Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα «Μακεδονία» | 13.9.2020

Ο δρόμος για να κερδίσουμε την πρόκληση της ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

Το 2020 αποτελεί το πρώτο έτος μεταπολεμικά που δεν θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. ΗΚυβέρνηση, ενεργώντας προνοητικά, προχώρησε στην ακύρωσή της, θέτοντας, για μία ακόμη φορά, ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών και επισκεπτών της Έκθεσης. Ωστόσο, με τη διοργάνωση του Forum της Helexpo, η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, θέσαμε ως βασικό πρόταγμα την προστασία της υγείας των πολιτών. Παράλληλα όμως, δρώντας άμεσα, στοχευμένα και αποτελεσματικά, όπως αναγνωρίζεται διεθνώς, καταφέραμε να περιορίσουμε, πέρα από τις υγειονομικές, και τις οικονομικές συνέπειες αυτής της κρίσης. Λάβαμε μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωσητης κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, παρότι αναγκαστήκαμε να επανακαθορίσουμε τιςπροτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, συνεχίσαμε, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού μας έργου.

Και αυτό γιατί η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι απλά η ανάκαμψη της οικονομίας μετά το πέρας της κρίσης, αλλά και η στροφή της προς ένα νέο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Ένα πρότυπο που θα στοχεύει στη συστηματική αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, καθώς και στη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τους τελευταίους μήνες, μειώσαμε ασφαλιστικές εισφορές, προχωρήσαμε εμβληματικά επενδυτικά έργα, αναβαθμίσαμε και εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά, θεσπίσαμε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων, ενεργοποιήσαμε ένα νέο πρόγραμμαγια τη στήριξη δανειοληπτών που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία και θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση, ένα νέο, συνεκτικό και καινοτόμο πλαίσιοαντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους.

Συνεχίζοντας σε αυτό το μοτίβο, καταρτίζουμε ένα ολιστικό, αναλυτικό Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, που θα συνδιαμορφωθεί μέσα από συζητήσεις με παραγωγικούςφορείς, πολιτικά κόμματα και την κοινωνία και το οποίο θααποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Ένα σχέδιο που θα έχει, ως κύριους στόχους:

Την εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών και, πρωτίστως, ασφαλιστικών εισφορών.
Τη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
Την απλοποίηση του αδειοδοτικού, κανονιστικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί το επιχειρείν και η χώρα μας να γίνει ελκυστικότερη για τους επενδυτές.
Την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν την ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης, την απασχόληση, την αγροτική πολιτική κ.ά.
Την προώθηση δημόσιων επενδύσεων και τη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας έμφαση:
o Στην ανάπτυξη των υποδομών, κατά προτεραιότητα, στις ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα, στη διαχείριση αποβλήτων, στις μεταφορές ώστε να ισχυροποιηθούν τα ελληνικά λιμάνια ως πύλη εισόδου εμπορευμάτων στην Ευρώπη και να διευκολυνθούν οι εξαγωγές αγαθών από τη χώρα, και στην αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό.
o Στην πράσινη ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, με τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη έως το 2028, τη σταδιακή μετάβαση προς το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, την ανανέωση του σημερινού στόλου αυτοκινήτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
o Στην τόνωση της βιομηχανίας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής, κυρίως μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό και μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.
o Στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και στην τόνωση των ενδογενών πηγών ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας το, υψηλής ποιότητας, ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Στους ανωτέρω στόχους αποτυπώνεται η μακρόπνοη στρατηγική που απαιτείται για την ανάκαμψη και την ολόπλευρη ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας.

Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, όλοι μαζί θα εργαστούμε, με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Για να το πετύχουμε, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε εργαλείο που διαθέτουμε ως χώρα και κάθε πόρο που εξασφαλίζουμε από την Ευρώπη. Το κρίσιμο στοίχημα είναι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του νέουΠολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μακριά από αστοχίες του παρελθόντος. Να κατευθυνθούν σε δράσεις με ουσιαστικό,πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Με εφαλτήριο το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, με μεθοδικότητα, πίστη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά, μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Άρθρο_ΥΠΟΙΚ_Μακεδονία_120920.pdf

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube