Άρθρο στο Euro2day – Απέτυχε λόγω επενδυτικής… αλλεργίας ο ΣΥΡΙΖΑ | 2.7.2019

Απέτυχε λόγω επενδυτικής… αλλεργίας ο ΣΥΡΙΖΑ

Εφικτός ο στόχος μεγάλης αύξησης των επενδύσεων από μια κυβέρνηση ΝΔ γιατί έχουμε πολιτική βούληση, πρόγραμμα και διάθεση για δουλειά, αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι επενδύσεις συμβάλλουν θετικά στην αναπτυξιακή διαδικασία μίας χώρας, αφού ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων και καλών θέσεων απασχόλησης και βελτιώνουν τη σύνθεση του πλούτου της χώρας.Η απελθούσα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε εμφατικά και σε αυτό το πεδίο οικονομικής πολιτικής εξαιτίας της ανικανότητας και της «επενδυτικής της αλλεργίας».

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου όχι μόνο δεν αυξήθηκε το 2018, αλλά μειώθηκε κατά 12%, με την αύξηση που είχε προβλεφθεί για το 2019 να ψαλιδίζεται κατά το 1/3. Και πώς να μην συμβεί αυτό όταν πέραν της υπερφορολόγησης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διογκωθεί, μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται, ανακύπτουν διαρκώς εμπόδια στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις καρκινοβατούν, κεφαλαιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται, η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι χαμηλή και αργή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υποεκτελείται; Υφίσταται συνεπώς αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων και το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας μειώνεται. Για όλους αυτούς τους λόγους ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες ασύμβατες.

Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει ως βασικό στόχο του σχεδίου της την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, εγχώριων και ξένων, μεγάλων και μικρών.

Είναι στόχος εφικτός, αφού έχει αποδείξει, διαχρονικά, ότι μπορεί να δημιουργήσει πληρέστερα τις συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας, διαθέτει πολιτική βούληση, στιβαρή ηγεσία, διάθεση για σκληρή δουλειά και ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα με βασικούς άξονες:

1ον. Την απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογίας, μέσω της μείωσης φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

– Με μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους.
– Με μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων.
– Με μείωση του φόρου στα μερίσματα.
– Με μεγαλύτερη, μεσοσταθμικά, μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλη την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
– Με μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα.
– Με την καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων.
– Με διπλασιασμό του χρόνου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη και υπεραποσβέσεις για νέες επενδύσεις σε ποσοστό 200%.
– Με επιβράβευση της συνέπειας.

2ον. Την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώνουν την επενδυτική ελκυστικότητα της οικονομίας.

– Με απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική υπογραφή για πολίτες και επιχειρήσεις.
– Με ταχύτερη εκδίκαση των προσφυγών για επενδύσεις, σε ειδικά τμήματα δικαστηρίων.
– Με τη δημιουργία ενός σωστού χωροταξικού σχεδίου.
– Με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
– Με ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό.
– Με δημιουργία ενός παραγωγικού Κράτους το οποίο θα βλέπει θετικά την προσέλκυση επενδύσεων και θα μεριμνά για την εμπέδωση κουλτούρας διαφανούς και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
– Με παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, με διεύρυνση των επιλογών, μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

3ον. Την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, με αξιοποίηση εξωτραπεζικών εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές, με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

4ον. Την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Με ένα κράτος που θα δημιουργήσει ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργώντας δομές στήριξης, περιορίζοντας τη ρυθμιστική γραφειοκρατία, εποπτεύοντας την αγορά με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αλλά και με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας αυξημένη διάθεση για συνεχή εκσυγχρονισμό στην παραγωγή, παρουσιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη.

5ον. Την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους συμπατριώτες μας.

Με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με την επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, με την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας, με την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.

Η υλοποίηση του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας θα ενδυναμώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, θα τονώσει τις εξαγωγές, θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη της χώρας και θα συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ήρθε η ώρα, όλοι μαζί, σε μετριοπάθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, να γράψουμε τη νέα, φωτεινή σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουλίου 2019

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube