Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα “Βραδυνή” | 19.12.2020

Από την ύφεση και την αβεβαιότητα του 2020, στην ανάκαμψη και την αισιοδοξία του 2021

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η μετάβαση από το τρέχον στο νέο έτος, μας βρίσκει αντιμέτωπους με μία πρωτόγνωρη δοκιμασία, αποτέλεσμα της σοβαρότερης – εξωγενούς – υγειονομικής κρίσης των τελευταίων εκατό ετών, που οδήγησε σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής συρρίκνωσης και κοινωνικής επισφάλειας.

Η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά και την απαιτούμενη σύνεση, προχώρησε σε καίριες και στοχευμένες πολιτικές προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία και την οικονομία.

Με βασικό γνώμονα την ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων, ύψους 24 δισ. ευρώ για το 2020 και επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ για το 2021, με κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το νέο έτος, ξεδιπλώνονται μπροστά μας νέες προκλήσεις. Στο πεδίο αντιμετώπισης της πανδημίας, τα μηνύματα της επιστήμης είναι ενθαρρυντικά. Ωστόσο, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή, και η μετα-κορονοϊό εποχή θα μας βρει αντιμέτωπους με προβληματισμούς που θα σχετίζονται με τη δομή της οικονομίας, τον μετασχηματισμό της εργασίας, την ψηφιακή μετάβαση, τις διαφοροποιημένες εμπορικές συναλλαγές.

Εντούτοις, μαζί με τις προκλήσεις, αναδεικνύονται και ευκαιρίες. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, με σχέδιο και σωφροσύνη, τη δημοσιονομική ευελιξία, τη νομισματική χαλάρωση, τα σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, την ενισχυμένη αξιοπιστία της χώρας.

Βασικές προτεραιότητες για το 2021, είναι:

1η: Η στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέχρι να βρουν τον βηματισμό τους στην οικονομία. Βασικοί στόχοι, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων, η στήριξη της απασχόλησης, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των δημόσιων συστημάτων υγείας και παιδείας.

2η: Η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης ενός – εγχώριας ιδιοκτησίας – ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου. Σχέδιο σύγχρονο και εξωστρεφές, του οποίου η υλοποίηση θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της χώρας, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή. Σχέδιο με βασικούς άξονες τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την ενίσχυση της ποιότητας των κρατικών θεσμών, την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, την αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους, την εξυγίανση των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων, την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, την επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η δια βίου μάθηση, η έρευνα και η καινοτομία, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία ενός ουσιαστικού και ισχυρού κράτους πρόνοιας.

3η: Η χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και του σχεδίου ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Οι βασικές προτεραιότητες του Σχεδίου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στις υλοποίηση πολύ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη στήριξη της περιφέρειας, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Πάνω σε αυτά, και σε όλα όσα με κόπο χτίσαμε τα τελευταία χρόνια, πρέπει να στηριχθούμε, με αυτοπεποίθηση.

Έτσι θα μεταβούμε από την ύφεση του 2020, στην ανάπτυξη του 2021.

Και από την αβεβαιότητα του 2020, στη ρεαλιστική αισιοδοξία του 2021.

 

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_Σ26_2020-12-19

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube