Αναφορά για την επίσπευση των διαδικασιών ίδρυσης του τμήματος «Επιστημών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (Ν.Α.Φ.) αναφορικά με τη συνέχιση και επίσπευση των διαδικασιών για την ίδρυση του τμήματος «Επιστημών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος» ως το 2ο τμήμα που θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας στην πόλη της Λαμίας.

Κατά τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε) τον Ιούλιο του 2008 (24-07-2008) και στο πλαίσιο της δημιουργίας νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, που θα συνδέονται με την τοπική οικονομία και ανάπτυξη, λαμβάνοντας  υπόψη τις ανάγκες της εθνικής αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση για την ίδρυση νέου τμήματος υπό τον τίτλο «Τμήμα Επιστημών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Στερεάς, με έδρα τη Λαμία. Η εν λόγω πρόταση, προωθήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και είχε ακολουθήσει την πορεία για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.   

Παρόλα αυτά, προς έκπληξη των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, το παρόν Υπουργείο γνωστοποίησε την «εξ’αρχής επανεξέταση των διαδικασιών ίδρυσης» του εν λόγω τμήματος. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί, ότι το Πανεπιστήμιο Στερεάς, το οποίο ιδρύθηκε το 2003, βάσει του Π.Δ.92 (Φ.Ε.Κ 83/11-4-2003), λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας μόνο με ένα τμήμα, το τμήμα «Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική», τη στιγμή μάλιστα που τα Πανεπιστήμια Τριπόλεως και δυτικής Μακεδονίας, που ιδρύθηκαν ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο Στερεάς, λειτουργούν με πολλές σχολές.

Η ίδρυση του τμήματος «Επιστημών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος» αποτελεί απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα και αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube