- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ειδική έκδοση της One Voice | 16.12.2021

Ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη με πολιτικές προώθησης της αειφορίας και της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Την τελευταία διετία, η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από μεγάλες εξωγενείς δοκιμασίες και προκλήσεις. Η πανδημία του κορονοϊού, η μεταναστευτική κρίση και οι εντάσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, η κλιματική κρίση και – εσχάτως – η διεθνής αύξηση των τιμών, ιδίως στην αγορά ενέργειας, προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις.

Παρόλα αυτά, η χώρα και η οικονομία μας επέδειξαν μεγάλη ανθεκτικότητα, χάρη στην εφαρμογή, από την Κυβέρνηση, ενός ευρύτατου και αποτελεσματικού – όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς – πλέγματος μέτρων στήριξης και ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο υπερβαίνει τα 43 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022.

Έτσι, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκαλεί η υγειονομική κρίση και την πίεση που ασκούν, παγκοσμίως, στις κοινωνίες και τις οικονομίες οι ανατιμήσεις, η πατρίδα μας βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης και – όπως συγκλίνουν όλες οι αναλύσεις εταίρων, θεσμών, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτών – στις απαρχές ενός κύκλου υψηλής ανάπτυξης.

Ανάπτυξη η οποία, εκτός από υψηλή, πρέπει – και μπορεί – να είναι διατηρήσιμη, κοινωνικά δίκαιη, έξυπνη, πράσινη και ψηφιακή. Για την επίτευξη των χαρακτηριστικών αυτών, καθοριστικής σημασίας είναι η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στις μέρες μας είναι, πλέον, σαφές ότι η αντίληψη για την επιτυχία μιας εταιρείας συνδέεται, περισσότερο παρά ποτέ, όχι μόνο με την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, αλλά και με τον τρόπο που η εταιρεία αλληλεπιδρά με τους καταναλωτές, τις άλλες επιχειρήσεις, το περιβάλλον, τις δημόσιες αρχές.

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευαισθησίες στις επιχειρηματικές δράσεις τους και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση αρχών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν καθοριστικά τόσο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση της εθνικής οικονομίας, όσο και στη δική τους ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Με τα δεδομένα αυτά, και έχοντας ως στόχο να διασφαλίσουν πως οι αρχές της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) υιοθετούνται από την επιχειρηματική κοινότητα, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών, από την αρχή της θητείας τους έλαβαν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες. Ειδικότερα:

Επιπλέον, ως Υπουργείο Οικονομικών:

Ακολουθώντας την παραπάνω στρατηγική, θα καταφέρουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να επιτύχουμε αειφόρο-βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη για εμάς και, κυρίως, για τις επόμενες γενιές.

 

2021-12-16 Άρθρο_ΥΠΟΙΚ

Share