Αναφορά σχετικά με τη μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος σχετικά με τη μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο η νέα έδρα του εν λόγω Ινστιτούτου δύναται να είναι η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Σίνδος ή Θέρμη), μετά, φυσικά, τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube