Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο mononews.gr | 1.11.2021

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή της θητείας της, έχει θέσει ως έναν εκ των πρωταρχικών της στόχων να διαμορφώσει και να διασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να επιτύχει όχι απλώς υψηλή, αλλά και διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Διότι το «κλειδί» για να αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος προς όφελος όλων των πολιτών και να δημιουργηθούν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας είναι η οικονομική μεγέθυνση να εδράζεται σε στέρεες βάσεις. Βάσεις που θα καταστήσουν την ανάπτυξη βιώσιμη, δηλαδή ανθεκτική στον χρόνο, έξυπνη, δηλαδή προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες σύγχρονες ανάγκες για έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, «πράσινη», δηλαδή φιλική στο περιβάλλον και προσαρμοστική στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής, και κοινωνικά δίκαιη.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Ιούλιο του 2019, εφαρμόζουμε με συνέπεια και μεθοδικότητα – παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε μια σειρά εξωγενών δοκιμασιών και προκλήσεων στο υγειονομικό, κλιματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό πεδίο – μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, μια διορατική εκδοτική στρατηγική και μια αποτελεσματική δέσμη μεταρρυθμίσεων. Ο συνδυασμός αυτού του τρίπτυχου και του ευρέος πλέγματος μέτρων στήριξης και ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ύψους 42,7 δισ. ευρώ, τα οποία κράτησαν όρθια την κοινωνία και την οικονομία στη δίνη της πανδημίας, αποφέρει, ήδη, απτά, μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα:

 • Η οικονομία καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι, με τα σημερινά δεδομένα, το 2022 θα υπερκαλυφθούν οι απώλειες που προκάλεσε η πανδημία στο ΑΕΠ της χώρας.
 • Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται, και μάλιστα διαπιστώνεται αύξηση της συμμετοχής δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η έρευνα και καινοτομία, η ανάπτυξη και η τεχνολογία.
 • Οι εξαγωγές αυξάνονται.
 • Η ανεργία μειώνεται.
 • Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
 • Η μεταποίηση ενισχύεται.
 • Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται.
 • Επιχειρήσεις εκκινούν οικονομική δραστηριότητα.
 • Το οικονομικό κλίμα κινείται στα προ-πανδημίας επίπεδα.
 • Οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.
 • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι, σταθερά, αρνητικό.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.

Οι 8 άξονες προτεραιοτήτων

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρά θεμέλια, ώστε η σημερινή δυναμική ανάκαμψη να μετεξελιχθεί σε υψηλή, διατηρήσιμη ανάπτυξη, με εφαλτήριο το συνεκτικό οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης, που εκτείνεται στους ακόλουθους 8 άξονες προτεραιοτήτων:

1ον. Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2021, παράλληλα με την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κοινωνία, επεκτείνοντας υφιστάμενα μέτρα και προσθέτοντας νέα.

2ον. Στήριξη της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Από την πρώτη στιγμή, αναλάβαμε, ως Κυβέρνηση, συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και υλοποιούμε συνεκτικές εθνικές πολιτικές, οι οποίες κινούνται σε δύο άξονες: (α) πολιτικές – κυρίως μείωσης φόρων – με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ώστε αυτή να υπερκαλύπτει πρόσκαιρες αναταράξεις και κρίσεις, και (β) εφαρμογή στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, όπως έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Και θα είμαστε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί!

3ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και την αύξηση του πλούτου, κατανέμοντάς τον δίκαια στην κοινωνία.

4ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από πρωτοβουλίες, όπως είναι η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010, η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ, η δημιουργία πλαισίου έκδοσης με προσανατολισμό στην «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.

5ον. Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με πολιτικές, όπως είναι η υλοποίηση του προγράμματος «Ηρακλής», η εφαρμογή του πλαισίου ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, κ.ά.

6ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με συγκεκριμένες πολιτικές, όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία – ενέργεια – ψηφιοποίηση, τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που καταγράφει σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων πρόσφατων συναλλαγών (Εγνατία Οδός, ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΔΔΗΕ).

7ον. Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη μόχλευση, εντός του 2022. Μάλιστα άνω του 88% της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων και δανείων από το Ταμείο θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις, το 42% των οποίων σε δημόσιες επενδύσεις με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ουσιαστική μείωση του μακροχρόνιου επενδυτικού κενού.

8ον. Ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Συνεχίζοντας τη σκληρή και συστηματική δουλειά πάνω στους προαναφερθέντες άξονες, με υπευθυνότητα, ενότητα, όραμα, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, θα κάνουμε πράξη το αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη η χώρα και θα καταστήσουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανταγωνιστική, ώστε το άλμα αυτό να έχει διάρκεια στον χρόνο και να μας διασφαλίσει συνθήκες ευημερίας για όλους – και πρωτίστως για τη νέα γενιά.

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

 

mononews.gr

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube