Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής | 26.12.2020

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την οικονομία το 2021

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

 

Αναμφίβολα, το 2020 είναι έτος οδυνηρό για την κοινωνία, και πολύ δύσκολο για την οικονομία, παγκοσμίως, εξαιτίας της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών και των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που τη συνοδεύουν.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, σε πολλά διαφορετικά μέτωπα.

Και όμως, η χώρα μας τα πήγε συγκριτικά καλύτερα, σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Η κοινωνία επέδειξε δύναμη και αντοχές, οι πολίτες φανέρωσαν κρυμμένες αρετές και υποτιμημένες δυνατότητες, η Κυβέρνηση ανέδειξε υπευθυνότητα.

Κυβέρνηση που, από την αρχή της κρίσης, με αίσθημα χρέους έναντι της πατρίδας, δικαίου έναντι της κοινωνίας, και ευθύνης έναντι νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υλοποιεί τις βέλτιστες πολιτικές, στο πλαίσιο των εφικτών λύσεων.

Πολιτικές που θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη, προκειμένου η κοινωνία να βγει όρθια και η οικονομία να παραμείνει λειτουργική μετά την πρωτοφανή παρούσα δοκιμασία.

Με βασικό γνώμονα την ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, υλοποιούμε ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ. Μέτρα με κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ωστόσο, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή, και η μετα-κορονοϊό εποχή θα μας βρει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, που σχετίζονται με τη δομή της οικονομίας, τον μετασχηματισμό της εργασίας, την ψηφιακή μετάβαση, τις διαφοροποιημένες εμπορικές συναλλαγές.

Εντούτοις, μαζί με τις προκλήσεις, αναδεικνύονται και ευκαιρίες, τις οποίες ως χώρα οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε, με σχέδιο, δυναμισμό και σύνεση, τη δημοσιονομική ευελιξία, τη νομισματική χαλάρωση, τα σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, την ενισχυμένη αξιοπιστία της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, για το 2021 θέτουμε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

1ον. Τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, με μέτρα ύψους 7,5 δισ. ευρώ, μέχρι να βρουν τον βηματισμό τους στην οικονομία. Η Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο θα είμαστε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί!

2ον. Την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αύξηση των δαπανών και των φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών συστημάτων. Στόχος είναι η ισχυροποίηση της πατρίδας για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός.

3ον. Την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης ενός – εγχώριας ιδιοκτησίας – ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου, που θα διέπεται από τις αρχές της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Σχέδιο σύγχρονο και εξωστρεφές, του οποίου η υλοποίηση θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό προϋποθέτει την αύξηση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υπο-απασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι.

Προϋποθέτει όμως και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσα από την αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου, τις νέες επενδύσεις και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

4ον. Τη χρηματοδότηση τόσο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όσο και του σχεδίου ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πόροι σημαντικοί, κατανεμημένοι ευνοϊκότερα στη χώρα μας, αποτέλεσμα των συστηματικών πρωτοβουλιών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του.

Οι βασικές προτεραιότητες αξιοποίησης των κονδυλίων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολύ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, πρέπει να αξιοποιηθούν τάχιστα και αποτελεσματικά.

Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, με χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες παρακολούθησης και μηχανισμούς εφαρμογής.

 

Στηριζόμενοι, με αυτοπεποίθηση, πάνω στους προαναφερθέντες άξονες πολιτικής, και με τη ρεαλιστική προσδοκία της σταδιακής αναχαίτισης της πανδημίας, μέσω της έναρξης των εμβολιασμών, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να επιτύχουμε ταχεία ανάκαμψη και, εν συνεχεία, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ_ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ_Σ6_2020-12-25

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube