Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο thepresident.gr | 19.12.2022

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το πανδημικό σοκ, ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες και συνεχείς κρίσεις που επηρεάζουν έντονα την παγκόσμια, και κυρίως την ευρωπαϊκή, οικονομία, η οποία, μετά από δεκαετίες ειρήνης, βρίσκεται στη «σκιά» του πολέμου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη στροφή προς συσταλτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, καθιστούν το 2023 σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία, ένα έτος μεγάλων προκλήσεων. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι κυβερνήσεις καλούνται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών και διορατικών πολιτικών.

Γράφει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας*

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ως Κυβέρνηση, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε υιοθετήσει πολιτικές που αντικατοπτρίζουν αυτές τις αρχές και οδηγούν σε σημαντικά επιτεύγματα:

  • Η οικονομική δραστηριότητα διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της.
  • Η σύνθεση του ΑΕΠ βελτιώνεται, καθώς οι εξαγωγές και οι επενδύσεις σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ.
  • Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι θετικές.
  • Ο τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της αποκλιμάκωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αύξησης των καταθέσεων.
  • Τα δημόσια οικονομικά επανήλθαν σε τροχιά βελτίωσης.
  • Η χώρα έχει αναβαθμιστεί από τους οίκους αξιολόγησης 11 φορές τα τελευταία 3 χρόνια και απέχει, πλέον, μόλις ένα «σκαλοπάτι» από την επενδυτική βαθμίδα, η ανάκτηση της οποίας αποτελεί κεντρικό εθνικό στόχο για το 2023 στο πεδίο της οικονομίας. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, έχοντας εξέλθει από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας τον περασμένο Αύγουστο, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας τον Νοέμβριο και έχοντας λάβει την έγκριση του Eurogroup, πριν από λίγες εβδομάδες, για την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι, παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Αυτό είναι καρπός των σκληρών, μεθοδικών προσπαθειών όλων μας – πολιτών, επιχειρήσεων και Κυβέρνησης.

Ωστόσο, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αυξημένη αβεβαιότητα, σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους που σχετίζονται με τις τιμές της ενέργειας και τον υψηλό πληθωρισμό.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που ανακύπτουν και, επίσης, έχουμε την ικανότητα, την εμπειρία και τη γνώση, προκειμένου να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά και αποτελεσματικά, διαφυλάσσοντας τα επιτεύγματά μας και «χτίζοντας» πάνω σε αυτά την περαιτέρω πρόοδό μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής μας για το 2023 εδράζονται στους ακόλουθους 7 πυλώνες:

1ος πυλώνας: Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των πολυ-επίπεδων κρίσεων – ιδίως για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας –, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και η δυναμική του δημοσίου χρέους.

2ος πυλώνας: Συνέχιση μιας αξιόπιστης δημοσιονομικής πορείας, η οποία βασίζεται κυρίως στη διεύρυνση του ΑΕΠ, με υψηλότερα μόνιμα φορολογικά έσοδα, ενισχυμένα από φιλικές προς την ανάπτυξη μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελεί την «κεντρική κατεύθυνση» στον οδικό χάρτη μας για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

3ος πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4ος πυλώνας: Υλοποίηση φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

5ος πυλώνας: Εφαρμογή μιας έξυπνης εκδοτικής στρατηγικής, βασισμένης στις χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και στην ενεργητική διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων (liability management), που επιτρέπει τη διατήρηση σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων.

6ος πυλώνας: Εφαρμογή μέτρων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, παράλληλα με την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

7ος πυλώνας: Ενίσχυση της Άμυνας της χώρας, με αυξημένες δαπάνες αγοράς οπλικών συστημάτων.

Συνεχίζουμε και – με την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών στις εθνικές εκλογές του 2023 – θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με σχέδιο, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και εφαλτήριο όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα από κοινού – κοινωνία και πολιτεία –, ώστε να καταστήσουμε τη χώρα μας ακόμα πιο παραγωγική, πιο ευημερούσα και, ολόπλευρα, πιο ισχυρή.

 

thepresident.gr

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube