Αναφορά για τις υποδομές του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με ανάκληση απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 164674/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου προς το Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, ανακαλείται η απόφαση Δ.Υ. 1α/Γ.Π. οικ. 114271/25-09-2006, κατά την οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση στο Δήμο Αγίου Κωνσταντίνου ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εξυπηρετώντας εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενους σε τρία (3) Δημοτικά Διαμερίσματα. Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, συνεπώς, αιτείται την επανεξέταση της ανάκλησης της προαναφερθείσας απόφασης, τουλάχιστον για ένα εύλογοχρονικό διάστημα, μέχρις ότου ο νεοσυσταθείς Δήμος οργανώσει τις υπηρεσίες του, συντάξει προϋπολογισμό και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια νέου αυτοκινήτου, προκειμένου να μη διαταραχθεί μια σημαντική κοινωνική προσφορά. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube