Αναφορά για την ένταξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Γοργοποτάμου του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με την ένταξη της ομώνυμης ιστορικής γέφυρας στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ιστορία της γέφυρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εθνική Αντίσταση και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της γερμανικής κατοχής. Η ανατίναξή της στις 25 Νοεμβρίου 1942 αποτέλεσε κορυφαία αντιστασιακή πράξη και βαρύτατο πλήγμα για τον Άξονα, καθώς διέκοψε τον ανεφοδιασμό των Γερμανών της Βόρειας Αφρικής επί 6 εβδομάδες και υπήρξε καθοριστική για την πορεία των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων, καταξίωσε τον ένοπλο αγώνα στη συνείδηση των συμμάχων και προκάλεσε το θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης. Στις μέρες μας, η γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελεί φωτεινό σύμβολο για έναν ειρηνικό κόσμο, και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών. Η προστασία της επομένως, έχει δεσπόζουσα σημασία για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Παράλληλα, αποτελεί αναμφισβήτητα μνημείο «ιδιάζουσας παγκόσμιας αξίας» και πληροί δύο από τα δέκα πολιτιστικά κριτήρια ένταξης της UNESCO. Αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτιρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας (κριτήριο IV) και συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας (κριτήριο VI).

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Γοργοποτάμου επιθυμεί την παροχή ενημέρωσης για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή της σχετικής αίτησης και για το περιεχόμενο του φακέλου που θα προσκομισθεί για την υποστήριξη της υποψηφιότητας, ώστε να ενταχθεί η γέφυρα του Γοργοποτάμου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube