Αναφορά σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. των νήσων του Αιγαίου.

Το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου, συμβάλει στην διατήρηση της ισορροπίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των νήσων, από τις αυξημένες τιμές αγαθών, λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων.

Συμβάλει συνάμα στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος που διαθέτουν τα νησιά, όπου με δεδομένο τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, περνά κρίση και προσπαθεί να επιβιώσει.

Συνεπώς, κάθε ενδεχόμενη «κατάργηση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων» στο Φ.Π.Α., που πρακτικά σημαίνει κατάργηση του μειωμένου Φ.Π.Α., θα έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για το τουριστικό προϊόν.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube