Αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων (Έκθεση προόδου) | 26.6.2020

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

 

Δελτίο Τύπου

 

Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει, σήμερα, την 3η Έκθεση Προόδου αναφορικά με την εξέλιξη του ζητήματος της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Ζήτημα που παραμένει βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Κάτι που αποδεικνύεται από τις στοχευμένες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο:

1ον.  Υλοποίησε, σε συνεννόηση με τις τράπεζες, διευκολύνσεις για τις δανειακές οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων.

2ον. Παρέτεινε τον υφιστάμενο Νόμο για την προστασία της κύριας κατοικίας για 3 ακόμη μήνες, έως το τέλος Ιουλίου 2020.

3ον. Δρομολογεί την υλοποίηση του προγράμματος «γέφυρα», στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Πρόγραμμα με το οποίο θα επιβραβευτούν για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες.

4ον.  Ολοκληρώνει την επεξεργασία υλοποίησης ενός νέου, συνεκτικού και κοινωνικά δίκαιου πτωχευτικού πλαισίου, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα. Πλαίσιο με το οποίο θα παρέχεται μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους πτωχεύουν επειδή αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

 

Σε ό,τι αφορά την 3η Έκθεση Προόδου, σε αυτή αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων:

  • Στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πλατφόρμα που συνέχισε να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Πιο αναλυτικά, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τα μέσα Ιουνίου, υποβλήθηκαν πάνω από 4.500 αιτήσεις. Με συνεχή αύξηση κάθε μήνα, ακόμη και τους μήνες του “lockdown”.

Ο αριθμός αυτός θα ήταν ακόμη μικρότερος, εάν η σημερινή Κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές, νομοθετικές και λειτουργικές, βελτιώσεις, καθώς και στην άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το τέλος του 2019, έχουν υποβληθεί 3.228 νέες αιτήσεις.

Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις μισές έχουν ήδη υποβληθεί, από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, προτάσεις ρύθμισης. Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έχουν υποβληθεί 2.317 προτάσεις, εκ των οποίων οι 375 τον τελευταίο ένα μήνα.

Από αυτές τις προτάσεις, οι 1.415 έχουν γίνει ήδη δεκτές από τους δανειολήπτες, ενώ εκκρεμούν οι υπόλοιπες 902, για τις οποίες  οι δανειολήπτες έχουν προθεσμία ενός μηνός, για να τις αποδεχθούν. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εν μέσω κορονοϊού, έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει, και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, πάνω από 500 δανειολήπτες.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% της δόσης του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.

Κρατική επιδότηση που, μέχρι σήμερα, έχει φθάσει τα 25,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών ύψους 11,9 εκατ. ευρώ.

 

  • Στοιχεία για τις ρυθμίσεις Δανείων που διενήργησαν Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους δανειολήπτες, μέχρι το τέλος Μαΐου.

Ειδικότερα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Ενώ, σε ό,τι αφορά τα δάνεια που ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, συνεχίζει να ισχύει ότι περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια διενεργείται διαγραφή οφειλής.

 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σημαντικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που έχει κληρονομήσει, του ιδιωτικού χρέους. Στόχος είναι η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, χωρίς περιθώρια εκμετάλλευσης του πλαισίου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Και ταυτόχρονα η διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών.

Κουλτούρα πληρωμών η οποία πρέπει και να ενισχυθεί!

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία.

3η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΩΣ 31-5-2020_16-6-20

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube