Άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο – “Θυσίες χωρίς αντίκρισμα”

Το Προσχέδιο του 2ου Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει μεγαλύτερες θυσίες, ακόμη και από εκείνες του 2010, για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Θυσίες οι οποίες αναμένεται να γίνουν πιο οδυνηρές ανάλογα με το εύρος των αποκλίσεων από τους στόχους.

 

Πιο συγκεκριμένα, με το Προσχέδιο:

1ον. Παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη των στόχων του 2010.

Η ίδια η Κυβέρνηση άλλωστε ομολογεί ότι «το αποτέλεσμα του 2010 θα καθορίσει το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να γίνει το 2011».

Ήδη καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις σε βασικά μεγέθη της Οικονομίας.

Για το λόγο αυτό και η Κυβέρνηση, στους πρώτους 5 μήνες υλοποίησης του «Μνημονίου», χρησιμοποιεί και τις τελευταίες «εφεδρείες» που διαθέτει προκειμένου, λογιστικά, να επιτύχει την προσδοκώμενη μείωση του ελλείμματος.

«Εφεδρείες» όπως είναι η συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου στο πρώτο οκτάμηνο του έτους), η δραματική μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων (οι εκτιμήσεις έχουν μειωθεί εφέτος από 2,7 δισ. ευρώ σε 1,1 δισ. ευρώ) και η φορολογική αμνηστία μέσω της περαίωσης.

 

2ον. Η ύφεση παραμένη βαθιά και είναι παρατεταμένη.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,6% για το 2011, από 4% το 2010, η 2η μεγαλύτερη από το 1975.

 

3ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή για το 2011 είναι τεράστια, αφού λαμβάνονται μέτρα συνολικού ύψους 9,15 δισ. ευρώ προκειμένου το έλλειμμα να μειωθεί μόλις κατά 2,2 δισ. ευρώ.

 

4ον. Η προσαρμογή είναι κοινωνικά άδικη.

Ο λόγος έμμεσων / άμεσων φόρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,48 το 2010 από 1,33 το 2009 – και 1,65 το 2011.

 

5ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι οικονομικά αναποτελεσματική.

Αυτή, αντίθετα με τη διεθνώς βέλτιστη πρακτική, γίνεται κυρίως από το σκέλος των εσόδων, και όχι από αυτή των δαπανών.

 

6ον. Το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να διευρυνθεί στο 142,2%, από 115,4% που ήταν το 2009. Ως απόλυτος αριθμός, αναμένεται να «εκτοξευθεί» στα 330 δισ. ευρώ το 2011, από 274 δισ. ευρώ το 2009.

 

7ον. Προβλέπεται διόγκωση της ανεργίας.

Πρόκειται για έναν Προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται, όπως και ο 1ος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πολύ γρήγορα να αναθεωρηθεί, και πάλι επί το δυσμενέστερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube