Απολογισμός Υπουργού ΥΜΕ για την ΠΕ Φθιώτιδας | 10.7.2024

Λαμία, 10 Ιουλίου 2024

 

Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό για τη Φθιώτιδα.

 

Συνεπής ως προς την – εδώ και χρόνια – δέσμευσή μου για τακτική κοινωνική λογοδοσία, σας παρουσιάζω τις εξελίξεις σε έργα και δράσεις, κατά το τελευταίο τετράμηνο, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα Κυβέρνησης Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Οδικά Έργα

 

1ο Έργο. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

 

Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65, ενιαία, από την Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, ολοκληρώθηκε εγκαίρως.

Ειδικότερα, τα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα και Τρίκαλα – Καλαμπάκα παραδόθηκαν σε χρήση στις 23 Απριλίου 2024, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Το υπόλοιπο τμήμα, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στο τέλος του 2025.

Έχει ήδη υλοποιηθεί πάνω από το 56% του βορείου τμήματος του οδικού άξονα.

 

Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του αυτοκινητόδρομου Ε-65 στα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα, Ξυνιάδα – Ανάβρα και Ανάβρα – Τρίκαλα.

Αυτά θα μελετηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο και θα κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον των παραπάνω, προβλέπεται να μελετηθούν από τον Παραχωρησιούχο, αδαπάνως για το Δημόσιο, και να εκτελεστούν από την Περιφέρεια, έργα συνολικού ύψους 69 εκατ. ευρώ.

Στο τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα προβλέπονται έργα ύψους περίπου 17,5 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα σε άλλα, μελέτες και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην περιοχή της λεκάνης του Σπερχειού, στο Μπεκιόρεμα, στο ρέμα Πλατάνας, στο ρέμα Λυγαριάς, στο Δριμαρόρεμα, στον χείμαρρο Ξηριά κ.α.

 

Επιπρόσθετα, ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών – συνοδών έργων, σε συνεννόηση με τον Υπουργό, στελέχη του Υπουργείου και τους προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Λαμιέων, Σταυρού και Λυγαριάς, υλοποιεί τα εξής έργα μικρής κλίμακας:

Α.  Δ.Δ. Σταυρού.

 1.  Αποκατάσταση χώρου απόθεσης αποβλήτων της παλιάς αποχέτευσης του χωριού και εργασίες επιχωμάτωσης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
 2. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση στο τμήμα της οδού Λαμίας – Καρπενησίου, από τον κόμβο για Κομποτάδες έως τον κόμβο του Ε65. Το έργο κατασκευάζεται.
 3. Ασφαλτόστρωση τμήματος της λεωφόρου Σταυρού, από το ύψος της Εκκλησίας του οικισμού της Νέας Βράχας έως και την διασταύρωση με το παλιό Δημοτικό Σχολείο. Το έργο ολοκληρώθηκε, στις 21 Ιουνίου.
 4. Ασφαλτόστρωση της οδού από τον κυκλικό κόμβο του Ε65 προς το ΔΔ Σταυρού έως οδούς της Κοινότητας. Και αυτό το έργο ολοκληρώθηκε, στις 21 Ιουνίου.

 

Β.   Δ.Δ. Λυγαριάς.

 1. Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού, από διασταύρωση Αμουρίου προς Λυγαριά, μήκους περίπου 1 χλμ.

Η οδός ενώνεται με την Επαρχιακή οδό Λυγαριάς – Λαμίας.

Γίνεται έτσι μια πρώτη διαμόρφωση του Δυτικού – Βόρειου Δακτυλίου της Λαμίας και διευκολύνεται η πρόσβαση της Δυτικής Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου.

 1. Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Λαμίας – Λυγαριάς.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουνίου.

 

2ο Έργο. Διαγώνιος Άξονας: Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

 

Η κατασκευή του έργου Μπράλος – Άμφισσα, μήκους 24 χλμ, συνεχίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το έργο διακρίνεται σε 2 υπο-τμήματα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς και Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη – Άμφισσα.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπόνησης των μελετών, έχει ολοκληρωθεί στο 90% το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών.

Έχει αποσταλεί, τον Ιούνιο του 2024, Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση στο σχεδιασμό των Σηράγγων του έργου.

Βρίσκεται υπό σύνταξη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για την εισαγωγή και έγκριση από το  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευής έργων των αλλαγών που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση στο σχεδιασμό των Σηράγγων.

Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, έχει γίνει το Δικαστήριο, στις 9 Απριλίου 2024, έχει εκδοθεί η σχετική Δικαστική Απόφαση και η αντίστοιχη αναγνώριση δαπάνης, και αναμένεται η υπογραφή των Αποφάσεων δέσμευσης ποσού από τον προϋπολογισμό του σχετικού εναρίθμου, καθώς και η έγκριση της αύξησης των πιστωτικών ορίων, προκειμένου να γίνει η παρακατάθεση και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Παράλληλα, έχουν συνταχθεί τα Πρωτόκολλα εγκατάστασης από το Δασαρχείο Άμφισσας και το Δασαρχείο Λαμίας και έχουν παραδοθεί οι δασικές εκτάσεις.

Ως προς τις εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί, σε ποσοστό 90%, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις.

Σε μία γέφυρα, έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες, σε ποσοστό 60%, και έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής των πασσάλων της.

Σε δύο άλλες, έχουν ξεκινήσει τα επιχώματα προφόρτισης για τη θεμελίωσή τους.

Ως προς τις σήραγγες, είναι σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες (τοπογραφικές χαράξεις, εργασίες καθαρισμού σε δασικές εκτάσεις του έργου, οδοί πρόσβασης κλπ.), προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, μετά την έγκριση των μελετών.

 

Ως προς το Τμήμα «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη, έχουν υποβληθεί, στο σύνολό τους, οι μελέτες εφαρμογής του έργου.

Έχει υποβληθεί μελέτη αντικατάστασης γέφυρας με οπλισμένο επίχωμα, η οποία αδειοδοτήθηκε και περιβαλλοντικά.

Για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου απαιτούνται επιπλέον μέτρα προστασίας της οδού και σταθεροποίησης των πρανών, τα οποία θα καθοριστούν με την σύνταξη σχετικών γεωτεχνικών μελετών.

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

 

3ο Έργο. Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο.

 

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις 25 Οκτωβρίου 2023, προκήρυξε τη δημοπράτηση  του έργου, μήκους περίπου 30 χλμ, για τη σύνδεση του πέρατος της παράκαμψης Μακρακώμης με το ανατολικό μέτωπο της Σήραγγας Τυμφρηστού.

Το έργο, στο σύνολο   σχεδόν του μήκους του, με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του, ακολουθεί νέα χάραξη.

Η υπό ανάθεση σύμβαση του έργου θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του, και η διάρκειά της έχει οριστεί στους 54 μήνες από την υπογραφή της.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, ο οποίος διεξάγεται ηλεκτρονικά, διενεργείται μέσω δύο σταδίων:

Α’ Στάδιο: Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης    συμμετοχής.

Β’ Στάδιο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Ανάθεση.

 

Στην παρούσα φάση, έχει δημοσιευτεί η Διακήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής για προεπιλογή.

Διενεργήθηκε, στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του   (υπο)φακέλου, όπου διαπιστώθηκε ότι 6 οικονομικοί φορείς υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.

Με απόφαση, της 4ης Μαρτίου 2024, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο πίνακας των τελικών επιλεγέντων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο Β’ Στάδιο του υπόψη διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους, μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων των μελετών.

Οι μελέτες ωρίμανσης του έργου εκπονούνται με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου.

Έχουν εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση, η προμελέτη οδοποιίας, η προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης, η οριστική γεωλογική μελέτη, και έχουν προχωρήσει οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης εκτελείται πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών για την υποστήριξη των παραπάνω μελετών.

Μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας της χάραξης από το εκπονούμενο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, θα υποβληθεί η ΜΠΕ για έγκριση στην αρμόδια αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή.

Οι γεωτεχνικές έρευνες που αφορούν στη διερεύνηση της εφικτότητας της χάραξης έχουν ολοκληρωθεί, και μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας της χάραξης, θα ολοκληρωθεί η ΜΠΕ, ώστε να υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Με την έκδοση της ΑΕΠΟ θα εγκριθούν οι μελέτες ωρίμανσης του έργου.

Μετά την έγκριση των μελετών θα ακολουθήσει η έγκριση της μελέτης κτηματολογίου και η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ώστε να  ξεκινήσει το Β’ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Β’ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι η πρόσκληση των τελικώς επιλεγέντων διαγωνιζομένων για υποβολή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία χρονικά διαστήματα, όπως η έκδοση της ΑΕΠΟ, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης κλπ. εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός  του 1ου τριμήνου του 2025.

 

Παράλληλα, έχουν εκκινήσει, τον Μάρτιο του 2024, οι διαδικασίες για την μελετητική ωρίμανση του οδικού τμήματος Σταυρός – Καστρί.

Αντικείμενο των μελετών είναι η αναβάθμιση του εν λόγω οδικού άξονα, μήκους περίπου 16 χλμ.

Στις 31 Μαϊου 2024, πραγματοποιήθηκε, στο Δημαρχείο Λαμίας, συνάντηση εργασίας αρμοδίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των μελετητών του έργου και τοπικών παραγόντων, με συμμετοχή του Υπουργού και του Δημάρχου Λαμιέων.

Βασικό θέμα, η ενημέρωση για τη χάραξη του πρώτου τμήματος της νέας οδού.

Η χάραξη θα είναι εν γένει προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη οδό, στα εκτός σχεδίου πόλης τμήματα, και θα παρακάμπτει συγκεκριμένους οικισμούς.

Στα πλαίσια της εν λόγω αναβάθμισης θα προβλεφθεί κατάλληλος αριθμός κόμβων και τεχνικών, όπου απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις, να αποκατασταθεί το τοπικό οδικό δίκτυο και να γεφυρωθούν τα ρέματα της περιοχής.

 

4ο Έργο. Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου και Αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων.

 

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Ανάδοχο, στις 14 Μαρτίου 2024.

Έχει υποβληθεί, από τον Ανάδοχο, η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την κατασκευή, δηλαδή η εργοταξιακή σήμανση.

Συντάσσονται οι σχετικές μελέτες εφαρμογής του Αγ. Κωνσταντίνου και θα εφαρμοστούν – άμεσα – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κυκλικό κόμβο Ανατολικής Εισόδου Καμένων Βούρλων.

Οι εργασίες για την κατασκευή του κόμβου αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των προσεχών ημερών.

Επίσης, η έναρξη των εργασιών στο μέτωπο του έργου που αφορά την ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου ορίζεται για τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας τόσο της θερινής περιόδου όσο και της ανάγκης επίλυσης τοπικών προβλημάτων (ζητήματα αρχαιολογίας, κτηματολογικά θέματα κ.α.).

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 14η Μαρτίου 2026.

 

5ο Έργο. Οδική σύνδεση της Νεράιδας με Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 25η Ιουνίου 2024.

Αυτή δεν επετεύχθη.

Το μοναδικό, αλλά βασικό πρόβλημα είναι οι απαλλοτριώσεις.

Η επίλυση του προβλήματος, μετά από 2 αναβολές εξαιτίας της απεργίας των δικηγόρων, πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2024.

Μετά την παραλαβή υπευθύνων δηλώσεων συναίνεσης από μέρους κάποιων εκ των ιδιοκτητών στην εκτέλεση των εργασιών του έργου πριν την καταβολή της αποζημίωσης, ο Ανάδοχος έχει ξεκινήσει τις εργασίες.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος έχει αιτηθεί παράταση 7 μηνών, έως 25 Ιανουαρίου 2025.

Εγκρίθηκε η παράταση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

6ο  Έργο. Βελτίωση του δρόμου Κουμαρίτσι – Παύλιανη.

Ανατέθηκαν, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι μελέτες του συγκεκριμένου οδικού έργου, μήκους 7,7 χλμ.

Στις 31 Μαϊου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στον Δήμο Λαμιέων, αρμοδίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των μελετητών του έργου και τοπικών παραγόντων, με συμμετοχή του Υπουργού και του Δημάρχου Λαμιέων, με θέμα την χάραξη του δρόμου.

Η χάραξη προβλέπει τις παρακάμψεις της Παύλιανης και του Κουμαριτσίου.

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

 

Σιδηροδρομικά Έργα

 

7ο Έργο. Σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο Φθιώτιδας είναι τμήμα του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα που συνδέει την Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα.

Παρατηρούνται εκτεταμένες ζημίες στον κύριο άξονα Δομοκός – Λάρισα, καθώς και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.

Η μόνιμη αποκατάσταση του δικτύου, μετά την επαναφορά της προσωρινής αποκατάστασης στις 16 Δεκεμβρίου 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη διετία.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί τμήμα του παλαιού δικτύου μονής γραμμής, από το ΣΣ Τιθορέας μέχρι το ΣΣ Λιανοκλαδίου, το οποίο και επεκτείνεται μέχρι τον ΣΣ Στυλίδας.

Για το παλαιό δίκτυο δρομολογούνται έργα που αφορούν:

 

1ον. Τη συντήρηση της επιδομής στο τμήμα ΣΣ Τιθορέας – ΣΣ Λιανοκλαδίου.

Η τρέχουσα εργολαβία συντήρησης ολοκληρώνεται περί τα τέλη του 2024, και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης φθορών και βλαβών της υποδομής και επιδομής του συγκεκριμένου δικτύου.

2ον. Την μελέτη και τον έλεγχο στατικότητας των 2 μεγάλων γεφυρών, του Γοργοποτάμου και της Παπαδιάς.

Η μελέτη στατικότητας έχει ανατεθεί σε εταιρία και βαίνει προς ολοκλήρωση.

3ον. Τον έλεγχο των σηράγγων του ανωτέρω τμήματος, και κυρίως της σήραγγας του Μπράλλου.

4ον. Τη μελέτη και αποκατάσταση των πρανών του εν λόγω τμήματος.

5ον. Τη συντήρηση των κτιρίων των σταθμών που, στην πλειονότητά τους, είναι μνημεία της νεότερης ιστορίας των σιδηροδρόμων.

6ον. Την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των ρηγματωμένων στρωτήρων στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για το τμήμα Άγιος Στέφανος – Δομοκός.

7ον. Την αντικατάσταση και την απόδοση σε χρήση όλων των αλλαγών τροχιάς που είχαν υποστεί ζημιές.

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους αποκαταστάθηκε πλήρως η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός.

Ένα σημαντικό έργο, που έχει ολοκληρωθεί, είναι η εγκατάσταση καμερών εντός των σηράγγων σε όλο το μήκος τους και η μεταφορά των σημάτων στο Κέντρο Παρακολούθησης Σηράγγων και SCADA, που λειτουργεί στον ΣΣ Λιανοκλαδίου.

Το έργο παραδόθηκε στα τέλη του 2023, ελέγχεται και λειτουργεί κανονικά.

Τέλος, ένα σημαντικό έργο είναι η μελέτη σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για όλα τα παραπάνω δρομολογούνται οι σχετικές μελέτες, με σκοπό την εξεύρεση πόρων για την υλοποίησή τους.

Υπάρχει προοπτική, με βάση τον επόμενο σχεδιασμό δρομολογίων, να εξεταστεί η δυνατότητα επιβατικής εξυπηρέτησης και από τον ΣΣ Αγίου Στεφάνου, ανάλογα με την επιβατική κίνηση που θα μπορεί να αναπτυχθεί.

Στον σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα, συνεχίζεται κανονικά η επιβατική λειτουργία του ΣΣ Μώλου.

Έχουν επανέλθει και εκτελούνται τα τοπικά δρομολόγια Αθήνα – Λιανοκλάδι.

 

Διαχείριση Υδάτων – Αρδευτικά Έργα

 

8ο Έργο. Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια.

Το έργο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε.

Το σύγχρονο αυτό αρδευτικό δίκτυο είχε συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6 εκατ. ευρώ και απολογιστικό κόστος περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργία του έχει αρχίσει και αρδεύει, επιτυχώς, 3.510 στρέμματα, με ορατά τα οφέλη για τους αγρότες της περιοχής.

 

9ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού αρδευτικού έργου, παρουσίαζε, κατά περιόδους, μικρότερες ή μεγαλύτερες χρονικές υστερήσεις.

Τους τελευταίους 10 περίπου μήνες, έχει επιτευχθεί επιτάχυνση των εργασιών.

Εγκρίθηκε, το 1ο τρίμηνο του 2024, αύξηση, περίπου κατά 1,8 εκατ. ευρώ, στον συμβατικό προϋπολογισμό, ο όποιος πλέον ανέρχεται στα 40,2 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά πρόσθετη αποζημίωση εργασιών για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επιγενομένων συνθηκών.

Σε ότι αφορά συγκεκριμένες εργασίες:

 • Σκελετός Γέφυρας Γ2. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Τα ασφαλτικά περί την γέφυρα θα ολοκληρωθούν εντός των προσεχών δύο εβδομάδων.
 • Οικίσκοι. Εκ των 16 προβλεπόμενων, οι 12 είναι έτοιμοι. Οι υπόλοιποι 4 θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2024, και θα αρδεύει 28.500 στρέμματα.

 

10ο Έργο. Φράγμα Πολλαπλών Σκοπών στον Χείμαρρο Μπουγάζι.

Μεγάλο πρόβλημα για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,6 εκατ. ευρώ, είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Έχουν κατατεθεί οι φάκελοι που απαιτούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πρέπει, ακόμη, να συνταχθούν κάποιες επιπρόσθετες μελέτες για την ολοκλήρωση του φράγματος με ασφάλεια.

Σχεδιάζεται επανα-δημοπράτηση του έργου.

 

11ο Έργο. Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Ανθήλης και Ροδίτσας.

Η μελέτη αφορά την υπογειοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.

Τα αρδευτικά δίκτυα των επιμέρους ζωνών διανομής υδάτων αφορούν 17.000 στρέμματα στην περιοχή της Ροδίτσας, και 21.000 στρέμματα στην περιοχή της Ανθήλης.

Οι μελέτες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 10%, θα ολοκληρωθούν στα επόμενα 2 χρόνια.

Εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πινάκας, ποσού περίπου 930.000 ευρώ, από τον συνολικό προϋπολογισμό μελέτης ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

 

Κτιριακές Υποδομές

 

12ο Έργο. Κτιριακές Υποδομές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εποπτευόμενης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης των σχολικών μονάδων της Φθιώτιδας, από πλευράς νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό.

 

1ον. Κατασκευές.

Προχωρά η μελέτη για την υλοποίηση των έργων της ανέγερσης:

α) Κλειστού Γυμναστηρίου, 1.150 τ.μ., στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

β) Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, 530 τ.μ., στο συγκρότημα των σχολικών μονάδων 2ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου Λαμίας.

Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου.

Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων.

Επίσης, μελετάται η κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

 

2ον. Επισκευές.

Πριν λίγες μέρες, με τη λήξη του σχολικού έτους, όπως είχαμε δεσμευτεί, ξεκίνησαν επισκευές αναβάθμισης σχολικών υποδομών στις εξής σχολικές μονάδες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, Νηπιαγωγείο Ελάτειας, Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας, Γυμνάσιο – Λύκειο Ελάτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται περίπου στις 220.000 ευρώ, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Επίσης, την προσεχή Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024, προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Κτιριακών Υποδομών και Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου επισκευών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λουτρών Υπάτης, προϋπολογισμού περίπου 65.000 ευρώ.

Στον προγραμματισμό των Κτιριακών Υποδομών περιλαμβάνονται και άλλες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας.

 

3ον. Εξοπλισμός.

Σε συνέχεια του έργου της προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια, πράξη χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην Περιφερειακή Ενότητα, το τελευταίο διάστημα, εφοδιάστηκαν με εξοπλισμό, μέσω των Κτιριακών Υποδομών, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Νηπιαγωγείο Νέου Μοναστηρίου, Νηπιαγωγείο Καραβομύλου, Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης, Νηπιαγωγείο Πελασγίας, 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας, Δημοτικό Σχολείο Γλύφας, Δημοτικό Σχολείο Πελασγίας, Δημοτικό Σχολείο Αχινού, Δημοτικό Σχολείο Ραχών, 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Στυλίδας, 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, Γυμνάσιο Πελασγίας, Λύκειο Πελασγίας, Λύκειο Στυλίδας, Γυμνάσιο Δομοκού, Λύκειο Δομοκού.

 

4ον. Αποκατάσταση Ζημιών από Φυσικές Καταστροφές.

 

Υπεγράφησαν, στις 3 Ιουνίου 2024, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 6 σχετικές συμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε 33 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δομοκού, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, και είχα την ευκαιρία να τα επισκεφθώ, αφορούν:

 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Δομοκού, προϋπολογισμού άνω του 1,4 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμναστήριο Γυμνασίου και Λυκείου Δομοκού, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.
 • Τον Παιδικό Σταθμό Δομοκού, προϋπολογισμού 416.000 ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Δομοκού, προϋπολογισμού άνω του 1,1 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέου Μοναστηρίου, προϋπολογισμού άνω του 1,6 εκατ. ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου, προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Στα περισσότερα από αυτά, η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται μέχρι τις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς.

Στα υπόλοιπα, μέχρι το τέλος του έτους.

 

13ο Έργο. Έκτακτες χρηματοδοτήσεις.

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως σας είχα ενημερώσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ανταποκρινόμενο σε σχετικά αιτήματα Δήμων της χώρας, δρομολόγησε χρηματοδοτήσεις για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που αφορούν Δημοτικές Κοινότητες.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση εγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται στην πρόσκληση του Υπουργείου για δυνητική ένταξη Δήμων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Δομοκού, με 250.000 ευρώ, για έργα που αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες Σοφιάδα και Πετρίλια, Άγιος Γεώργιος, Γαβράκια, Δομοκός, Καρυές, Αγραπιδιά, Ομβριακή και Νέο Μοναστήρι.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους Δήμους Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Λοκρών, Μακρακώμης και Στυλίδας.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης 2019-2023, υλοποιήθηκαν δεκάδες έργα μικρής κλίμακας σε δημοτικές κοινότητες, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρω:

 • Κατασκευή γεώτρησης στην Άνω Αγόριανη, το Πετρωτό και το Νεοχώρι Δομοκού.
 • Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου και παιδικής χαράς στη Μελιταία.
 • Ανακατασκευή αποδυτηρίων στη Μεγάλη Βρύση.
 • Ανάπλαση πλατείας στο Γαρδίκι, τη Μάκρη και την Πτελέα.
 • Κατασκευή 5×5 στη Γραμμένη.
 • Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στις Λιβανάτες και την Κυρτώνη.
 • Επισκευή και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον Έξαρχο και το Ζέλι.
 • Περίφραξη Γυμνασίου – Λυκείου Αμφίκλειας.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας.
 • Κατασκευή παιδικής χαράς στον Θεολόγο.

 

Παράλληλα, ο Δήμος Λαμιέων δημοπράτησε τα έργα που αφορούν παρεμβάσεις σε δημοτικές κοινότητες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τον Μάρτιο του 2023, μετά από συνεργασία του τότε Υπουργού Οικονομικών με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Λαμιέων.

Τα έργα αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Μεσοχωρίου, Οίτης, Δαμάστας, Σταυρού και Πύργου.

 

14ο Έργο: Απαλλοτριώσεις.

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε σχετική Απόφαση, που αφορά στην έγκριση δέσμευσης ποσών για την παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και σχετικών δικαστικών εξόδων, συνολικού ποσού περίπου 2,3 εκατ. ευρώ.

Η σχετική απόφαση περιλαμβάνει:

1ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι, ύψους 277.077 ευρώ.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο ζήτημα χρονολογείται από το 1994!

2ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν στο τμήμα παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου, ύψους 1.345.312 ευρώ.

3ον. Αποζημίωση Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας αμοιβής για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν στο τμήμα παράκαμψης Καμένων Βούρλων, ύψους 82.277 ευρώ.

4ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν στη Μοσχοκαρυά Λαμίας, ύψους 288.847 ευρώ.

 

15ο Έργο: Ενίσχυση αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Υπεγράφη, στις 16 Μαΐου 2024, από τον πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απόφαση, σύμφωνα με την οποία, 10,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και για την αντικατάσταση λεωφορείων σε όλη τη χώρα.

Η σχετική απόφαση για το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας αφορά την αντικατάσταση λεωφορείων δημόσιας χρήσης, με ποσό ενίσχυσης 141.597 ευρώ.

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα που ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο Διακυβέρνησης από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

16ο Έργο. Ανέγερση Πτέρυγας Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (ΓΝΛ).

 

Ως προς το πρώτο έργο, οι εργασίες προχωρούν κανονικά, και μάλιστα πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στις επισκέψεις που – συστηματικά – πραγματοποιώ στο έργο.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί το 25% του οικονομικού αντικειμένου.

Ως προς το έργο της Αναβάθμισης του Τ.Ε.Π., πραγματοποιούνται πρόδρομες εργασίες για τη μεταφορά του υφιστάμενου Τμήματος στο Πέτρινο κτίριο, και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν οι εργασίες της αναβάθμισής του.

Και τα δύο έργα θα παραδοθούν, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, πριν από τον Νοέμβριο του 2025.

 

17ο Έργο. Δημιουργία και Επέκταση Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου.

 

Ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο, με τη συνδρομή του Δήμου Λαμιέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο φάκελος για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Ο φάκελος υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προς έγκριση.

Με την έγκρισή του, υλοποιείται ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση μιας σύνθετης και επίπονης διαδρομής, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος περίπου του έτους.

 

18ο Έργο. Ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου.

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε, στις 15 Απριλίου 2024, στην έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου για το σύνολο (cluster) των Δικαστικών Μεγάρων, με τους πέντε υποψηφίους που προκρίθηκαν.

Ο 1ος κύκλος του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες έλαβε χώρα στις 13 και 14 Μαΐου 2024.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απέστειλαν τα υπομνήματά τους με σχόλια επί αυτού, στις 24 Μαΐου 2024, τα οποία είναι υπό επεξεργασία από τους Συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να επιλυθούν – κατά το δυνατόν – ενόψει του 2ου κύκλου του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, για τη μετεγκατάστασή της από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας στο υπό ανέγερση Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας.

Διερευνάται, από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η συμβατότητα της χρήσης, η επικαιροποίηση του κτιριολογικού και η ένταξή του στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και η υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

19ο Έργο. Λιμάνι Στυλίδας.

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΤΑΙΠΕΔ, για το έργο της αποκατάστασης βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα της Στυλίδας Φθιώτιδας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ, και, σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κύριος του έργου θα είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

Έχουν γίνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Έχει γίνει επισκόπηση των διαθέσιμων μελετών και στοιχείων.
 • Έχει οριστικοποιηθεί το σύστημα του διαγωνισμού, μέσω απευθείας διαγωνιστικής διαδικασίας με Τεύχη Δημοπράτησης.
 • Προχωρά η προετοιμασία φακέλου για την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Προετοιμάζονται τα Τεύχη του Διαγωνισμού, ώστε – μετά τη γνωμοδότηση – να είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα.

Η εκτίμηση είναι για δημοσίευση Τευχών Δημοπράτησης προς αρχές Αυγούστου.

20ο Έργο. Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών.

 

Ακίνητο Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης).

Το ΤΑΙΠΕΔ, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, προχώρησε στην ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή για την αξιοποίηση του ακινήτου, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Το τίμημα που προσέφερε η εταιρεία, σε παρούσα αξία, είναι περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Ο επενδυτής αναμένεται να υλοποιήσει τα επόμενα έτη σημαντικές επενδύσεις, για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του ακινήτου, του παραλιακού μετώπου και των ιαματικών πηγών.

Έχει δοθεί παράταση στην προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών στην μοναδική υποβληθείσα πρόταση.

Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή για την υποβολή της εγγυητικής.

 

Ακίνητο Λουτρών Υπάτης.

Το ακίνητο τέθηκε σε λειτουργία από την ΕΤΑΔ στις 8 και 9 Ιουνίου.

Θα βρίσκεται σε λειτουργία την περίοδο 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, είμαστε σε προχωρημένες επικοινωνίες με ιδιώτες, για την αξιοποίηση περαιτέρω υφιστάμενων χώρων στην περιοχή.

 

21ο Έργο. Αποκατάστασης ζημιών λόγω τη θεομηνία «Daniel» στους Δήμους.

 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε 17 θέσεις, στους Δήμους Λαμιέων και Δομοκού, συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκατ. ευρώ.

Εκδόθηκε, στις 17 Ιουνίου, η Υπουργική Απόφαση για τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου των έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Βρίσκεται υπό ολοκλήρωση η σύνταξη των τευχών κατεπείγουσας ανάθεσης.

 

22ο Έργο. Έκτακτες χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ.

 

Σε συνέχεια συνεργασίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δρομολογούνται χρηματοδοτήσεις για έργα / μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών και στην εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι:

1ον. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και καθαρισμοί ρεμάτων από πλημμύρα (Daniel), 4 εκατ. ευρώ.

2ον. Δήμος Δομοκού: Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιίας και υποδομών (Daniel και Elias) και αποκαταστάσεις ζημιών σε αρδευτικό δίκτυο, 3 εκατ. ευρώ.

3ον. Δήμος Μακρακώμης: Κάλυψη αναγκών και αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, 500.000 ευρώ.

4ον. Δήμος Στυλίδας: Αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα και υποδομές (Daniel), 400.000 ευρώ.

5ον. Δήμος Λοκρών: αντιπλημμυρικά έργα, 100.000 ευρώ.

6ον. Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: 90.000 ευρώ.

 

23ο Έργο. Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση ΒΙΠΕ Λαμίας.

 

Το έργο, προϋπολογισμού 1.490.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Έργα βελτίωσης ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων και μείωσης απωλειών δικτύου ύδρευσης.
 • Έργα ψηφιακής αναβάθμισης υποδομών ΒΙΠΕ Λαμίας και βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Βρισκόμαστε στη φάση οριστικοποίησης των μελετών, με ορίζοντα υλοποίησης του έργου το τέλος του 2025.

 

24ο Έργο. Αγωγός ύδρευσης Παλαιοκερασιά – Ράχες.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε, στις 4 Ιανουαρίου 2021, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με το ποσό του 1,05 εκατ. ευρώ.

Το έργο, αν και παραδόθηκε από τον Ανάδοχο στον Δήμο Στυλίδας, δεν είναι πλήρως λειτουργικό, γιατί προκλήθηκε βλάβη από τη θεομηνία Daniel στην υδρομάστευση.

Αναζητούνται επιπλέον πόροι, για την αποκατάσταση της βλάβης και την πλήρη λειτουργία του αγωγού.

 

25ο Έργο. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για τη συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 40 εκατ. ευρώ, είναι:

 • Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τιθορέας, Κάτω Τιθορέας και Ελάτειας, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Στυλίδας: Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών, Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας, προϋπολογισμού 22,7 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Καμένων Βούρλων: Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Μώλου, προϋπολογισμού 530.000 ευρώ.
 • ΔΕΥΑ Δήμου Λαμιέων: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Λεκάνης Σπερχειού, προϋπολογισμού 14,1 εκατ. ευρώ, με ωφελούμενες 16 περιοχές του Δήμου.

Σήμερα, τα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τα υπό κατασκευή σημεία όπου αναπτύσσονται οι παρεμβάσεις, στο Αυλάκι, στην Κάτω Τιθορέα, στις Μεξιάτες και στις Κομποτάδες.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης του συνολικού έργου είναι το τέλος του 2025.

 

26ο Έργο. Υδροπλάνα σε λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρά στις διαδικασίες για την αδειοδότηση και δημιουργία σταθμών υδροπλάνων σε 5 λιμάνια της περιοχής, και συγκεκριμένα σε Αρκίτσα, Ράχες, Γλύφα, Θεολόγο και Λάρυμνα.

 

27ο Έργο. Φωτισμός και περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου Κάτω Τιθορέας.

Μετά από επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, το έργο, προϋπολογισμού 239.000 ευρώ, «ξεκολλάει» και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με δικαιούχο πράξης τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

 

28ο Έργο. Εγκαίνια γηπέδου μπάσκετ στον Γοργοπόταμο.

Με τη συνδρομή μας, καθώς και της νυν και της προηγούμενης δημοτικής αρχής του Δήμου Λαμιέων, αλλά και ίδια κεφάλαια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Γοργοποτάμου, το γήπεδο μπάσκετ ολοκληρώθηκε, εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε στους κατοίκους προς χρήση, στις 27 Απριλίου 2024.

 

29ο Έργο. Νέο πλοίο στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η πλήρης ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ή η συμβολή στη δημιουργία ποικίλων δημοσίων υποδομών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συνέδραμε στο έργο της αναβάθμισης του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ σχεδίασε, χρηματοδοτεί και υλοποιεί, όπως ήδη ανέφερα, την ανάπλαση της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

Ως προς το πρόβλημα που γεννήθηκε με τη διακοπή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων του Αγίου Κωνσταντίνου με τις Σποράδες, σημειώνω ότι το θέμα αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσφάτως, σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση, απάντησε:

«εξαιτίας της ταχύτητας που ανέπτυσσε το πλοίο, δημιουργούνταν υψηλός και έντονος κίνδυνος που προκαλούσε προβλήματα στις παράκτιες τουριστικές επιχειρήσεις και τους λουόμενους. Επί των ανωτέρω, είχαν υποβληθεί καταγγελίες – παράπονα από πολίτες της τοπικής κοινωνίας, στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές».

Συνέπεια αυτού, η πλοιοκτήτρια εταιρεία σταμάτησε τα δρομολόγια.

Το πρόβλημα που γεννάται για τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι σοβαρό.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναζητήθηκε νέα πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, ώστε να αντιμετωπισθούν – με επιτυχία – ανοικτά ζητήματα, και να δρομολογηθεί πλοίο από τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2024.

 

30ο Έργο. Ενισχύσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Εξασφαλίστηκαν χορηγίες, από τον ιδιωτικό τομέα, για τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Λαμίας, τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ», τον Σύλλογο Γυναικών Ανθήλης, τον Πολιτιστικό και Χορευτικό Σύλλογο Οπουντίων και τον Σύλλογο Κουμαριτσιωτών.

Επίσης, εξασφαλίστηκαν χορηγίες για τον Σύνδεσμο Σαρακατσαναίων Φθιώτιδας και τον Σύλλογο Μικρασιατών Ανατολικής Φθιώτιδας.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η συνεχής και επίμονη προσπάθεια και οι αρμονικές συνεργασίες φέρνουν, για την ΠΕ Φθιώτιδας, θετικά αποτελέσματα.

Η Φθιώτιδα γυρίζει σελίδα.

Προσωπικά εργάζομαι για να συμβάλλω στον πορεία προόδου του τόπου μας και την ολόπλευρη ισχυροποίησή του, με απόλυτη καθαρότητα, σύγχρονο σχέδιο και πρόγραμμα, αξιοπιστία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, σε συνεργασία με όλους τους αιρετούς, σε όλους τους θεσμούς της πολιτείας.

Αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό για τον τόπο μας και την πατρίδα μας, και αυτό πράττω.

Υπουργός ΥΜΕ: Ξεκινούν επισκευές αναβάθμισης σε σχολεία της Φθιώτιδας | 12.6.2024

Λαμία, 12 Ιουνίου 2024

 

Δελτίο Τύπου

 

Τις επόμενες μέρες, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ξεκινούν από τις Κτιριακές Υποδομές επισκευές αναβάθμισης σχολικών υποδομών στις παρακάτω σχολικές μονάδες (πέραν  όσων περιλαμβάνονται στον Δήμο Δομοκού):

 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
 • Νηπιαγωγείο Ελάτειας
 • Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας
 • Γυμνάσιο – Λύκειο Ελάτειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων στις ανωτέρω σχολικές μονάδες ανέρχεται στις 221.050,48 ευρώ, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

 

Παράλληλα, προχωρά η επιχορήγηση των Δήμων της χώρας, που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων αρμοδιότητάς τους, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:

 • Δήμος Λαμιέων 233.500 ευρώ
 • Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας 15.600 ευρώ
 • Δήμος Δομοκού 14.900 ευρώ
 • Δήμος Καμένων Βούρλων 26.900 ευρώ
 • Δήμος Λοκρών 56.700 ευρώ
 • Δήμος Μακρακώμης 17.900 ευρώ
 • Δήμος Στυλίδας 28.400 ευρώ.

9Λ6446ΜΤΛ6-ΝΕΨ

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών σε Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια και Ζέλι | 23.5.2024

Περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να επισκεφθεί έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν ή που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκε στην έδρα του Δήμου, στην Κάτω Τιθορέα.

Ακολουθεί η Τοποθέτηση του Υπουργού:

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

 

Δελτίο Τύπου

 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Κάτω Τιθορέα, την έδρα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, προκειμένου να επισκεφθούμε, με τη δημοτική αρχή, μερικά από τα σημαντικά – για την περιοχή – έργα που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

 

1ον. Αντικατάσταση 500 μέτρων αγωγού ύδρευσης στο Ζέλι, έργο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, με πόρους που εξασφαλίστηκαν, με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

2ον. Διαμόρφωση εισόδων Ελάτειας, έργο προϋπολογισμού 140.000 ευρώ, επίσης με πόρους που εξασφαλίστηκαν με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί από τη δημοτική αρχή, υπάρχει ανάδοχος και αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής τις επόμενες μέρες, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη συγκοινωνιακή και οδική πρόσβαση της Ελάτειας.

 

3ον. Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τιθορέας, Κάτω Τιθορέας και Ελάτειας, προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τον Απρίλιο του 2023, μαζί με αντίστοιχα έργα των Δήμων Λαμιέων, Στυλίδας και Καμένων Βούρλων.

Οι εργασίες υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί, στο σύνολό του, στα τέλη του 2025.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί η ένταξη αντίστοιχου έργου στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», αυτό της κατασκευής δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Αμφίκλεια, προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ.

 

4ον. Φωτισμός και περίφραξη του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Κάτω Τιθορέας, προϋπολογισμού 239.000 ευρώ.

Το έργο καθυστέρησε.

Μετά από επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση, το έργο «ξεκολλάει» και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, με δικαιούχο πράξης τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

 

5ον. Χρηματοδότηση Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του Δήμου, δρομολόγησε τη χρηματοδότηση, ύψους 250.000 ευρώ, για τη βελτίωση των υποδομών, που αφορά στις δημοτικές κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Κάτω Τιθορέας, Λευκοχωρίου, Μπράλου, Παλαιοχωρίου και Τιθορέας.

 

6ον. Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών Ελάτειας.

Οι Κτιριακές Υποδομές, εποπτευόμενος Φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανταποκρινόμενες σε αιτήματα της σχολικής κοινότητας και της δημοτικής αρχής, προχωρούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, σε σημαντικά έργα αναβάθμισης του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου – Λυκείου Ελάτειας, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.

Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που προβλέπονται για το Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας:

 • Εργασίες αντικατάστασης δαπέδου της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων με βινυλικό δάπεδο.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα παράθυρα των αιθουσών ορόφου, καθώς και περιμετρικά στο αίθριο στο επίπεδο του ορόφου.
 • Αντικατάσταση 11 θυρών.
 • Επισκευές σκυροδεμάτων και επιχρισμάτων στην πρόσοψη του σχολείου.
 • Κατασκευή νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης.
 • Αποξηλώσεις των υφισταμένων ειδών υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, καζανάκια κλπ).
 • Νέα είδη υγιεινής, χρωματισμοί των επιχρισμένων επιφανειών, νέες θύρες για τις τουαλέτες μαθητών και προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με διεθνείς προδιαγραφές και εγγυήσεις, οικολογικά και φιλικά προς τους χρήστες.

Σημειώνεται, πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα:

 • Κατασκευή Περίφραξης Γυμνασίου – Λυκείου Αμφίκλειας,
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας,
 • Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για το Νηπιαγωγείο Αμφίκλειας.

 

Συμπερασματικά, όλα τα ανωτέρω έργα, σε συνδυασμό και με άλλα έργα υποδομής που εξελίσσονται, συμβάλλουν στην ιδιαίτερη θετική δυναμική της ευρύτερης περιοχής, σε όλο το φάσμα του τομέα των υποδομών, και όχι μόνο.

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από τις επισκέψεις του Υπουργού στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο – Λύκειο Ελάτειας, το έργο αποχέτευσης στην Κάτω Τιθορέα, καθώς και την επίσκεψη στο Ζέλι.

Υπουργός ΥΜΕ από την Άμφισσα: Το Μπράλος – Άμφισσα εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης | 3.3.2024

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2024   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Το Μπράλος – Άμφισσα εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης

 

«Η κατασκευή του Τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, του διαγώνιου οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο είναι ένα έργο που σχεδίασε, ωρίμασε, δρομολόγησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε ημερίδα σχετικά με την κατασκευή του τμήματος «Μπράλος – Άμφισσα», που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, πρόκειται για ένα, ακόμη, εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης για τη χώρα μας.

«Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου Ε65. Αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού, αλλά και σύνδεσης Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 31 χλμ. και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προϋπολογισμό 262 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, «αυτή τη στιγμή, σε όλη την επικράτεια, βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρά και μεγάλα οδικά έργα, με στόχο τις σύγχρονες υποδομές και τις ασφαλείς μεταφορές».

Τέλος, εξέφρασε την ισχυρή βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να «τρέξουνε» τα έργα: «με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ενισχύσουμε τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες, νέες, καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

 

Η σημερινή μας συνάντηση αφορά την κατασκευή του Τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, του διαγώνιου οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

Ένα έργο που σχεδίασε, ωρίμασε, δρομολόγησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα, ακόμη, εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου Ε65. Αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού, αλλά και σύνδεσης Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους.

Εξυπηρετεί πλήθος διατοπικών και ευρύτερων μετακινήσεων, από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προς περιοχές της Δυτικής και Νότιας χώρας, με αυξημένη οδική ασφάλεια και ταχύτητα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή των παρεμβάσεων βελτίωσης του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, σε 2 υπο-τμήματα, το Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς και Μεταλλεία Βωξίτη – Άμφισσα, συνολικού μήκους 24 χλμ., που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

Βέβαια, στο ίδιο οδικό τμήμα, υπάρχουν άλλα 2 χλμ. κατασκευασμένου έργου, που είναι η παράκαμψη της Γραβιάς, καθώς και το τμήμα από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς έως τα Μεταλλεία Βωξίτη, μήκους περίπου 5 χλμ., που αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας, η οποία έχει ξεκινήσει εργασίες πέρυσι.

Συνεπώς, το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, που κατασκευάζεται, είναι συνολικού μήκους περίπου 31 χλμ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου, επαναλαμβάνω μήκους 24 χλμ., περιλαμβάνεται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως είναι η κατασκευή δύο (2) σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ., επτά (7) γεφυρών συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ., έξι (6) ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων και υπόγειων διαβάσεων, καθώς και ενός δικτύου δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Όπως ανέφερα, το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφού είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προϋπολογισμό έργου, 262 εκατ. ευρώ. Δημοπρατήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022. Η σύμβαση υπεγράφη ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Έχει ήδη χορηγηθεί η προκαταβολή του έργου, ποσού περίπου 30,4 εκατ. ευρώ, με τον 1ο Λογαριασμό, και έχει εγκριθεί ο 2ος Λογαριασμός, ποσού 1,5 εκατ. ευρώ.

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί η Ανάδοχος Εταιρεία, η Άβαξ, έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες και έχουν ανοίξει μέτωπα του έργου.

Παράλληλα, είμαστε στο στάδιο της υποβολής, του ελέγχου και της έγκρισης των οριστικών μελετών της σύμβασης του έργου.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, αποφασίστηκε και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την αναβάθμιση των δύο μονών σηράγγων σε δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης.

Έτσι προωθείται η ασφάλεια και η ταχύτητα των μετακινήσεων.

Επίσης, η συντέλεση των απαλλοτριώσεων, με τη διαδικασία του Άρθρου 7α, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το δικαστήριο έχει ορισθεί, μετά από αναβολή, για την 9η Απριλίου 2024.

Τέλος, έχουν συνταχθεί τα πρωτόκολλα εγκατάστασης από το Δασαρχείο Άμφισσας και το Δασαρχείο Λαμίας, και έχουν παραδοθεί οι δασικές εκτάσεις.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027. Ημερομηνία που θα πρέπει να επιδιώξουμε, όλοι μας, Ανάδοχος Εταιρεία και Πολιτεία, να επιτευχθεί!

Με αφορμή την έναρξη κατασκευής του σημερινού έργου, αυτή τη στιγμή, σε όλη την επικράτεια, βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρά και μεγάλα οδικά έργα, με στόχο τις σύγχρονες υποδομές και τις ασφαλείς μεταφορές.

Ανάμεσα σε αυτά και μεγάλα, εμβληματικά οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Όλα αυτά, και πολλά άλλα, έχουμε την ισχυρή βούληση, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Μαγουλά, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, να τα τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ενισχύσουμε τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες, νέες, καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή.

2024-03-03 ΔΤ – ΜΠΡΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

Ο Απολογισμός του Υπουργού ΥΜΕ για τη Φθιώτιδα | 23.2.2024

Λαμία, 23 Φεβρουαρίου 2024

 

 Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό για τη Φθιώτιδα.

 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη δεύτερη έκθεση κοινωνικής λογοδοσίας για τα έργα που αφορούν την Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά το κλείσιμο του 1ου εξαμήνου της νέας διακυβέρνησης.

Εισαγωγικά, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι στη Φθιώτιδα αναπτύσσεται ιδιαίτερη θετική δυναμική, σε όλο το φάσμα του τομέα των δημόσιων υποδομών, και όχι μόνο.

Ως εκ τούτου, η περιοχή μας μπορεί να αισιοδοξεί, αφού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δυναμική προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής της ισχύος.

Συγκεκριμένα:

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα Κυβέρνησης Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

 

1ο Έργο. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65 αποτελεί σημαντικό έργο, πολυετούς διάρκειας σχεδιασμού και υλοποίησης.

Η πορεία υλοποίησής του είναι πλέον εξαιρετική.

Τα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα και Τρίκαλα – Καλαμπάκα αναμένεται να παραδοθούν σε χρήση πριν από το εφετινό Πάσχα, αν δεν εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα στο μεσοδιάστημα.

 

2ο Έργο. Διαγώνιος Άξονας: Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

Κηρύξαμε, στις 23 Νοεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την έναρξη κατασκευής του Τμήματος Μπράλος – Άμφισσα.

Ένα εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης, που σχεδίασε, ωρίμασε, δρομολόγησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Έχει εγκατασταθεί η Ανάδοχος Εταιρεία, εκπονούνται οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες και έχουν ανοίξει μέτωπα του έργου σε γέφυρες και σήραγγες.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, αποφασίστηκε και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την αναβάθμιση των δύο μονών σηράγγων σε δίδυμες.

Έτσι προωθείται η ασφάλεια και η ταχύτητα των μετακινήσεων.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

 

3ο Έργο. Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στη νέα δημοπράτηση του έργου από την παράκαμψη της Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της Σήραγγας Τυμφρηστού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το Α’ στάδιο του διαγωνισμού, που προβλέπει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Προέκυψαν 6 συμμετέχοντες.

Θα ακολουθήσει το Β’ στάδιο, με την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, από όπου και θα προκύψει ο ανάδοχος.

Υπενθυμίζεται ότι για το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω έργου, μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων, πλήθος οχετών, ενώ προβλέπεται και η διευθέτηση ρεμάτων.

Επίσης, σημειώνω ότι ανατέθηκαν οι μελέτες του 1ου τμήματος, Σταυρός – Καστρί.

Αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

 

4ο Έργο. Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου και Αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων.

Κατακυρώθηκε, την 30η Ιανουαρίου 2024, ο προσωρινός ανάδοχος που προέκυψε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Εστάλη το σχέδιο σύμβασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την 2α Φεβρουαρίου 2024.

Υπήρξε η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, από την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Μετά την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον Προσωρινό  Ανάδοχο, θα υπογραφεί η Σύμβαση.

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται στα μέσα Μαρτίου.

 

5ο Έργο. Οδική σύνδεση της Νεράιδας με Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Η υπογραφή της Σύμβασης έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2023.

Έχουν συνταχθεί από την ανάδοχο οι μελέτες εφαρμογής, και άμεσα θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η καθυστέρηση για την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών οφείλεται στην αναβολή της εκδίκασης για την έκδοση της απόφασης των απαλλοτριώσεων στο χώρο του έργου, λόγω της απεργίας των δικηγόρων.

Η νέα εκδίκαση της υπόθεσης, μετά από 2 αναβολές, έχει οριστεί για τις 9 Απριλίου 2024.

 

6ο  Έργο. Κατασκευή – Βελτίωση του δρόμου Κουμαρίτσι – Παύλιανη.

Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανατέθηκαν οι μελέτες του οδικού έργου, μήκους 7,7 χλμ.

Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του 2024.

 

7ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αποχετευτικών – στραγγιστικών έργων, των έργων οδοποιίας, των αντιπλημμυρικών και των βασικών αρδευτικών έργων, δηλαδή των δικτύων, της διώρυγας τροφοδοσίας, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024, μετά από αναμονή 12 ετών.

 

8ο Έργο. Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια.

Αποφασίστηκε και δρομολογήθηκε μελέτη για συμπληρωματικό έργο, το οποίο αφορά την διέλευση νέου αγωγού προσαγωγής επιπλέον ποσότητας νερών, από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου.

Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου εκτιμάται για τα τέλη του 2ου τριμήνου του 2024.

 

9ο Έργο. Φράγμα Πολλαπλών Σκοπών στον Χείμαρρο Μπουγάζι.

Επανεργοποιήθηκε η διαδικασία προώθησης της κατασκευής του έργου.

Πλέον αναμένεται η έκδοση της οριστικής διακοπής της παλαιάς σύμβασης και η οριστικοποίηση της διάλυσης αυτής, η παραλαβή του έως τώρα κατασκευασμένου έργου και η συνέχιση της κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών με νέα εργολαβία, έπειτα από ανανέωση της ΑΕΠΟ.

Η διαδικασία αυτής της ανανέωσης είναι σε εξέλιξη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 

10ο Έργο. Υπογειοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Ανθήλης και Ροδίτσας.

Αντικείμενο, κατά την πρώτη φάση, είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και των τευχών δημοπράτησης που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου, συνολικής έκτασης περίπου 38.000 στρεμμάτων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπάρχει εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο προμελέτης.

Θα χρειαστούν πρόσθετες υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του έργου που συσχετίζονται με προστατευόμενες περιοχές, εδαφολογικά στοιχεία αυξημένης παθογενούς αλατότητας, θέματα αποστράγγισης της περιοχής άρδευσης κ.ά..

Αναμένεται η υπογραφή της απαιτούμενης συμπληρωματικής σύμβασης εντός του 2ου τριμήνου του 2024.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης όλων των μελετών εκτιμάται στους 24 μήνες, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων.

 

11ο Έργο. Κτιριακές Υποδομές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εποπτευόμενης εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης των σχολικών μονάδων της Φθιώτιδας, από πλευράς νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό.

 

1ον. Κατασκευές.

Μετά τον πρώτο σχεδιασμό από τις Κτιριακές Υποδομές, ανατέθηκαν οι μελέτες για:

α) Κλειστό Γυμναστήριο, 1.150 τ.μ., στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

β) Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, 530 τ.μ., στο συγκρότημα των σχολικών μονάδων 2ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου Λαμίας.

Προβλέπεται να γίνεται χρήση και των δύο αυτών έργων υποδομής και από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και το σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής μας.

Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος Απριλίου.

Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων.

Επίσης, εξετάζεται η κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

 

2ον. Επισκευές.

Το τελευταίο διάστημα, μελετήθηκαν και άρχισαν ή δρομολογούνται επισκευές στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, στο Νηπιαγωγείο Ελάτειας και στο Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας.

Ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου, και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λιανοκλαδίου.

 

3ον. Εξοπλισμός.

Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια εντάσσεται στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης».

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της Ελλάδας με τον απαιτούμενο, σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης  των μαθητών, σε κάθε βαθμίδα.

Η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, όπως θρανία, καθίσματα, έδρες και πίνακες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και πτυσσόμενα καθίσματα για τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμό ΑμεΑ, βιβλιοθήκες, παγκάκια, παιχνίδια και χαρτοθήκες για τα Νηπιαγωγεία, γραφεία Η/Υ, καθίσματα εκπαιδευτικών, καθώς και ανταλλακτικά θρανίων και καθισμάτων.

Στην Π.Ε. Φθιώτιδας, το τελευταίο τρίμηνο, εφοδιάστηκαν με εξοπλισμό το Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου, το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης, το 20ο και το 30ο Νηπιαγωγεία Λαμίας, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, το Δημοτικό Σχολείο Ομβριακής, τα 1ο, 16ο, 17ο, 21ο Δημοτικά Σχολεία Λαμίας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης, το Γυμνάσιο και Λύκειο Καμένων Βούρλων, το 5ο Λύκειο Λαμίας, τα Γυμνάσια Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας, και τα Λύκεια Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας.

 

Ενώ χθες, παραδόθηκε σχετικός εξοπλισμός και στις ακόλουθες σχολικές μονάδες: 7ο, 10ο και 14ο Δημοτικά Σχολεία Λαμίας, Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Λαμίας και Αταλάντης, Δημοτικά Σχολεία Μεγάλης Βρύσης, Λιανοκλαδίου, Λουτρών Υπάτης, Νηπιαγωγεία Καινούριου, Λιανοκλαδίου, 2ο, 19ο και 25ο Νηπιαγωγεία Λαμίας.

 

12ο Έργο. Έκτακτες χρηματοδοτήσεις.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προχωρά στην έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Λοκρών και Μακρακώμης.

Αναλυτικά, δρομολογούνται χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής μικρής κλίμακας στις εξής Δημοτικές Κοινότητες:

 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας: Αγία Μαρίνα, Κάτω Τιθορέα, Λευκοχώρι, Μπράλος, Παλαιοχώρι και Τιθορέα.
 • Για τον Δήμο Δομοκού: Σοφιάδα και Πετρίλια, Άγιος Γεώργιος, Γαβράκια, Δομοκός, Καρυές, Αγραπιδιά, Ομβριακή και Νέο Μοναστήρι.
 • Για τον Δήμο Λοκρών: Κυρτώνη, Μαρτίνο, Έξαρχος και Μεγαπλάτανος.
 • Για τον Δήμο Μακρακώμης: Αρχάνι, Άγιος Σώστης και Δίλοφο, Τρίλοφο, Πίτσι, Κυριακοχώρι, Κανάλια, Άγιος Γεώργιος, Τσούκα και Πλάτανος.

 

13ο Έργο. Αποκατάσταση Ζημιών από Φυσικές Καταστροφές.

Διακρίνω 4 πεδία παρεμβάσεων:

1ο Πεδίο: Σχολικές μονάδες.

Οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Φθιώτιδας, στις οποίες έγιναν αυτοψίες από τις Κτιριακές Υποδομές, είναι:

 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,4 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμναστήριο Γυμνασίου και Λυκείου Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.
 • Ο Παιδικός Σταθμός Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού 416.000 ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,1 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέου Μοναστηρίου, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,6 εκατ. ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 6 εκατ. ευρώ.

 

Υπογράψαμε, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για τη χρηματοδότηση και αυτών των έργων, προφανώς με πολύ περισσότερα στη Θεσσαλία.

Τα έργα θα εκτελεστούν με βάση το Άρθρο 25 του Νόμου 5049/2023, που αφορά τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτευόμενους φορείς του, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος καλοκαιριού.

 

2ο Πεδίο: Οδικά έργα και γέφυρες.

Στην Π.Ε. Φθιώτιδα, έχουν διαπιστωθεί:

 • Αστοχίες σε γέφυρες. Για 2 γέφυρες απαιτείται ανακατασκευή και σε άλλες 2 γέφυρες επισκευή, με εκτιμώμενο κόστος 6,3 εκατ. ευρώ.
 • 7 αστοχίες σε οδικά τμήματα, με εκτιμώμενο κόστος 5,3 εκατ. ευρώ.
 • 3 αστοχίες σε τεχνικά, με εκτιμώμενο κόστος 12,1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, για τους Δήμους Δομοκού και Λαμιέων, εκτιμάται στα 24 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται σχολεία, σιδηροδρομικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, αστοχίες σε φράγματα και καθαρισμοί ρεμάτων.

Με τις διαδικασίες της κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει, μέχρι τον Ιούνιο, στις αναγκαίες διαδικασίες δημοπρατήσεων.

 

3ο Πεδίο: Σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρατηρούνται εκτεταμένες ζημίες στον κύριο άξονα Δομοκός – Λάρισα, καθώς και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.

Η μόνιμη αποκατάσταση του δικτύου, μετά την επαναφορά της προσωρινής αποκατάστασης στις 16 Δεκεμβρίου 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη διετία.

 

4ο Πεδίο: Αποζημιώσεις πολιτών.

Μέχρι σήμερα, στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν αποζημιωθεί 1.242 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό ύψους άνω των 3,2 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

 • Οικοσκευή και πρώτες ανάγκες: 1.183.674 ευρώ σε 295 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής: 56.126 ευρώ σε 14 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνονται κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις): 1.976.000 ευρώ σε 933 δικαιούχους.

 

14ο Έργο: Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η δέσμευση ποσών για την παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν.

Για την Π.Ε. Φθιώτιδας, οι Αποφάσεις είναι ύψους περίπου 900.000 ευρώ και αφορούν:

1ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Κόμβος Ράχες – Αγ. Θεόδωροι – υποτμήμα Κόμβος Ραχών – Αχλαδίου – Agroinvest», ύψους 373.608 ευρώ.

Αφορούν ακίνητα στη Δημοτική Κοινότητα Ραχών και Αχλαδίου.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο ζήτημα χρονολογείται από το 1996!

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις για το έτερο τμήμα του έργου, «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι», που χρονολογείται από το 1994!

 

2ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», στο τμήμα από 19+250 έως 22+900, στον Δήμο Λαμιέων, ύψους 530.523 ευρώ.

Αφορούν ακίνητα στις Δημοτικές Κοινότητες Λυγαριάς και Στίρφακας.

 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα που ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο Διακυβέρνησης από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

1ο Έργο. Ανέγερση Πτέρυγας Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (ΓΝΛ).

Υπεγράφη, στις 30 Οκτωβρίου 2023, η σύμβαση έργου προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ως προς το πρώτο έργο, ο ανάδοχος συνεχίζει τις πρόδρομες εργασίες στον χώρο του ΓΝΛ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αυτές έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.

Σήμερα αναμένεται και η οικοδομική άδεια, μετά την προέγκριση αυτής μέσα στην εβδομάδα.

Ως το τέλος Φεβρουαρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η γενική εκσκαφή, και τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο φέρων οργανισμός του νέου κτιρίου.

Ως προς το έργο της Αναβάθμισης του Τ.Ε.Π., αναμένεται η μεταφορά του υφιστάμενου Τμήματος στο Πέτρινο κτίριο, με κόστος ύψους περίπου 250.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα του έργου.

Οι σχετικές εργασίες μεταφοράς αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 3 μήνες.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες της αναβάθμισης του Τ.Ε.Π.

Και τα δύο έργα θα παραδοθούν, όπως έχουμε δεσμευτεί, τον Νοέμβριο του 2025.

 

2ο Έργο. Δημιουργία και Επέκταση Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου.

Μετά από πρωτοβουλία μας, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, εντάχθηκε σε ενιαίο έργο με τον Βόλο, η κατασκευή πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών στη Λαμία, με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.

Μετά την αντιμετώπιση αρκετών σημαντικών προβλημάτων, εγκρίθηκαν, στις 17 Οκτωβρίου 2023, οι σχετικές διαδικασίες, και ανακηρύχθηκε ο προσωρινός Ανάδοχος του έργου.

Ο Ανάδοχος βρίσκεται σε συζητήσεις και τελικές αποφάσεις χρηματοδότησης του έργου από Ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη βοήθεια τεχνικού, νομικού και οικονομικού συμβούλου.

Το Πανεπιστήμιο πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ΑΕΠΟ, τόσο στη Λαμία, όσο και στον Βόλο.

Οι σχετικές διαδικασίες, πριν την οριστική υπογραφή της σύμβασης, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι 8 μήνες.

Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιδιώξουμε να καλύψουμε τους χρόνους που δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες – από τους υπεύθυνους – έγκαιρα.

 

3ο Έργο. Δημιουργία Νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας.

Σε συνέχεια Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς ολοκλήρωσαν επιτυχώς το έργο της έρευνας και απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών στο τμήμα του πρώην στρατοπέδου.

Τα πολλαπλά ευρήματα (119 βλήματα πυροβολικού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου High Explosive) και η ορθή διαχείρισή τους επιβεβαιώνουν το σημαντικό και ουσιαστικό έργο που ολοκληρώθηκε, προκειμένου να αποδοθεί ο χώρος καθαρός και ασφαλής.

Πλέον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προχωρά στην ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης, καθώς και των σχεδίων των τευχών και προδιαγραφών αποτελέσματος για το σύνολο (cluster) των Δικαστικών Μεγάρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου.

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες τοπογραφικές μελέτες γραφείου.

 

4ο Έργο. Αξιοποίηση Ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών.

Συνεχίζεται, με βούληση και σχέδιο, η προσπάθεια για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών.

Ως γνωστό, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτή καλύπτει βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης, με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων, και αποκατάσταση, στερέωση και ανασκαφικό καθαρισμό του Τείχους των Φωκέων, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μη κρατικού φορέα (Ίδρυμα Ωνάση), που είχαμε εξασφαλίσει για τη χρηματοδότηση ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, θα εκδηλωθεί έμπρακτα.

Το φυσικό αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του κέντρου πληροφόρησης, με την εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανασύνθεση της ιστορικής μάχης, καθώς και ψηφιακή ξενάγηση.

Ήδη έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου για τον σκοπό αυτό.

Και ολοκληρώνεται η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του Ιδρύματος.

5ο Έργο. Λιμάνι Στυλίδας.

Με την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, εξασφαλίστηκαν ήδη τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην εκβάθυνση του Λιμένα Στυλίδας, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα ωρίμανσης του έργου το ΤΑΙΠΕΔ.

Το ποσό αυτό θα καλύψει τις εργασίες εκβάθυνσης.

Το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, για τον εμπορικό λιμένα και τον τουριστικό λιμένα, επιδιώκουμε, με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να καλυφθούν από άλλα, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προηγήθηκε όλων αυτών η ανάρτηση του έργου στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπου προεδρεύει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.


6ο Έργο. Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών.

Ακίνητο Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης).

Η αξιοποίηση της δεύτερης ιαματικής πηγής προχωρά.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τον Ιανουάριο, ο έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών της μοναδικής υποβληθείσας πρότασης.

Εκτιμούμε ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρξει θετική αξιολόγηση και κατάληξη.

 

7ο Έργο. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Δημοσιεύθηκε Απόφαση (ΦΕΚ (Β 7258/21-12-2023)) οριοθέτησης και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2023, που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτειας, Ζελίου και Σφάκας, Έξαρχου, Καλαποδίου και Γουλεμίου, καθώς και Ρεγγινίου.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής.

 

8ο Έργο: Ψηφιοποίηση αρχείων Πολεοδομίας Λαμίας.

Μετά από συνεργασία μας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων, η Πολεοδομία Λαμίας θα είναι από τις πρώτες πολεοδομικές υπηρεσίες για τις οποίες το ΤΕΕ θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων.

 

9ο Έργο: Αγωγός ύδρευσης Παλαιοκερασιά – Ράχες.

Ως προς το έργο της κατασκευής του αγωγού ύδρευσης από τις πηγές της Παλαιοκερασιάς μέχρι τον Αχινό και τις Ράχες, το έργο χρηματοδοτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με το ποσό του 1,05 εκατ. ευρώ, όσος ήταν και ο προϋπολογισμός του έργου.

Ωστόσο, το έργο δεν ολοκληρώθηκε.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 200.000 ευρώ, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου.

 

10ο Έργο: Φωτισμός και Περίφραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κάτω Τιθορέας.

Μετά από συνεργασία μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναμένεται, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ώστε το έργο να «ξεκολλήσει».

 

11ο Έργο: Μη διακοπή δρομολογίων του ΚΤΕΛ προς Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δομοκού.

Εξασφαλίσαμε, σε συνεργασία με τη διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, τη μη διακοπή των δρομολογίων για 11 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού: Μελιταία, Φιλιαδώνα, Μακρολίβαδο, Καρυές, Λεύκα, Νέα Μάκρισση, Παλαμάς, Πετρωτό, Μαντασιά, Πολυδένδρι και Βούζι.

 

12ο Έργο: Ενίσχυση του Γηροκομείου Σπερχειάδας.

Με παρέμβασή μας στον Όμιλο METROPOLITAN GENERAL, εξασφαλίστηκε χορηγία 16 νοσοκομειακών κρεβατιών, στο Γηροκομείο Σπερχειάδας και την Κοινότητα Γλύφας.

 

13ο Έργο: Ενίσχυση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.

Σε συνεργασία με την HELLENiQ ENERGY, εξασφαλίστηκε χορηγία προς το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, για την προμήθεια συγκεκριμένων μουσικών οργάνων.

 

14ο Έργο: Ενισχύσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Εξασφαλίστηκαν χορηγίες για την Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας, για την Ακαδημία Ρυθμικής Γυμναστικής και την Ακαδημία Χορού Λαμίας.

Επίσης, για τον Σύλλογο Νέων Γοργοποτάμου, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το γήπεδο μπάσκετ.

 

Αυτή είναι η δέσμη των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – το τελευταίο τρίμηνο – στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Συνεχίζουμε, ολοκληρώνοντας όσα βρήκαμε σε εξέλιξη, ξεκινήσαμε νέα και σχεδιάζουμε νέα δέσμη έργων.

Και το πράττουμε, με ισχυρή πολιτική βούληση, όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα, καθαρότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούνται, δρομολογούνται ή/και σχεδιάζονται, η Φθιώτιδα αποκτά ισχυρούς παράγοντες ενίσχυσης της υψηλής και διατηρήσιμης αναπτυξιακής δυναμικής.

Αποκτά μεγαλύτερη συνολική ισχύ.

Αν εργασθούμε, όλες και όλοι μαζί, με θεσμική τάξη, συμπληρωματικά και απολύτως καθαρά, θα πάμε τη Λαμία – ως έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – και τη Φθιώτιδα, αρκετά πιο μπροστά και πιο ψηλά.

Σε ότι με αφορά, είμαι ισχυρά και σταθερά δεσμευμένος σε αυτό τον στόχο και την κοινή μας προσπάθεια!

 

Ο Υπουργός ΥΜΕ στους Δήμους Κ. Βούρλων, Αμφίκλειας – Ελάτειας και Μακρακώμης | 21.1.2024

                                      Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών και Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, συνεχίζει τις συναντήσεις εργασίας στις έδρες των Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Μετά τις επισκέψεις στους Δήμους Λοκρών και Στυλίδας την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός επισκέφθηκε τους Δήμους Καμένων Βούρλων, Αμφίκλειας – Ελάτειας και Μακρακώμης, όπου συναντήθηκε με τους Δημάρχους κ. Ηλία Κυρμανίδη, κ. Αθανασία Στιβακτή και κ. Γιώργο Χαντζή και τους συνεργάτες τους, στα Καμένα Βούρλα, την Κάτω Τιθορέα και τη Σπερχειάδα, αντίστοιχα.

Όπως έχει ανακοινωθεί, αντικείμενο των συναντήσεων αυτών, είναι η εκκίνηση της θεσμικής, αρμονικής, ουσιαστικής και παραγωγικής συνεργασίας, επ’ ωφελεία των πολιτών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Σύντομα θα ακολουθήσουν συναντήσεις εργασίας και στους Δήμους Δομοκού και Λαμιέων και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

Ο Υπουργός ΥΜΕ στους 7 Δήμους και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | 29.12.2023

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023

 

Δελτίο Τύπου

 

Ολοκληρώνονται οι Ορκωμοσίες και από 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, με τις νέες συνθέσεις τους, οι αιρετοί των φορέων της Αυτοδιοίκησης, Α’ και Β’ βαθμού, για τα έτη 2024-2028.

Συγχαίρω και εύχομαι καλή θητεία στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, καθώς και στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που ορκίστηκε.

Συγχαίρω και εύχομαι καλή θητεία στους Δημάρχους και τα νέα Δημοτικά Συμβούλια της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Έχω τονίσει με σαφήνεια και σταθερότητα ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι, θεσμικά και καθαρά, με τους εκπροσώπους των θεσμών της Δημοκρατίας, που αποτελούν τις επιλογές των πολιτών, για μια πιο ισχυρή Φθιώτιδα, πιο ισχυρή Στερεά Ελλάδα.

Έτσι, εντός του Ιανουαρίου, θα επισκεφθώ τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τους Δημάρχους με τους συνεργάτες τους, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη θεσμική, αρμονική, ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία μας, επ’ ωφελεία της Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

Οριοθέτηση σεισμόπληκτων περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής | 22.12.2023

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023

 

Δελτίο Τύπου

 

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από σεισμούς

 

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β 7258/21-12-2023) Απόφαση οριοθέτησης και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια στον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2023, που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες:

 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας: Ελάτεια, Ζέλι και Σφάκα.
 • Για τον Δήμο Λοκρών: Έξαρχος, Καλαπόδι, Γουλέμι.
 • Για τον Δήμο Καμένων Βούρλων: Ρεγκίνι.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής.

Η στεγαστική συνδρομή συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και από 20% Άτοκο Δάνειο που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι πληγέντες συμπολίτες μας, θα πρέπει εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

FEK-2023-Tefxos B-07258-downloaded -22_12_2023

Ο Πρωθυπουργός στο έργο Μπράλος – Άμφισσα και στον Λιμένα Αγ. Κων/νου | 23.11.2023

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τα Καμένα Βούρλα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και μίλησε σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο όπου άρχισε η εκτέλεση έργων για τον οδικό άξονα μεταξύ Μπράλου με Άμφισσας, στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Στον Λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την εξής δήλωση:

Η περιοχή συνιστά ένα καλό παράδειγμα της προσέγγισης που έχει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της περιφέρειας, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Συγκεκριμένα:

1ον. Λίγο πριν από τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το νέο λιμάνι, τότε, κατασκευαζόταν.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το έργο, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε.

Και ο 1ος χρόνος λειτουργίας του έχει, ήδη, επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για την περιοχή.

Εφέτος, επιβιβάστηκαν από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς τις Βόρειες Σποράδες 22.775 επιβάτες. Πέρυσι, 13.135.

Φέτος, 5.175 ΙΧ. Πέρυσι, 2.823.

Φέτος, 148 φορτηγά. Πέρυσι, 21.

Φέτος, 325 δίκυκλα. Πέρυσι, 196.

Περίπου αντίστοιχες είναι και οι αποβιβάσεις στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Υπάρχει συνεπώς, ήδη, μία ραγδαία αύξηση της τουριστικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμανιού, αφού επιβάτες και οχήματα μετακινούνται με άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα.

Η περιοχή αναπτύσσεται, η οικονομία του τόπου τονώνεται και οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του Λιμένα, όπως ζητά και ο Αλιευτικός Σύλλογος, ενισχύονται.

 

2ον. Προχωρά η ανακατασκευή της Παραλιακής Οδού του Αγίου Κωνσταντίνου και η αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων (roundabout).

Το τελευταίο διάστημα:

 • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των μελετών και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
 • Εξασφαλίστηκε ο προϋπολογισμός, ύψους 15,6 εκατ. ευρώ.
 • Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και προκηρύχθηκε το έργο, με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Νοεμβρίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η Δεκεμβρίου 2023.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των επιβατών στο λιμάνι και στα Καμένα Βούρλα. 

 

3ον. Λίγο πριν από τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων και συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο Γαλήνη, τα άλλα – τριγύρω – εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία και την ιαματική πηγή.

Τους τελευταίους μήνες, οι υπογραφές για το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα έχουν ολοκληρωθεί.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες κατατίθεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ακολουθεί η σχετική δημοσίευση.

Οι υπογραφές με τον Όμιλο Μήτση αναμένονται μετά τις γιορτές.

Ταυτόχρονα, περίπου σε δύο εβδομάδες ανοίγει και αξιολογείται στο ΤΑΙΠΕΔ, η μία προσφορά που υπεβλήθη για τον διαγωνισμό της ακινήτου του Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης), μαζί με τις ιαματικές πηγές της περιοχής. 

Ευελπιστούμε να έχουμε ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή.

Η ολοκλήρωση των δύο διαγωνισμών, για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής, αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του στην αξιοποίηση αδρανούς πλούτου της χώρας μας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

 

4ον. Επί ημερών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, με 24ωρη λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ.

Αυτή περίπου την τριετία έχουν πραγματοποιηθεί 35.929 προσελεύσεις στο ΤΕΠ, 37.970 επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία και 630 μαστογραφίες.

Λειτουργεί πλήρης Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς και είναι το μοναδικό – ίσως – Κέντρο Υγείας όπου τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων αναρτώνται στο myhealth.gov.gr, όπου μπορούν οι ασθενείς να έχουν άμεση πρόσβαση από  το κινητό τους τηλέφωνο.

Ενισχύεται έτσι η αποκεντρωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών.

Συνεπώς, επί ημερών Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στην περιοχή αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για καλύτερες συγκοινωνίες, ασφαλέστερες υποδομές, νέες επενδύσεις, καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Η χώρα αναπτύσσεται, προοδεύει, ισχυροποιείται.

 

Ακολουθεί η Ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο εργοτάξιο του έργου Μπράλος – Άμφισσα:

Σήμερα παρουσιάζουμε δημόσια την έναρξη κατασκευής του Τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, του διαγώνιου οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

Ένα έργο που σχεδίασε, ωρίμασε, δρομολόγησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα τον κ. Καραμανλή, τον κ. Καραγιάννη και την κα. Γεράρδη, καθώς και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, για τη σημαντική συμβολή τους στον σχεδιασμό, την προώθηση και πλέον την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παπαθανάση και τον Γενικό Γραμματέα κ. Σκάλκο, για την καθοριστική συμβολή τους στην εύρεση χρηματοδότησης του έργου.

Και πάνω από όλα τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που προέταξε – μεταξύ άλλων – την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Ένα, ακόμη, εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου Ε65.

Αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού, αλλά και σύνδεσης Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους.

Εξυπηρετεί πλήθος διατοπικών και ευρύτερων μετακινήσεων από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προς περιοχές της Δυτικής και Νότιας χώρας, με αυξημένη οδική ασφάλεια και ταχύτητα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή των παρεμβάσεων βελτίωσης του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, σε 2 υπο-τμήματα, το Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς και Μεταλλεία Βωξίτη – Άμφισσα, συνολικού μήκους 24 χλμ., που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

Βέβαια, στο ίδιο οδικό τμήμα, υπάρχουν άλλα 2 χλμ. κατασκευασμένου έργου, που είναι η παράκαμψη της Γραβιάς, καθώς και το τμήμα από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς έως τα Μεταλλεία Βωξίτη, μήκους 5 χλμ., που αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας, η οποία έχει ξεκινήσει εργασίες εφέτος.

Συνεπώς, το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, που κατασκευάζεται, είναι συνολικού μήκους 31 χλμ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου, μήκους 24 χλμ., περιλαμβάνεται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως είναι η κατασκευή δύο (2) σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ., επτά (7) γεφυρών συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ., έξι (6)  ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων και υπόγειων διαβάσεων, καθώς και ενός δικτύου δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 262,2 εκατ. ευρώ, αφού είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το πρώτο οδικό έργο στο νέο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό μελέτης 285,5 εκατ. ευρώ.

Δημοπρατήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Η σύμβαση υπεγράφη έναν χρόνο αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί η Ανάδοχος Εταιρεία, η Άβαξ, εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες, εκπονούνται οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες και έχουν ανοίξει μέτωπα του έργου.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

Ημερομηνία που θα πρέπει να επιδιώξουμε, όλοι μας, Ανάδοχος Εταιρεία και Πολιτεία, να επιτευχθεί!

Με αφορμή την έναρξη κατασκευής του σημερινού έργου, αυτή τη στιγμή, σε όλη την επικράτεια, βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρά και μεγάλα οδικά έργα, με στόχο τις σύγχρονες υποδομές και τις ασφαλείς μεταφορές.

Ανάμεσα σε αυτά και μεγάλα, εμβληματικά οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Ως αποτέλεσμα, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σημαντικό τμήμα του Ε-65 αναμένεται να παραδοθεί σε κυκλοφορία τους πρώτους μήνες του 2024.

Η οδική σύνδεση Άκτιο – Αμβρακία θα παραδοθεί, στο σύνολό της, τους αμέσως προσεχείς μήνες.

Τμήμα του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι επαναδημοπρατήθηκε.

Και η παράκαμψη της Χαλκίδας προχωρά.

Ενώ στα αρδευτικά έργα, το Φράγμα Πολλαπλών Χρήσεων στο Μπουγάζι, η κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια, το Αρδευτικό Δίκτυο της Ανατολικής Βίστριζας, ο Ταμιευτήρας του Τολοφώνα, το Αρδευτικό Δίκτυο του Ελαιώνα και το Φράγμα στη Σκύρο, προχωρούν με καλούς ρυθμούς και όπου υφίστανται προβλήματα, αυτά αντιμετωπίζονται.

Όλα αυτά και πολλά άλλα, έχουμε την ισχυρή βούληση, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Μαγουλά, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, να τα τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ενισχύσουμε τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες, νέες, καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή.

Το μπορούμε και θα το πετύχουμε!

Δείτε σχετικές φωτογραφίες: 

2023-11-23 ΔΤ ΜΠΡΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

Ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Υπουργείου ΥΜΕ για το έργο Μπράλος – Άμφισσα | 22.11.2023

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, με αφορμή την έναρξη των εργασιών του αυτοκινητόδρομου «Μπράλος – Άμφισσα» του διαγώνιου Οδικού Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον χώρο του εργοταξίου.

Νωρίτερα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα παραστεί στην εκδήλωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έναρξη λειτουργίας του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου.

 Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

–     Ώρα  10:00: Επίσκεψη στον Λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου.

 • Ώρα 11:00: Καφέ Φλοίσβος στα Καμένα Βούρλα, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες της περιοχής.

–    Ώρα  12:00: Επίσκεψη στον εργοταξιακό χώρο του υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου «Μπράλος – Άμφισσα».

TwitterInstagramYoutube