Αναφορά σχετικά με αίτημα της Χαρτοποιίας Θράκης Α.Ε.

Με την παρούσα Αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα της Χαρτοποιίας Θράκης Α.Ε. σχετικά με φορολογικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ακριτική βιομηχανία χάρτου αιτείται συμψηφισμό οφειλών/υποχρεώσεων με απαιτήσεις του Δημοσίου και νομοθέτηση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παραγωγή της περιοχής προκειμένου αυτή να καταστεί πιο ανταγωνιστική.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube