admin

Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας επανήλθε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας, καταθέτοντας εκ νέου ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Λαμίας (Μ.Τ.Ν.) είναι μία από τις μεγαλύτερες της επαρχίας καθώς εξυπηρετεί περί τους 90 μόνιμους ασθενείς και ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουργεί σε τρείς ημερήσιες βάρδιες προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Όπως επισημαίνεται και από τον Σύλλογο Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Νομού Φθιώτιδας, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και τα οποία εστιάζονται κυρίως στην ελλιπή στελέχωσή της με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, στην παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης αλλά και στην εγκατάσταση της μονάδας στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου Λαμίας.

Ειδικότερα, η έλλειψη προσωπικού στη Μ.Τ.Ν είναι αισθητή καθημερινά, καθώς υπηρετούν μόνο δύο Νεφρολόγοι που καλούνται να καλύψουν, εκτός από τους μόνιμους ασθενείς, τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, καθώς και τους νεφρολογικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές του νοσοκομείου. Επιπλέον, η παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, καθώς έχουν συμπληρώσει χιλιάδες ώρες λειτουργίας, δυσχεραίνει το ημερήσιο πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων των μόνιμων και έκτακτων περιστατικών, καθιστώντας απαραίτητη την αντικατάστασή τους το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στο χώρο που στεγάζεται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καθώς αποτελεί το μόνο τμήμα του Νοσοκομείου που δε μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και εξακολουθεί να στεγάζεται στο υπόγειο του παλαιού Σανατορίου Λαμίας δημιουργώντας λειτουργικά προβλήματα, με κυριότερα τη δυσχερή κάλυψη των ασθενών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, την αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, τη στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης και την έλλειψη βοηθητικών χώρων.»

Στην ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Σταϊκούρας ζητά από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενημερωθεί για τις ενέργειες του Υπουργείου και το χρονικό τους ορίζοντα, αναφορικά με την άμεση στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με ιατρικό προσωπικό, την  απόκτηση νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, σύγχρονης τεχνολογίας που να καλύπτουν πέραν της κλασικής αιμοκάθαρσης και όλες τις νέες μεθόδους, αλλά και την προώθηση κατασκευής του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό τμήμα στη Λαμία.

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Επιτροπή για τον «Κρατικό Προϋπολογισμό 2010»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Ειδικός Εισηγητής επί του Προϋπολογισμού του 2010, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Εισήγησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τον «Προϋπολογισμό 2010», μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας, δε σημαίνει ότι η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγκλωβισμένη στις ανέφικτες προεκλογικές της υποσχέσεις και στην απουσία ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου ανάταξης της οικονομίας, θα πρέπει να καταφεύγει σε λογιστικές πρακτικές που είναι επιζήμιες για το επίπεδο της εθνικής ευημερίας, αφού επηρεάζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και το κόστος δανεισμού της. Πρακτικές, που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 2010, με πρωταρχικό και άμεσο δημοσιονομικό στόχο την αύξηση του ελλείμματος το 2009 και τη μείωσή του κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010.

Ως Ν.Δ. θεωρούμε, και το έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας και το σχετικό πολιτικό κόστος, ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων καθίσταται επιτακτική, άμεση και πιεστική. Για να επιτευχθεί ο στόχος της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και εξυγίανσης θα πρέπει:

1ον. Η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος να επικεντρωθεί κυρίως, αντίθετα απ’ ότι υιοθετείται με τον Προϋπολογισμό του 2010, κυρίως στην περιστολή των κρατικών δαπανών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων με ορθολογική κατανομή των δαπανών τους.

2ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επιτευχθεί με μόνιμα μέτρα, διαρθρωτικού χαρακτήρα. Μέτρα που φαίνεται να καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό της προσδοκώμενης δημοσιονομικής προσαρμογής στον Προϋπολογισμό του 2010.

3ον. Η βελτίωση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει να εδράζεται στην υιοθέτηση και υλοποίηση δύσκολων, αλλά αναγκαίων, διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Η ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο και πολιτική βούληση. Απαιτείται συστηματική και συνεχής δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, συνολικά, ο πολιτικός λόγος της Κυβέρνησης είναι εγκλωβισμένος σε αντιφάσεις. Χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία, ασάφειες, ατολμία και υπαναχωρήσεις. Εξαντλείται σε θεωρούμενες καινοτόμες συμμετοχικές διαδικασίες. Απουσιάζει από αυτόν η τόλμη και η αποφασιστικότητα, παρά, πιθανόν, τις καλές προθέσεις. Αντί για τη λήψη μέτρων, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει διάλογο. Αντί για μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση είναι χαμένη στο Διαδίκτυο προκειμένου να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό.

Σ’ αυτή τη λογική ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2010 είναι κατώτερος των περιστάσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός ανέξοδων ισορροπιών. Χωρίς μόνιμα και διατηρήσιμα μέτρα για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Χωρίς σοβαρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Χωρίς πολιτική βούληση. Χωρίς όραμα.»

Δελτίο Τύπου για τη Συμμετοχή στις εργασίες του Εκλογικού Συνεδρίου του ΕΛΚ

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά, στο Εκλογικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα διεξαχθεί στη Βόννη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η αντιπροσωπεία του κόμματος θα αποτελείται από τους: Μπακογιάννη Ντόρα, Αβραμόπουλο Δημήτρη, Βαρβιτσιώτη Ιωάννη, Παναγιωτόπουλο Πάνο, Χατζηδάκη Κωστή, Τασούλα Κώστα, Σταϊκούρα Χρήστο, Παπακώστα-Σιδηροπούλου Κατερίνα, Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο, Παπασταύρου Σταύρο και Πεγκλή Μιχάλη.

Δελτίο Τύπου από το Χαιρετισμό στην Ημερίδα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009, παρέστη στην Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, με θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Πράσινη Βίβλος για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής». Στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Ο τομέας της αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους της θαλάσσιας αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεγάλων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας. Συνεισφέρει στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας για τον ανθρώπινο οργανισμό, στην αειφόρο και βιώσιμη αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, στην ανάπτυξη κλάδων, κυρίως αυτού της υδατοκαλλιέργειας, με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

Ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας, σύμφωνα και με στοιχεία του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου, αν και είναι ο πολυπληθέστερος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποτελείται κυρίως από σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (σε ποσοστό 92%), γι’ αυτό και από άποψη χωρητικότητας καταλαμβάνει μόλις το 5% του Κοινοτικού. Από το 2000 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος, στα πλαίσια της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχει μειωθεί, ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση της το 2002.

Τα προβλήματα του Ελληνικού αλιευτικού κλάδου, συναντώνται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπη. Αφορούν, κυρίως, την υπεραλίευση, που οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων και στην περικοπή των εισοδημάτων των αλιέων, την όξυνση του ανταγωνισμού, λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, τη μη καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων αλιέων, έπειτα από άσχημες καιρικές συνθήκες ή από αυξημένη μόλυνση των υδάτων, την έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των αλιέων, το υψηλό κόστος αλιευτικού εξοπλισμού, καυσίμων και αλιευτικών εφοδίων, τον υψηλό ανταγωνισμό με την ερασιτεχνική αλιεία, όπου η δράση είναι ανεξέλεγκτη, και τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013, η διαχείριση του κλάδου της αλιείας προσανατολίζεται στην επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας και των ιχθυοαποθεμάτων, με σεβασμό στα αιτήματα των καταναλωτών, τη βιομηχανία τροφίμων, την ίδια τη φύση.

Το πρόσφατο φαινόμενο θνησιμότητας των ψαριών στο Μαλιακό Κόλπο, όσο και αν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την Πολιτεία, ήρθε να αναδείξει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, το περιβαλλοντικό ζήτημα της περιοχής. Ήρθε να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ετοιμότητας και εγρήγορσης από όλους. Ήρθε να τονίσει την αναγκαιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων.  Μέτρων για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής. Μέτρων στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ελέγχων στα εργοστάσια και στα ελαιοτριβεία της περιοχής, της ενεργητικότερης δράσης του Λιμενικού Σώματος, της πληρέστερης λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών, και των επαρκέστερων ελέγχων των εισροών στον Κόλπο. Μέτρων για να ευδοκιμήσει και πάλι ο αλιευτικός κλάδος της περιοχής μας καθώς οι πλούσιοι αλιευτικοί πόροι του Μαλιακού Κόλπου, συμβάλλουν καθοριστικά στη μεγέθυνση της αγροτικής και περιφερειακής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.»

Μήνυμα για την Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία | 3.12.2009

Η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε την 3η Δεκεμβρίου ως Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, καταδεικνύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και την απόλυτη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, που αποτελούν το 7% – 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η κοινωνική προστασία και η ενεργός ένταξη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, αποτελούν στρατηγικό άξονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και υποχρέωση κάθε δημοκρατικής πολιτείας.

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα για την αποτροπή και άρση της περιθωριοποίησης και την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες με αναπηρία, η προσπάθεια επέκτασης του δικτύου των εθνικών ειδικών σχολείων, η κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος στη βασική εκπαίδευση, η δυνατότητα μείωσης ή και απαλλαγής των δημοτικών φόρων και τελών για άτομα με αναπηρίες, η ολοκλήρωση του έργου «Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας, μεταξύ των οποίων είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Βέβαια, η προσπάθεια της Πολιτείας, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών για τη δημιουργία ισότιμων δυνατοτήτων για όλους θα πρέπει να είναι συνεχής. Η ανάληψη, η βελτίωση και η επέκταση δράσεων και πολιτικών που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες οφείλουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Πολιτείας.

Οι συνθήκες ομαλής ένταξης των ατόμων αυτών στον κοινωνικό ιστό αποτελούν πρωτεύοντα στόχο και αδιάψευστο κριτήριο της δημοκρατικότητας κάθε ευνομούμενης κοινωνίας. Είναι ζήτημα ισότιμης και όχι ειδικής μεταχείρισης. Όλοι εμείς, ως υπεύθυνα και ευαισθητοποιημένα άτομα της κοινωνίας, που εμπνέεται από ανθρωποκεντρικές αξίες οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα τους με σεβασμό, αγάπη και ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας το δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή και τη δημιουργική έκφραση για όλους.

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στην εισήγησή του, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το Υπό Συζήτηση Σχέδιο Νόμου, καταδεικνύει ότι απέχει από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Οι ευχάριστες προεκλογικές εξαγγελίες γρήγορα διαψεύστηκαν, εύκολα αποδομήθηκαν. Ειδικότερα, η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, ορθή νομοθετική πρωτοβουλία υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ανέρχεται στα 1,07 δις. ευρώ και όχι στα 1,6 δις. ευρώ, ή 2,5 δις. ευρώ αν συμπεριλάβουμε και τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης και θέρμανσης που καταργούνται, που είχε υποσχεθεί προεκλογικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παράλληλα, καταργούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης όπως το επίδομα θέρμανσης, παγώνουν τα κλιμάκια του Ε.Κ.Α.Σ. ενώ εμφανίζονται με τη μορφή ενός κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης.

Επιπλέον, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολείπεται του αντίστοιχου που είχε προτείνει ως Αξιωματική Αντιπολίτευση το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με αποτέλεσμα τα 300 και 400 ευρώ του επιδόματος, να υπολείπονται των 500 ευρώ που είχε δεσμευθεί πριν από μερικούς μήνες. Τέλος, η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε επιχειρήσεις διαψεύδει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών για λύσεις που δεν θα εξαντλούνται σε έκτακτες εισφορές.

Ταυτόχρονα, η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, περιλαμβάνει και διατάξεις που δημιουργούν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη επιχειρήσεων, μέτρο που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχει υιοθετηθεί από καμία χώρα της ευρωζώνης, ενέχει τον κίνδυνο μετακύλισης του κόστους στους πολίτες, ενώ η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στην ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων, μετά τις παλινωδίες ως προς το ύψος της αξίας, αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την αγορά κατοικίας και την οικοδομική δραστηριότητα».

Μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS | 1.12.2009

Η παγκόσμια κοινότητα έχει καθιερώσει από το 1988 την 1η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (HIV). Το AIDS είναι μία από τις φονικότερες επιδημίες στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία, παρά τις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχό της, συνεχίζει να παραμένει ανεξέλεγκτη στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, και ιδιαίτερα εκείνη της Υποσαχάρειας Αφρικής, ενώ εκτιμάται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πως θα αποτελέσει μέσα στα επόμενα 24 χρόνια την τρίτη αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη χώρα μας τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, καταγράφεται ετήσια αύξηση κρουσμάτων 15% – 20% την τελευταία τριετία.

Αναμφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την κατάρτιση δράσεων και πολιτικών με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία, τη φροντίδα και την υποστήριξη των φορέων και ασθενών του ιού του AIDS. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του AIDS, το οποίο καταρτίστηκε το 2008, περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν αγωγής στους ανασφάλιστους οροθετικούς, την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε επίπεδο πρόληψης, και τη μέριμνα για τους ανήλικους οροθετικούς.

Η προσπάθεια, ωστόσο, πρέπει να συνεχιστεί. Η ανάγκη για καθοδήγηση, στήριξη και φροντίδα των φορέων και ασθενών του AIDS είναι περισσότερο πραγματική και επείγουσα από ποτέ, καθώς απαιτείται η συρρίκνωση των όποιων προκλητικών φαινόμενων κοινωνικού ρατσισμού, η κάλυψη των κενών που συχνά εντοπίζονται στην ενημέρωση αναφορικά με τον ιό, και, φυσικά, η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη θεραπευτική αγωγή.

Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τη συνεχή θωράκιση και επέκταση του δημοσίου υγειονομικού συστήματος της χώρας και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ευκολότερη και καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη. Παράλληλα με τη μέριμνα της Πολιτείας, απαιτείται και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των πολιτών για τον περιορισμό της ασθένειας, αλλά και για την ανάδειξη μιας κοινωνίας που αγωνίζεται για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με υπέρτατο αυτό της προστασίας της υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ πως είμαστε όλοι αρωγοί.

Δήλωση για την εκλογή του νέου Προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά | 30.11.2009

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου της Ν.Δ. Συμμετοχή που απέδειξε ότι το άνοιγμα στη λαϊκή βάση ήταν ώριμο αιτούμενο της κοινωνίας. Συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάσθηκαν στη διαδικασία. Συμμετοχή που αποτελεί τον καλύτερο εγγυητή της ενότητας της Παράταξης.

Θα ήθελα να συγχαρώ το νέο Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά για την θριαμβευτική εκλογή του. Οι πολίτες είδαν στο πρόσωπό του τον αρχηγό που μπορεί να δώσει προοπτική. Που μπορεί να «κάνει τη Ν.Δ. την ελπίδα της Ελλάδας, ώστε να φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα της ελπίδας». Που μπορεί να προχωρήσει και να επιτύχει τον εμπλουτισμό των ιδεολογικών αρχών της Παράταξης και τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του κόμματος.

Θα ήθελα, τέλος, να συγχαρώ την κα. Μπακογιάννη και τον κ. Ψωμιάδη για τον αγώνα τους, καθώς και για την πράξη σεβασμού και δύναμης που ακολούθησε την εκλογική διαδικασία. Η συμμετοχή των πολιτών έθεσε τον πήχυ ψηλά για το νικητή και τους ηττημένους, για όλους μας. Οφείλουμε όλοι μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας. Να δημιουργήσουμε ένα ανοικτό, σύγχρονο, δημοκρατικό και συμμετοχικό κεντροδεξιό κόμμα. Να ασκήσουμε δυναμική αντιπολίτευση και να γίνουμε, με υπομονή και επιμονή, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Στην προσπάθεια αυτή θα είμαστε όλοι παρόντες, όλοι μαζί.

Δελτίο Τύπου από το Χαιρετισμό του Χρ. Σταϊκούρα στην Ημερίδα «Η θέση της Ελληνίδας Αγρότισσας στο δίκτυο των κοινωνικών υποστηρικτικών δομών του κράτους»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009, παρέστη στην Ημερίδα με θέμα «Η θέση της Ελληνίδας Αγρότισσας στο δίκτυο των κοινωνικών υποστηρικτικών δομών του κράτους» που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου. Στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα παλαιότερων εποχών, ήταν και η κατάκτηση της θέσης της Ελληνίδας στην κοινωνία. Οι διεκδικήσεις της για ισότητα, ισονομία, συμμετοχή έφεραν αποτέλεσμα καθώς σήμερα πλέον η γυναίκα δεν περιορίζεται μόνο στην οικογένεια, αλλά αποκτά ρόλους που φαίνονταν αδιανόητοι παλαιότερα. Σήμερα πλέον, αναπτύσσει την προσωπικότητά της αυτόνομα, αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα, μετέχει ενεργά στα κοινά, κερδίζει το ρόλο που δικαιούται στην κοινωνία, στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στα επιστημονικά επιτεύγματα, στο δημόσιο βίο, ενώ παραμένει, ταυτόχρονα, το θεμέλιο της οικογένειας. Όλα αυτά ισχύουν, και μάλιστα στον υψηλότερο βαθμό, για την Ελληνίδα αγρότισσα. Αγρότισσα που εκτός από τη συμμετοχή της στις καθαρά αγροτικές εργασίες, αναλαμβάνει καινοτόμες δραστηριότητες, δημιουργεί ή συμμετέχει σε οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της τυποποίησης, της μεταποίησης, της οικοτεχνίας, του αγροτουρισμού, οργανώνει και αναπτύσσει δραστηριότητες στο πλαίσιο δυναμικών γυναικείων συνεταιρισμών.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν συγκροτημένες πολιτικές δράσεις για τη ενίσχυση και αναβάθμιση του αγροτικού τομέα. Προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση και τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο. Θεσμοθετήθηκαν υποχρεώσεις της πολιτείας για τη στήριξη της ελληνίδας αγρότισσας. Αναγνωρίστηκε έμπρακτα ο σπουδαίος ρόλος της, καθώς, με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, η σύζυγος αγρότη είναι, πλέον, ισότιμη με τον άνδρα της ως προς τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενώ της παρέχονται, είτε είναι άμεσα ασφαλισμένη, είτε έμμεσα, κοινωνικές παροχές και παροχές υγείας από τον ΟΓΑ, λαμβάνοντας επίδομα μητρότητας και παροχές περιθάλψεως.

Αποτελεί χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά κυρίως, της νέας κυβέρνησης να σταθεί η πολιτεία στο πλευρό της Ελληνίδας αγρότισσας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της θέσης της στην ελληνική κοινωνία, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο, και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στη γη του.

Η στήριξη της αγρότισσας γυναίκας και μητέρας θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας μας, καθώς αποτελεί το στυλοβάτη της αγροτικής οικογένειας και της ελληνικής περιφέρειας. Προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε όλοι αρωγοί.»

Δελτίο Τύπου από την κοινή ερώτηση για την άμεση καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων και τη στήριξη των τιμών του ελαιολάδου

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε, μαζί με άλλους Βουλευτές της Ν.Δ., κοινή ερώτηση προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την άμεση καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων και τη στήριξη των τιμών του ελαιολάδου. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Η τεράστια καθυστέρηση για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων έχει φέρει εκατοντάδες αγρότες σε δεινή οικονομική θέση. Καθώς βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Νοεμβρίου και η κυβέρνηση έχει συμπληρώσει σχεδόν δύο μήνες στην εξουσία, δεν υπάρχει ακόμα καμία ένδειξη για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Από τα γεγονότα προκύπτει ότι η κυβέρνηση ήταν και συνεχίζει να είναι πλήρως απροετοίμαστη, καθώς ακόμη δεν έχει κανένα σχετικό προγραμματισμό για τη διαχείριση ακόμα και του θέματος της άτοκης χρηματοδότησης που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση της ΝΔ, και για το θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά ακόμα και των αποζημιώσεων της καταστροφής των αμπελουργικών προϊόντων, που ζητούσαν την άμεση καταβολή του 50% των ζημιών. Δυστυχώς, η απουσία σχεδίου και προγραμματισμού της κυβέρνησης και η καθυστέρηση καταβολής των φετινών επιδοτήσεων έχει εξαντλήσει οικονομικά αρκετούς συμπολίτες μας, καθώς γνωρίζουν ότι τις προηγούμενες χρονιές όχι μόνο είχαν εισπράξει τις επιδοτήσεις, αλλά και την αξία των προϊόντων τους.»

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται πως «ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας αντιμετωπίζει για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο κρίση εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού που διαμορφώνονται και κατά τη φετινή χρονιά στην εγχώρια αγορά, που εμφανίζει μεγάλες δυσκολίες. Έτσι, παρατηρούνται φαινόμενα πολλών παραγωγών οι οποίοι προκειμένου να πουλήσουν το απόθεμά τους ρίχνουν περαιτέρω τις τιμές, με αποτέλεσμα αυτές να κατρακυλούν, φτάνοντας στα επίπεδα του 1996. Ως εκ τούτου, και δεδομένης της άσχημης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και της σημαντικότητας του τομέα για την ελληνική οικονομία, κρίνεται επιτακτική η στήριξη των τιμών του ελαιολάδου.»

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. τονίζουν την ανάγκη στήριξης του αγροτικού τομέα, ερωτώντας αφενός εάν υπάρχει η πολιτική βούληση και ο κεντρικός σχεδιασμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Κυβέρνησης για την άμεση καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και αφετέρου εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών και στήριξης των τιμών του ελαιολάδου.

TwitterInstagramYoutube