Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για την μη κατάρτιση/επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την μη κατάρτιση ή επικαιροποίηση από την Κυβέρνηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 Για το θέμα αυτό, ο κ. Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2014, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα, με στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή, εξυγίανση και πειθαρχία. Σ’ αυτό το πλαίσιο θεσπίστηκε η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Σ

τρατηγικής (ΜΠΔΣ) και η επικαιροποίησή του, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Όμως, παρά τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τα θεσμοθετημένα χρονοδιαγράμματα, η Κυβέρνηση, μέχρι σήμερα, δεν έχει προχωρήσει ούτε στην κατάρτιση ούτε και στην επικαιροποίηση ΜΠΔΣ. Έτσι, το μόνο εν ισχύ ΜΠΔΣ είναι αυτό για την περίοδο 2015 – 2018, που καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2014, τηρώντας, φυσικά, τα προβλεπόμενα του σχετικού νομικού πλαισίου.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από την Κυβέρνηση να μας απαντήσει για ποιούς λόγους το Υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε στην κατάρτιση ή τουλάχιστον στην επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ, αν σκοπεύει να εναρμονιστεί με το σχετικό νομικό πλαίσιο και να προχωρήσει πλέον στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ για την περίοδο 2017 – 2020 και σε περίπτωση εναρμόνισης, ποιοί θα είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι και σε ποιές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές παραδοχές και εκτιμήσεις θα εδράζεται αυτό το πλαίσιο για την περίοδο 2017-2020».

Κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην πραγματική οικονομία

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α’ Αθηνών, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και , έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Η Κυβέρνηση έχει χάσει “τα αυγά και τα πασχάλια”.

Λουκέτα, απολύσεις, ασφυξία παντού.

Ο κ. Μάρδας δηλώνει ότι “δεν υπάρχει πρόβλημα με τα capital controls στην οικονομία” και ότι “φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τις επιχειρήσεις σε σχέση με πέρυσι”.

Μπορεί να δοκιμάσει να τα πει αυτά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους και στους ανέργους;».

 

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε, σήμερα, ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη σύγχυση που επικρατεί για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται από τους στόχους.

 Για το θέμα αυτό, ο κ. Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και να εγείρει ερωτήματα από τις συνεχείς, δημόσιες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις Υπουργών της με το ΤΑΙΠΕΔ, από εμπόδια που θέτουν και αντιφατικές δηλώσεις που κάνουν Υπουργοί της αλλά και από δημόσιες, διαφοροποιούμενες τοποθετήσεις διοικήσεων εταιρειών οι οποίες είναι προς ιδιωτικοποίηση.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν, σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

            Δεσμεύσεις για τα προς αποκρατικοποίηση 23 περιουσιακά στοιχεία, για το χρονοδιάγραμμα, για τα εκτιμώμενα έσοδα από την αξιοποίησή τους.

            Δεσμεύσεις που επισυνάφθηκαν ως παράρτημα στο Μνημόνιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

            Εν τούτοις, Υπουργοί της Κυβέρνησης συχνά αμφισβητούν αυτές τις δεσμεύσεις.

     Το αποτέλεσμα είναι η κυβερνητική αμφισημία, αβελτηρία και πολυγλωσσία να έχουν επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη του προγράμματος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς τα πεπραγμένα στο πεδίο αυτό, παρά τις όποιες προσπάθειες του ΤΑΙΠΕΔ, είναι πενιχρά.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε από την ελληνική Κυβέρνηση να μας απαντήσει ποια περιουσιακά υπό δημόσιο έλεγχο στοιχεία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ποιος είναι ο ταμειακός προγραμματισμός από την αξιοποίησή τους μέχρι το 2018, ώστε οι όποιες αποκλίσεις να μην επιβαρύνουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας».

Δελτίο Τύπου σχετικά με την προέλευση του ποσού που δαπανήθηκε για την ανθρωπιστική κρίση

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με την προέλευση του ποσού που δαπανήθηκε για την ανθρωπιστική κρίση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ισχυρίζεται ότι «είναι η πρώτη Κυβέρνηση, που ασχολήθηκε με την ανθρωπιστική κρίση».

Αγνοώντας ή λησμονώντας βέβαια το κοινωνικό μέρισμα που χορηγήθηκε το 2014, ύψους 450.000.000 ευρώ.

Αρχικά, υποσχέθηκε διάθεση ποσού ύψους 2 δις ευρώ.

Στη συνέχεια, υποσχέθηκε ότι θα διαθέσει ποσό ύψους 200.000.000 ευρώ, με παράλληλη δέσμευσή της, προς τους εταίρους, για εύρεση δημοσιονομικών ισοδυνάμων.

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, το 2015, δεν διέθεσε ποσό 200.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και δεν βρήκε δημοσιονομικά ισοδύναμα, όπως είχε δεσμευθεί, «από τη μείωση καταναλωτικών δαπανών και των κρατικών προμηθειών και από τη νέα δομή του Κυβερνητικού σχήματος της Αριστεράς».

Δαπάνησε μόλις 108.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 38.000.000 ευρώ τα άντλησε από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού λόγω του ότι «δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη των εξοικονομήσεων που είχαν προγραμματισθεί από άλλες δαπάνες» (Υπουργός Οικονομικών, Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, Αποθεματικό Κρατικού Προϋπολογισμού, 4 Απριλίου 2016).

Τα παραπάνω αποτελούν ένα ακόμη δείγμα της παντελούς έλλειψης σχεδιασμού, της πλεονάζουσας ασυναρτησίας και της πλήρους αναποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ».

Κοινή δήλωση σχετικά με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ιδιωτών προς το Δημόσιο

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής, Βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, σχετικά με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ιδιωτών προς το Δημόσιο, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αυξήθηκαν κατά 16 δισ. ευρώ, και διαμορφώθηκαν πλέον, σωρευτικά, στα 87 δισ. ευρώ.

Είναι μάλιστα εξαιρετικά ανησυχητικά τα στοιχεία του πρώτου διμήνου του 2016, όπου παρατηρείται “έκρηξη” των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 2,4 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015, σε μία περίοδο που δεν έχουν καν ξεκινήσει οι φορολογικές υποχρεώσεις της νέας χρονιάς.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα, με ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της επιβολής νέων φόρων που έχει οδηγήσει στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και της αποδυνάμωσης του τομέα της φορολογικής διοίκησης και των φορολογικών ελέγχων.

Αυτό είναι το “αποτύπωμα” των ιδεοληψιών και της ανικανότητας της αριστερής διακυβέρνησης.

Δυστυχώς, όμως, “τα χειρότερα είναι μπροστά μας”.

Οι νέες, μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις που σχεδιάζει η Κυβέρνηση θα στραγγαλίσουν την οικονομία και θα επιδεινώσουν δραματικά την κρίση».

Δελτίο Τύπου για ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου προς ιδιώτες το Φεβρουάριο 2016

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, με ευθύνη της Κυβέρνησης, συνεχίζουν να «τραβούν την ανηφόρα».

Το «αλαλούμ» δε της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Τελευταία ένδειξη:

23 Μαρτίου, κ. Κουτεντάκης, Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής: «Δεν υπάρχει καμία πολιτική “στάσης πληρωμών” στο εσωτερικό ούτε δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών».

29 Μαρτίου, κ. Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών: «Για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη ότι δημιουργήθηκαν επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές».

Χθες, 7 Απριλίου, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για το Φεβρουάριο 2016.

Σύμφωνα με αυτά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 716 εκατ. ευρώ ή κατά 15% από τις αρχές του έτους.

Ενώ, αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ ή κατά 76% από το τέλος του 2014.

Ένα ακόμη δείγμα αναξιοπιστίας και ανικανότητας.

Η κατάσταση θα είχε περιορισμένο ενδιαφέρον αν το κόστος των ιδεοληπτικών πολιτικών ερασιτεχνισμών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αλλά και της πολύμηνης καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, με αποκλειστική ευθύνη της, δεν το πλήρωναν όλα τα νοικοκυριά και όλες οι επιχειρήσεις.

Δεν το πλήρωνε η χώρα.

Diagram_Arrears - 08.04.2016

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕ κ. V. Dombrovskis στην ιστοσελίδα Capital.gr

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. V. Dombrovskis στην ιστοσελίδα Capital.gr, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2014 η Ελλάδα επιτύγχανε τους δημοσιονομικούς στόχους, επανερχόταν η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας και έβγαινε στις αγορές θέτοντας τέρμα στη κηδεμονία των Μνημονίων.

Την πορεία αυτή ανέκοψε ο κ. Τσίπρας βάζοντας τη χώρα σε περιπέτειες και υπονομεύοντας την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη. Με αποτέλεσμα εκεί που αρχικά προβλεπόταν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη  2,5%, το 2015, τελικά έκλεισε με ύφεση.

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν το ονοματεπώνυμο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Είναι ’’ιδιοκτησία’’ τους η ασφυξία της οικονομίας, που προκαλείται από τον πολλαπλασιασμό φόρων και εισφορών και την έλλειψη ρευστότητας.

Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι για να ξεφύγει η χώρα από το φαύλο κύκλο ύφεσης και ελλειμμάτων και να εξέλθει οριστικά από την κρίση, επιβάλλεται η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής, με μεγαλύτερη συγκράτηση των δαπανών και με λιγότερους φόρους.

Η Νέα Δημοκρατία δε συναινεί στην ανερμάτιστη και ιδεοληπτική πολιτική  της Κυβέρνησης να στραγγαλίσει την οικονομία και να εξοντώσει φορολογικά τους Έλληνες. Πολιτική που είναι λανθασμένη και αναποτελεσματική».

Δελτίο Tύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε Ερώτηση με θέμα το ύψος των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή τους και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους.

Για το θέμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όχι μόνο έχει αυξήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, αλλά δεν έχει και σχέδιο αποπληρωμής τους.

Συγκεκριμένα:

1ον. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ (μαζί με τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στα 5,5 δις. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2016, αυξημένες κατά 55% από το τέλος του 2014.

2ον. Δεν αποπληρώθηκε σημαντικό μέρος αυτών, μετά τον Αύγουστο του 2015, όπως το Μνημόνιο προέβλεπε.

3ον. Δεν υφίσταται κανένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους για το 2016.

Η έλλειψη σχεδιασμού,  η λογική του “βλέποντας και κάνοντας” και η Κυβερνητική αβελτηρία σε όλο τους το μεγαλείο.

Το αποτέλεσμα είναι οι συνθήκες “ασφυξίας” που σήμερα η Ελληνική οικονομία βιώνει».

 

Δελτίο Τύπου σχετικά με προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιδεικνύει προχειρότητα και να αποδεικνύει την αδιαφορία της για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Προχειρότητα γιατί την ίδια ημέρα, την 29η Μαρτίου 2016 (Φ3/9270), η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας έβγαλε δύο, εντελώς διαφορετικές, ανακοινώσεις για το ζήτημα της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

Αδιαφορία γιατί, στην πρώτη ανακοίνωση της οποίας υπήρξε μεταγενέστερα «ορθή επανάληψη», από τις 47 θέσεις επικουρικού προσωπικού στην Περιφέρεια κατανέμεται μόνο 1 (!!!) θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και μάλιστα ειδικότητας Βοηθού Φαρμακείου.

Ελπίζω και εύχομαι αυτό να διορθωθεί.

Αλλιώς, θα αποδειχθεί, για ακόμη μία φορά τους τελευταίους 14 μήνες, η κυβερνητική αδιαφορία για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Aνακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τη διάθεση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Δημοσίου για τη χρηματοδότηση κοινωνικών σκοπών

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση δράσεων για κοινωνικούς σκοπούς με διάθεση εσόδων από εγκληματικές δράσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Δεκέμβριο του 2013, με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανοίχθηκε ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου έκτοτε συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2014, η τότε Κυβέρνηση νομοθέτησε (Ν. 4270/2014, Άρθρο 180, ΦΕΚ Α’ 143, 28.06.2014), ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη.

Αποτέλεσμα ήταν, από το Δεκέμβριο του 2013 και μέχρι το τέλος του 2014, να συγκεντρωθούν 34.300.000 ευρώ (7.500.000 ευρώ το 2013 και 26.800.000 ευρώ το 2014).

Το ανωτέρω ποσό διατέθηκε στην εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η παρούσα Κυβέρνηση, το 2015, συγκέντρωσε μόλις 4.000.000 ευρώ.

Η σύγκριση των δύο περιόδων αποκαλύπτει τη διαφορά της πολιτικής βούλησης, του σχεδίου και της αποτελεσματικότητας των δύο διαδοχικών Κυβερνήσεων στο πεδίο της αξιοποίησης πόρων, από την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε δημόσιες πολιτικές.

Στο συνεχή αυτό αγώνα, εμείς μέχρι στιγμής έχουμε κερδίσει στη βούληση, το σχέδιο και την αποτελεσματικότητα.

Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κέρδισε μόνο στα λόγια».

___Diagram_Revenue_from_criminal_activities

InstagramYoutube