Αναφορά σχετικά με αίτημα της 4ης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος, αναφορικά με την προσπάθεια απαξίωσης της κοινωνίας των κυνηγών και της προώθησης άστοχων περιορισμών της θηρευτικής δραστηριότητας και του έργου των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Απόδειξη της παραπάνω προσπάθειας αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τη θήρα, με την συγκρότηση ομάδας εργασίας, χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, παρ’ όλο που ο Νόμος που σήμερα ισχύει στη χώρα μας, καθιστά τις Κυνηγετικές Οργανώσεις Θεσμικούς συνομιλητές με το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα θήρας.

Η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, καθώς και άλλες δράσεις, που με αποκλειστικά δικούς τους πόρους, αναπτύσσουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, αποτελούν αξιόπιστα στοιχεία για το συλλογικό αίσθημα ευθύνης που διατηρούν έναντι της φύσης και της άγριας ζωής.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube