Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στον Ελεύθερο Τύπο | 24.12.2021

Βάζοντας την Ελλάδα σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Το 2022 διαδέχεται μια χρονιά που, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαδεύτηκε από πολυεπίπεδες κρίσεις – υγειονομική, κλιματική, ενεργειακή –, γεωπολιτικές εντάσεις και άλλες εξωγενείς δυσκολίες, οι οποίες προκάλεσαν παρατεταμένη αβεβαιότητα και έντονη ρευστότητα. Φαινόμενα που, αναπόφευκτα, έγιναν αισθητά και στη χώρα μας.

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες, διεθνώς, συνθήκες, η Ελλάδα και η οικονομία της όχι μόνο δεν λύγισαν το 2021, αλλά κατάφεραν να ανακάμψουν ισχυρά – καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του αντίκτυπου της πανδημίας στο ΑΕΠ –, να ενισχύσουν το κύρος και την αξιοπιστία τους και να αναπτύξουν μια δυναμική που προοιωνίζεται ότι μπορούν να μπουν, από το 2022, σε τροχιά υψηλών, διατηρήσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών μεγέθυνσης.

Διότι η πατρίδα μας δεν έχει, απλώς, ανάγκη να αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος. Έχει ανάγκη η αύξηση αυτή να είναι ανθεκτική στον χρόνο, έξυπνη, δηλαδή προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες σύγχρονες ανάγκες για έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, «πράσινη», δηλαδή φιλική στο περιβάλλον, προσαρμοστική στις επιταγές της κλιματικής αλλαγής, και κοινωνικά δίκαιη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε, με συνέπεια και μεθοδικότητα, μια πολιτική που βασίζεται στον συνδυασμό οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Μια πολιτική που απέφερε τους προαναφερθέντες καρπούς κατά το έτος που κλείνει, και η οποία έχει στόχο να καταστήσει την οικονομία μας πιο ανθεκτική, παραγωγική και ανταγωνιστική, την κοινωνία μας πιο ευημερούσα και συνεκτική, και τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή. Μια πολιτική που έχει ως κεντρικούς άξονες:

1ον. Τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, με στοχευμένα μέτρα για όσο χρειαστεί, προκειμένου να εδραιωθεί η επιστροφή στην κανονικότητα, μετά την πανδημία, και να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων τιμών.

2ον. Την υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3ον. Την εφαρμογή μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων.

4ον. Την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

5ον. Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσω πολιτικών όπως είναι η μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

6ον. Τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με προεξάρχοντες τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.

7ον. Την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη διάρθρωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα «κλειδιά», ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί στόχοι μας για:

  • Διατήρηση υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια.
  • Βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών – κάτι που έχει, ήδη, αρχίσει να επιτυγχάνεται.
  • Έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, εντός του 2022.
  • Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, εντός του 2022.
  • Δημοσιονομική ισορροπία το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων, με κινητήριο μοχλό την υψηλή ανάπτυξη, από το 2023.
  • Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, το 2023.

Ως Κυβέρνηση, δεν παραβλέπουμε ότι οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να υπάρχουν – παγκοσμίως – είναι πολλοί και σημαντικοί. Όμως, τα τελευταία 2,5 χρόνια, όλοι μαζί – πολιτεία και πολίτες – πετύχαμε πολλά, χωρίς να μας πτοήσουν οι καινοφανείς, εξωγενείς δοκιμασίες. Επιδείξαμε αποφασιστικότητα, σύνεση, προσαρμοστικότητα και άλλες αρετές.

Με οδηγό τις επιτυχίες μας και τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις πρόσφατες κρίσεις, με σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εντατική δουλειά, θα καταφέρουμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα μέλλον εθνικής και κοινωνικής ευημερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δικαιούνται οι επόμενες γενιές.

eleftherostypos.gr

2021-12-24 Άρθρο Ελεύθερος Τύπος

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube