Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο | 4.7.2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

 

Κοινό Δελτίο Τύπου

των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο

 

 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ – ΦΕΚ Β3424/2-7-2022) εξειδικεύονται τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

 

Η απόφαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, και έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών της 9ης Ιουνίου, οπότε και παρουσιάστηκε το σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο.

 

Ο στόχος για τους φορείς του Δημοσίου, όσον αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τίθεται στο 10% τουλάχιστον, σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του 2019, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.

 

Ειδικότερα όσον αφορά στα άμεσα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβάνουν τις εξής πρωτοβουλίες:

 

1) Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.7.2022 και για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 31.10.2022.

 

2) Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/ κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C.

 

3) Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

 

4) Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

 

5) Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.

 

6) Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.

 

7) Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλλωπιστικού/διακοσμητικού φωτισμού.

 

8) Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων (π.χ. τοποθέτηση inverter).

 

Παράλληλα, δρομολογούνται και μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού, με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων, φύτευση δωμάτων – εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια λεβήτων και διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα των κλιματιζόμενων χώρων, εγκατάσταση συστήματος αναλογικού ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, μόνωση σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κ.ά.

 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος Υπουργός, εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ορίζει υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς.

 

Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης.

 

Για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ο υπεύθυνος ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές ορίζεται από τον επικεφαλής της Αρχής και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τον οικείο συντονιστή.

 

Η εξειδίκευση των δράσεων και του συνολικού ετήσιου στόχου σε επιμέρους στόχους, ανά κτίριο ή/και ανά ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση, γίνεται από τους υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων. Οι ίδιοι ορίζουν τους διοικητικά υπεύθυνους για την υλοποίηση των μέτρων. Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα ορίζονται ένας ή περισσότεροι διοικητικά υπεύθυνοι, οι οποίοι συντονίζουν (για τα κτίρια ή/και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς τους) ενέργειες όπως: ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού κ.ά.

 

Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 10%, γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (publicenergysavings.gov.gr) που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

 

Στους φορείς του Δημοσίου που εφαρμόζουν, αποτελεσματικά, τα μέτρα – όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ειδική εφαρμογή – δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χορηγείται επιβράβευση μέσω ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους.

 

2022-07-04 ΔΤ_ΚΥΑ_για_μέτρα_εξοικονόμησης_ενέργειας_στο_Δημόσιο

myKtimatologioLive και στο Κτηματολογικό Γραφείο Λαμίας | 4.7.2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

 

Στην επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας myKtimatologioLive σε 12 περιφερειακά γραφεία προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Ένα εκ των 12, είναι το Κτηματολογικό Γραφείο Λαμίας.

Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας πολίτες και επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για ζητήματα που αφορούν στο κτηματολόγιο και στην κτηματογράφηση ακινήτων συγκεκριμένων περιοχών.

Η πληροφόρηση δύναται να παρέχεται σε δύο επίπεδα.

Σε πρώτο επίπεδο παρέχονται γενικές πληροφορίες και κατευθύνσεις από προσωπικό του φορέα με εμπειρία στον τομέα της διοικητικής πληροφόρησης.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος διαγνώσει την ανάγκη διαβίβασης του αιτήματος σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως στις περιπτώσεις που ζητούνται πληροφορίες για ζητήματα νομικής ή/και τεχνικής φύσης, η πληροφόρηση δίνεται σε δεύτερο επίπεδο μέσω ελεγχόμενων ραντεβού που κλείνει ο υπάλληλος, εκ μέρους του συναλλασσόμενου, με το αντίστοιχα εξειδικευμένο στέλεχος του φορέα.

Η καθημερινότητα του πολίτη διευκολύνεται, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επικοινωνία των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση.

 

2022-7-04 ΔΤ – myKtimatologioLive και στο Κ.Γ. Λαμίας

15 σημαντικά έργα στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας | 4.7.2022

Κάτω Τιθορέα, 4 Ιουλίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

Τοποθέτηση στη Συνέντευξη Τύπου για 15 έργα στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

 

Σας προσκάλεσα σήμερα εδώ, στην Κάτω Τιθορέα, στο πλαίσιο της συστηματικής κοινωνικής λογοδοσίας, για να σας ενημερώσω για έργα που έχει υλοποιήσει, δρομολογήσει, ή σχεδιάσει η Κυβέρνηση για τους πολίτες του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Με τη σημερινή, 7η επίσκεψη, ολοκληρώνεται ο κύκλος παρουσιάσεων κυβερνητικών έργων ανά Δήμο, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας αναφέρω τα εξής 15 έργα:

 

1ο Έργο. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κάτω Τιθορέα.

Σε συνέχεια στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, το έργο «Φωτισμός και Περίφραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κάτω Τιθορέας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 239.000 ευρώ.

 

2ο Έργο. Ενίσχυση υποδομών σχολικών μονάδων.

Με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους περίπου 40.000 ευρώ για την αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας.

Το έργο ολοκληρώθηκε, και μάλιστα είχα την ευκαιρία, αρχές του έτους, να επισκεφθώ το Δημοτικό Σχολείο.

 

3ο Έργο. Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών μετρητών στην Ελάτεια.

Ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε προς το τραπεζικό σύστημα, με ορθολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, το ζήτημα της αναγκαιότητας λειτουργίας ΑΤΜ στην Ελάτεια Φθιώτιδας.

Σε συνέχεια συνεργασίας με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα τοποθέτησε ΑΤΜ, το οποίο λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021.

 

4ο Έργο. Τηλεοπτικό Σήμα στις Λευκές Περιοχές.

Με σχετική δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, νοικοκυριά και οικισμοί σε περιοχές της χώρας που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, απέκτησαν πρόσβαση μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, ωφελούμενοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων Αμφίκλεια, Δρυμαία, Μπράλος, Ξυλικοί, Παλαιοχώρι, Τιθρώνιο και Σφάκα.

Σημειώνω πως, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο επόμενος κύκλος ενημέρωσης του σχετικού μητρώου αναμένεται να ανοίξει την 1η Νοεμβρίου 2022.

 

5ο Έργο. Κατασκευή του δρόμου «Μπράλος – Άμφισσα», ως τμήμα του διαγώνιου οδικού άξονα «Θερμοπύλες – Ιτέα – Αντίρριο».

Το έργο εντάχθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ως δημόσιο έργο εθνικής σημασίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών – Μεταφορών 2021-2027, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρηματοδότηση ύψους 285 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, Δεκεμβρίου του 2021, ακίνητα του έργου υπάγονται στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παρέχεται εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

 

6ο Έργο. Εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν προτάσεων της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τα παρακάτω έργα:

 • «Βελτίωση Ενεργειακής Διαχείρισης και Αξιοποίησης ΑΠΕ στις Υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας», προϋπολογισμού περίπου 1,6 εκατ. ευρώ.
 • «Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης ως πολιτιστικό – συνεδριακό κέντρο του Αρχοντικού Σκλαβούνου στη Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας» (Υποέργο 1) και «Μελέτη για τη δημιουργία πολυχώρου πολιτισμού στην Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας» (Υποέργο 2), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 000 ευρώ.
 • «Βελτίωση των υποδομών και της διαχείρισης ύδρευσης Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας και Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας», με ποσό χρηματοδότησης περίπου 4,7 εκατ. ευρώ.
 • «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας», με ποσό χρηματοδότησης περίπου 1 εκατ. ευρώ. Ωφελούμενες περιοχές είναι η Τιθορέα, η Ελάτεια, το Λευκοχώρι και η Σφάκα.

 

7ο Έργο. Έκτακτη Χρηματοδότηση Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας χρηματοδοτήθηκε επιπλέον με ποσό άνω των 600.000 ευρώ.

Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται από την Δημοτική Αρχή, και είναι ευθύνη της η άμεση ολοκλήρωσή τους, είναι η περίφραξη Γυμνασίου – Λυκείου Αμφίκλειας, η κατασκευή γηπέδου 5 επί 5 στην Κάτω Τιθορέα, καθώς και έργα υποδομής σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

Επίσης, όπως ενημέρωσα με σχετικό δελτίο τύπου την Πέμπτη, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ, επιχορηγούν τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών τους λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, το ποσό επιχορήγησης είναι περίπου 160.000 ευρώ.

 

8ο Έργο. Χορηγία πετρελαίου θέρμανσης σε Ιερούς Ναούς του Δήμου.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένα αιτήματα ιερών ναών του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, εξασφάλισε, δωρεά, σημαντική ποσότητα λίτρων θέρμανσης σε ιερούς ναούς της περιοχής.

 

9ο Έργο. Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέα – Στυλίδα και Τιθορέα – Λιανοκλάδι.

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών υπέγραψαν Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο Πάροχος δεσμεύεται στην πλήρη εκτέλεση συγκεκριμένης δρομολογιακής πολιτικής, αναγκαίας από άποψη γενικού οικονομικού και κοινωνικού συμφέροντος, που περιλαμβάνει και προορισμούς που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης.

Αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκληθεί λόγω του προβληματικού τρόπου εκτέλεσης των δρομολογίων, όμως το προσωρινό αυτό ζήτημα θα λυθεί το συντομότερο δυνατό, κάτι που είχα την ευκαιρία να συζητήσω δια ζώσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, παρουσία του Ιταλού ομολόγου μου, και την Παρασκευή.

Εδώ, όμως, θέλω να τονίσω πως το δύσκολο βήμα έγινε.

Με μέριμνα της πολιτείας, των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, εξασφαλίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων στο σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, με ειδικά ωφελούμενες τις λεγόμενες «μη εμπορικές γραμμές».

 

10ο Έργο. Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αμφίκλειας, Τιθορέας και Ελάτειας.

Μετά από σχετική πρόταση του Δήμου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» το έργο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας», που αφορά τη βελτίωση υποδομών των γηπέδων της Αμφίκλειας και της Ελάτειας, καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Ελάτειας, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

11ο Έργο. Πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας προχωράει, με την προκήρυξη των  πρώτων 15 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που περιλαμβάνει ο δεύτερος – από τους συνολικά τέσσερις – κύκλους του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Δημοτική Ενότητα Ελάτειας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, έχει ενταχθεί σε μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στον Γ’ κύκλο του Προγράμματος.

Η Κυβέρνηση, με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιεί μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση στη χώρα, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

12ο Έργο. Εντάξεις σημαντικών αγροτικών έργων στον Δήμο.

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και μετά από σχετική πρόταση του Δήμου, έχουν ενταχθεί τα εξής έργα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

 • «Ανάπλαση και Ανάδειξη Οικισμού Κάτω Τιθορέας – Κατασκευή κρηνών και Ανάδειξη Περιβάλλοντος Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας», προϋπολογισμού περίπου 000 ευρώ.
 • «Αγροτική Οδοποιία Τιθορέας», προϋπολογισμού περίπου 000 ευρώ.

 

13ο Έργο. Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού επιχορηγήθηκε με 1 εκατ. ευρώ, με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα.

 

14ο Έργο: Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμφίκλειας.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμφίκλειας», προϋπολογισμού περίπου 4,2 εκατ. ευρώ.

 

15ο Έργο. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Τα τελευταία 3 χρόνια, και παρά τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας, η ΕΤΑΔ κατόρθωσε να μεταστρέψει το Κέντρο από μια ζημιογόνα μονάδα σε κερδοφόρο.

Συνοπτικά:

Την περίοδο 2018-2019, η επισκεψιμότητα κυμάνθηκε σε 128.000 χιονοδρόμους.

Την περίοδο 2020-2021, αυτή ανήλθε σε 140.000 χιονοδρόμους, παρουσιάζοντας άνοδο 10% σε σχέση με το 2018-2019.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, επετεύχθη κερδοφορία.

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, η ΕΤΑΔ ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

 • Ολοκλήρωση επενδυτικού έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης των Σαλέ Φτερόλακας 1850 και στατική μελέτη και έργα αποκατάστασης στα Κελάρια 1950, ύψους 000 ευρώ.
 • Εργασίες οδόστρωσης και ασφαλτόστρωσης των χώρων στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1750, ύψους 000 ευρώ.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών της, ύψους 000 ευρώ.
 • Πλήρης Λειτουργία του Web Ticket.
 • Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών για την εκμίσθωση των χώρων στα σαλέ (Φτερόλακα – Κελάρια) για όλες τις χρήσεις (επισιτιστικά, εξοπλισμός, εμπορικά και σχολές χιονοδρομίας), οι οποίοι συνέβαλαν σε 230% αύξηση των μισθώσεων.
 • Έναρξη διαδικασιών αδειοδότησης, κατασκευής & λειτουργίας ελικοδρομίου στη θέση «Κελάρια 1750», ώστε να παρασχεθεί ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας ως προς τη λειτουργία του.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται προς το τέλος του 2022, με προϋπολογισμό ύψους 370.000 ευρώ.

 • Συνεργασία με επιχειρηματίες και των τριών όμορων Δήμων για την προώθηση του ορεινού τουρισμού, μέσω κοινών προωθητικών εκπτωτικών πακέτων τις ημέρες χαμηλής προσέλευσης.
 • Ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με Περιφέρεια και όμορους Δήμους, για την ανάληψη απ’ αυτούς του έργου του εκχιονισμού των οδικών δικτύων που οδηγούν στο Χιονοδρομικό Κέντρο, και ανάληψη από την ΕΤΑΔ μόνο της υποχρέωσης εκχιονισμού των parking και της διάστρωσης των χιονοδρομικών πεδίων.

 • Έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου, με την απομάκρυνση από όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων του άχρηστου, επιβλαβούς και επικίνδυνου εξοπλισμού (scrap) και τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία για την εφαρμογή των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου.
 • Εκκίνηση διαδικασίας για την κατασκευή και λειτουργία μικρού αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελείται από δύο ανεμογεννήτριες με ονομαστική ισχύ 850 ΚW εκάστη (συνολική ισχύς ανεμογεννητριών 1,7 ΜW), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Χιονοδρομικού Κέντρου.

 

Προσπάθησα, συνοπτικά, να αποτυπώσω τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, τους Δημότες και τους επισκέπτες του, την τελευταία τριετία.

Συνεχίζουμε, βήμα – βήμα, με σοβαρότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Σας ευχαριστώ.

 

Τι είπε η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή:

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας επιβεβαίωσε την πολύ καλή συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών, αυτά τα τρία χρόνια, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

«Δε θα τα είχαμε καταφέρει  αν δεν είχαμε την ενεργή στήριξή σας», είπε η Δήμαρχος ευχαριστώντας τον κ. Σταϊκούρα, περιγράφοντας κι εκείνη με τη σειρά της τα σημαντικά έργα που έχουν γίνει ή έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή.

 

Δείτε φωτογραφίες από τη Συνέντευξη Τύπου:

 

Κατεβάστε την Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών εδώ:

2022-07-04 ΔΤ Τοποθέτηση Συνέντευξη – Αμφίκλεια – Ελάτεια

 

video: lamiareport.gr

 

15 Έργα Πνοής για τη Δυτική Φθιώτιδα (video) | 3.7.2022

Σπερχειάδα, 3 Ιουλίου 2022

     

Δελτίο Τύπου

Σας προσκάλεσα σήμερα εδώ, στη Σπερχειάδα, στο πλαίσιο της συστηματικής κοινωνικής λογοδοσίας, για να σας ενημερώσω για 15 έργα που έχει υλοποιήσει, δρομολογήσει, ή σχεδιάσει η Κυβέρνηση για τους πολίτες του Δήμου Μακρακώμης.

Έργα πνοής, έργα σημαντικά για την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.

Είναι η 6η επίσκεψη σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, θα ακολουθήσει, αύριο και η 7η, η τελευταία.

Συγκεκριμένα:

1ο Έργο. Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας.

Μετά την κρίσιμη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση που παρείχε το Υπουργείο Οικονομικών στην εταιρία «Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας», επετεύχθη η υπογραφή σχετικής ρύθμισης, με σκοπό την εξυγίανση των Σφαγείων και την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, σε υγιή, νέα βάση.

 

2ο Έργο. Ενίσχυση υποδομών σχολικών μονάδων.

Με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 20.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση των τουαλετών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Σπερχειάδας και του Γυμνασίου – Λυκείου Μακρακώμης, αντίστοιχα.

 

3ο Έργο. Χρηματοδότηση Τ.Ο.Ε.Β.

Το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, χρηματοδοτήθηκαν οι ΤΟΕΒ της Φθιώτιδας, με ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ωφελούμενων, είναι και ο ΤΟΕΒ Βίστριζας.

 

4ο Έργο. Τηλεοπτικό Σήμα στις Λευκές Περιοχές.

Με σχετική δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, νοικοκυριά και οικισμοί σε περιοχές της χώρας που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, απέκτησαν πρόσβαση μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Για τον Δήμο Μακρακώμης, ωφελούμενοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων Άγιος Γεώργιος, Βίτωλη, Δίκαστρο, Μαυρίλο, Νεοχώρι, Παλαιόκαστρο, Περίβλεπτο, Πιτσιωτά, Πτελέα, Αρχάνι, Γραμμένη, Καστρί, Μάκρη, Παλαιά Γιαννιτσού, Παλιούρι, Πλατύστομο και Λουτρά Πλατυστόμου, Ροβολιάρι, Ανατολή, Άνω και Κάτω Καμπιά, Αργύρια, Γαρδίκι, Κανάλια και Κάτω Κανάλια, Κλωνί, Κολοκυθιά, Κυριακοχώρι, Λευκάδα, Μάρμαρα, Νικολίτσι, Παλαιοβράχα, Παλαιοχώρι, Πλάτανος, Φτέρη.

Σημειώνω πως, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο επόμενος κύκλος ενημέρωσης του σχετικού μητρώου αναμένεται να ανοίξει την 1η Νοεμβρίου.

 

5ο Έργο. Αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

Αναφορικά με τις θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τα συναρμόδια Υπουργεία, ανταποκρίθηκαν ταχύτατα, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού.

Πριν λίγες μέρες, υπεγράφη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία καθορίζονται επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες συμπολίτες μας σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και του Δήμου Μακρακώμης.

Οι αποζημιώσεις δύναται να καλύπτουν μέρος των υλικών ζημιών, οι οποίες καταγράφονται από τις αρμόδιες Επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.

Ειδικά για τον Δήμο Μακρακώμης, μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε εκτάκτως με 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές των οδικών υποδομών και υδραυλικών έργων που προκάλεσε η θεομηνία.

 

6ο Έργο. Εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τα παρακάτω έργα:

«Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Αρχανιόρεμα του επαρχιακού δρόμου Μάκρης – Αρχανίου (Υποέργο 1 της πράξης: «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης»)», προϋπολογισμού 1.375.000 ευρώ.
«Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μακρακώμης (Υποέργο 2 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”),» προϋπολογισμού 2.965.000 ευρώ.
«Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης, παρακολούθησης και πρόληψης (Υποέργο 3 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”),» προϋπολογισμού 434.000 ευρώ.
«Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και ασύρματων έξυπνων υδρομετρητών σε όλο τον Δήμο Μακρακώμης», προϋπολογισμού 4.405.273 ευρώ.
«Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 1.273.600 ευρώ.

Τέλος, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων Μακρακώμης και Πλατυστόμου», προϋπολογισμού 739.502 ευρώ.

 

7ο Έργο. Έκτακτη Χρηματοδότηση Δήμου Μακρακώμης.

Με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Δήμος Μακρακώμης χρηματοδοτήθηκε με επιπλέον 670.000 ευρώ, που αφορούν χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, καθώς και χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται από τη Δημοτική Αρχή, και είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής η άμεση ολοκλήρωσή τους, είναι η ανάπλαση των πλατειών στο Γαρδίκι, το Ροβολιάρι, τη Βίτωλη, τη Μεσοποταμία, η ολοκλήρωση εργασιών στη γέφυρα στο Καστρί, αθλητικές εγκαταστάσεις στη Μακρακώμη και τη Γραμμένη, εργασίες οδοποιίας, καθώς και διάφορα έργα υποδομής σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

Επίσης, όπως ενημέρωσα με σχετικό δελτίο τύπου την Πέμπτη, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ, επιχορηγούν τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών τους λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Για τον Δήμο Μακρακώμης, το ποσό επιχορήγησης είναι 123.147,81 ευρώ, ποσό που δεν περιλαμβάνεται στις 670.000 που προανέφερα.

 

8ο Έργο. Χορηγία πετρελαίου θέρμανσης σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Μακρακώμης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένα αιτήματα ιερών ναών του Δήμου Μακρακώμης, εξασφάλισε, δωρεά, σημαντική ποσότητα λίτρων θέρμανσης σε ιερούς ναούς της περιοχής.

 

9ο Έργο. Οδικός Άξονας Ε-65.

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρά το έργο του νότιου τμήματος του Ε65, από τη Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα.

Η πρόοδος των εργασιών έχει φτάσει πλέον στο 82%, και βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που έχει δώσει ο παραχωρησιούχος, τα ασφαλτικά οδοστρωμάτων έχουν φτάσει στο 61%, οι χωματουργικές εργασίες στο 73%, οι γέφυρες και τα τεχνικά στο 87%, και οι σήραγγες στο 96%.

Υπενθυμίζεται πως στην κυκλοφορία έχει δοθεί ήδη ένα τμήμα 14,2 χιλιομέτρων στο τμήμα από την αρχή του Ε65, πριν τη Λαμία, και μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου, με άμεσα ωφελούμενη τη Δυτική Φθιώτιδα.

 

10ο Έργο. Κατασκευή του Οδικού Άξονα «Λαμία – Καρπενήσι».

Αυτός ο οδικός άξονας αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Σταυρός – Καστρί, μήκους 18 χλμ, για το οποίο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε δημοπρατήσει μελέτη προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2020, ο οποίος – μέχρι σήμερα – δεν έχει καταλήξει σε ανάδοχο μελετητή.
Καστρί – Μακρακώμη, μήκους 10 χλμ, το οποίο έχει κατασκευασθεί.
Μακρακώμη – Νεοχωράκι, μήκους 14 χλμ, για το οποίο δεν υπάρχει καμία μελέτη.
Νεοχωράκι – Ανατολικό Στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού, μήκους 19 χλμ, για το οποίο ήταν σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός μελέτης προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ από το 2016, με διάφορες εμπλοκές στις διαγωνιστικές διαδικασίες.  

Ο νέος σχεδιασμός του Υπουργείου περιλαμβάνει την ακύρωση των διαγωνισμών που μόνο καθυστέρηση έχουν φέρει, και την προώθηση των έργων με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, προκειμένου τα έργα να ωριμάσουν συντομότερα και να δημοπρατηθούν νωρίτερα.

Ξεκινά με το έργο Νεοχωράκι – Ανατολικό Στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού, αφού στο πλαίσιο του διαγωνισμού είχε εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη από τους συμμετέχοντες.

Το Υπουργείο θα αναθέσει την ωρίμανσή του μέσω της Συμφωνίας – Πλαίσιο που πρόσφατα σύναψε, με στόχο – εντός του 2022 – να κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εν λόγω τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτησή του στο τέλος του έτους, ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα επόμενα τμήματα, με πρώτο το τμήμα Σταυρός – Καστρί, προκειμένου να ωριμάσουν σε υπο-διπλάσιο χρόνο από εκείνον που θα απαιτούνταν διαφορετικά.

 

11ο Έργο. Πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας προχωράει, με την προκήρυξη των  πρώτων 15 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που περιλαμβάνει ο δεύτερος – από τους συνολικά τέσσερις – κύκλους του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Οι Δημοτικές Ενότητες Μακρακώμης, Σπερχειάδας και Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, έχουν ενταχθεί σε μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στον Γ’ κύκλο του Προγράμματος.

Η Κυβέρνηση, με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιεί μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση στη χώρα, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

12ο Έργο. Εντάξεις σημαντικών αγροτικών έργων στον Δήμο Μακρακώμης.

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και μετά από σχετική πρόταση του Δήμου Μακρακώμης, έχουν ενταχθεί τα εξής έργα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στη θέση δύο ρέματα στο Αρχάνι», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παλαιοβράχας», προϋπολογισμού 207.000 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε.
«Αγροτική Οδοποιία Λευκάδας – Πτελέας», προϋπολογισμού 208.000 ευρώ, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.

13ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως μεταφερόμενο, το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας», προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Ιούλιο, με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας και προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, κατά την οποία ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα, κρίσιμα για τη συνέχιση και αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

Η αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες εργασίες, που αυξάνουν τον προϋπολογισμό του έργου και περιλαμβάνονται σε Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (11.618.800,00€) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της, ήδη εγκατεστημένης στο έργο, κοινοπραξίας.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου (ΑΠΕ) με τη Συμπληρωματική Σύμβαση, αφού προεγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή, έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης απόφασης υποκατάστασης εταιρίας στην κοινοπραξία. Κατόπιν θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμφωνητικού, που αφορά τις εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το έργο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

 

14ο Έργο. Ένταξη στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, η παραδοσιακή πρακτική άρδευσης με σηκωμένο αυλάκι στο Κυριακοχώρι Φθιώτιδας αποτελεί το ένα από τα εννιά στοιχεία που εγγράφηκαν φέτος στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Είχα την τιμή και τη χαρά να υποστηρίξω την υποψηφιότητα, και θέλω να συγχαρώ την τοπική κοινωνία για την εξαιρετική τους πρωτοβουλία, την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, δια ζώσης, το περασμένο καλοκαίρι.

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, προκειμένου οι σύγχρονες κοινωνίες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ή/και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις του.

 

15ο Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση πρώην Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας και μετατροπή του σε κτίριο γραφείων και Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων Μακρακώμης.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικών κτιρίων Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 485.400 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση πρώην Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας και μετατροπή του σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης του Δημοτικού Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων Μακρακώμης.

 

Προσπάθησα, συνοπτικά, να αποτυπώσω τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για τον Δήμο Μακρακώμης, τους Δημότες και τους επισκέπτες του, την τελευταία τριετία.

Συνεχίζουμε, βήμα – βήμα, με σοβαρότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Σας ευχαριστώ.

 

 

Τι είπε ο Δήμαρχος Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής:

Ο Δήμαρχος Γιώργος Χαντζής υποδέχτηκε τον Χρήστο Σταϊκούρα με τα θερμότερα λόγια, τονίζοντας ότι η συνεργασία ήταν άψογη και η βοήθειά του πολύτιμη για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά και άλλα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή των μελετών. «Μέσα από τη συνεργασία αυτή όλα αυτά τα τρία χρόνια απέκτησα έναν φίλο και ελπίζω να συνεχίζουμε έτσι και στο μέλλον…», είπε ο Γιώργος Χαντζής.

 

Δείτε φωτογραφίες από τη συνέντευξη τύπου: 

Κατεβάστε την Τοποθέτηση του Υπουργού εδώ:

2022-07-03 ΔΤ – Τοποθέτηση Συνέντευξη Τύπου Μακρακώμη

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ΠΤ Λαμίας | 2.7.2022

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Την άνοιξη του 2020, με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση δωρεών, προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αξιοποιήσει σημαντικό μέρος των δωρεών που συγκεντρώθηκαν, ανταποκρινόμενο σε δύο αιτήματα για χρηματοδότηση δράσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ειδικότερα, έχει εγκριθεί, μέχρι σήμερα:

§  Η διάθεση 151.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και υπερωριακής αποζημίωσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο συνδρομής τους στην Επιχείρηση «Ελευθερία».

50 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες συνέδραμαν στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, μετακινούμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να υποστηρίξουν τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής, στο Μαρούσι και τη Γλυφάδα.

 • Η διάθεση 168.600 ευρώ για τη λειτουργία κινητής μονάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αστέγων στην Αθήνα, με στόχο την υποστήριξη δράσεων παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, ανθρωπιστικού υλικού και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα αφορά:

 • 150.000 ευρώ για αγορά οχήματος τύπου βαν, κατάλληλα διαμορφωμένου για τις ανάγκες της κινητής μονάδας.
 • 13.000 ευρώ για δαπάνες συντήρησης και λειτουργικές δαπάνες του οχήματος.
 • 5.600 ευρώ για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και λοιπά έξοδα.

Εντός του επόμενου διαστήματος, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ώστε να ολοκληρωθεί η χορήγηση της χρηματοδότησης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιτελεί έργο ιδιαίτερων απαιτήσεων, με εξαιρετική προστιθέμενη αξία.

Έργο το οποίο, χάρη στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών και την έμπρακτη ανταπόκριση συμπατριωτών μας, θα ενισχυθεί, ώστε να στηρίξει όλους τους πολίτες, κυρίως αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη.

 

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας:

2 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους της Φθιώτιδας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος | 30.6.2022

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

 

Για τη συνεχή στήριξη της Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο των διαρκών παρεμβάσεων που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΕΔΕ, κατανέμει στους Δήμους όλης της χώρας συνολικό ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, το ποσό υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, η κατανομή γίνεται ως εξής:

 1. Δήμος Λαμιέων 876.983,50 ευρώ.
 2. Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας 159.883,32 ευρώ.
 3. Δήμος Δομοκού 206.748,75 ευρώ.
 4. Δήμος Καμένων Βούρλων 208.569,82 ευρώ.
 5. Δήμος Λοκρών 303.254,76 ευρώ.
 6. Δήμος Μακρακώμης 195.308,71 ευρώ.
 7. Δήμος Στυλίδας 123.147,81 ευρώ.

Ως Κυβέρνηση, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους που επιτρέπουν στους Δήμους να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση.

 

62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τη διευθέτηση υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων κυρίως στον πρωτογενή τομέα | 30.6.2022

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τη διευθέτηση υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, κυρίως στον πρωτογενή τομέα

 

 

«Το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από πολύμηνη, εντατική δουλειά, κλείνει – με τη δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων – μια πολυετή εκκρεμότητα, που αφορά τη διευθέτηση 5 υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες είχαν κριθεί ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποθέσεις που αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό δικαιούχων – αγροτών και επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές –, οι οποίοι, πλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο, και μάλιστα εντόκως, τις ενισχύσεις που είχαν λάβει πριν από πολλά χρόνια.

Οι υποθέσεις είναι οι εξής:

 1. Κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 σε νομούς της χώρας, με τη μορφή, αφενός, επιδότησης επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης και, αφετέρου, παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Δικαιούχοι της επιδότησης επιτοκίου ήταν περίπου 3.800 επιχειρήσεις και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης είχε ανέλθει στα 193 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι των κρατικών εγγυήσεων ήταν 746 επιχειρήσεις και το συνολικό εγγυημένο ποσό είχε φθάσει τα 118 εκατ. ευρώ. Η Ε.Ε. ζήτησε την ανάκτηση των ενισχύσεων αυτών, με απόφαση που εκδόθηκε το 2019.
 2. Κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν την περίοδο 1994-2005 σε επιχειρήσεις παραμεθόριων περιοχών με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, βάσει του νόμου 128/75 και παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Διευθετείται ποσό ανακτήσεων συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ για 21 επιχειρήσεις.
 3. Αντισταθμιστικές ενισχύσεις, ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, το 2008 και το 2009, σε 700.000 αγρότες και οι οποίες, με απόφαση της Ε.Ε. το 2012, θεωρήθηκαν παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και διατάχθηκε η ανάκτησή τους. Λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με την απόφαση ανάκτησης, η Ε.Ε. κατέθεσε πρόσφατα προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης.
 4. Ανάληψη ή/και ρύθμιση από το Δημόσιο χρεών γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων, η οποία, με απόφαση της Ε.Ε. το 2000, κρίθηκε ότι συνιστά παράνομη και ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση και διατάχθηκε η ανάκτησή τους. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Η υπόθεση αφορά 78 υπόχρεους και συνολικό ποσό ανάκτησης περίπου 96 εκατ. ευρώ.
 5. Κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2008, με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης σε δάνεια, προς συνεταιριστικές οργανώσεις και πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου να δοθούν σε παραγωγούς δημητριακών. Η ανάκτηση αφορά ποσό περίπου 15 εκατ. ευρώ από 49 συνεταιριστικές οργανώσεις. Η Ε.Ε. με απόφαση του 2012, που επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέταξε την ανάκτηση των ποσών, ως παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων.

Στη διαχείριση των τριών τελευταίων υποθέσεων, σημαντική ήταν η συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων αυτών, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μία φορά, ότι επιλύει χρονίζοντα ζητήματα με τον βέλτιστο για τους πολίτες – κυρίως αγρότες – και τη χώρα τρόπο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις που βιώνουμε».

 

2022-06-30 ΔΤ_Διευθέτηση_υποθέσεων_ανάκτησης_κρατικών_ενισχύσεων

Τηλεδιασκέψεις Υπουργού Οικονομικών για Δικαστικό Μέγαρο, Ογκολογική Κλινική και ΠΙ Ραχών | 30.6.2022

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Η πρόοδος στα ζητήματα του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, του Διοικητηρίου, της Ογκολογικής Κλινικής του ΓΝΛ και του Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών.

 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, συνεχίζει τις συστηματικές συνεργασίες, ώστε να συντονιστούν τα επόμενα βήματα σε κρίσιμα ζητήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Έτσι, χθες, στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών, συμμετείχαν:

 1. Με αντικείμενο εργασίας το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και το Διοικητήριο Στερεάς Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ κ. Καβαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μπακογιάννης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Καραΐσκος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Μακρυγιάννης, καθώς επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Αποφασίστηκε η άμεση δρομολόγηση νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να καθοριστούν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης των δύο ανεξάρτητων εκτάσεων.

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, η οποία ξεκινάει τις εργασίες της σήμερα.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θα ζητήσει την επίσπευση του ελέγχου των δύο εκτάσεων από το Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς οι δύο εκτάσεις βρίσκονται εντός του πρώην Στρατοπέδου Τσαλτάκη.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης που σχετίζονται με τα υπόλοιπα Δικαστικά Μέγαρα του «cluster» Δικαστικών Μεγάρων Κεντρικής Ελλάδας, στο οποίο εντάσεται και της Λαμίας.

 1. Με αντικείμενο εργασίας την Ογκολογική Κλινική με Ακτινοθεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Σταμπουλίδης και συνεργάτες του, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτης, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κ. Κολοκυθάς και συνεργάτες του.

Αποφασίστηκε να υπάρξει νέα τηλεδιάσκεψη, αύριο, Παρασκευή για να δρομολογηθούν ζητήματα που αφορούν το ακίνητο και ειδικότερα την πολεοδομική ωρίμανση αυτού, με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και του ΤΑΙΠΕΔ.

 1. Με αντικείμενο εργασίας το Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτης, η Δήμαρχος Στυλίδας κ. Στεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής των Κτιριακών Υποδομών, κ. Γιάνναρης και κ. Κυριαζόπουλος, αντίστοιχα. Επικαιροποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα του Έργου, στην κατεύθυνση της άμεσης εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κτιριακών Υποδομών προς έγκριση, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της 5ης ΥΠΕ και των Κτιριακών Υποδομών.

 

Κατάθεση αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» από την Εθνική Τράπεζα | 29.6.2022

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Κατάθεση αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Κατατέθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Οικονομικών η πρώτη αίτηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE) για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II».

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της ETE με την κωδική ονομασία “Frontier II”, συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 460 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤE είναι το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί πέντε αιτήσεις.

 

2022-06-29 ΔΤ_Κατάθεση_αίτησης_για_ένταξη_σε_Ηρακλή_ΙΙ_ΕΤΕ

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών | 29.6.2022

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Δελτίο Τύπου

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα:

«Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές, αλλοδαπούς συνταξιούχους και εργαζόμενους για τα φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής και επενδύσεων στην Ελλάδα»

«Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές, αλλοδαπούς συνταξιούχους και εργαζόμενους έχει συγκεντρώσει το ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Οικονομικών, με διαδοχικά νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, έχοντας ως στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα.

Πλαίσιο που περιλαμβάνει ένα τετράπτυχο παρεμβάσεων, το οποίο, στα περίπου 2,5 χρόνια σταδιακής εφαρμογής, έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία και πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας.

1ον. Η αρχή έγινε με τον Νόμο 4646/2019 (άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) που εισήγαγε στην Ελλάδα τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου» (NonDom), πλαίσιο φορολογικών κινήτρων με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής επενδυτών, οι οποίοι, μεταφέροντας τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις στην πατρίδα μας, επωφελούνται για διάστημα έως 15 ετών από εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης.

2ον. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4714/2020 (άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους της αλλοδαπής, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, με την εφαρμογή συντελεστή 7% για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.

3ον. Επιπλέον, με τον Νόμο 4758/2020 (άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, για τις προαναφερθείσες κατηγορίες φυσικών προσώπων μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών καθιερώθηκε απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για διάστημα έως 7 έτη, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης νέας θέσης μισθωτής εργασίας ή έναρξης νέας δραστηριότητας.

Πρόκειται για ένα μέτρο που συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια του λεγάμενου «brain gain», δηλαδή της επιστροφής στην πατρίδα μας από το εξωτερικό ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο γνώσεων, επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

4ον. Τοκουαρτέτο παρεμβάσεων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, με τον Νόμο 4778/2021, με τον οποίο διαμορφώθηκαν σαφείς και διαφανείς κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family offices), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης.

Παρότι η εφαρμογή του πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η άμεση αποδοτικότητά του αποτυπώνεται, ήδη, στα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, κατά την εφαρμογή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή των κινήτρων

Στα 2,5 χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης για τα φορολογικά κίνητρα με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής – επενδυτών (άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), έχουν ήδη εισρεύσει στα δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική έγκριση αιτήσεων 75 επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Με δεδομένο ότι φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί άλλες 27 αιτήσεις, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των επενδυτών που προσέλκυσε το μέτρο θα ξεπεράσει τους 100 το προσεχές διάστημα, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα (βάσει των εκτιμήσεων και για τις νέες υπαγωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.

Εφαρμογή του 5Α ΚΦΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΕΣ

ΥΠΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2020

 18

18

 

2021

 57

57

 

2022

 27

 

27

ΣΥΝΟΛΟ

102

75

 

Επιπλέον, προκύπτουν σημαντικά έσοδα λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για το μέτρο τόσο των συνταξιούχων αλλοδαπής (άρθρο 5Β ΚΦΕ) όσο και των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων (5Γ ΚΦΕ). Από αυτές τις πολιτικές είναι αξιοσημείωτα τα έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα μας, όπως ενδυνάμωση της οικονομίας, τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της απασχόλησης.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση των συνταξιούχων αλλοδαπής, έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι και σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον 21 χώρες, και 85 είναι υπό επεξεργασία.

Εφαρμογή του 5Β ΚΦΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΕΣ

ΥΠΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2020

   8

  7

 

2021

204

150

 

2022

273

178

85

ΣΥΝΟΛΟ

485

335

 

Σχετικά με την ένταξη σε ειδική φορολόγηση εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, η διαδικασία ξεκίνησε το 2021 και έχουν υποβληθεί ήδη 1.689 αιτήσεις, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί 1.232.

Εφαρμογή του 5Γ ΚΦΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΕΣ

ΥΠΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2021

1.041

  801

87

2022

  648

  431

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.689

1.232

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το πρώτο διάστημα εφαρμογής των νέων διατάξεων, παρά τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Η φορολογία αποτελεί, εν τοις πράγμασι, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων, πέραν της διασφάλισης δημοσίων εσόδων.

Η Ελλάδα, προχωρώντας με σχέδιο, όραμα και αυτοπεποίθηση, ανέκαμψε ισχυρά από την υγειονομική κρίση, αναπτύσσεται και είναι ανοικτή στην προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία πολλών και καλών νέων θέσεων απασχόλησης, για την παροχή ευκαιριών στους Έλληνες, τους νέους και τις νέες, που είναι στην πατρίδα μας ή θα επιστρέψουν σε αυτή».

InstagramYoutube