Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ειδική έκδοση του Economist στη Real News | 31.1.2021

 

Ο οδικός χάρτης για ανάκαμψη και ισχυρή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη

 

Το 2021 διαδέχεται μια χρονιά πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, έντονης ανασφάλειας και μεγάλων ανατροπών για ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των πολύ σοβαρών επιπτώσεών της.

Η υγειονομική κρίση, διεθνώς, έθεσε σε δοκιμασία τις αντοχές κοινωνιών και οικονομιών, οδήγησε τις κυβερνήσεις να λάβουν δύσκολες, αλλά αναγκαίες, αποφάσεις προκειμένου να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, επανακαθόρισε τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής, άλλαξε, σε μεγάλο βαθμό, τις εργασιακές συνθήκες και τις καθημερινές συνήθειες όλων.

Με αυτά τα δεδομένα, η αυγή του νέου έτους μάς βρίσκει αντιμέτωπους με μια σειρά προκλήσεων:

  • Καταρχάς, τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας. Το ελπιδοφόρο είναι ότι το 2020 κληροδοτεί σημαντικά βήματα προόδου στην ιατρική και φαρμακευτική μάχη κατά του κορωνοϊού.
  • Τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώσπου να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της παρούσας κρίσης.
  • Την ταχύτερη και ισχυρότερη δυνατή ανάκαμψη, για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
  • Την οικοδόμηση των βάσεων για υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα διδάγματα της υγειονομικής κρίσης, τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν στη διάρκειά της και, για τα μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας, τα «όπλα» που ενεργοποίησε ή δημιούργησε η Ευρώπη, όπως είναι, αντιστοίχως, η δημοσιονομική ευελιξία και το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU).

Ειδικά για την πατρίδα μας, επιπλέον ζητούμενο αποτελεί η ανάγκη ισχυροποίησής της, ώστε να αντεπεξέλθει σε πρόσθετες προκλήσεις, οι οποίες έχουν οικονομικές διαστάσεις και απορρέουν από γεωπολιτικές εντάσεις, ροές μεταναστών και φυσικές καταστροφές.

 

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η χάραξη οικονομικής πολιτικής εξελίσσεται σε σύνθετη και δύσκολη άσκηση. Άσκηση στην οποία η Ελληνική Κυβέρνηση δοκιμάστηκε επιτυχώς, όπως αναγνωρίζουν οι θεσμοί, οι διεθνείς αγορές, οι επενδυτές, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και – πρωτίστως – η ελληνική κοινωνία.

Λειτουργώντας με μεθοδικότητα, σύνεση, προνοητικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, διασφαλίσαμε επαρκή «όπλα» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, απλώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας», το οποίο εξακολουθεί να καλύπτει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, διατηρήσαμε «εφεδρείες» για μελλοντική χρήση. Έτσι, εγγυόμαστε ότι το Κράτος θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός της πραγματικής οικονομίας, για όσο και ό,τι χρειαστεί.

 

Με την παραπάνω στρατηγική, διαμορφώσαμε το καλύτερο δυνατό σημείο εκκίνησης για τη μετα-κορωνοϊό εποχή και την πορεία ανάκαμψης της χώρας. Ανάκαμψη, που στοχεύουμε να είναι γρήγορη και δυναμική και να αποτελέσει την αφετηρία του αναπτυξιακού άλματος το οποίο έχει ανάγκη η Ελλάδα.

 

Για να πετύχουμε τον προαναφερθέντα στόχο, έχουμε καταρτίσει τον απαραίτητο οδικό χάρτη, ο οποίος ο οποίος εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  1. Τη μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών.

Η σημερινή Κυβέρνηση έχει μειώσει, με μόνιμο τρόπο, συγκεκριμένους φόρους (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ κ.ά.), και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, έχει υλοποιήσει και πρόσθετες, μη μόνιμες μειώσεις. Προσδοκούμε, όταν κλείσει η παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, και ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, σε κάποιους από αυτούς τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, ή σε κάποιους άλλους, να μονιμοποιηθούν οι μειώσεις τους.

  1. Την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Η συνολική στήριξη από το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ξεπέρασε τα 12 δισ. ευρώ το 2020, και συνεχίζεται.
  2. Την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, η οποία συνεχίστηκε ακόμα και μέσα στη δίνη του κορωνοϊού, με παρεμβάσεις-τομές, όπως το νέο, συνεκτικό, κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας, η υλοποίηση του «Ηρακλή» με στόχο τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η ολοκλήρωση της «τριχορδίας» του Non-Dom για την προσέλκυση πολιτών που θα μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και θα επενδύσουν ή θα εργαστούν στη χώρα μας, η πρόοδος σε εμβληματικές επενδύσεις, όπως το Ελληνικό, η υλοποίηση σχεδίων ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΛΤΑ) κα.
  3. Τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόροι που αναμένεται να φτάσουν έως τα 32 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, εκ των οποίων τα 19,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση και κοινωνική συνοχή, καθώς και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ακολουθώντας τον χάρτη αυτό, με υπευθυνότητα, ενότητα, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, θα μπορέσουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να πραγματοποιήσει επιτυχώς τη μετάβαση από ένα έτος δοκιμασίας, το 2020, σε ένα έτος ευκαιρίας, το 2021.

Ευκαιρία για ανάταξη της οικονομίας και είσοδό της, το συντομότερο δυνατό, στην επιδιωκόμενη αναπτυξιακή τροχιά, με εφαλτήριο ένα νέο, εξωστρεφές, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην τόνωση της απασχόλησης, στην προσέλκυση και υλοποίηση νέων επενδύσεων με πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, στην προώθηση του «τριγώνου της γνώσης» (έρευνα-καινοτομία-εκπαίδευση), αλλά και στην πληρέστερη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, όπως είναι η γεωγραφική θέση της και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Δυναμικό που εγγυάται ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε την πατρίδα μας, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και την κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα!

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube