Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Νομοθετικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της καθημερινότητας”

Σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα προσπαθεί να βγει από τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση.

Και για να πετύχει σε αυτή την εθνική προσπάθεια επιχειρείται να προωθηθούν και να εδραιωθούν στη χώρα μας η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Η θεμελιώδης αναγκαία συνθήκη για τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λαμβάνει πρωτοβουλίες που κινούνται πέραν των όσων επιβάλλουν οι συμφωνίες με τους εταίρους μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου.

Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση και τον εμπλουτισμό των διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημοσιονομική διαχείριση.

Επί της ουσίας, πρόκειται για μια πρωτοβουλία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών της δημόσιας μηχανής, διευκολύνονται οι πολίτες σε συνθήκες πλήρους τάξης και διαφάνειας, βελτιώνονται οι σχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τους πολίτες, προσαυξάνεται το θεσμικό μας κεφάλαιο και καθίστανται διαφανείς χρηματοροές προς το δημόσιο ταμείο.

Συγκεκριμένα και κωδικοποιημένα, μεταξύ άλλων:

  • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.
  • Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, ανά πενταετία, η οποία θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου.
  • Εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας.
  • Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται, ώστε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του δημοσίου υπαλλήλου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ), όπως ισχύει σήμερα.
  • Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.
  • Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Θεσμοθετείται η ενδυνάμωση, τόσο στελεχιακά όσο και οργανωτικά, των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν Δημοσιονομικούς Ελέγχους, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.
  • Ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου, κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων, να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια νομοθετική πρωτοβουλία, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και την κοινωνία, που επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου του δημοσιονομικού συστήματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube