Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο capital.gr | 19.5.2023

Του Χρήστου Σταϊκούρα*

Η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόσβαση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στη χρηματοδότηση, την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων και την πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας και των πολιτών της.

Αυτό, όμως, με τη σειρά του, προϋποθέτει ένα ισχυρό και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, εργαστήκαμε σκληρά, συνεκτικά και με σχέδιο, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, σήμερα, οι τράπεζες:

1ον. Έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος “Ηρακλής” και διαθέτουν μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (8,7% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου).

2ον. Έχουν ενισχύσει, σημαντικά, τη ρευστότητά τους μέσω αύξησης των καταθέσεων κατά 50 δισ. ευρώ την τελευταία τετραετία.

3ον. Έχουν επανακτήσει την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις τίτλων και κεφαλαιακών μέσων ύψους περίπου 12,5 δισ. ευρώ.

4ον. Έχουν σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη στη χορήγηση τραπεζικών δανείων, επίσης κατά την τελευταία τετραετία, η οποία αγγίζει περίπου τα 28 δισ. ευρώ.

5ον. Διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά άνω του ελάχιστου ορίου (17,5% το Δεκέμβριο του 2022) και έχουν επανέλθει σε κερδοφορία, μετά από σειρά ζημιογόνων χρήσεων.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν.

Τα σημαντικά αυτά επιτεύγματα δεν είναι διόλου αυτονόητα.

Επετεύχθησαν μέσα από στοχευμένες πολιτικές που υλοποίησε η Κυβέρνηση και ενίσχυσαν την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, αποτρέποντας την απομόχλευση, εξυγιαίνοντας τα χαρτοφυλάκιά του και βελτιώνοντας αισθητά τα στοιχεία των ισολογισμών του.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση ανέπτυξε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να συμβάλει και αυτό στην αντιμετώπιση των πρόσθετων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των διαδοχικών κρίσεων.

Όπως, επίσης, συμβαίνει και την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας της άσκησης πιο συσταλτικής νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, ενεργοποιήθηκε σειρά δράσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως:

(α) η άμεση υλοποίηση και εφαρμογή ενός νέου προγράμματος “παγώματος επιτοκίου ενήμερων στεγαστικών δανείων φυσικών προσώπων”, δωδεκάμηνης διάρκειας, θέτοντας το επιτόκιο βάσης σε χαμηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαρτίου,

(β) η υλοποίηση “προγράμματος επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων για ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες”, δωδεκάμηνης διάρκειας, με ταυτόχρονη διεύρυνση της περιμέτρου των ευαλώτων, μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, αυξάνοντας κατά 30% τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μέχρι στιγμής, περίπου 3.500 ευάλωτοι συμπολίτες μας είναι έτοιμοι να εισέλθουν στο πρόγραμμα,

(γ) η σταδιακή αύξηση στα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων. Τόσο κατά τον μήνα Φεβρουάριο όσο και κατά τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το μεικτό κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων κυμάνθηκε πάνω από το 1%, κλείνοντας σταδιακά την “ψαλίδα” μεταξύ της Ελλάδας και του μέσου όρου της Ευρωζώνης,

(δ) η σταδιακή μείωση του κόστους προμηθειών για συγκεκριμένες τραπεζικές προμήθειες,

(ε) η πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 25 δισ. ευρώ κατά την τελευταία τετραετία και

(στ) η ενεργός και ουσιαστική, πλέον, συμμετοχή των χρηματοδοτικών φορέων στις ρυθμίσεις οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η αύξηση της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους πιστωτές κυμαίνεται, πια, στο 80% και, μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 4.630 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, με ύψος αρχικών οφειλών 1,54 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει προβεί κατά την τελευταία τετραετία και σε διμερείς ρυθμίσεις ύψους άνω των 68 δισ. ευρώ.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αποτελούν το επιστέγασμα μιας συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας από όλους τους εμπλεκομένους – Κράτος, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, φορείς –, προκειμένου να στηριχθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η κοινωνία έναντι των προκλήσεων της εποχής.

Στήριξη που, μαζί με τη συνέπεια λόγων και έργων που επέδειξε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και το φιλόδοξο, και ταυτοχρόνως ρεαλιστικό, πρόγραμμά μας για τη νέα τετραετία, είμαι βέβαιος ότι θα επικροτηθεί από τους πολίτες με την ψήφο τους στις προσεχείς κάλπες.

*Υπουργός Οικονομικών – Υποψήφιος Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία 

capital.gr

Share

/ In Άρθρα / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο capital.gr | 19.5.2023
Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube