Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Real News | 24.12.2021

2 προκλήσεις + 2 ευκαιρίες για την οικονομία το 2022

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η ανατολή του 2022 βρίσκει την ελληνική οικονομία αντιμέτωπη με μια μεγάλη διπλή πρόκληση, η οποία είναι κοινή για όλες τις οικονομίες του πλανήτη και αποτελεί κληροδότημα του περασμένου έτους:

1ον. Τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση και την αβεβαιότητα που αυτή προκαλεί, καθώς οι μεταλλάξεις του Covid-19 περιπλέκουν τη μάχη της ανθρωπότητας για τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας.

2ον. Τις πληθωριστικές πιέσεις, που πηγάζουν, κυρίως, από τις αυξήσεις τιμών στον τομέα της ενέργειας.

Ως Κυβέρνηση, αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και τις δύο αυτές προκλήσεις με σχέδιο, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και διορατικότητα, προκειμένου να επιτύχουμε την επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και, παράλληλα, τον δραστικό περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Επιπροσθέτως, εργαζόμαστε, ήδη, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, για να αξιοποιήσουμε, κατά τον βέλτιστο τρόπο, δύο μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας το 2022:

1ον. Τη δυναμική που προσδίδει η ισχυρή ανάκαμψη του 2021. Ανάκαμψη η οποία καλύπτει, ήδη, το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκάλεσε η πανδημία στο ΑΕΠ, και συνοδεύτηκε από σημαντικά επιτεύγματα, όπως είναι η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, που προσδίδει βιωσιμότητα στην οικονομική μεγέθυνση, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, το χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας και η αναβάθμισή της από οίκους αξιολόγησης.

2ον. Τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που, μέσα από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αναμένεται να εισφέρουν στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη μόχλευση, το 2022 – πρώτο πλήρες έτος υλοποίησης του Ταμείου και πολλών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που εντάσσονται σε αυτό.

Με τα δεδομένα αυτά, η πατρίδα μας μπορεί να ατενίζει με ρεαλιστική αισιοδοξία την καινούργια χρονιά. Χρονιά η οποία, με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα, ενότητα, σύνεση και όραμα, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή ενός ενάρετου κύκλου υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης, πράσινης, ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

2021-12-24 Άρθρο RealNews

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube