Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο thetoc.gr για το Ταμείο Ανάκαμψης | 9.12.2021

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης κινητήριος μοχλός για υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη και έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών

 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια των σχεδόν 2,5 χρόνων της θητείας της, έχει, έμπρακτα, αποδείξει ότι – παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε μια σειρά εξωγενών δοκιμασιών και προκλήσεων στο υγειονομικό, κλιματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό πεδίο – υπηρετεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την κεντρική προεκλογική της δέσμευση να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να επιτύχει υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Χάρη στην εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και μιας διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με ισχυρό φιλοαναπτυξιακό προσανατολισμό, στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και του διεθνούς κύρους της χώρας, καθώς και χάρη στο ευρύ «δίχτυ» μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας – «δίχτυ» που ξεπερνά τα 43 δισ. ευρώ και είναι, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη και το τέταρτο παγκοσμίως, σύμφωνα με σχετική έκθεση του ESM – η ελληνική οικονομία κατάφερε όχι μόνο να επιδείξει ανθεκτικότητα στις προαναφερθείσες κρίσεις, αλλά και να παρουσιάζει πλέον ισχυρή ανάκαμψη. Ανάκαμψη που υπερβαίνει τις μέχρι πρότινος, διεθνείς, εκτιμήσεις και αναμένεται να φθάσει το 6,9% εφέτος, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2022, καλύπτοντας, ήδη, πάνω από τα 2/3 των απωλειών που προκάλεσε πέρυσι στο ΑΕΠ ο Covid-19.

Επιπλέον, μολονότι η πανδημία και οι τρέχουσες εξελίξεις στις τιμές, ιδίως στην αγορά ενέργειας, αποτελούν – παγκοσμίως – σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας, Ευρωπαίοι εταίροι, θεσμοί, οίκοι αξιολόγησης, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επενδυτές συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι η χώρα μας βρίσκεται στην αρχή μίας ανοδικής πορείας. Πορεία με ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα προσεχή χρόνια. Ρυθμούς ανάπτυξης βιώσιμους, αφού εδράζονται, κυρίως, στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, καθοριστική θα είναι η συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόροι που συνολικά ανέρχονται στα 32 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 20% του ελληνικού ΑΕΠ – ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος – μέλος, χάρη στην επιτυχή διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του.

Πόροι που, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, πράσινο, ψηφιακό και κοινωνικά δίκαιο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο.

Ως Κυβέρνηση έχουμε ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικά και σε αυτή την πρόκληση, έχοντας καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Σχέδιο, συνεκτικό, εξωστρεφές, ρεαλιστικά φιλόδοξο, που εγγυάται τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο. Αποτελεί ένα ευρύ πρόγραμμα 106 επενδύσεων και 67 μεταρρυθμίσεων, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση. Κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην κάλυψη του κενού αυτού καθοριστική προσβλέπουμε να είναι η συμβολή του τραπεζικού μας συστήματος, καθώς, από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μας από το Ταμείο, τα 12,7 δισ. ευρώ θα έχουν τη μορφή τραπεζικού δανεισμού.

Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η δημόσια διαβούλευση για το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, και έχει αναρτηθεί η σχετική απόφαση επιλέξιμων δαπανών. Επιπρόσθετα, έχουμε δρομολογήσει τις διαδικασίες για την από κοινού παροχή δανείων με τα πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, προωθούμε σημαντικές παρεμβάσεις, όπως είναι η χορήγηση φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές, ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, κατά τρόπο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά της. Επισημαίνεται ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσα από το «Ελλάδα 2.0», που επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 57 δισ. ευρώ.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στα πρώτα κράτη-μέλη που επωφελούνται από τους πόρους του Ταμείου, καθώς το Εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήκει στα πρώτα 12 Σχέδια που έλαβαν οριστική έγκριση από το Ecofin, τον Ιούλιο, ακολούθησε η εκταμίευση της προκαταβολής, ύψους 4 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο, και, ήδη, τα πρώτα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου υλοποιούνται.

Συνολικά, μέχρι σήμερα 48 έργα, με προϋπολογισμό 2,76 δισ. ευρώ, έχουν ενταχθεί στο Ταμείο.

Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς αφορούν τομείς, όπως είναι η Υγεία, η Έρευνα και Καινοτομία, η βελτίωση υπηρεσιών του Δημοσίου, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η Ενέργεια, οι Υποδομές και Μεταφορές, η Δικαιοσύνη, ο Πολιτισμός, η Αγροδιατροφή κ.ά.

Έργα όπως είναι, ενδεικτικά:

 • Η αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών Δημόσιας Υγείας.
 • Η χρηματοδότηση 49 ερευνητικών/επενδυτικών σχεδίων.
 • Η βελτίωση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ προς τους φορολογουμένους.
 • Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.
 • Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης και ύδρευσης.
 • Η Δ΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Η κατασκευή του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).
 • Το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
 • Η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
 • Η μεταστέγαση δικαστικών υπηρεσιών.
 • Η αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων της Ακρόπολης.
 • Η ανάπλαση του κτήματος Τατοΐου.
 • Η ανάπτυξη σειράς ψηφιακών εφαρμογών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.
 • Το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού από μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

Η υλοποίηση του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με όχημα την ειδική δομή που έχουμε διαμορφώσει για τον σκοπό αυτό – την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης – συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Εκτιμάται ότι, συνολικά, η εφαρμογή του, θα αυξήσει το ελληνικό ΑΕΠ μόνιμα κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και θα δημιουργήσει περίπου 200.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ενώ, μόνο εντός του 2022, η υλοποίησή του αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη μόχλευση.

Μάλιστα άνω του 88% της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων και δανείων από το Ταμείο θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις, το 42% των οποίων σε δημόσιες επενδύσεις με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το πλαίσιο για την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της πραγματοποίησης έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

Συνεχίζοντας τη σκληρή και συστηματική δουλειά για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων – τα οποία, εάν προστεθεί και το νέο ΕΣΠΑ, αγγίζουν συνολικά τα 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 –, με ενότητα, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, χτίζουμε, πάνω στις στέρεες βάσεις που ήδη έχουμε δομήσει, την Ελλάδα που μας αξίζει.

Μια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, ισχυρή, αξιόπιστη, παραγωγική και πρωτοπόρα, με δυναμική οικονομία και κοινωνική ευημερία για όλους – και πρωτίστως για τη νέα γενιά.

 

thetoc.gr

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube