Αναφορά Σχετικά με Αίτημα της Επιτροπής Αγώνα Περιπτερούχων Νομού Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα της Επιτροπής Αγώνα Περιπτερούχων Νομού Φθιώτιδας σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ο οποίος (σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα) δεν εξετάζει τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου αλλά ομαδοποιεί τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτερούχων, σε μία κατηγορία. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι δεδομένου πως το ποσό που προκύπτει για την περαίωση υπολογίζεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων και όχι επί των πραγματικών κερδών, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

Δηλαδή, ενώ τα περίπτερα επιτυγχάνουν μεγάλους τζίρους, τα πραγματικά τους κέρδη είναι ελάχιστα λόγω του χαμηλού ποσοστού εμπορικού τους κέρδους, σε σχέση με άλλες εμπορικές επιχειρήσεις (καταστήματα ρούχων, παπουτσιών) που δουλεύουν με ποσοστό κέρδους 50% (έναντι περίπου 10% για τα περίπτερα).

 

Πριν από την ψήφιση του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30.09.2010) για την περαίωση, η Ομοσπονδία Περιπτερούχων τόσο με συναντήσεις με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών όσο και με την υποβολή υπομνήματος, είχε ζητήσει σειρά ρυθμίσεων (όπως π.χ. εξαίρεση από την περαίωση του συνολικού τζίρου των καπνικών προϊόντων που συμμετέχει στον τζίρο τους κατά 60%) από τις οποίες δεν ικανοποιήθηκε καμία.

 

Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι οι περιπτερούχοι καλούνται να συμμετάσχουν στην περαίωση με ποσά που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ανά χρήση σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο τους.

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube