Αναφορά σχετικά με αίτημα 70 μικρών επιχειρήσεων διανομής προϊόντων καπνού

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα εβδομήντα (70) μικρών επιχειρήσεων διανομής προϊόντων καπνού που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα (πλην Αττικής Θεσσαλονίκης και Πάτρας). Οι ανωτέρω εταιρείες διανέμουν καπνικά προϊόντα σε 20.000 λιανέμπορους.

 

Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις αναφέρονται στις υπερβολικές αυξήσεις των φόρων που οδήγησαν σε πολύ αυξημένες τιμές στα τσιγάρα και σε δραματική μείωση των πωλήσεών τους. Επισημαίνουν τη σημασία των εσόδων από τα τσιγάρα για τα κρατικά ταμεία, για την απασχόληση στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις τους και στους συνεργαζόμενους με αυτούς λιανέμπορους.

 

Επιπρόσθετα ζητούν την επαναφορά της κερδοφορίας τους, η οποία εξαιτίας των τριών συνεχόμενων αυξήσεων της φορολογίας έχει συρρικνωθεί δραματικά,  σε βιώσιμα επίπεδα και προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτουν σειρά προτάσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη της αγοράς και τη μεγιστοποίηση των εσόδων του κράτους.

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube