Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 18.6.2021

Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, βίωσε σημαντικές αναταράξεις τους τελευταίους 15 μήνες, εξαιτίας της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, οι κραδασμοί που προκάλεσε η πανδημία στην κοινωνία και την οικονομία περιορίστηκαν όσο ήταν εφικτό, χάρη στην ταχεία, αποφασιστική και αποτελεσματική αντίδραση της Κυβέρνησης, όπως αναγνωρίζεται από εταίρους, θεσμούς, διεθνείς αγορές, επενδυτές, οίκους αξιολόγησης και – πρωτίστως – τους Έλληνες πολίτες.

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, συνολικού ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ τη διετία 2020-2021 – πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καταφέραμε να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο της δοκιμασίας αυτής, με όρους αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, αποτελεσματικής και συνετής διαχείρισης των, πεπερασμένων, πόρων.

Παράλληλα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, παραμείναμε πιστοί στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, της προώθησης αποκρατικοποιήσεων και της τόνωσης των επενδύσεων, καθώς και στην εφαρμογή των προεκλογικών μας δεσμεύσεων για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, ενισχύσαμε την αξιοπιστία, το κύρος και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας – γεγονός που αποτυπώνεται στη βελτίωση μιας σειράς από σημαντικούς πρόδρομους δείκτες (δείκτες βιομηχανικής παραγωγής, μεταποίησης, οικονομικού κλίματος, κατασκευαστικής εμπιστοσύνης) και σε εξελίξεις, όπως η συγκράτηση της ανεργίας, παρά την πίεση της πανδημίας, η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι διαδοχικές θετικές εκθέσεις αξιολόγησης των θεσμών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας εν μέσω πανδημίας, η περαιτέρω βελτίωση των ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων πρόσβασης του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κ.ά.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν πολύτιμες βάσεις για την οικοδόμηση της μετά-κορονοϊό εποχής. Εποχή κατά την οποία η χώρα μας καλείται να χαράξει δημοσιονομική και διαρθρωτική πολιτική που θα συνδυάζει την εσωτερική οικονομική σταθεροποίηση και μεγέθυνση με την ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε επιτυχώς στην πρόκληση αυτή, απαιτείται η στροφή της Ελλάδας προς ένα νέο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες, βιώσιμο, παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, σε συνδυασμό με:

  • την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης από το 2021,
  • την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας το 2022,
  • την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2022,
  • την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας το 2022 και ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023, και
  • την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, το επόμενο διάστημα, είναι:

1η. Η συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

 

2η. Η υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, και βελτίωσης της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Ήδη έχουμε προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές – μόνιμες – μειώσεις φόρων, σε λιγότερο από 2 χρόνια, παρά την κρίση.

 

3η. Η αποκατάσταση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της οικονομίας, μέσα από την υλοποίηση του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας και από την παράταση του Προγράμματος «Ηρακλής».

 

4η. Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η προώθηση αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Με ένα κράτος παραγωγικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό, ποιοτικό, ψηφιακό και δίκαιο.

Κράτος που θα μεριμνά και θα παρεμβαίνει για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας, και την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου.

 

5η. Η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχει ως κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις, και χρησιμοποιώντας τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιήσει σημαντικά επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Επιπλέον, η παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπληρώνεται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, και στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

6η. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται την τελευταία διετία, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, την προώθηση της ένωσης των κεφαλαιαγορών και τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αλλαγές που θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις.

 

Με οδοδείκτη τις προαναφερθείσες πολιτικές, με σχέδιο, μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά, όραμα και αυτοπεποίθηση, θα κερδίσουμε το κρίσιμο «στοίχημα» της διαμόρφωσης ενός καλύτερου αύριο, με υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για εμάς και για τις επόμενες γενιές.

 

2021-06-18 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Άρθρο

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube