Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Real News | 16.10.2021

 

Ισχυρή ανάκαμψη και υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στην πράξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Δεκαεννέα μήνες μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και στη χώρα μας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, η οποία έχει οδηγήσει στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και στη μείωση της ανεργίας.

Ανάκαμψη η οποία υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις και, σε συνδυασμό με μια σειρά από πρόδρομους δείκτες και πρόσφατες θετικές εξελίξεις, δείχνει ότι – παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία και εκείνες που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των διεθνών ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα, κυρίως στην ενέργεια – έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται οι βάσεις για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Βάσεις στέρεες, που εμπνέουν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς εδράζονται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, στον περιορισμό του κόστους δανεισμού της χώρας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ελλάδας και τις συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και στη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρπό – και ταυτοχρόνως επιστέγασμα – του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας συνεκτικής, συνετής, μεθοδικής και διορατικής δημοσιονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δικαιότερη διανομή του.

Πολιτική με κομβικές προτεραιότητες την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών – ιδίως της μεσαίας τάξης – κυρίως μέσω της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στη διάρθρωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Στις προτεραιότητες αυτές προστέθηκαν, στο πλαίσιο της υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης, η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ για τη χώρα μας.

Ειδικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, στα δύο και πλέον έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υλοποιήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση ενδογενών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, τα οποία στηρίζουν και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε σε:

1ον. Σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά:

  • o συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκε από το 28% στο 22%,
  • ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα μειώθηκε από το 10% στο 5%,
  • η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε από το 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%,
  • ενώ υφίσταται χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα, ύψους 10%.

2ον. Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία:

  • μέσα από τη μείωση των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, με αιχμή το πρόγραμμα «Ηρακλής», την υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας και την υλοποίηση των προγραμμάτων «Γέφυρα»,
  • μέσω της στήριξης και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων κατά την υγειονομική κρίση, αλλά και στα πρώτα στάδια επαναλειτουργίας της οικονομίας, με αιχμή την υλοποίηση προγραμμάτων όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η επιδότηση παγίων δαπανών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης μέσω ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων που επλήγησαν εντονότερα, η μείωση, ή ακόμα και ο μηδενισμός, της προκαταβολής φόρου κ.ά.

3ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με την προώθηση εμβληματικών αποκρατικοποιήσεων, όπως το Ελληνικό, η Εγνατία Οδός, ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΠΑ Υποδομών, περιφερειακοί λιμένες και μαρίνες, και σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ).

4ον. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και αγοράς κεφαλαίου.

5ον. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

6ον. Παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

7ον. Παροχή κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις.

8ον. Προώθηση και αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

9ον. Παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

10ον. Θέσπιση νέου πλαισίου για τη κρατική αρωγή και αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

11ον. Διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, με κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

12ον. Θέσπιση επενδυτικών κινήτρων για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις στην Ελλάδα είναι η σύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πεδίο στο οποίο η χώρα μας, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να υστερεί συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν της παροχής κινήτρων και της υλοποίησης προγραμμάτων όπως το Elevate Greece, με απώτερο στόχο την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες όπως η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και Πανεπιστημίων της χώρας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με στόχο την ενθάρρυνση παρόμοιων συνεργασιών, ώστε αφενός να μειωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας και αφετέρου να καταστεί η Ελλάδα παραγωγός σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν την προσήλωση και τη συνέπεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών στους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις μας, καθώς και στη χάραξη και υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών πολιτικών. Πολιτικές που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας, ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλουν στην περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Μέλλον όπου οι πολίτες ευημερούν και οι επιχειρήσεις ανθίζουν.

 

2021-10-17 Άρθρο Υποικ_Real

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube