- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο «Παρόν της Κυριακής» | 21.8.2022

Τι σημαίνει η έξοδος της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας

 

Το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η Κυβέρνηση είχαν, εξ αρχής, θέσει ως βασικό τους στόχο, στο πεδίο της οικονομίας, την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

Καθεστώς στο οποίο είχε εισέλθει η χώρα – μόνη στην Ευρώπη – το 2018.

Για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, πολίτες και πολιτεία, εργαστήκαμε επί μακρόν, υπεύθυνα και μεθοδικά – όπως αποδεικνύουν και οι 10 διαδοχικές θετικές Εκθέσεις Ενισχυμένης Εποπτείας κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία – μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, εξαιτίας διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων.

Και τα καταφέραμε. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσημα, από τις 20 Αυγούστου, εκτός Ενισχυμένης Εποπτείας.

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα αποτελεί καρπό και αναγνώριση των κόπων και των μεγάλων θυσιών των Ελλήνων Πολιτών, των σημαντικών προσπαθειών των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της ελληνικής κοινωνίας, της ορθής, υπεύθυνης, αξιόπιστης και – όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς – αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ευρύτερα του μεταρρυθμιστικού έργου της, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Μία εξέλιξη με πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα αφού:

1ον. Κλείνει μετά από 12 χρόνια, και σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση του συνόλου των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους 8 δισ. ευρώ, και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο και η χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

2ον. Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές αφού πλέον η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση στην Ευρώπη αλλά θα βρίσκεται σε πλαίσιο όμοιο με αυτό που είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία η Κύπρος και η Πορτογαλία.

3ον. Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της και στην προσέλκυση επενδύσεων.

4ον. Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

5ον. Αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία αφού, παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς δυσκολίες, η χώρα κατακτά τους στόχους που θέτει.

Έτσι, μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ, την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, τη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών με την εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, που διασφαλίζει τη στήριξη της κοινωνίας έναντι των διαδοχικών και επάλληλων κρίσεων, τη συρρίκνωση της ανεργίας, τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τώρα την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη και του τελευταίου μεγάλου στόχου.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Θεωρούμε ότι, με βάση τα ανωτέρω και εάν σε αυτά προσθέσουμε την πολιτική σταθερότητα που εμπνέει, πλέον, η Ελλάδα αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι οίκοι αξιολόγησης στη χώρα και στην Κυβέρνηση – όπως αποτυπώνεται και στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3 έτη – είμαστε έτοιμοι για να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, εντός του 2023.

Με οδηγό τα όσα έχουμε πετύχει και έχοντας πλήρη συναίσθηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, συνεχίζουμε, με σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις δυνάμεις της πατρίδας μας, την εφαρμογή μιας υπεύθυνης, αξιόπιστης, μεταρρυθμιστικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής.

Στόχος μας μια Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις θετικές προοπτικές που με κόπο όλοι μαζί – πολίτες και πολιτεία – χτίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια.

 

2022-08-21 Άρθρο το Παρόν

paron.gr

 

 

Share