Ο Υπουργός Οικονομικών στο Συνέδριο του ΤΕΕ Green Deal Greece 2022 (video) | 30.6.2022

 

«Η Ελλάδα διαθέτει αδιαμφισβήτητα τη δυνατότητα να αναδειχθεί μέσα από τη νέα δυναμική που διαμορφώνεται στον διεθνή επιχειρηματικό και επενδυτικό χάρτη», ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας κατά την εναρκτήρια ομιλία της δεύτερης ημέρας συνεδρίου Green Deal του ΤΕΕ για τις πράσινες υποδομές.

 

Όπως είπε: «παρά τις απρόσμενες, εξωγενείς, πολυεπίπεδες κρίσεις που βιώνουμε, η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ισχυρή δυναμική, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την κατατάσσουν, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα, στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης». Μάλιστα, επεσήμανε την «ιστορική απόφαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας και την επιστροφή της – μετά από 12 χρόνια – στην ευρωπαϊκή κανονικότητα».

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέλυσε τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση επτά δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της οικονομίας, προωθώντας ως αναγκαία προϋπόθεση ένα μοντέλο υπεύθυνης επιχειρηματικής διακυβέρνησης. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Σταϊκούρας:

1ον. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0»

«Σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη χώρα. Πρότυπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Όπως έκανε γνωστό, το 37% των δαπανών τους αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων».

2ον. Εργαλεία και φορολογικές πολιτικές

«Δράσεις που υποστηρίζουν την επανακατεύθυνση των πόρων της οικονομίας υπέρ της πράσινης μετάβασης. Πρόσφατα χορηγήσαμε κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση , ενισχύοντας περαιτέρω την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε αυτούς τους – καίριους για τη βιώσιμη ανάπτυξη – τομείς», ανέφερε.

3ον. Βιώσιμη Χρηματοδότηση

«Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, προωθούμε την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσα και από την ενίσχυση των τομέων «βιώσιμης χρηματοδότησης» και Fintech. Παράλληλα, δρομολογούμε έργο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση» μέσω του σχεδιασμού των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση».

4ον. Ομάδα Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.

«Παράλληλα με τη συστηματική συνεργασία μας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, το υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει ομάδα εργασίας – στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα – θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

5ον. Διαφάνεια και τη βιωσιμότητα στην εταιρική διακυβέρνηση

«Ήδη από το 2020 – και εν μέσω παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης – με το νόμο 4670 προωθήσαμε την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου, προάγοντας με το νέο αυτό πλαίσιο τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα στην εταιρική διακυβέρνηση, είπε ο κ. Σταϊκούρας

6ον. Υιοθέτηση του «πράσινου» προϋπολογισμού

«Συνεχίζουμε και επιταχύνουμε την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στον σχεδιασμό και την αποτύπωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, ήδη από τον Μάρτιο του 2020 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ για την σταδιακή υιοθέτηση του «πράσινου» προϋπολογισμού. Ο δε Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021 αποτέλεσε τον πρώτο με ρητή αναφορά στην κλιματική διάσταση. Το επόμενο βήμα αποτελεί η ενσωμάτωση των κλιματικών παραμέτρων στη μεθοδολογία του Προϋπολογισμού Επιδόσεων».

7ον. Κρατικό «πράσινο» ομόλογο εντός του 2022

«Σχεδιάζουμε την έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών».

«Οι επτά προαναφερόμενες δράσεις εστιάζουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών βιώσιμης μακροοικονομικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής και την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής. Για να πετύχουμε μια διατηρήσιμη, αειφόρο ανάπτυξη απαιτείται τόλμη και διορατικότητα. Με “πυξίδα” την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών. Διαμορφώνουμε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, φιλικό προς τις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία, με σεβασμό στο περιβάλλον. Πρότυπο το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | 29.6.2022

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Το μέλλον της Βιώσιμης Χρηματοδότησης»

 

Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να χαιρετίσω το Συνέδριο που διοργανώνει, με θέμα «Το μέλλον της Βιώσιμης Χρηματοδότησης».

Συνέδριο που αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας, της προώθησης των σύγχρονων τάσεων των διεθνών κεφαλαιαγορών και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας θα πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις προϋποθέτει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης.

Αυτό θα συμβάλει στην ισχυροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένης στις νέες απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον και το οικοσύστημα.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και οι πολιτικές που εφαρμόσαμε στο πεδίο της οικονομίας, παρά τις απρόσμενες, εξωγενείς, πολυεπίπεδες κρίσεις που βιώνουμε.

Κρίσεις που δεν στάθηκαν, όμως, εμπόδιο στην πρόοδο της Ελλάδας.

Διότι στο διάστημα αυτό, η χώρα μας δεν έπαψε να αναπτύσσεται, να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται.

Η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ισχυρή δυναμική, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την κατατάσσουν, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα, στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Με εντατική, μεθοδική, συλλογική δουλειά κατακτήσαμε σχεδόν όλους τους σημαντικούς στόχους που είχαμε θέσει στο μέτωπο της οικονομίας, κλείνοντας επώδυνα κεφάλαια του παρελθόντος και ανοίγοντας νέα, πιο ελπιδοφόρα σελίδα για το μέλλον.

Όπως αποτυπώνεται στην ιστορική απόφαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας και την επιστροφή της – μετά από 12 χρόνια – στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση στην Ευρωζώνη.

Όπως αντανακλάται και στις 12 αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας τα 3 τελευταία χρόνια, που τη φέρνουν ένα, μόλις, «σκαλοπάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα.

Πριν από την κατάκτηση, δηλαδή, και του τελευταίου μεγάλου στόχου αυτής της τετραετίας, ο οποίος έχει τεθεί για το 2023, και ο οποίος αναμένεται να επιτευχθεί.

Όπως, όμως, καταγράφεται και σε βασικούς δείκτες της οικονομίας.

Με τον βασικότερο εξ αυτών, το ΑΕΠ, να εξακολουθεί να αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς, ύψους 7% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2022, σημαντικά υψηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αναρριχόμενος σε υψηλό δεκαετίας, σε όρους όγκου.

Ταυτόχρονα, η σύνθεση του ΑΕΠ βελτιώνεται, καθώς μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εδράζεται στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί ισχυρά και βιώσιμα τόσο το 2022 όσο και το 2023, με την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη, για την επόμενη διετία, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Τα παραπάνω επιτεύγματα και οι θετικές προοπτικές που αυτά διαμόρφωσαν, είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχουμε χαράξει ως χώρα, βασικός πυλώνας της οποίας αποτελεί η προώθηση της «αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης», τόσο στο επιχειρηματικό, όσο και στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση μιας σειράς δράσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου βιώσιμης χρηματοδότησης και πράσινης ανάπτυξης.

1ον. Στο πεδίο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού της πλαισίου, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.

 

Α. Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ενίσχυσης της διαφάνειας και της βιώσιμης εταιρικής ανάπτυξης.

Β. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την οργανωτική της αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

Γ. Εκπονούμε στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς.

Το έργο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

 • Αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά.
 • Ενίσχυση της εποπτείας στην κεφαλαιαγορά.
 • Βέλτιστοι τρόποι κινητροδότησης της ζήτησης και της προσφοράς προϊόντων στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
 • Ενίσχυση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και των χρηματοδοτικών εργαλείων βιώσιμης χρηματοδότησης.

 

Δ. Δρομολογούμε έργο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση» μέσω του σχεδιασμού των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση.

 

Ε. Σχεδιάζουμε την έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών.

 

ΣΤ. Συστήσαμε ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.

Έργο της ομάδας εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και η κατάρτιση οδικού χάρτη για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο:

 • Την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Την αποτελεσματική συμβολή της δημοσιονομικής πολιτικής και της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω κινητοποίηση πόρων για την πράσινη μετάβαση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
 • Τη διασφάλιση ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας, καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

2ον. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών, έτσι ώστε οι τράπεζες να λειτουργήσουν ως ιμάντας της μετάδοσης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που θα προέλθει και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

 

Α. Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6% του συνόλου των δανείων.

Τον Μάρτιο του 2022, τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

 

Β. Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Μέσω της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, τα τραπεζικά ιδρύματα αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εισροών του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

 

Γ. Στο σκέλος της ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη χώρα.

Πρότυπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά:

1ον. 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων, μέσω της μορφής τραπεζικού δανεισμού, σε τομείς συνδεδεμένους, μεταξύ άλλων, με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη.

2ον. Άνω των 10 δισ. ευρώ είναι, μέχρι στιγμής, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών επενδύσεων που ανήκουν, μεταξύ άλλων, και στον πυλώνα της «πράσινης μετάβασης».

 

Κυρίες και Κύριοι,

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποστηρίζει δράσεις σε όλα τα πεδία της οικονομίας.

Βέβαια, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και οι αβεβαιότητες μεγάλες.

Έχουμε, όμως, αποδείξει ότι στα δύσκολα μπορούμε!

Γι’ αυτό, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εφαλτήριο όλα όσα μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, συνεχίζουμε τον απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και ανοδικό δρόμο που έχουμε χαράξει.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι μπορούμε να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, με στόχο να οικοδομηθεί μια οικονομία δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφής, κοινωνικά δίκαιη, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.

 

2022-06-29 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Συνέδριο_Επιτροπή_Κεφαλαιαγοράς_Sustainable_Finance

Παρουσία του Υπουργού Οικονομικών τιμήθηκε η μνήμη του ήρωα Βασίλη Ραχούτη | 26.6.2022

Σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26/6/2022 η επιμνημόσυνη δέηση στον ήρωα Βασίλη Ραχούτη, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστου Σταϊκούρα.

 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

fonografos.net

Ο Υπουργός Οικονομικών στο βήμα του Energizing Greece | 23.6.2022

Συγκρατημένος παρά τη θετική εξέλιξη όλων των βασικών μεγεθών της Οικονονομίας, αλλά και πολύ συγκεκριμένος για τους επόμενους στόχους εμφανίστηκε στο Energizing Greece o υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι ”η Ελλάδα φαίνεται να επιτυγχάνει και φέτος – και τα επόμενα χρόνια υψηλή ανάπτυξη.

Υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο σημαντικό: να πετύχουμε την αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, ακόμα περισσότερο από την ανάπτυξη.

Θα το πετύχουμε, όπως και την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, που ήδη επιτυγχάνεται”, τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε ως ”τελευταίος στόχο” της κυβέρνησης την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας το 2023.

”Συνεχίζουμε για να τον πιάσουμε”, είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτός είναι ο κεντρικός στόχος στον ορίζοντα, που θα παραμείνει είτε γίνουν – είτε όχι πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

www.huffingtonpost.gr

 

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα της εκδήλωσης:

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης | 22.6.2022

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης

 

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω το 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης.

Συνέδριο με κεντρικό άξονα την εγχώρια αγορά επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, με κύριο στόχο τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, καθώς και τη διερεύνηση και υιοθέτηση διεθνών και εγχώριων καλών επιχειρηματικών και επενδυτικών πρακτικών.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Περαιτέρω, η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων αποτελούν ισχυρό καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας, διασφαλίζοντας την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και με προοπτική την ανάδειξη της Ελλάδας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν καθοριστικά οι πολιτικές που εφαρμόσαμε στο πεδίο της οικονομίας, παρά τις απρόσμενες πολυεπίπεδες κρίσεις που βιώνουμε.

Εφαρμόζουμε ένα διαφορετικό και σύγχρονο μείγμα πολιτικής, που εδράζεται σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, σε μια διορατική εκδοτική στρατηγική, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Καταφέραμε, με σκληρή και συστηματική προσπάθεια, να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και λειτουργική την οικονομία, ανταποκρινόμενοι – στον μέγιστο δυνατό βαθμό – στις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να υπονομεύουμε τις προοπτικές του αύριο.

Με αυτόν τον τρόπο καταγράψαμε μια σειρά από θετικές εξελίξεις, όπως είναι:

 • Η ισχυρή ανάκαμψη.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας.
 • Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
 • Η έξοδος της χώρας μας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, τον προσεχή Αύγουστο.
 • Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

 

Ειδικότερες αναφορές, που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη σημερινή μας συνάντηση:

1ον. Στον τομέα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του δημοσίου χρέους, όσο και στον τομέα της διαχείρισης των κρατικών διαθεσίμων, έχουν συντελεστεί σημαντικές μεταβολές.

Πρώτη, η Κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, στις αρχές του 2014, έθεσε τις βάσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του Δημοσίου να αντλεί πόρους και να διαχειρίζεται, συγκεντρωτικά, τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω πρωτοβουλίας, σήμερα:

 • Δημιουργήθηκαν ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ικανά να παρέχουν ισχυρή ασπίδα προστασίας για το Ελληνικό Δημόσιο και την ελληνική οικονομία, σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, όπως αυτές που βιώνουν όλες οι χώρες τα τελευταία έτη.
 • Εφαρμόστηκε συνετή και ολιστική στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, καθώς και ορθολογική εφαρμογή του εκάστοτε ετήσιου δανειακού προγράμματος.
 • Επετεύχθη, σε χρόνο ρεκόρ, η αναδημιουργία της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων, με σειρά ομολογιακών εκδόσεων υψηλής ρευστότητας και η επέκτασή της έως τα 32 έτη.
 • Διευρύνθηκε η επενδυτική βάση των κρατικών χρεογράφων, με προσέλκυση μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών υψηλής ποιότητας, επανατοποθετώντας τη χώρα εντός της ομάδας των κανονικών χωρών της Ευρωζώνης.
 • Επετεύχθη εξαιρετική βελτίωση στους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις των διεθνών οργανισμών, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, αφού, λόγω της διάρθρωσής του, η σχέση του ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνει μειούμενη, ενώ οι ετήσιες μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας δεν ξεπερνούν το 50% του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης.

 • Εξασφαλίστηκε «προβλεψιμότητα» στο Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρέχοντας τα εχέγγυα τόσο στους Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ικανοποιεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό όλες τις συνθήκες.

 

Σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ψηφίστηκε πρόσφατα το νέο θεσμικό του πλαίσιο, βάσει του οποίου εκσυγχρονίζεται η οργανωτική του διάρθρωση και λειτουργία, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα είναι σε θέση να ασκήσει, με τον βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητές του αναφορικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, και ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, τη βελτίωση του κόστους δανεισμού, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου.

 

2ον. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών.

Βελτίωση που ήρθε ως αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, των τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης αγορών και αποταμιευτών στο τραπεζικό σύστημα.

Συγκεκριμένα:

 • Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6%.

Τον Μάρτιο του 2022 τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

 • Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες τηρούν πλέον τα ελάχιστα εποπτικά όρια για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας.

 

3ον. Στο πεδίο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού της πλαισίου και της αγοράς εν γένει.

Συγκεκριμένα:

Έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων:

Α. Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην υιοθέτηση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.

 

Β. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την οργανωτική της αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

 

Γ. Νομοθετήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Μέσω του συγκεκριμένου Νόμου μεταρρυθμίζεται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού».

Στόχος του αποτελεί η παροχή της δυνατότητας στο «Συνεγγυητικό» να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Δ. Εκπονούμε στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς.

Το έργο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

 • Αναβάθμιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά.
 • Ενίσχυση της εποπτείας στην Κεφαλαιαγορά.
 • Βέλτιστοι τρόποι κινητροδότησης της ζήτησης και της προσφοράς προϊόντων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.
 • Ενίσχυση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και των χρηματοδοτικών εργαλείων βιώσιμης χρηματοδότησης.

 

Ε. Αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε – ενεργά – πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών οικονομικής φύσεως σε νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αρμόδιους ή εμπλεκόμενους φορείς.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως Κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να υποστηρίξουμε δράσεις σε όλα τα πεδία της οικονομίας.

Βέβαια, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και οι αβεβαιότητες μεγάλες.

Έχουμε όμως αποδείξει ότι στα δύσκολα μπορούμε.

Γι’ αυτό, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εφαλτήριο όλα όσα μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, συνεχίζουμε τον απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και ανοδικό δρόμο που έχουμε χαράξει.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι μπορούμε να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας πολλών νέων θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

 

Δείτε τις Δηλώσεις του Υπουργού στο περιθώριο της εκδήλωσης εδώ:

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

Κατεβάστε την τοποθέτηση του Υπουργού εδώ:

2022-06-22 ΔΤ_Χαιρετισμός_ΥΠΟΙΚ_3ο_Συνέδριο_Θεσμικής_Διαχείρισης

Ο Υπουργός Οικονομικών στην Παρουσίαση του ΕΚΟ Acropolis Rally 2022 | 20.6.2022

Στην παρουσίαση του ΕΚΟ Acropolis Rally 2022 στο ΟΑΚΑ παραβρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Σταϊκούρας.

Παρακολουθήστε στο video της cosmote tv ολόκληρη την τοποθέτηση του Υπουργού:

 

 

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Υπουργός αναφέρει:

”Εχθές είχα τη χαρά να απευθύνω χαιρετισμό στην παρουσίαση του EKO Acropolis Rally 2022, που θα πραγματοποιηθεί 8-12 Σεπτεμβρίου στη Στερεά Ελλάδα, με έδρα τη Λαμία. Η απόφαση για τον τόπο διοργάνωσης είναι ιστορικά ορθή και αγωνιστικά η βέλτιστη.
Εργαστήκαμε συλλογικά, συντονισμένα και μεθοδικά, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εξαιρετική – για την περιοχή και τη χώρα – εξέλιξη, πετυχαίνοντας μια άρτια οργάνωση, παρακαταθήκη για το μέλλον.”

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λακασά «Άνθρωπος 4.0» | 20.6.2022

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λακασά «Άνθρωπος 4.0»

 

 

Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό φίλο, Δημήτρη Λακασά, για την πρόσκληση που μου απηύθυνε, να συμμετάσχω στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλες και όλους εσάς, για τη σημερινή σας παρουσία.
Παρουσία που καταδεικνύει την εκτίμησή σας στο πρόσωπο του συγγραφέα, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον σας για διαρκή ενημέρωση και πρόσθετη γνώση.

Και το βιβλίο του Δημήτρη προσφέρει αρκετή τροφή για σκέψη.

Βιβλίο χρήσιμο και πρακτικό, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, μεθοδικής εργασίας, τεκμηριωμένης ανάλυσης, συσσωρευμένης γνώσης, πολύχρονης εμπειρίας.

Βιβλίο με αντικείμενο τη σοφή διαχείριση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μέσα από τη σφαιρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του συγγραφέα.

Για τους λόγους αυτούς, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για γόνιμη σκέψη και θρυαλλίδα για ουσιαστική συζήτηση.

Και αυτό γιατί ο Δημήτρης μάς εισάγει στο μέλλον, βάζοντάς μας να σκεφτούμε τις συνέπειες που θα έχει η τεχνολογική εξέλιξη στην οικονομία, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο, αφού με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση μεταβαίνουμε σε ένα νέο είδος ανθρώπου, στον Άνθρωπο 4.0.

Όπως αναφέρει, εύστοχα, και ο συγγραφέας στον επίλογο του βιβλίου:

«Αν θέλαμε να δώσουμε ένα εναλλακτικό τίτλο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αυτός θα ήταν “ανθρωπιστική επανάσταση”, και αυτό γιατί ποτέ άλλοτε οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν είχαν τέτοια επίδραση στον άνθρωπο.

Μια επίδραση ικανή να τον οδηγήσει σε μοναδικά επιτεύγματα, τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον ρου της Ιστορίας σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, την αντιμετώπιση θανατηφόρων ασθενειών, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε καταστροφικά ατοπήματα, όπως στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην απώλεια των αρχών και των αξιών του πολιτισμού».

 

Πράγματι, Κυρίες και Κύριοι,

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οχήματα και το διαδίκτυο των πραγμάτων, ενσωματώνονται στη ζωή των ανθρώπων.

Έτσι, στο βιβλίο αναπτύσσονται και διαπραγματεύονται έννοιες, όπως η αλυσίδα των μπλοκ, τα αυτόνομα συστήματα, η βιοπληροφορική, η βιοτεχνολογία, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβείας, η γονιδιωματική, η δοκιμή διείσδυσης, η έξυπνη αυτοματοποίηση και παραγωγή, η επαυξημένη πραγματικότητα, η επιστήμη των δεδομένων, η κάθετη ολοκλήρωση, η κβαντική μηχανική, τα κρυπτονομίσματα, η κυβερνοασφάλεια, τα μεγάλα δεδομένα και τα μεταδεδομένα, η νανοτεχνολογία, τα νευρωνικά δίκτυα, το σάιμποργκ, τα συνεργατικά ρομπότ, οι τεχνικές προηγμένης ανάλυσης, η υπολογιστική νέφους, οι ψηφιακοί νομάδες.

Αυτές οι νέες έννοιες, που εδράζονται στις νέες τεχνολογίες:

 • επιλύουν πολύπλοκα και ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα της ανθρωπότητας,
 • παρέχουν πρόσβαση σε γνώση και πληροφορία,
 • εξαλείφουν τα εμπόδια στην επικοινωνία από απόσταση,
 • δημιουργούν νέα δυναμική στη συνεργασία ατόμων και μονάδων,
 • βελτιώνουν την οικονομική παραγωγικότητα,
 • κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο άνετη.

Δημιουργούνται, έτσι, οι δυνατότητες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, του προσδόκιμου ζωής, του ελεύθερου χρόνου μας, της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας μας, της ευτυχίας μας, για να χρησιμοποιήσω βασικές παραμέτρους των «οικονομικών της ευτυχίας».

 

Όμως, αυτές οι μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις μετακινήσεις και αλλού, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοίωση των ανθρωπίνων στοιχείων, με πιο σημαντικούς κινδύνους τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής, τη διαταραχή της ψυχικής υγείας και ισορροπίας, τους κοινωνικούς αποκλεισμούς και την προνομιακή κατανομή ευκαιριών.

 

Απαιτείται, συνεπώς, ισορροπία, αναγνωρίζοντας μεν τις τεχνολογίες ως μέσο εξέλιξης του ανθρώπου, διατηρώντας όμως και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, με τον άνθρωπο όμως στο επίκεντρο.

Όπως υποστηρίζει, ορθώς, ο συγγραφέας:

«Στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα επικρατήσει ο Άνθρωπος 4.0, ο οποίος θα γνωρίζει την ιστορία του, θα σέβεται τις αρχές και τις αξίες που του κληροδότησαν οι πρόγονοί του, θα χρησιμοποιεί πάντα πυξίδα για τον προσανατολισμό του, θα λειτουργεί με σωφροσύνη και προνοητικότητα».

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα, όπως ορθώς – και πάλι – επισημαίνει ο συγγραφέας, έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να πετύχει στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Με δεδομένο το ποιοτικό ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι ευθύνη του Κράτους και των επιχειρήσεων, με τη δημιουργική συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Εμείς, ως Ελληνική Κυβέρνηση, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει ενεργά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να επιταχύνει τη χρήση των σύγχρονων υποδομών νέας γενιάς από τους πολίτες, να αυξήσει τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας, και να αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες για Συνδεδεμένη και Αυτόνομη Κινητικότητα.

Η επένδυση της κάθε επιχείρησης θα στοχεύει στην αναβάθμιση των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής, προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, ψηφιακού συστήματος διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων οργανώνεται στις ακόλουθες 3 κύριες ομάδες δραστηριοτήτων:

1ον. Artificial Intelligence & Big Data Analytics.

Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων, που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων και αποθηκεύονται στο Cloud.

 

2ον. Smart Manufacturing Technologies.

Αυτή η ομαδοποίηση περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες και τις τάσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία και επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικού και εικονικού κόσμου, μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS).

 

3ον. Ρομποτική.

Αυτή η ομαδοποίηση βρίσκεται στη διασταύρωση μεταξύ των δύο προηγουμένων.

Η αναβάθμιση και ο αυτοματισμός των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειριστήριο, θα πραγματοποιηθούν μέσω αυτής της ομάδας δραστηριοτήτων.

 

Η ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και η χρήση μικρο-δορυφόρων θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέες και καλύτερες ευκαιρίες για τον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και υψηλότερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, αυξάνοντας παράλληλα την ψηφιακή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

 

Άρα, το Κράτος «παρεμβαίνει» προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των θετικών επιπτώσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Και κυρίως, μέσω παρεμβάσεων στα πεδία της εκπαίδευσης και της εργασίας, επιδιώκει να περιορίσει ή/και να εξαλείψει τους κινδύνους που τη συνοδεύουν για τον Άνθρωπο 4.0.

Το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι επιχειρήσεις.

Για να αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί, το αύριο με ελπίδα και αδημονία, χωρίς αυξημένη αβεβαιότητα και φόβο, τουλάχιστον σε αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε με αρκετή ασφάλεια…

 

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπερασματικά, η ξενάγηση στις σελίδες του βιβλίου του Δημήτρη Λακασά, διανθισμένη από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα του συγγραφέα, είναι απλή και ζωντανή, συναρπαστική και χρήσιμη, αφηγηματική και διδακτική.

Γι’ αυτό το λόγο εύχομαι ολόψυχα το ανά χείρας βιβλίο να βρει την ανταπόκριση που προσδοκά ο συγγραφέας, και να διαβαστεί, να μελετηθεί καλύτερα, από πολλούς, όσο γίνεται περισσότερους…

 

2022-06-20 ΔΤ_ΥΠΟΙΚ_Παρουσίαση_βιβλίου_Λακασά

Τοποθέτηση Υπουργού Οικονομικών στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Ανδρουλιδάκη | 18.6.2022

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022

 

Τοποθέτηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Ανδρουλιδάκη «Μνήμες Κατοχής – Ανοιχτές πληγές στον χρόνο».

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω τον συγγραφέα, κ. Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, για την πρόσκληση να παρουσιάσω, μαζί με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους, το εξαιρετικά ενδιαφέρον και ιστορικής σημασίας, βιβλίο με τίτλο «Μνήμες Κατοχής – Ανοιχτές πληγές στον  χρόνο».

Πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο που καταγράφει βιώματα και μνήμες από την περίοδο της Κατοχής, εστιάζοντας στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας.

Το βιβλίο αναφέρεται σε τόπους βασανισμένους, στους οποίους αποτυπώνεται η ναζιστική βαρβαρότητα, αλλά και το αντιστασιακό μεγαλείο του ελληνικού λαού.

Ένα επίκαιρο σύγγραμμα που εκπέμπει το διαχρονικό μήνυμα – ιδιαίτερα σήμερα που βιώνουμε την απολύτως καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – ότι, δυστυχώς, δεν έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την πληγή του πολέμου.

Γι αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν βιβλία, όπως αυτό, που διατηρούν ζωντανές τις τραγικές μνήμες των θυμάτων και μας υπενθυμίζουν ότι κανένας θύτης δεν θα πρέπει να μένει ατιμώρητος για τα εγκλήματά του.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το βιβλίο που συζητάμε, μου δίνει την αφορμή να μιλήσω για ζητήματα με σημαντικές ανθρωπιστικές, εθνικές, οικονομικές, κοινωνικές και ιστορικές παραμέτρους.

Τις Γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Για το λόγο αυτό οφείλουμε, όλοι μας, να τα προσεγγίζουμε με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια, με την προσήκουσα σοβαρότητα και, βεβαίως, πάντα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Από το 2012 έως το 2014, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αντιμετωπίσαμε, για πρώτη φορά, με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, τόσο το θέμα της τακτοποίησης των αρχείων που αφορούν στις περιόδους του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και το ζήτημα του ποσοτικού προσδιορισμού των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Και το κάναμε αυτό γιατί πιστεύαμε, και πιστεύουμε, ότι θεμελιώδες χρέος κάθε κράτους είναι να φυλάσσει το ιστορικό υλικό του.

Και να τεκμηριώνει τόσο την προβολή των θέσεών του, όσο και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Συγκεκριμένα:

Α. Τον Σεπτέμβριο του 2012, με απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας από ανώτερους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με σκοπό την έρευνα των αρχείων της Υπηρεσίας που αφορούν στον Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και την καταγραφή, ταξινόμηση και προστασία του σχετικού αρχειακού υλικού.

Καταφέραμε έτσι να ανασύρουμε στοιχεία και δεδομένα από την αφάνεια και τη λήθη πολλών δεκαετιών.

Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες.

Το σχετικό αρχειακό υλικό δεν ήταν συγκεντρωμένο σε έναν ενιαίο χώρο, ουδέποτε είχε ταξινομηθεί, ούτε φυσικά είχε γίνει προσπάθεια ψηφιοποίησης για την καλύτερη προστασία του από τον χρόνο και τη φθορά.

Επίσης, υπήρχαν επιμέρους αρχεία σε άλλες διευθύνσεις και σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τελικά, τον Μάρτιο του 2013, ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές αποζημιώσεις.

Υλικό που αποτελείται από 761 φακέλους και δερματόδετους τόμους.

 

Β. Η Έκθεση αυτή διαβιβάστηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου αυτό να προβεί στη νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Γ. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2014, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών προέβη στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Και αυτό, προκειμένου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να διατυπώσει, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και η Νομοθεσία, πρόταση χειρισμού της υπόθεσης λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, πολιτικού και νομικού ενδιαφέροντός της.

Στην ειδική αυτή Επιτροπή συμμετείχαν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΟΔΔΗΧ.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2014.

 

Συνεπώς, την περίοδο 2012-2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του οποίου είχα την τιμή να είμαι ο πολιτικός Προϊστάμενος, ολοκλήρωσε, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, μακριά από επικοινωνιακές πομφόλυγες, ένα σοβαρό έργο.

Και το ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Όπως αρμόζει σε ένα σοβαρό κράτος, όπως η Ελλάδα, και σε ένα έθνος, όπως των Ελλήνων.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπερασματικά, η ξενάγηση στις σελίδες του βιβλίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αφού μέσα από βιώματα και αναμνήσεις τιμά τη μνήμη των θυμάτων, περιγράφοντας με φωτογραφίες, κείμενα και πίνακες ζωγραφικής τις θηριωδίες του φασισμού στη χώρα μας.

Για αυτό το λόγο εύχομαι ολόψυχα, το ανά χείρας βιβλίο να βρει την ανταπόκριση που προσδοκά ο συγγραφέας, και να διαβαστεί, να μελετηθεί καλύτερα, από πολλούς, όσο γίνεται περισσότερους…

 

2022-06-18 Τοποθέτηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Ανδρουλιδάκη

Ο Υπουργός Οικονομικών στις βραβεύσεις Best Workplace Hellas 2022 | 7.6.2022

Στην εκδήλωση απονομής βραβείων Best Workplace Hellas 2022 παραβρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Παρακολουθήστε τον Χαιρετισμό του Υπουργού Οικονομικών εδώ:

 

Επισκέψεις Χρ. Σταϊκούρα στη Λαμία με Π. Μαρινάκη και Στ. Κονταδάκη | 7.6.2022

Τη Λαμία επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, Στέλιος Κονταδάκης, συνοδευόμενοι από τον Υπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Δημαρχείο Λαμιέων, με τον Δήμαρχο Θύμιο Καραϊσκο.

 

Δείτε video με τις δηλώσεις του Υπουργού:

 

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη στο 16ο Πειραματικό Σχολείο Λαμίας:

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στη Βιομηχανική Περιοχή της Λαμίας:

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή, δεν επέτρεψε στον Υπουργό την περαιτέρω παραμονή του στην πόλη της Λαμίας.

Ακολουθεί η Τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Φθιώτιδας:

 

Φίλες και Φίλοι,

 

Θέλω να καλωσορίσω, εδώ στη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δύο εκλεκτά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας:

τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Παύλο Μαρινάκη και τον Γραμματέα Οργανωτικού κ. Στέλιο Κονταδάκη.

Δυστυχώς, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει κατατεθεί και σήμερα αρχίζει η συζήτησή του στη Βουλή, δεν μου επιτρέπει την παράταση της  παραμονής μου στη Λαμία.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα τελευταία τρία χρόνια, παρά τις πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις, με σχέδιο, συστηματική και σκληρή προσπάθεια, κράτησε όρθια την κοινωνία και λειτουργική την οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρω ως θετικές εξελίξεις:

 

 • Την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την βύθιση, λόγω της πανδημίας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Τη μόνιμη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τη σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας.
 • Τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
 • Την αύξηση του κατώτατου μισθού.
 • Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.
 • Την πρόωρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
 • Την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας.
 • Τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας.

Ενώ τον Αύγουστο δρομολογείται η έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

 

Η Κυβέρνηση δεν περιορίστηκε όμως μόνο σε εθνικής εμβέλειας πολιτικές.

 

Από τις πρώτες εβδομάδες που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, κινηθήκαμε με σχέδιο, συντονισμένα,  συνεκτικά και δρομολογήσαμε την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν στόχο τη διεύρυνση και σύγχρονη συγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των επί μέρους Δήμων της.

 

Ενδεικτικά αναφέρω:

 

 • Την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με την κατασκευή της νέας Ογκολογικής Κλινικής με Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική.
 • Τις νέες κτιριακές Πανεπιστημιακές υποδομές στη Λαμία, για εκπαίδευση και έρευνα, δίπλα στις υφιστάμενες.
 • Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας.
 • Την αξιοποίηση του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών.
 • Τη δρομολόγηση της βέλτιστης λύσης στο διαχρονικό ζήτημα της Λάρκο.
 • Την κατασκευή νέου φράγματος στο Μπουγάζι του Δήμου Δομοκού.
 • Τη χορήγηση σημαντικών πόρων προς τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
 • Την αξιοποίηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
 • Την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών.
 • Την αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών.
 • Τη λύση στο ζήτημα με τα «κόκκινα σπίτια» στη Μαλεσίνα.
 • Τις αποζημιώσεις δικαιούχων απαλλοτριώσεων στην περιοχή των Καμένων Βούρλων.
 • Την ίδρυση Πειραματικού ΙΕΚ στη Λαμία.
 • Το έργο Βιολογικού Καθαρισμού στον Άγιο Κωνσταντίνο.
 • Την ενίσχυση συμπολιτών μας παραγωγών, λόγω της πανδημίας.
 • Τα σημαντικά, μεγάλα και μικρότερα έργα υποδομής που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
 • Το νέο, Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών στην Ανατολική Φθιώτιδα.
 • Την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας στα Καμένα Βούρλα.
 • Τα έργα αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στην Ανατολική Φθιώτιδα.
 • Το αθλητικό έργο υποδομής στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.
 • Τα έργα σε σχολικές μονάδες της Δυτικής Φθιώτιδας.
 • Τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Το χρέος μας έναντι της χώρας και της ιδιαίτερης περιοχής μας δεν το ξοφλήσαμε.

Τους οφείλουμε πολλά ακόμη.

Η Παράταξή μας, η Ν.Δ., διαχρονικά και σταθερά, έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία, πρωταγωνιστικά και ουσιαστικά, στις ιστορικές προκλήσεις και αποστολές.

Αυτό πράττουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε στην παρούσα συγκυρία και στο μέλλον.

Όλοι μαζί, με πολιτική ενότητα, συνοχή και ψηλά το κεφάλι, αντιμετωπίζουμε το παρόν με τις εξωγενείς δυσκολίες και ατενίζουμε με αισιοδοξία τις αβεβαιότητες του μέλλοντος.

Όλοι μαζί, με ισχυρή Νέα Δημοκρατία, φτιάχνουμε την Ελλάδα και τη Φθιώτιδα που θέλουμε και  αξίζουν στην ιστορία και την προοπτική τους.

 

Σας ευχαριστώ.

 

InstagramYoutube