Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Real News” – “Η Επόμενη Ημέρα για την Ελληνική Οικονομία”

78305831Έχουν ήδη περάσει 4 χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα οδηγήθηκε σε Μηχανισμό Στήριξης και στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου».

Χρόνια κατά τα οποία οι πολίτες βίωσαν βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και υψηλή ανεργία, ενώ η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ αμφισβητήθηκε.

Σήμερα, μετά από περίπου 2 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση Συνεργασίας, η χώρα και η οικονομία της είναι σε καλύτερη θέση.

Η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό ενισχύεται συνεχώς.

Στα δημόσια οικονομικά έγιναν βήματα εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Η ύφεση γίνεται πιο ρηχή, η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων έδωσε τη δυνατότητα για διανομή «κοινωνικού μερίσματος», και για σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές.

Οι θυσίες του Ελληνικού λαού αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Είναι, συνεπώς, εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Και παράλληλα, να μετατρέψουμε την υπάρχουσα σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προτεραιότητες είναι:

1η. Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σε αυτή αναμένεται να συμβάλλουν:

  • Τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα (ήδη το 50% αυτών έχει αποπληρωθεί), η περαιτέρω μείωση – κατά 3,9% – του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.
  • Μέσα στο έτος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

2η. Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να ξεδιπλωθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα με την παρουσίαση του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση.

3η. Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων και η  προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Αυτό θα αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 και στο Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, που θα κατατεθούν στο τέλος του μήνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σχέδιο Νόμου στο οποίο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δημοσιονομικοί κανόνες που θα διέπουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, η εισαγωγή της έννοιας του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και των κατάλληλων διορθωτικών μηχανισμών σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό, καθώς και η θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, υπεύθυνου για την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

4η. Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αυτό μπορεί να δρομολογηθεί, όπως θα προβλέπεται και στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους και μπορέσει να εντάξει, ακόμη περισσότερο, το «αφανές» τμήμα της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.

5η. Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε περισσότερους από 440.000 ανέργους.

6η. Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, η οποία και θα επιβεβαιωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

Η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων περιφρουρεί τα επιτεύγματα και τις τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας και διασφαλίζει την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας στην έξοδό της από το ανηφορικό «τούνελ» στο οποίο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υλοποίηση, όμως, αυτή απαιτεί από όλους μας περιφρούρηση της πολιτικής ομαλότητας, κοινωνικο-πολιτική συνεννόηση, διορατικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube