Άρθρο στην Εφημερίδα “Το Παρόν” – “Το Προσχέδιο «κρύβει» νέες περικοπές για το 2010”

Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο την αποτυχία της Κυβέρνησης να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2010.

Στόχους για βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας, όπως είναι:

 • ο πληθωρισμός (το «Μνημόνιο» προέβλεπε 1,9%, το Προσχέδιο εκτιμά 4,6%, το Σεπτέμβριο είναι στο 5,6%),
 • η ανεργία (το «Μνημόνιο» προέβλεπε 11,8%, το Προσχέδιο εκτιμά 11,6%, και ήδη, το 2ο τρίμηνο του έτους, έφτασε στο 11,8%),
 • τα έσοδα (το «Μνημόνιο» προέβλεπε αύξηση 13,7%, το Προσχέδιο εκτιμά αύξηση 8,7%, μέχρι Αύγουστο είναι στο 3,4%), και
 • το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (το «Μνημόνιο» προέβλεπε μείωση 4%, το Προσχέδιο μείωση 6%, μέχρι Αύγουστο είναι μειωμένο κατά 33%).

Ο μόνος στόχος που φαίνεται να επιτυγχάνεται είναι η λογιστική μείωση του ελλείμματος.

Για να γίνει όμως αυτό, η Κυβέρνηση χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες «εφεδρείες» της.

Έτσι, όπως καταγράφεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση προχωρά, μέσα στο 2010, στη λήψη νέων μέτρων και σε περαιτέρω περικοπές σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στο «Μνημόνιο», προκειμένου να καλύψει την τεράστια υστέρηση, έναντι των στόχων, στα έσοδα.

Μέτρα όπως είναι:

 • Η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων η οποία προσδοκάται να αποφέρει επιπλέον 700 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω μείωση των αποδοχών και συντάξεων κατά 381 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω συρρίκνωση των δαπανών για κοινωνική προστασία κατά 295 εκατ. ευρώ (145 εκατ. ευρώ από το ΕΚΑΣ, 70 εκατ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, 89 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα της έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης).
 • Η περαιτέρω μείωση των δαπανών για επιχορηγήσεις φορέων κατά 196 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω συρρίκνωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 200 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 35 εκατ. ευρώ (βέβαια οι δαπάνες για μετακινήσεις αυξάνονται ισόποσα).
 • Η μείωση των δαπανών για παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 1,6 δισ. ευρώ.

 

Η σύγκριση, συνεπώς των εκτιμήσεων του «Μνημονίου» με αυτές του Προσχεδίου αποκαλύπτει νέα μέτρα και περικοπές ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ για το 2010.

Μέτρα τα οποία, μαζί με τους πρόσθετους φόρους ύψους 5,3 δισ. ευρώ και τις περαιτέρω περικοπές δαπανών ύψους 1,4 δισ. ευρώ για το 2011, προσθέτουν μεγαλύτερες θυσίες για μισθωτούς και συνταιούχους.

Επιβαρύνσεις οδυνηρές για την Οικονομία και την Κοινωνία.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube