- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Αναφορά για την επέκταση και λειτουργία του δικτύου καύσιμου αερίου στην περιοχή της Λαμίας και της Λειβαδιάς

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, αναφορικά με την επέκταση και λειτουργία του δικτύου καύσιμου αερίου στην περιοχή της Λαμίας και της Λειβαδιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη λειτουργία του δικτύου καύσιμου αερίου για την οικιακή κατανάλωση. Να σημειωθεί ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2003 είναι υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης καύσιμου αερίου για κάθε νέα οικοδομική άδεια, που εκδίδεται από τα πολεοδομικά γραφεία της Λαμίας, Λειβαδιάς και Θήβας, καθώς και η κατασκευή των σωληνώσεων αερίου στις νέες οικοδομές.

Όσον αφορά το δίκτυο της Λαμίας, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) άρχισε τις εργασίες κατασκευής του το 2006, χωρίς όμως να υπάρχει σήμερα δυνατότητα σύνδεσης των οικιακών καταναλώσεων στο δίκτυο.

Είναι βέβαιο, ότι οι ήδη κατασκευασμένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όσο παραμένουν ανενεργές, υπόκεινται σε φθορές και κινδυνεύουν να αχρηστευθούν. Αυτό έχει ως συνέπεια να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες οικοδομών κατά την κατασκευή τους και να μην υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής απόσβεσης της εγκατάστασης.

Το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς και το Περιφερειακό Συμβούλιο Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακού Τμήματος Φθιώτιδας, επιθυμούν και προτείνουν την επέκταση του δικτύου καύσιμου αερίου στη Λαμία, τη Λειβαδιά, τη Στυλίδα και τη Θήβα και την άμεση δυνατότητα σύνδεσης των οικιακών καταναλώσεων, καθώς επίσης και την άμεση ίδρυση και λειτουργία γραφείου διεκπεραίωσης μελετών και διενέργειας αυτοψιών στις πόλεις της Λαμίας και της Λειβαδιάς.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share