΤ.

 

9ον. Καταρτίσαμε ένα ώριμο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα 2.0», για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, με στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, μέσω του αναπροσανατολισμού της οικονομίας μας προς ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, καινοτόμο, πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο.

Σχέδιο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με την προώθηση των πρώτων έργων και την εκταμίευση των πρώτων πόρων.

Το «Ελλάδα 2.0» λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυξημένους πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διακριτά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δίκαιη μετάβαση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, καθώς και την πολιτική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε την βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα και του ΕΣΠΑ) ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 για την Πράσινη Μετάβαση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, υλοποιώντας άμεσα μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως:

  • Tο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
  • Tο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων.
  • Την έκδοση Πράσινου Ομολόγου από το επόμενο κιόλας έτος.

Συνολικά, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 4,6 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδει στην Ευρώπη, ενώ μέχρι σήμερα λάμβανε έως 2,9 ευρώ.

Όλα τα προαναφερθέντα έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Αυτό αντανακλάται στην επιτυχή ολοκλήρωση 7 διαδοχικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, στη σταθερή βελτίωση σειράς πρόδρομων δεικτών, όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών και ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς και σε σειρά θετικών εξελίξεων, όπως είναι η ηπιότερη των αρχικών προβλέψεων ύφεση της οικονομίας το 2020, η συγκράτηση της ανεργίας, η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, τα ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού, η μείωση του spread και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 

Έτσι, η 85η ΔΕΘ, που διοργανώνεται εφέτος – μετά τη μη πραγματοποίησή της πέρυσι, εξαιτίας της πανδημίας –, σηματοδοτεί την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος και τη διαμόρφωση στέρεων βάσεων για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης μετά την υγειονομική κρίση.

Βάσεις που εδράζονται σε 7 πυλώνες:

1ος. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

2ος. Η συνέχιση της υλοποίησης συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3ος. Η συνέχιση της υλοποίησης μίας συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4ος. Η υλοποίηση πρόσθετων διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.

5ος. Η περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

6ος. Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

7ος. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ.

 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, και με σχέδιο, ενότητα, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, κάνουμε ήδη πράξη πολιτικές που εδράζονται πάνω στους παραπάνω άξονες.

Πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ανταποδοτικότητα και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ισχυρή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή.

2021-09-11 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Άρθρο ΔΕΘ

Share

/ In Άρθρα / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 13.9.2021
Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube