Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Real News | 16.10.2021

 

Ισχυρή ανάκαμψη και υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στην πράξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Δεκαεννέα μήνες μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και στη χώρα μας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, η οποία έχει οδηγήσει στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και στη μείωση της ανεργίας.

Ανάκαμψη η οποία υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις και, σε συνδυασμό με μια σειρά από πρόδρομους δείκτες και πρόσφατες θετικές εξελίξεις, δείχνει ότι – παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία και εκείνες που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των διεθνών ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα, κυρίως στην ενέργεια – έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται οι βάσεις για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Βάσεις στέρεες, που εμπνέουν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς εδράζονται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, στον περιορισμό του κόστους δανεισμού της χώρας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ελλάδας και τις συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και στη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρπό – και ταυτοχρόνως επιστέγασμα – του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας συνεκτικής, συνετής, μεθοδικής και διορατικής δημοσιονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δικαιότερη διανομή του.

Πολιτική με κομβικές προτεραιότητες την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών – ιδίως της μεσαίας τάξης – κυρίως μέσω της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στη διάρθρωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Στις προτεραιότητες αυτές προστέθηκαν, στο πλαίσιο της υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης, η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ για τη χώρα μας.

Ειδικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, στα δύο και πλέον έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υλοποιήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση ενδογενών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, τα οποία στηρίζουν και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε σε:

1ον. Σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά:

 • o συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκε από το 28% στο 22%,
 • ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα μειώθηκε από το 10% στο 5%,
 • η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε από το 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%,
 • ενώ υφίσταται χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα, ύψους 10%.

2ον. Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία:

 • μέσα από τη μείωση των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, με αιχμή το πρόγραμμα «Ηρακλής», την υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας και την υλοποίηση των προγραμμάτων «Γέφυρα»,
 • μέσω της στήριξης και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων κατά την υγειονομική κρίση, αλλά και στα πρώτα στάδια επαναλειτουργίας της οικονομίας, με αιχμή την υλοποίηση προγραμμάτων όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η επιδότηση παγίων δαπανών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης μέσω ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων που επλήγησαν εντονότερα, η μείωση, ή ακόμα και ο μηδενισμός, της προκαταβολής φόρου κ.ά.

3ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με την προώθηση εμβληματικών αποκρατικοποιήσεων, όπως το Ελληνικό, η Εγνατία Οδός, ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΠΑ Υποδομών, περιφερειακοί λιμένες και μαρίνες, και σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ).

4ον. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και αγοράς κεφαλαίου.

5ον. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

6ον. Παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

7ον. Παροχή κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις.

8ον. Προώθηση και αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

9ον. Παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

10ον. Θέσπιση νέου πλαισίου για τη κρατική αρωγή και αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

11ον. Διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, με κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

12ον. Θέσπιση επενδυτικών κινήτρων για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις στην Ελλάδα είναι η σύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πεδίο στο οποίο η χώρα μας, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να υστερεί συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν της παροχής κινήτρων και της υλοποίησης προγραμμάτων όπως το Elevate Greece, με απώτερο στόχο την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες όπως η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και Πανεπιστημίων της χώρας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με στόχο την ενθάρρυνση παρόμοιων συνεργασιών, ώστε αφενός να μειωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας και αφετέρου να καταστεί η Ελλάδα παραγωγός σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν την προσήλωση και τη συνέπεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών στους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις μας, καθώς και στη χάραξη και υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών πολιτικών. Πολιτικές που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας, ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλουν στην περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Μέλλον όπου οι πολίτες ευημερούν και οι επιχειρήσεις ανθίζουν.

 

2021-10-17 Άρθρο Υποικ_Real

Άρθρο Υπουργού Οικονομικών στο Παρόν της Κυριακής | 3.10.2021

Οι καρποί της οικονομικής πολιτικής για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τη μείωση των ανισοτήτων

 

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

 

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της χώρας, έθεσε, μεταξύ άλλων, ως βασικούς στόχους της οικονομικής της στρατηγικής την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί – όλο το προηγούμενο διάστημα – ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δικαιότερη διανομή αυτού.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υλοποίησε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Η συνεπής εφαρμογή της πολιτικής αυτής έχει ήδη αποφέρει σημαντικούς καρπούς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

1ον. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, κυρίως της μεσαίας τάξης, έχει ενισχυθεί, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 5,1% το 1ο τρίμηνο του 2021.

2ον. Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων έχει ενισχυθεί, ως αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης, της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος, της μείωσης του ΕΝΦΙΑ και της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Το συνολικό ετήσιο όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κυμαίνεται από 305 έως 533 ευρώ.

3ον. Η απασχόληση σημειώνει αύξηση κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το πρώτο.

Τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη.

Πλέον ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Οκτώβριο του 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων είναι ο υψηλότερος από τον Αύγουστο του 2011.

4ον. Η εκτίμηση για τη φετινή ανάπτυξη διαμορφώνεται πλέον στο 5,9%.

Πρόκειται για ισχυρή ανάκαμψη, που καλύπτει πάνω από τα 2/3 της απώλειας του 2020.

Και είναι μία πρόβλεψη απολύτως ρεαλιστική, ίσως μάλιστα αποδειχθεί και πάλι συντηρητική, με βάση τους πρόδρομους δείκτες της οικονομίας.

Σε αυτό συμφωνούν και οι θετικότερες προβλέψεις διεθνών και εγχώριων φορέων.

5ον. Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κινήθηκε πτωτικά το 2020, ενώ το αντίθετο συνέβη με το μέσο ατομικό εισόδημα.

Αυτό αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2019 και ανήλθε στα 10.041 ευρώ.

Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι δείκτες ανισοτήτων δείχνουν:

ενίσχυση της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων στρωμάτων,
μείωση του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο σύνολο του πληθυσμού,
σταθερότητα της θέσης των φτωχότερων στρωμάτων έναντι των πλουσιότερων στρωμάτων.

Σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο σημείο, ασφαλώς και θα θέλαμε να δούμε μείωση και όχι απλά σταθερότητα της διαφοράς μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων στρωμάτων.

Εντούτοις, με δεδομένο ότι τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία μείωσε τα εισοδήματα αγοράς σε κλάδους (π.χ. τουρισμός, εστίαση και λιανεμπόριο) όπου παρατηρείται συγκέντρωση απασχόλησης των πιο ευάλωτων εισοδηματικών στρωμάτων (π.χ. εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, γυναίκες, νέοι), το ότι τα μέτρα υποστήριξης εισοδήματος που εφάρμοσε η Κυβέρνηση όχι μόνο συγκράτησαν (σε απόλυτα μεγέθη) τις απώλειες αγοραστικής δύναμης αλλά και απέτρεψαν τη διεύρυνση των ανισοτήτων, αποτελεί, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, επιτυχία της οικονομικής πολιτικής, που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας το 2021, και η σημαντική αύξηση της απασχόλησης, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι φέτος θα καταγραφεί μείωση και αυτού του δείκτη ανισότητας.

Γιατί, οι ανισότητες δεν μειώνονται με αναδιανομή μέσω υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης – αυτή η στρατηγική καταλήγει σε συνολική φτωχοποίηση όλων των στρωμάτων.

Όπως αποτυπώνει πλήθος ερευνών, αλλά και καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία, ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι ανισότητες, αλλά και η απόλυτη φτώχεια, είναι η αύξηση της απασχόλησης, που φέρνουν οι επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, και οι μεταρρυθμίσεις στην πραγματική οικονομία.

Αυτή την πολιτική ακολουθεί η Κυβέρνηση, και είναι πολιτική που ήδη παράγει αποτελέσματα, προς όφελος όλων των Ελλήνων.

2021-10-03 Το Παρόν Άρθρο

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στον Οικονομικό Ταχυδρόμο | 26.9.2021

Ο οδικός χάρτης για την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Στα μέσα, περίπου, της θητείας της – και παρά τις πολλαπλές, παράλληλες, εξωγενείς δοκιμασίες της υγειονομικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, των εθνικών προκλήσεων και των μεταναστευτικών πιέσεων –, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στο πεδίο της οικονομίας. Έργο-εφαλτήριο για την εν εξελίξει δυναμική ανάκαμψη, και παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας μας, η οποία αλλάζει, βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά.

Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια συνεκτική, δυναμική και διορατική πολιτική, με σταθερό γνώμονα τον συνδυασμό οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, ανταποκριθήκαμε με πρωτοφανή ταχύτητα και αναγνωρισμένη – εντός και εκτός συνόρων – αποτελεσματικότητα σε όλες τις έκτακτες ανάγκες και τις μεγάλες προκλήσεις που ανέκυψαν στο διάστημα αυτό.

Στηρίξαμε, όσο ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μέτρα άνω των 42 δισ. ευρώ τη διετία 2020-2021. Στήριξη η οποία συνεχίζεται και σήμερα, που η κοινωνία και η οικονομία μας, επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα. Παράλληλα, με το βλέμμα στο αύριο και απόλυτη συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, υλοποιούμε ένα γενναίο πρόγραμμα μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποκρατικοποιήσεων και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα της σκληρής και συστηματικής δουλειάς μας – η οποία συνεχίζεται αγόγγυστα και με αμείωτη ένταση, ώστε ο βηματισμός στο αύριο να είναι αλματώδης – αποτυπώνονται, ήδη, σε αλυσίδα οικονομικών δεικτών και θετικών εξελίξεων, που πιστοποιούν την πρόοδο της χώρας μας και προοιωνίζονται ένα μέλλον ισχυρών προοπτικών:

 • Η χώρα σημειώνει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται.
 • Οι εξαγωγές ενισχύονται.
 • Η ανεργία συρρικνώνεται.
 • Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
 • Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκκινεί οικονομική δραστηριότητα.
 • Η μεταποίηση ενισχύεται.
 • Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται συνεχώς.
 • Οι καταθέσεις αυξάνονται.
 • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.
 • Το κόστος δανεισμού κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
 • Η χώρα αναβαθμίζεται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.

Απόρροια όλων αυτών είναι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών – κυρίως της μεσαίας τάξης – να έχει ενισχυθεί, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 5,1% το 1ο τρίμηνο του έτους, ενώ η εκτίμηση για την εφετινή ανάπτυξη διαμορφώνεται πλέον στο 5,9%, καλύπτοντας πάνω από τα 2/3 της απώλειας του 2020.

Η Ελλάδα ανακάμπτει, λοιπόν, δυναμικά και θέτει στέρεες βάσεις για την περαιτέρω ισχυροποίησή της και το αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Προχωράμε στην επόμενη ημέρα με αυτοπεποίθηση, αλλά και προσεκτικά βήματα στη χάραξη και υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και την αύξηση του πλούτου – καρπό των ορθών πολιτικών μας – κατανέμοντάς τον δίκαια στην κοινωνία. Όπως πράξαμε με τις πρόσθετες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τη διετία 2021-2022, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οικοδομώντας πάνω στα μέχρι σήμερα κεκτημένα, θέτουμε συγκεκριμένους, φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς, στόχους για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης από εφέτος, με παράλληλη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, η έξοδος από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας εντός του 2022, η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων κάτω από το 10% εντός του προσεχούς έτους, η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων, με σημαντική δημοσιονομική βελτίωση από το 2022 και ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, καθώς και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023.

Μέχρι σήμερα, έχουμε αποδείξει ότι κατακτάμε συστηματικά τους στόχους μας. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Άλλωστε, ως Κυβέρνηση διαθέτουμε πολιτική βούληση και σχέδιο. Σχέδιο ολιστικό και συνεκτικό, το οποίο υλοποιούμε βάσει καθορισμένων προτεραιοτήτων, οι οποίες συνοψίζονται στις κάτωθι:

1ον. Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2021, παράλληλα με την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κοινωνία, με μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ αξιοποιώντας τις καλές επιδόσεις της οικονομίας, προχωράμε σε νέες παρεμβάσεις, ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

2ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ήδη, μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις φόρων φυσικών και νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα όλη σχεδόν η κοινωνία να πληρώνει σήμερα λιγότερους φόρους. Ενώ, στη ΔΕΘ ανακοινώσαμε νέες παρεμβάσεις, στην κατεύθυνση της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 2,1 δισ. ευρώ το 2022.

3ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ.

4ον. Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με πολιτικές όπως είναι η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», η υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα και η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

5ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

6ον. Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 78 δισ. ευρώ μέχρι το 2027. Ήδη, τα πρώτα κονδύλια έχουν εισρεύσει στη χώρα, και τα πρώτα έργα υλοποιούνται.

7ον. Ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

Συνεπώς, στους 26 μήνες διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πολλά και διαμόρφωσε τις συνθήκες για ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση και προσήλωση το έργο μας, υπηρετώντας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μετριοπάθεια τους προαναφερθέντες στόχους οικονομικής πολιτικής, ώστε να θέσουμε την Ελλάδα σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, με τη δημιουργία πολλών, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους, και κυρίως για τη νέα γενιά.

 

2021-09-26 ΤΟ ΒΗΜΑ _ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1_Σ8

Μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση της ICAP «Χρυσές Επέτειοι 2021» | 25.9.2021

Η πραγματοποίηση της έκδοσης «Χρυσές Επέτειοι» από την ICAP, για έκτη συνεχή χρονιά, αποτελεί ένα αξιέπαινο επίτευγμα, καθώς αναδεικνύει τη μακρόχρονη συνεισφορά του επιχειρείν στην ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, περιλαμβάνοντας 5.370 εταιρίες όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες γιορτάζουν εφέτος μια σημαντική επέτειο από την ίδρυσή τους, στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης αναφορικά με τις δυνατότητες, τις προοπτικές, αλλά και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων της πατρίδας μας, πολλές από τις οποίες αντιμετώπισαν με επιτυχία, κατά την πολυετή διαδρομή τους, δύσκολες συγκυρίες και μεγάλες προκλήσεις.

Σε ένα σταυροδρόμι τέτοιων προκλήσεων βρισκόμαστε, και σήμερα, ως χώρα, ως επιχειρήσεις, ως πολίτες.

Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να ξεπεράσουν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και τις πολυεπίπεδες αναταράξεις που έχει προκαλέσει. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή γίνεται, πλέον, αισθητή με δραματικές επιπτώσεις, όπως έδειξαν ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» και οι μεγα-πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ενώ εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα εγείρουν νέες αβεβαιότητες.

Από την άλλη πλευρά, έχοντας μπει σε τροχιά ανάκαμψης, καλούμαστε να διασφαλίσουμε τις συνθήκες για τη συνολική περαιτέρω αναβάθμιση της ισχύος της πατρίδας μας και την επίτευξη ισχυρών, διατηρήσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις αυτές, δρούμε με σχέδιο, διορατικότητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας – στο μέγιστο – τις ευκαιρίες και περιορίζοντας τους κινδύνους.

Έτσι, στο πεδίο της οικονομίας, μολονότι υποχρεωθήκαμε να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητες της πολιτικής μας λόγω των παραπάνω προκλήσεων, δεν απωλέσαμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην προώθηση αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό – πέρα από την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων με μέτρα συνολικού ύψους 42,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2022, ώστε να αντιμετωπιστούν – στον μέγιστο δυνατό βαθμό – οι επιπτώσεις του Covid-19 και να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις, και πέρα από τα μέτρα συνολικού ύψους άνω των 1,6 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση και στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα – προχωρήσαμε, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • Μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – ιδίως για τη μεσαία τάξη – ακόμη και μέσα στη δίνη της πανδημίας.
 • Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
 • Λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής.
 • Διατήρηση ασφαλών ταμειακών αποθεμάτων, χάρη στη συνεπή, έξυπνη και διορατική εκδοτική στρατηγική που ακολουθήσαμε.
 • Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία – μέσα και από ένα υγιές και ισχυρό τραπεζικό σύστημα.
 • Προώθηση εμβληματικών αποκρατικοποιήσεων, όπως το Ελληνικό, η Εγνατία Οδός, ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΠΑ Υποδομών, περιφερειακοί λιμένες και μαρίνες, και σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ).
 • Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων.
 • Δημιουργία στέρεων βάσεων για τη βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, συνολικού ύψους περίπου 78 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, με κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

Η πολιτική μας, που εδράζεται στους παραπάνω άξονες, αποδίδει ήδη σημαντικούς καρπούς, όπως αποτυπώνεται σε σειρά πρόδρομων δεικτών και θετικών εξελίξεων. Καρπούς τους οποίους είμαι πεπεισμένος ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε και να πολλαπλασιάσουμε, συνεχίζοντας τη σκληρή και συστηματική δουλειά, όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι –, ώστε να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας μας και να καταστήσουμε την Ελλάδα – ολόπλευρα – πιο δυνατή.

 

Χρήστος Σταϊκούρας

2021-09-25 Ειδική_έκδοση_Νέα_μήνυμα_ΥΠΟΙΚ

85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ειδική έκδοση της Teamworks «Ψηφιακή Διακυβέρνηση ’21»

 

Το ψηφιακό άλμα της οικονομίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η ψηφιοποίηση του Κράτους και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας συγκαταλέγονται μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων που έθεσε και προωθεί, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, η Κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της.

Χάρη στην εφαρμογή ενός συνεκτικού, δυναμικού και ρεαλιστικά φιλόδοξου σχεδίου – η οποία όχι μόνο δεν ανακόπηκε από την υγειονομική κρίση, αλλά αντιθέτως επιταχύνθηκε –, συντελέστηκαν εντυπωσιακά άλματα προόδου στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αξιοποίηση με αιχμή την ψηφιοποίηση πολυάριθμων διαδικασιών του Δημοσίου, την τηλεργασία, τη δημιουργία μιας σειράς από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την εφαρμογή κομβικών μέτρων στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη εξαιρετικά χρήσιμων εργαλείων αποτύπωσης της πορείας των οικονομικών συναλλαγών, ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και περιστολής του λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, μέσω πολύ προηγμένων δικτύων.

Ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα ψηφιακής διακυβέρνησης στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών είναι τα εξής:

 • Δημιουργία σημαντικών νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, όπως οι πλατφόρμες “myAADElive” για συναλλαγές με το κοινό μέσω βιντεοκλήσης, “myΘέρμανση” για το επίδομα θέρμανσης, “myCar” για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων και “myProperty” για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, η οποία σχεδιάζεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δηλώσεις απόκτησης περιουσίας. Πρόσθετες πλατφόρμες δημιουργήθηκαν ειδικά για την υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως η πλατφόρμα “myBusinessSupport” για τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, της επιδότησης παγίων δαπανών κ.λπ., η εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων Covid για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια, η πλατφόρμα «arogi.gov.gr», που ενοποιεί όλα τα εργαλεία αρωγής με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με μία μόνο αίτηση.
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας “myData” της ΑΑΔΕ, για την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και της αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
 • Επέκταση της χρήσης διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών.
 • Παροχή φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα κίνητρα αυτά θα ενισχυθούν περαιτέρω το προσεχές διάστημα.
 • Προώθηση της ψηφιακής αναβάθμισης των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας.
 • Αναβάθμιση του
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία έγινε η υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων, καθώς και η ενημέρωση των δικαιούχων για όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Λειτουργία του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών για τη διευθέτηση όλων των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του νόμου 4738/2020 για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης ευκαιρίας, ενεργοποιήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά και έτσι να επωφεληθούν ακολούθως από τις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου.
 • Δημιουργία της εφαρμογής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Δανειολήπτη», για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης καταπτώσεων για δάνεια που έχουν ληφθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η εφαρμογή επέτρεψε να καταργηθεί η φυσική διακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων που εντάσσονται στους αντίστοιχους φακέλους.
 • Δημιουργία της εφαρμογής gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.
 • Εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».
 • Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτυγχάνοντας μείωση στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.
 • Εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης του Κράτους μέσω του έργου Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Το έργο θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους. Η υλοποίησή του έχει ήδη δρομολογηθεί και – μαζί με τη βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ – εντάσσεται στα πρώτα 12 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • Ταχύτερη και ακριβέστερη εκκαθάριση, εποπτεία και διαχείριση κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών του Δημοσίου, χάρη στη δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την άντληση σειράς σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

Τα οφέλη των παραπάνω ψηφιακών εφαρμογών και έργων – πολλά από τα οποία έγιναν πράξη χάρη στην αγαστή και αποδοτική συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα τις Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης – είναι πολλαπλά και ήδη ορατά: εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και το Κράτος, πιο αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση, περιορισμός της φοροδιαφυγής και συμβολή στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες μειώσεις φορολογικών βαρών.

Γι’ αυτό και η προσπάθειά μας για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο φάσμα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζεται, με σχέδιο και μεθοδικότητα, πάνω σε δύο παράλληλους άξονες: τόσο την αξιοποίηση των, διαρκώς διευρυνόμενων, δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων, όσο και την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης στο σύνολο της οικονομίας και της χώρας.

Ψηφιακή μετάβαση που αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα πρώτης γραμμής και έναν από τους τέσσερις πυλώνες επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιό μας περιλαμβάνει άξονες όπως η συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Κράτος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άξονες που ενισχύονται περαιτέρω από δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει διακριτό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έτσι, διαμορφώνουμε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα σύγχρονο, βιώσιμο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, ψηφιακό παραγωγικό πρότυπο. Πρότυπο που θα διασφαλίσει υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη για εμάς και τις επόμενες γενιές.

 

Ξεφυλλίστε την ειδική έκδοση εδώ: www.ictplus.e-expo.gr

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf εδώ: 2021-09-11 pages 79-83

85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 13.9.2021

Οι βάσεις για ισχυρή ανάκαμψη και το άλμα στην υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Πριν από δύο χρόνια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδότησε την αφετηρία της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Επανεκκίνηση η οποία στηρίχθηκε στην εφαρμογή ενός διαφορετικού μείγματος πολιτικής – το οποίο ανακοίνωσε τότε, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης –, βασισμένου στη συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην προώθηση αποκρατικοποιήσεων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Στη διετία που ακολούθησε η Κυβέρνηση εργάστηκε σκληρά, συστηματικά και υπεύθυνα προς αυτή την κατεύθυνση. Μολονότι βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες, εξωγενείς δοκιμασίες και μεγάλες προκλήσεις στο υγειονομικό πεδίο, στον τομέα της οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής και στα εθνικά θέματα, κατάφερε ο απολογισμός να είναι θετικός, γεγονός που αναγνωρίζεται τόσο διεθνώς όσο και – πρωτίστως – από την ελληνική κοινωνία.

Υλοποιήσαμε κομβικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, βελτιώσαμε δραστικά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και καταγράψαμε εντυπωσιακή πρόοδο στην ψηφιοποίηση του Κράτους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο οικονομικό πεδίο, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων:

 

1ον. Μειώσαμε φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη (φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης, προκαταβολή φόρου κ.ά.) και ασφαλιστικές εισφορές, υλοποιήσαμε παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων κ.ά.) και λάβαμε μέτρα κοινωνικής πολιτικής (αύξηση αφορολογήτου για κάθε προστατευόμενο τέκνο, επανασχεδιασμός του επιδόματος θέρμανσης, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% σε κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα και πάσχοντες από καρκίνο κ.ά.).

 

2ον. Θεσπίσαμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου (μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους, διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας κ.ά.).

 

3ον. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία από την πανδημία του Covid-19, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και στο εισόδημα των εργαζομένων, να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να τονωθεί η κοινωνική συνοχή.

 

4ον. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε μέτρα άνω του 1,1 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα και στηρίξαμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός».

 

5ον. Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χάρη στην υλοποίηση του νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας και τη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής».

 

6ον. Προωθήσαμε σημαντικές αποκρατικοποιήσεις (όπως το Ελληνικό, οι Περιφερειακοί Λιμένες, η ΔΕΠΑ, η Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας, οι Μαρίνες κ.ά.).

Ενώ, υλοποιήσαμε σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου, όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ και η ΕΛΒΟ.

 

7ονΥλοποιήσαμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως μεταξύ άλλων είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, το νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή από φυσικές καταστροφές κ.ά.

 

8ον. Υλοποιήσαμε μια έξυπνη και διορατική εκδοτική πολιτική, διατηρώντας ισχυρά τα ταμειακά διαθέσιμα και ολοκληρώνοντας – παράλληλα – 2 πρόωρες αποπληρωμές των δανείων του ΔΝΤ.

 

9ον. Καταρτίσαμε ένα ώριμο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα 2.0», για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, με στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, μέσω του αναπροσανατολισμού της οικονομίας μας προς ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, καινοτόμο, πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο.

Σχέδιο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με την προώθηση των πρώτων έργων και την εκταμίευση των πρώτων πόρων.

Το «Ελλάδα 2.0» λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυξημένους πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διακριτά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δίκαιη μετάβαση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, καθώς και την πολιτική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε την βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα και του ΕΣΠΑ) ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 για την Πράσινη Μετάβαση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, υλοποιώντας άμεσα μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως:

 • Tο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
 • Tο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων.
 • Την έκδοση Πράσινου Ομολόγου από το επόμενο κιόλας έτος.

Συνολικά, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 4,6 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδει στην Ευρώπη, ενώ μέχρι σήμερα λάμβανε έως 2,9 ευρώ.

Όλα τα προαναφερθέντα έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Αυτό αντανακλάται στην επιτυχή ολοκλήρωση 7 διαδοχικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, στη σταθερή βελτίωση σειράς πρόδρομων δεικτών, όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών και ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς και σε σειρά θετικών εξελίξεων, όπως είναι η ηπιότερη των αρχικών προβλέψεων ύφεση της οικονομίας το 2020, η συγκράτηση της ανεργίας, η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, τα ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού, η μείωση του spread και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 

Έτσι, η 85η ΔΕΘ, που διοργανώνεται εφέτος – μετά τη μη πραγματοποίησή της πέρυσι, εξαιτίας της πανδημίας –, σηματοδοτεί την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος και τη διαμόρφωση στέρεων βάσεων για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης μετά την υγειονομική κρίση.

Βάσεις που εδράζονται σε 7 πυλώνες:

1ος. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

2ος. Η συνέχιση της υλοποίησης συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3ος. Η συνέχιση της υλοποίησης μίας συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4ος. Η υλοποίηση πρόσθετων διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.

5ος. Η περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

6ος. Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

7ος. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ.

 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, και με σχέδιο, ενότητα, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, κάνουμε ήδη πράξη πολιτικές που εδράζονται πάνω στους παραπάνω άξονες.

Πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ανταποδοτικότητα και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ισχυρή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή.

2021-09-11 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Άρθρο ΔΕΘ

/ In Άρθρα / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 13.9.2021

85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο powergame.gr | 12.9.2021

Η διοργάνωση της εφετινής 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέσα σε ένα ρευστό, γεμάτο προκλήσεις ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης, ανάκαμψης και ανάδειξης της ρεαλιστικής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας για υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη μετά την υπέρβαση της πρωτοφανούς, παγκόσμιας δοκιμασίας του κορονοϊού.

Η δοκιμασία αυτή προκάλεσε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σε ολόκληρο τον πλανήτη, δυνατές αναταράξεις. Επιπλέον, στη διάρκειά της, υπήρξαν πρόσθετες αναταράξεις στο γεωπολιτικό και το μεταναστευτικό πεδίο, ενώ η κλιματική αλλαγή κατέστησε αισθητές τις δραματικές επιπτώσεις της, με αποκορύφωμα τις θεομηνίες και τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το εν λόγω διάστημα.

Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση, λειτουργώντας με σχέδιο, μεθοδικότητα, ταχύτητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα – όπως έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων –, απορρόφησε με την πολιτική και τις παρεμβάσεις της, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τους κραδασμούς από τις εξελίξεις αυτές και άπλωσε «δίχτυ προστασίας» και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Δίχτυ» που περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα, τη στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος των νοικοκυριών, την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αλλά και μέτρα άνω των 1,6 δισ. ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, παρά τις πρωτόγνωρες, εξωγενείς δυσκολίες, η Κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει με σταθερότητα το πηδάλιο της οικονομίας:

 • Εφαρμόζοντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, με κύριο άξονα τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – ακόμα και μέσα στη δίνη της υγειονομικής κρίσης –, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Επιπλέον, μέσα από παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων κ.ά.), δημιουργούμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, για περαιτέρω μειώσεις φορολογικών βαρών. Ακόμη, θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.
 • Υλοποιώντας κομβικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές (π.χ. αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς, εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή από φυσικές καταστροφές κ.ά.).
 • Διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χάρη, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας και τη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο παρατείναμε.
 • Προωθώντας εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις και αξιοποιώντας τη δημόσια ακίνητη περιουσία (Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Περιφερειακοί Λιμένες, ΔΕΠΑ και Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας, Μαρίνες κ.ά.), εφαρμόζοντας ταυτόχρονα σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου, όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ και η ΕΛΒΟ.
 • Εφαρμόζοντας μια έξυπνη και διορατική εκδοτική πολιτική, διατηρώντας ισχυρά τα ταμειακά διαθέσιμα.
 • Βελτιώνοντας δραστικά την αξιοπιστία της χώρας και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της – όπως αποδεικνύουν η επιτυχής ολοκλήρωση 7 διαδοχικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τρεις οίκους αξιολόγησης μέσα στην πανδημία και η ενεργός συμμετοχή μας στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική – και προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις (π.χ. Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen κ.ά.).
 • Καταρτίζοντας ένα ώριμο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα 2.0», για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνάφεια και συμπληρωματικότητα με το νέο ΕΣΠΑ. Οι συνολικοί πόροι από τις δύο αυτές «δεξαμενές» θα φτάσουν τα 70 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά έτη και θα αξιοποιηθούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

Η παραπάνω στρατηγική έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, όπως επιβεβαιώνει σειρά πρόδρομων δεικτών και θετικών εξελίξεων, και έχει θέσει στέρεες βάσεις για να μπορέσει η χώρα μας να κάνει το αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη.

Συνεχίζοντας και εντατικοποιώντας περαιτέρω την προσπάθειά μας, πάνω στους προαναφερθέντες άξονες, αποσκοπούμε στην ευόδωση των ακόλουθων, ρεαλιστικών στόχων πολιτικής στο πεδίο της οικονομίας για την προσεχή διετία:

1ος Στόχος. Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης, από το τρέχον έτος.

2ος Στόχος. Η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών, από φέτος.

3ος Στόχος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας εντός του 2022.

4ος Στόχος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός του 2022.

5ος Στόχος. Η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων, με σημαντική δημοσιονομική βελτίωση από το 2022 και ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.

6ος Στόχος. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, μέσα στο 2023.

Υλοποιώντας τους παραπάνω στόχους, θα καταφέρουμε να εντάξουμε την πατρίδα μας στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης και να χτίσουμε όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – ένα μέλλον ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

powergame.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα political | 12.9.2021

Οι πυλώνες της ισχυρής ανάκαμψης και της υψηλής, διατηρήσιμης ανάπτυξης


Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά την περυσινή απουσία εξαιτίας της πανδημίας, ανοίγει ξανά εφέτος τις πύλες της, δικαιώνοντας τη μακρά ιστορία της ως σημείο αναφοράς για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής και την ανάδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων και των θετικών προοπτικών της οικονομίας μας.

Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να προκαλεί, σε διεθνές επίπεδο, η υγειονομική κρίση και παρά τις πρόσθετες δυσκολίες και την αβεβαιότητα που εγείρουν η κλιματική αλλαγή και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η 85η ΔΕΘ βρίσκει την Ελλάδα να κινείται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης και να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που εδράζονται σε γερά θεμέλια, καθώς η αξιοπιστία και το κύρος της πατρίδας μας και της οικονομίας της έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί δραστικά, ενώ μια σειρά πρόδρομων δεικτών (βιομηχανική παραγωγή, δείκτης υπεύθυνων προμηθειών, δείκτης οικονομικού κλίματος κ.ά.), καθώς και μια σειρά θετικών εξελίξεων (ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού, μείωση του spread,αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων) επιβεβαιώνουν την καλή πορεία και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρπό της συνετής, υπεύθυνης και διορατικής πολιτικής που χάραξε και εφαρμόζει, από την αρχή της θητείας της, η Κυβέρνηση, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, υπερνικώντας καινοφανείς, εξωγενείς προκλήσεις στον υγειονομικό τομέα, στα εθνικά θέματα, στο μεταναστευτικό, στο περιβάλλον. Προκλήσεις με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία, ο οποίος περιορίστηκε όσο περισσότερο ήταν εφικτό, απλώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Δίχτυ» που περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, καθώς και μέτρα άνω των 1,6 δισ. ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Ταυτόχρονα, έχουμε σταθερά στραμμένο το βλέμμα μας και στη μετά-κορονοϊό εποχή, με στόχο να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής μας την προσεχή διετία περιλαμβάνουν τα εξής:

Στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας το προσεχές διάστημα.
Υλοποίηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.
Επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.
Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.
Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Η Κυβέρνηση κάνει ήδη πράξη πολιτικές που εδράζονται πάνω στους παραπάνω άξονες, επιδεικνύει εγρήγορση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των ευκαιριών.

Κεφαλαιοποιώντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, αλλά και κάθε νέα δυνατότητα που ανοίγεται μπροστά μας, και συνεχίζοντας να εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και υπευθυνότητα, θα διασφαλίσουμε για τη χώρα μας ένα μέλλον αντάξιο των ανθρώπων, των δυνατοτήτων και της λαμπρής ιστορίας της.

 

2021-09-11 Άρθρο_ΥΠΟΙΚ_Political

karfitsa.gr

85η ΔΕΘ: Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Βραδυνή | 11.9.2021

85η ΔΕΘ: «Καθρέφτης» της δυναμικής ανάκαμψης και των προοπτικών για ισχυρή, διατηρήσιμη ανάπτυξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η εφετινή, 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας και τις ρεαλιστικές προοπτικές της για ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, μετά τη μεγάλη, παγκόσμια, περιπέτεια της υγειονομικής κρίσης.

Στον ενάμιση χρόνο της περιπέτειας αυτής, η κοινωνία και η οικονομία στη χώρας μας – όπως και διεθνώς – βρέθηκαν απέναντι σε μια πρωτοφανή, εξωγενή δοκιμασία, αλλά έμειναν όρθιες και λειτουργικές. Επίτευγμα που κατέστη εφικτό, χάρη στην ταχεία, υπεύθυνη, διορατική και αποτελεσματική – όπως έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων – αντίδραση της Κυβέρνησης, η οποία άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας, με μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απορροφώντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τους κραδασμούς από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Παράλληλα, στη διάρκεια της θητείας μας, εργαστήκαμε σκληρά, μεθοδικά και υπεύθυνα για να αντιμετωπίσουμε μια πρόσθετη σειρά από μείζονες προκλήσεις που ανέκυψαν στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και του μεταναστευτικού. Σε αυτές, προστέθηκε η κλιματική αλλαγή, η οποία έδειξε – σε διεθνές επίπεδο – την έκταση και τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας των επιπτώσεών της, μέσα από φυσικές καταστροφές και μεγα-πυρκαγιές.

Στις δύο παγκόσμιες προκλήσεις της υγειονομικής και της κλιματικής κρίσης, η απάντησή μας ήταν άμεση:

 • Επιστρατεύσαμε κάθε διαθέσιμο εγχώριο και ευρωπαϊκό πόρο και μέσο, ώστε να στηρίξουμε τα πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να περιορίσουμε – στο μέτρο του εφικτού – τον αντίκτυπο των δύο κρίσεων και να επιταχύνουμε την αποκατάσταση των συνεπειών τους.
 • Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε τα μέτρα στήριξης να ενεργοποιηθούν το συντομότερο, με διαδικασίες απλές, διαφανείς και αποτελεσματικές.
 • Δρομολογήσαμε τη βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση σημαντικών έργων και επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία, η πράσινη μετάβαση κ.ά.

Πλέον, ως Κυβέρνηση, υλοποιούμε, με ταχύτητα και αποδοτικότητα, μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, με το βλέμμα στη μετά-κορονοϊό εποχή, καθώς και μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές. Ενώ, εργαζόμαστε, ακόμη πιο εντατικά, για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε να προσδώσουμε στην οικονομία μας, και συνολικά στη χώρα μας, τη θέση και τη δυναμική που τους αρμόζει μετά την περιπέτεια του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής, που επιπλέον εδράζεται στους ακόλουθους άξονες:

 • Υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.
 • Διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.
 • Επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.
 • Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.
 • Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 70 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ.
 • Διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

 

Η πολιτική μας, με βάση τους παραπάνω άξονες, αποδίδει ήδη σημαντικούς καρπούς, όπως αντικατοπτρίζεται σε σειρά πρόδρομων δεικτών και θετικών εξελίξεων. Δείκτες που θα βελτιώνονται περαιτέρω και θετικές εξελίξεις που θα πολλαπλασιάζονται μέσω της συνέχισης υλοποίησης αυτής της πολιτικής, με άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, στην ποιότητα και στην ποσότητα του πλούτου της χώρας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Έτσι, η Ελλάδα θα καταφέρει να ενταχθεί στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης και να κατακτήσει ένα μέλλον ευημερίας και δικαιοσύνης, για όλους, κυρίως για τις νέες γενιές.

 

2021-09-11 Άρθρο_ΥΠΟΙΚ_Βραδυνή

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Ναυτεμπορική | 11.9.2021

Οι 9 άξονες οικονομικής πολιτικής για ισχυρή ανάκαμψη και υψηλή, διατηρήσιμη ανάπτυξη

 

Του Χρήστου Σταϊκούρα

Μετά την περσινή απουσία εξαιτίας της πανδημίας, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης -έκθεση-θεσμός, που αποτελεί, διαχρονικά, σημείο αναφοράς για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής- ανοίγει ξανά τις πύλες της, εκπέμποντας σήμα ισχυρής ανάκαμψης φέτος και στέρεων προοπτικών για υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη την επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης.

Σήμα ρεαλιστικά αισιόδοξο, όπως πιστοποιεί σειρά πρόδρομων δεικτών και θετικών εξελίξεων τους τελευταίους μήνες (βιομηχανική παραγωγή, δείκτης υπεύθυνων προμηθειών και δείκτης οικονομικού κλίματος, ηπιότερη των αρχικών προβλέψεων ύφεση της οικονομίας το 2020, συγκράτηση της ανεργίας, αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού, μείωση του spread, αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας κ.ά.).

Τα παραπάνω συνιστούν καρπό της σκληρής, συστηματικής, υπεύθυνης και αποτελεσματικής – όπως αναγνωρίζεται εντός και εκτός της χώρας- προσπάθειας που κατέβαλε η κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης και πρωτόγνωρης περιπέτειας του Covid-19, η οποία συνοδεύτηκε από πολλαπλές παράλληλες δοκιμασίες: μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές πιέσεις. Προσπάθεια με διττό στόχο: αφενός, να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να στηριχθεί η απασχόληση, να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να τονωθεί η κοινωνική συνοχή, και αφετέρου, να διασφαλιστούν τόσο το καλύτερο δυνατό σημείο επανεκκίνησης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής όσο και οι καλύτερες προοπτικές για τη μετά κορονοϊό εποχή.

Βεβαίως, δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Έχουμε πλήρη επίγνωση της έντονης αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υφίσταται, κυρίως λόγω επιδημιολογικών παραγόντων. Έχουμε, όμως, αποδείξει έμπρακτα ως κυβέρνηση -από την αρχή της θητείας μας- ότι λειτουργούμε με σχέδιο, διορατικότητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ευκαιρίες και περιορίζοντας τους κινδύνους.

Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας, καταφέραμε όχι μόνο να μείνει η κοινωνία και η οικονομία όρθια -παρότι η Ελλάδα ήταν πιο ευάλωτη, λόγω της υπερεξάρτησής της από τον τομέα των υπηρεσιών και της πρόσφατης εξόδου από μια πολυετή δημοσιονομική κρίση-, αλλά και να αναδυθεί η πατρίδα μας πιο δυνατή από αυτή τη δοκιμασία. Με πλεόνασμα αξιοπιστίας και ισχυρά διαπιστευτήρια πολιτικής βούλησης και ικανότητας. Ικανότητα να διαχειριστεί οριακές καταστάσεις με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να αρθρώσει αξιόπιστο, εποικοδομητικό λόγο και να χαράξει αποδοτικές πολιτικές, όπως έχει αναγνωριστεί πολλάκις από τους Ευρωπαίους εταίρους, τους διεθνείς επενδυτές και οίκους, τις αγορές και -πρωτίστως- την ελληνική κοινωνία.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στη συνεπή εφαρμογή ενός διαφορετικού μίγματος πολιτικής – ακόμα και μέσα στις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας-, που συνίσταται στο τρίπτυχο: συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προώθηση αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, οι 9 κύριοι άξονες πάνω στους οποίους εδράζεται η πολιτική μας στο πεδίο της οικονομίας είναι οι εξής:

1ον. Μείωση φόρων (φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ΕΝΦΙΑ, εισφοράς αλληλεγγύης, προκαταβολής φόρου κ.ά.) και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, μέσα από παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων κ.ά.), δημιουργούμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, για περαιτέρω μειώσεις φορολογικών βαρών.

Επιπλέον, θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.

2ον. Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων,με μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και να ανατάξουν τις δυνάμεις τους το ταχύτερο εφικτό.

Μέτρα τα οποία ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και, όπως απεδείχθη, λειτούργησαν αποτελεσματικά, συγκρατώντας την ύφεση και την ανεργία και στηρίζοντας το εισόδημα των νοικοκυριών, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και την κοινωνική συνοχή.

Στην παρούσα φάση, συνεχίζουμε τη στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

3ον. Αποκατάσταση και στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικέςκαταστροφέςμε μέτρα άνω του 1,1 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα.

Με ταχύτητα και σεβασμό στον κάθε πολίτη, ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής κρίσης και τις ανάγκες των συμπατριωτών μας που βίωσαν τις συνέπειες αυτής.

Ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα και στηρίξαμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο «Ιανός».

4ον.Διατήρηση ασφαλών ταμειακών αποθεμάτων, υλοποιώντας μια έξυπνη και διορατική εκδοτική στρατηγική, που μας επέτρεψε οι εισροές πόρων στα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας την τελευταία διετία να ανέρχονται στο ίδιο επίπεδο με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που λάβαμε στη διάρκεια της πανδημίας, ενώ προχωρήσαμε επίσης στην αποπληρωμή του ακριβότερου τμήματος των δανείων του ΔΝΤ.

Μάλιστα, χάρη στη μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της χώρας και του ταμείου αυτής, κατέστη εφικτή η κατάρτιση και υλοποίηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν -φέτος- παρεμβάσεις αποκατάστασης δασών, οικισμών και σχετικών υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και να υλοποιηθούν -άμεσα – τα μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

5ον. Διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσα και από ένα υγιές και ισχυρό τραπεζικό σύστημα, χάρη, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας και τη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο παρατείναμε.

6ον. Προώθηση σημαντικών αποκρατικοποιήσεων (Ελληνικό, Περιφερειακοί λιμένες, ΔΕΠΑ και Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας, Μαρίνες κ.ά.) και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου, όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ και η ΕΛΒΟ.

7ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας (π.χ. αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς, εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή από φυσικές καταστροφές κ.ά.).

8ον. Ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της ελληνικής οικονομίας, όπως πιστοποιούν η επιτυχής ολοκλήρωση 7 διαδοχικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τρεις οίκους αξιολόγησης μέσα στην πανδημία και η ενεργός συμμετοχή μας στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

9ον. Κατάρτιση και υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», ενός ώριμου και συνεκτικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, που μαζί με τους πόρους από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 2027 θα φτάσουν τα 70 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά έτη. Κύριος στόχος η κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

Στόχος που ήδη υπηρετείται, μέσα από την εκταμίευση των πρώτων πόρων του Ταμείου -οι οποίοι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να αγγίξουν συνολικά τα 7,5 δισ. ευρώ- και την προώθηση των πρώτων έργων του Σχεδίου.

Σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που θα λειτουργήσει και ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αλλαγής του οικονομικού υποδείγματος της χώρας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο, πράσινο και ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο. Η δε θετική επίδραση από τους πόρους του Ταμείου στο ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αρχίσει να γίνεται αισθητή από φέτος κιόλας.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυξημένους πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διακριτά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δίκαιη μετάβαση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, καθώς και την πολιτική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε τη βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα και του ΕΣΠΑ) ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 για την Πράσινη Μετάβαση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υλοποιώντας άμεσα μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως:

 • Tο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
 • Tο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων.
 • Την έκδοση Πράσινου Ομολόγου από το επόμενο κιόλας έτος.

Συνολικά, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 4,6 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδει στην Ευρώπη, ενώ μέχρι σήμερα λάμβανε έως 2,9 ευρώ.

Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι, παρά τις δυσκολίες, πετύχαμε πολλά και έχουμε θέσει τις βάσεις για ακόμα περισσότερα.

Πλέον, είναι στο χέρι μας να τα κεφαλαιοποιήσουμε και δουλεύοντας ακόμα πιο εντατικά, πάνω στους ίδιους, στέρεους άξονες, με παράλληλους γνώμονες την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να υπερνικήσουμε τα εμπόδια, να αποφύγουμε τους σκοπέλους και να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί -κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις- ένα μέλλον φωτεινό, αντάξιο των πολλών, λαμπρών σελίδων της ιστορίας μας.

 

naftemporiki.gr

InstagramYoutube